Тема : МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема : МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7.

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА.

 

План.

 1. Передмови до управлінської діяльності і розуові здібності та мотивація.
 2. Вимоги до ділових якостей : компетенція та організаційні здібності.
 3. Вимоги до особистих якостей : вольові, морально-психологічні риси, здоров”я та спосіб життя.
 4. Методи оцінки якостей менеджера.
 5. Шляхи самовдосконалення.

 

Викладач Пронак І.М

 

ЛІТЕРАТУРА.

1. Олійник С.У. та ін. Менеджмент : Навч. посіб. – Х.: Друк ЛТД., К.: Проза, 1997.

2. Стадник В.В.. Йохна М.А. Менеджмент : Посібник. – К.: Академвидав, 2003

3. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник. – К.: Академ – видав., 2003.

4. Шегда А.В. Менеджмент : Навч. Посіб.- К.: т-во „Знання”, КОО, 2002.

5. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник : Навч.посіб. – К.: КНТЕУ, 2001.

6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум : Навч. Посіб.- К.: КНТЕУ,

7. Фельзер Б.І., Доброневський Д.К. Техніка роботи керівника. – К.: Вища шк., 1993.

8. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: Україна, 1994.

9. Юргтіс І.А., Кравчук І.І Основи менеджменту : Навч. Осіб.- К.: Освіта, 1998.

 


ПРЕДМЕТ : “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ”

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7.

Тема : МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА.

 

І. Головні питання.

 

 1. Передмови до управлінської діяльності і розуові здібності та мотивація.
 2. Вимоги до ділових якостей : компетенція та організаційні здібності.
 3. Вимоги до особистих якостей : вольові, морально-психологічні риси, здоров”я та спосіб життя.
 4. Методи оцінки якостей менеджера.
 5. Шляхи самовдосконалення.

 

ІІ. Додаткові питання.

1. Особливості управлінської праці.

2. Еволюція вимог до менеджерів.

3. Узагальнена модель сучасного менеджера.

4. Мотиви до обіймання менеджерських посад.

5. Розумові здібності менеджера.

6. Ділові якості менеджера.

7. Особистісні риси менеджера.

8. Комплексні характеристики : лідерство та підприємливість.

9. Галузеві особливості професійної діяльності менеджерів.

І11. Практичні завдання.

1. Проаналізуйте вашу власну відповідність моделі сучасного менеджера.

2. Протестуйте себе. ( Діагностичні тести ).

3. Розробіть власну програму самовдосконалення Вас як майбутнього менеджера ( на основі отриманих даних попередніх завдань)

 

 

ЛІТЕРАТУРА.

1. Олійник С.У. та ін. Менеджмент : Навч. посіб. – Х.: Друк ЛТД., К.: Проза, 1997.

2. Стадник В.В.. Йохна М.А. Менеджмент : Посібник. – К.: Академвидав, 2003

3. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник. – К.: Академ – видав., 2003.

4. Шегда А.В. Менеджмент : Навч. Посіб.- К.: т-во „Знання”, КОО, 2002.

5. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник : Навч.посіб. – К.: КНТЕУ, 2001.

6. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум : Навч. Посіб.- К.: КНТЕУ,

7. Фельзер Б.І., Доброневський Д.К. Техніка роботи керівника. – К.: Вища шк., 1993.

8. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: Україна, 1994.

9. Юргтіс І.А., Кравчук І.І Основи менеджменту : Навч. Осіб.- К.: Освіта, 1998.

 

Викладач Пронак І.М

 


 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ СЕМІНАРУ № 1 .

 

Практичне завдання № 1 .Проаналізуйте вашу власну відповідність моделі сучасного менеджера.

На схемі „Модель сучасного менеджера” зазначте знаком „ + „ ( плюс” або „ – „ ( мінус) наявні і розвинені або відсутні у Вас риси.

 

Практичне завдання № 2. Протестуйте себе. ( Діагностичні тести ).

Формування менеджера здійснюється за допомогою активного саморозвитку. Основу вибору відповідних напрямків саморозвитку становлять самоспостереження, критична самооцінка, інформація, отримана із зовнішніх джерел. Успішна діяльність менеджера неможлива без постійного джерела критичної інформації про себе.

