Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагородиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагородиОсоба, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити

завдання та умови надання винагороди.

Особа, яка приступила до виконання завдання, має право

вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв’язку із зміною завдання.

Якщо у зв’язку зі зміною умов надання винагороди виконання

завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат.

Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання

У разі виконання завдання і передання його результату

особа, яка публічно обіцяла винагороду (нагороду), зобов’язана виплатити її.

Якщо завдання стосується разової дії, винагорода

виплачується особі, яка виконала завдання першою.

Якщо таке завдання було виконано кількома особами одночасно, винагорода розподіляється між ними порівну.

Стаття 1149. Припинення зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди

Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди

припиняється у разі:

1) закінчення строку для передання результату;

2) передання результату особою, яка першою виконала завдання.

Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно

оголосити про припинення завдання.

У цьому разі особа, яка понесла реальні витрати на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування.

Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами

конкурсу

 

Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу

Конкурс (змагання) має право оголосити фізична або

юридична особа (засновник конкурсу).

Конкурс оголошується публічно через засоби масової

інформації. Оголошення про конкурс може бути зроблено іншим чином.

Засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому

персональних учасників (закритий конкурс).

Стаття 1151. Умови конкурсу

Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з

оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому.

Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної,

творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо.

За результатами конкурсу видається нагорода (премія).

Кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце тощо визначаються в умовах конкурсу.

Умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального заохочення.

Умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів

на конкурс чи виконання певної дії.

Предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути

виплачена переможцеві, є істотними умовами оголошення конкурсу.

Стаття 1152. Зміна умов конкурсу

Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку

конкурсу. Зміна умов конкурсу після його початку не допускається. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс.

Якщо у зв’язку зі зміною умов конкурсу участь у ньому для

особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновником витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі.

Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу

Засновник конкурсу має право відмовитися від його

проведення, якщо проведення конкурсу стало неможливим за обставин, які від нього не залежать.

У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі.

Стаття 1154. Переможець конкурсу

Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого

результату.

Переможець конкурсу визначається в порядку, встановленому

засновником конкурсу. Результати конкурсу оголошуються в тому ж порядку, в якому його було оголошено.

Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою

особою до суду.

Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс

За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної,

творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:

1) присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;

2) присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);

3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;

4) присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).

Стаття 1156. Права переможця конкурсу

Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника

виконання свого зобов’язання у строки, встановлені умовами конкурсу.

Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної,

творчої діяльності, засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згодою переможця конкурсу.

Засновник конкурсу має переважне право перед іншими

особами на укладення з переможцем конкурсу договору про використання предмета конкурсу.

Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс

Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє

його право власності на цю річ.

Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною.

Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на

конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред’явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.

Учасник конкурсу має право у будь-який час пред’явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс.

Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована

засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до статті 344 цього Кодексу (набувальна давність).

Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДIЙ В МАЙНОВИХ IНТЕРЕСАХ IНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ

Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

1. Якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення.

2. Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана при першій нагоді повідомити її про свої дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення про відповідний договір.

3. Якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю особу, вона зобов’язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження, усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої особи. Особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана взяти на себе всі обов’язки, пов’язані із вчиненням цих дій, зокрема обов’язки щодо вчинених правочинів.

Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

1. Особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано.

Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

1. Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.

2. Якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не повідомила цю особу про свої дії, вона не має права вимагати відшкодування зроблених витрат.

Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФIЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.009 с.)