Виборчий процес на виборах нардепів УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виборчий процес на виборах нардепів України 

Порядок пров виборів нардепів У визнач КУ і ЗУ «Про вибори нардепів У» від 17 лист 2011 зі змінами.

Виборчий процес — здійснення суб'єктами виборчого процесу виборчих процедур. Суб'єктами виборчого процесу є виборець, ЦВК та інші виборчі комісії, партія, що висунула кандидатів у депутати, кандидати у депутати, зареєстровані у встановленому порядку та офіційні спостерігачі від партії, яка висунула кандидатів, від кандидатів у депутати та від громадських організацій.

Початок виборчого процесу на чергових виборах оголошує ЦВК. Чергові вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5го року повноважень ВРУ. Виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування. Позачерг вибори нардепів відбув в останню неділю 60денного строку з дня опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень ВРУ.

Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не пізніше як через 30 днів з дня визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися або прийняття ЦВК рішення про визнання обраної особи такої, що не набула депутатський мандат. Повторні вибори відбуваються в останню неділю 60денного строку з дня опублікування ЦВК рішення про їх призначення. Подивит підстави визн виборів недійсн. Проміжні вибори проводяться в одномандатному окрузі за ріш ЦВК не пізніш як 30денний строк з дня припин повноважень депутата, а відбуваються в останню неділю 60денного строку з дня опублік рішення про призначення. При цьому повторні і проміжні вибори протягом 5 року повноважень ВРУ не проводяться.

Виборчий процес включає такі етапи:

1. висув канд у депутатами

2. утв виборч комісій

3. реєстрація кандидатів у депутатам

4. провед передвиборної агітації

5. утв спец виборчих дільниць

6. складання списків виборців, їх перевірка та уточнення

7. голосування

8. підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування

9. встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення

10. припин повноваж окружних та дільнич виборчих комісій

11. закінч виборч процес через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

 

Система виборчих комісій: ЦВК, окружні, дільничі виборчі комісії. Окружні виборчі комісії формуються ЦВК, а суб'єктами подання кандидатур до них є партії, фракції яких зареєстровані у ВРУ, а також інші партії — суб'єкти виборч процесу. Дільничні виборч коміс утв окружними комісіями за поданням цих же суб'єктів, а також кандидатів, які балатуються в одномандатному окрузі.

Право висування кандидатів на виборах за пропорційною виб сист реалізується через партії, а за мажоритарною, через партії або шляхом самовисування. Одна і таж особа може бути включена лише до одного виб списку кандидатів у депутати. Реєструються кандидати у депутати ЦВКєю. Умовою реєстрації ЦВК кандидатів у депутати є сплата грошової застави. Для партії, яка висунула свій список кандидатів грошова застава становить 2000 мін розмірів заробітних плат, а для партії, яка висунула кандидата в одномандатному окрузі, а також для депутата-самовисуванця сплачується застава в розмірі 12 мін розмірів заробітної плати.

Ріш КСУ від 30.01.2002 № 2 — РП / 2002 — КСУ не вважає грош заставу майн цензом, а вважає серйозністю наміру.

Фінансування виборів здійснюється за рахунок коштів держ бюджету, а також коштіввиборчих фондів партій та кандидатів.

Передвиборна агітація — здійснення будь-якої діяльності з метою спонуканя виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію — суб'єкта виборчого процесу. Агітація здійснюється в будь-який спосіб, не заборонений КУ та ЗУ.

 

 

Правове регулювання організації роботи ВРУ здійсн КУ відп до п 21 ч 1 ст 92 КУ організація і порядок діяльності ВРУ визнач законами України. До 1996 року а саме з 1994 року в У діє регламент ВРУ, затв її постановою у 2006 році Постановою ВРУ було затв новий регламент ВРУ, який у 2008 році був визнаний неконституційним згідно із рішенням КСУ від 1.04.2008 № 4 — РП/2008 у зв'язку із тим, що організація діяльності ВРУ має визначатися законом.

Правова природа регламентів базується на тому, що вони є внутрішніми актами, що регулюють діяльність певного органу у випадку із парламентом, якщо регламент затверджується законом це означає встручання у парламентську автономію Президента.

В практиці зарубіжних країн регламенти парламенту затв законом, якщо такий закон регулює не лише діяльність парламенту а і його стосунки з іншими суб'єктами.

