ДРУГІ ЗБОРИ. ЗДІБНОСТІ ТА РОЛЬ РОДИНИ В ЇХ РОЗВИТКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДРУГІ ЗБОРИ. ЗДІБНОСТІ ТА РОЛЬ РОДИНИ В ЇХ РОЗВИТКУФорма проведення: «круглий стіл» за участю адміністрації школи.

Питання для обговорення:

· Аналіз уроків за участю адміністрації, керівників гуртків, робота яких стимулює заняття.

· Сімейний досвід, накопичений батьками учнів класу з тематики зборів.

· Виставка «Світ наших здібностей».

ТРЕТІ ЗБОРИ. ПСИХОЛОГІЧНІ Й ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКА

Питання для обговорення:

· Психологічні й вікові особливості підлітка.

· Процес дорослішання дітей.

План проведення зборів

I. Виступ психолога з проблеми.

II. Виступ класного керівника за результатами спостережень за віковими особливостями та психологічними змінами учнів класу.

III. Відповіді фахівців на запитання батьків.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.

Й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. ДОПОМОГА РОДИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ

Питання для обговорення:

· Навчальні заклади, в які може поступити учень після 9-го класу (інформація класного керівника).

· Професійні інтереси дев'ятикласників і ставлення до них батьків (повідомлення класним керівником результатів аналізу).

· Роль родини у правильній профорієнтації дитини (рекомендації психолога).

ДРУГІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ

Питання для обговорення:

· Ставлення учнів 9-х класів до навчання (виступи учителів-предметників за результатами аналізу).

· Об'єктивні оцінки якості освіти (на основі аналізу контрольних робіт, диктантів тощо).

· Причини неуспішності учнів (співбесіда адміністрації школи з невстигаючими учнями).

ТРЕТІ ЗБОРИ. ВАЖКА ДИТИНА. ЯКА ВОНА?

Питання для обговорення:

· Яку дитину вважають важкою?

· Причини зміни поведінки підлітка.

· Вплив на підлітка різних соціальних груп (батьків, учителів, однокласників, друзів, вуличних угруповань і т. д.) - негативний і позитивний.

· Заходи профілактики правопорушень серед підлітків і негативного впливу двірських і вуличних угруповань, соціально небезпечних батьків, заходи попередження агресивної, конфліктної поведінки підлітків.

План проведення зборів

I. Виступ класного керівника з теми зборів.

II. Виступ представника інспекції зі справ неповнолітніх.

III. Співбесіда та консультації відповідних фахівців з батьками.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ІСПИТІВ

Питання для обговорення:

· Значення родини у відповідальні моменти життя.

· Готовність учнів класу до здачі іспитів.

 

 

Що варто робити для проведення ефективного спілкування з батьками:

· Перед початком зборів краще «залишити за дверима» поганий настрій.

· Відведіть на проведення батьківських зборів не більше 1,5 години.

· Найприємніший звук для людини — її ім’я. Покладіть перед собою список з іменами та по-батькові батьків.

· Перед початком батьківських зборів оголосіть питання, які плануєте обговорити.

· Не забудьте «золоте правило» педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.

· Попередьте батьків, що не вся інформація може стати надбанням дітей.

· Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо татусів).

· Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко дитині вчитися.

· В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх потенційних можливостей.

· Доведіть до батьків думку, що «поганий учень» не означає «погана людина».

· Батько повинен піти зі зборів з відчуттям, що він може допомогти своїй дитині.

Не варто:

· Засуджувати присутніх батьків за неявку відсутніх.

· Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.

· Давати негативну оцінку всьому класу.

· Переоцінювати значення окремих предметів.

· Обирати для спілкування повчальний тон.

Осмислення підсумків батьківських зборів

Підведення підсумків зборів починається на самих зборах — необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з’ясувати і ставлення батьків до проведених зборів, розумно заздалегідь підготувати необхідні опитувальні листи для фіксування їх оцінок і побажань. Все це згодом стане предметом роздумів для класного керівника.

Предметом аналізу повинні також стати:

· явка батьків, причини відсутності;

· персональний склад батьків, які залишилися на особисту бесіду;

· запитання батьків в ході зборів, їх участь в обговоренні питань.

Інформація про підсумки батьківських зборів повинна бути доведена до адміністрації школи і колег-педагогів.

Тематика батьківських зборів:

Початкова школа

· Психологічні та фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку.

· Режим дня і його вплив на якість навчання.

· Світ очима першокласника. Особливості сприйняття в учня першого класу.

· Роль читання на початковому етапі навчання. Читання як джерело знань і одна з основ формування особистості.

· Роль гри в розширенні кругозору дитини.

· Виховання працьовитості. Розподіл обов’язків у родині.

· Діти і гроші. Сімейний бюджет і дитина.

· Пустощі і хуліганство — чи є відмінності?

· Роль сім’ї у формуванні особистості дитини.

Середня школа

· Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми і завдання.

· Індивідуальні труднощі школярів у навчанні та шляхи їх подолання.

· Коли легко вчитися?

· Здібна дитина — не дар природи. Нездібних дітей немає.

· Роль сім’ї у вихованні культури поведінки дитини.

· Психологічні особливості підліткового періоду. Роль сім’ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності.

· Бачити і розуміти. Співчуття, співпереживання і допомога дитині — гарантія миру, спокою і благополуччя в сім’ї.

· Особливості міжособистісних відносин підлітків.

· Психологічний стрес і підліток.

· Допомога батьків у формуванні та розвитку вольових якостей.

· Труднощі зростання та їх вплив на відносини між батьками та підлітками.

· Виховання дітей і «ножиці часу».

· Роль сім’ї і школи у виборі учнями шляху подальшої освіти.