ВРУ уже 8 квітня ВРУ затв своєю постановою тимчасовий регламент ВРУ.

17 вересня 2008 року Тимчасовий регламент був визнаний неконституційним. Це було ріш КСУ 16-РП/2008. 19 вересня 2008 року ВРУ затв регламент ВРУ.

4 вересня 2008 року ВРУ прийняла закон про організацію і порядок діяльності ВРУ. 26 листопада 2009 року рішенням КСУ і регламент і закон були визнані неконституційними. З 1 грудня 2009 року ВРУ прийняла закон про організацію і порядок діяльності ВРУ.

10.02.2010 ВРУ затвердила регламент-закон. Після прийняття рішення КСУ від 30 вересня 2010 року №20-РП/2010 ВРУ законом У від 8.10.2010 внесла зміни до регламенту ВРУ.

Окремим аспектом діяльності ВРУ присвячені спеціальні закони, серед яких: ЗУ про визнач порядку обчислення скликань ВРУ від 01.02.2000 року;

ЗУ про статус Нардепа;

ЗУ про комітети ВРУ.

 

Організація роботи ВРУ

 

1. Порядок формування складу ВРУ, підстави і порядок припинення її повноважень.

2. Поняття і види сесії ВРУ. Особливості підготовки і проведення 1ї сесії ВРУ нового скликання.

3. Порядок формування реєстрації та розпуску депутатських фракцій (руп)

4. Конст-прав статус парлам більшості і парлам опозиції в У.

5. Процедура обрання і відкликання голови ВРУ та його заступників. Повноваження голови ВРУ та його заступників.

6. Порядок підготовки чергових та позачергових сесій ВРУ.

7. Порядок проведення пленарних засідань ВРУ.

8. Акти ВРУ.

9. Парламентські слухання.

10. Апапрат ВРУ.

 

ст 90 КУ — вивчити

Відп до ст 90 КУ повноваження ВРУ припиняються в день відкриття першого засідання ВРУ нового скликання. Достроково припинити повноваження ВРУ може лише Президент України, якщо протягом 30 днів 1єї чергової сесії пленарне засідання не може розпочатися (ч 2 ст 90 КУ).

Відп до ріш КСУ від 19.05.2004 № 11 — РП/2004 дано тлумачення словосполуч протягом 30 днів не може розпочатися.

Якщо ВРУ обрана на позачергових виборах, що проведені після достроковго припинення През. Повноважень ВРУ попереднього скликання її повноваження не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання (ч 3 ст 90 КУ).

Повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені в останні 6 місяців строку повноважень Президента.

Ст 82 КУ встановлює, що ВРУ працює сесійно. Відп до ріш КСУ від 17.10.2002 № 17 — РП/2002 сесійний характер роботи ВРУ означає, що вона працює протягом певних періодів — сесій, на які вона збирається у строки, визначені КУ. За КУ сесії ВРУбувають чергові і позачергові. Відповідно до ст 83 КУ чергові сесії починаються першого вівторка лютого і першого вівторка березня кожного року, а завершуються не пізніше як за 45 та не пізніше ніж за 10 днів до початку наступ сесії. ВРУ може прийн постанову про зміну строків завершення строків.

Сесія ВРУ складається з засідань ВРУ, засідань комітетів, тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться в період між пленарними засіданнями, включає роботу депутатів у фракціях, групах та з виборцями.

Засідання ВРУ можуть бути пленарними, урочистими та у формі парламентських слухань.

Позачергові сесії із зазначенням порядку денного скликає голова ВРУ на вимогу Президента або не менше як третини від конституційного складу ВРУ.

Позачергова сесія скликається не пізніше ніж протягом 7 днів після вимоги скликання сесії. Про це видається розпорядж голови ВРУ, яке публікується в газеті Голос У, за 3 дні до відкриття сесії із зазначенням питинь, які планується розглянути.

Якщо в Україні введений воєнний або надзвичайний стан ВРУ збирається на позачергову сесію у дводенний строк з дня оголошення такого стану, який оголошується Президентом та працює до скасування воєнного чи надзвич стану (30 і може бути продовж до 60 днів). Голова ВРУ або його заступники визнач місце і час проведення засідання ВРУ, про що терміново повідомляють нардепів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.01 с.)