Старша школа

· Роль батьків у процесі вибору професії та самовизначенні підлітків.

· Особливості старшого шкільного віку. Роль батьків у формуванні ціннісних орієнтацій.

· Труднощі особистісного росту і їх вплив на навчання в школі.

· Взаємодія класного керівника і батьків у формуванні класного колективу.

· Професійні наміри і можливості учнів класу.

 

 

ФУНКЦІЯ РОБОТИ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКАМИ З БАТЬКАМИ

Перша функція

– ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи.

 

Друга функція

- психолого-педагогічна освіта батьків .

 

Третя функція

- залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

· Ø Участь у всіх формах позаурочної діяльності ( походи ,екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

· Ø Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи

( вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника ,

спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна сім’я”, свято

квітів, виставок, тощо )

· Ø Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми ).

· Ø Участь у роботі ради школи , ради профілактики правопорушень.

· Ø Надання матеріальної допомоги в класах школи.

 

Четверта функція

– надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень;

П’ята функція

– взаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьківськими комітетами школи і класу , шкільними радами.

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ

 

• Залучайте батьків до шкільного життя, запрошуйте їх до співпраці, на уроки, влаштовуйте з ними зустрічі.

 

• Дякуйте батькам за все, навіть за найменші дрібниці.

Дякуйте багато разів за одне й те саме, бажано прилюдно.

 

• Ніколи не докоряйте батькам, які не відвідують батьківських зборів — це не сприятиме їхньому бажанню зустрічатися з вами частіше. Завжди щиро (без тіні сарказму) радійте їх появі в класі.

 

• Називайте батьків по іменах та по батькові, не вживайте поширених фраз «мама Петра Іванчука». Інакше в батьків складеться враження, що вони вам цікаві лише в такому статусі.

 

• На батьківських зборах наголошуйте на проблемі, а не на конкретній дитині. Водночас хваліть учнів персонально й обов'язково всіх. Знайдіть кілька теплих слів для кожної дитини.

 

• Аналізуйте досягнення дитини з часу останньої зустрічі з батьками. Окреслюйте проблеми та визначайте потрібну допомогу з боку батьків для її вирішення. Коли батькам пропонують посильну і конкретну модель докладання своїх зусиль, то віддача від них підвищується. Вони частіше звертаються по пораду до вчителя, а той, у свою чергу, має чудову можливість стежити за розвитком дитини в сім'ї.

 

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

 

Можливі причини складностей у навчанні дітей:

 

• Дитина нездорова.

 

· Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

 

· Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка — повторюють те саме безліч разів.

 

· Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

 

· Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

 

· Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями.

Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

 

· Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

 

· Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав'язує дитині свій стиль роботи.

 

 

Золоті правила для батьків

Більшість дітей - "звичайні". Не робіть зі своєї дитини вундеркінда, окреслюючи непосильні вимоги, орієнтуючи на недосяжні еталони. Дитина повинна частіше відчувати задоволення від того, що вона щось може, ніж тривожитись з приводу того чого не може зробити.

• У різних дітей - різні здібності (розумові, художні, математичні, організаційні, вольові, чуттєві). Здібності треба розвивати! Але ваше перше завдання - визначити оптимум вашої дитини.

Не орієнтуйте навіть найбільш здібну дитину на винятковість! На цьому шляху її чекає розлад із самою собою, бо завжди поруч знайдеться хтось більш обдарований працелюбний.

Здійснитися в житті може лише активна дитина, Виховуйте людину дій , вчинку.

• Не повчайте у незнанні! Правильно виховувати може лише той, хто знає дитину - розуміє її чесноти і вади, відчуває її настрій, добре орієнтується в її інтересах, смаках, цінностях, звичках, здібностях.

• Викорініть із своєї практики вираз: "Роби, раз я вимагаю". Замініть цю форму вимоги іншою: "Роби, тому що цього не можна не зробити". Зростаючи, особистість повинна звикнути до виконання вимог не на догоду зовнішньому розпорядженню, а тому, що вони розумні, доцільні...

• Довіряйте дитині. Людина, яка виростає у довірі, йде по життю спокійно, зона відкрита, товариська, доброзичлива. Будьте терплячими! Ставтесь терпляче до дитячих проявів: процес розвитку є випробуванням не лише для дорослих але й для самої дитини. Виховуйте її вимогливою любов'ю.

• Ніколи не кажіть, що за всіма життєвими проблемами не лишається часу на виховання дитини.

 

 

Положення про батьківські збори

 

1. Мета проведення батьківських зборів

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.

1.7. Творчі звіти дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

2. Правила проведення зборів.

2.1. Класний керівник зобов'язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію і документи.

2.2. Кожні збори мають свій «сценарій», програму, рекомендації, поради, настанови.

2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.

2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.5. Дирекція школи повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ні, за 4 дні до проведення зборів.

2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.

2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.

2.8. . Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборі в (місце зберігання верхнього одягу, організація зустрічі, підготовка кабінету).

2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.

 

 

3. Принципи проведення батьківських зборів

3.1. Батьківські збори — не просто форма зв'язку сім'ї і школи, це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.

3.2. Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими в тому, що безтактних розмов не буде.

33. У школі і сім'ї одні проблеми та турботи — це проблеми дітей і турбота про дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів — шукати шляхи їхнього розв'язання.

3.4. Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають, які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.

3.5. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.

 

 

4. Види та форми проведення зборів

4.1. Види батьківських зборів:

• загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;

• диференційовані (спеціально запрошується група батьків);

• збори, періодичність яких визначається класним керівником.

4.2. Форми проведення зборів:

• директивні — консультативні;

• дискусійні;

• семінари;

• клубні;

• творчі зустрічі та звіти.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.014 с.)