Слід зазначити, що внаслідок відомих причин кількість об'єктивної інформації, яку менеджер отримує про себе, обернено пропорційна рівню його посади - чим вища посада, тим менше критичної інформації про себе менеджер отримує.

Важливою для менеджера є здатність до саморефлексії, тобто потреба та уміння самопізнання, яке проявляється у безперервному русі від менш повної до більш повної інформації про себе.

Вирішувати проблеми, пов'язані з дефіцитом об'єктивної інформації, дозволяють психодіагностичні тести. Тести самооцінки допомагають краще пізнати себе, виявити сильні і слабкі сторони, визначити стартові умови та діапазон творчого потенціалу. Доброзичливе і неупереджене ставлення до тестування допоможе у прагненні до самовдосконалення.

Тести підібрано таким чином, що вони можуть характеризувати особистісні і ділові риси людини. Такі тести не можна назвати суто психодіагностичними, адже вони дають здебільшого загальні і приблизні характеристики, але за їх допомогою можна отримати інформацію до самопізнання, самовдосконалення і самоконтролю. Не можна стверджувати, що вони дадуть точні заміри властивостей, але оцінки будуть достатньо реалістичними. І якщо результати тестування не завжди леститимуть Вам, не впадайте у відчай. Людина за бажанням може викорінити свої недоліки і розвинути потрібні риси до необхідного рівня. Головне - бути самокритичним і відповідати на питання щиро та відверто (дійсно, навіщо обманювати себе?). Лише у цьому випадку можна розраховувати на об'єктивну оцінку і достовірний результат тестування.

У зошиті зазначте номер тесту, номери запитань. Поряд з номером запитання проставляйте відповідь. Після проведення необхідних підрахунків підрахуйте підсумкові бали і стисло занотуйте відповідний висновок.

 


ЧИ ОРГАНІЗОВАНА ВИ ЛЮДИНА?

Після ознайомлення з кожним запитанням слід обрати лише один варіант відповіді. Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму зіставити з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

1. Чи маєте Ви головні, основніцілі у житті,до досягнення яких прагнете?

А. У мене є такі цілі.

Б. Хіба потрібно мати якісь цілі? Життя таке швидкоплинне...

В. У мене є головні цілі і я підпорядковую своє життя їх досягненню.

Г. Цілі у мене є, але моя діяльність мало сприяє їх досягненню.

2. Чи складаєте Ви план роботи на тиждень, використовуючи для цього щотижневик, блокнот? .А. Так.

Б. Ні.

В.Не можу відповісти ні "так", ні "ні", тому що зазначаю головні справи у голові, а головні справи на поточний день - уголові або на аркуші паперу.

Г. Намагався складати план, використовуючи для цього щотижневик, але потім зрозумів, що це нічого не дає.

Д. Складання планів - це лише гра дорослих людей в організованість.

3. Чи докоряєте Ви собі за невиконане запланованого на тиждень, на день?

А. Докоряю собі у випадках, коли усвідомлюю свою провину, лінь

або незграбність.

Б. Докоряю собі, не зважаючи на об'єктивні чи суб'єктивні причини.

В. Зараз і так всі картають один одного, навіщо ж ще й докоряти саму собі?

Г. Дотримуюсь такого принципу: що вдалося зробити сьогодні -добре, а що не вдалося - виконаю, можливо, іншим разом.

Як Ви ведете свій записник з номерами телефонів ділових партнерів, знайомих, родичів, приятелів тощо?

А. Яхазяїн свого записника. Як хочу, так і веду записи телефонів, прізвищ, імен. Якщо знадобиться якийсь номер телефону, обов'язково знайду його,

Б. Часто міняю записники з записами номерів телефонів, тому що нещадно їх "експлуатую". Переписуючи номери телефонів прагну все зробити "по науці", однак при подальшому користуванні знову збиваюся на довільні записи.

В. Записи телефонів, прізвищ, імен веду "почерком настрою". Вважаю, що був би запис, а на якій сторінці записано, прямо чи криво - немає особливого значення.

Г. Використовую загальновживану систему запису за алфавітом прізвищ, імен, номерів телефонів; за необхідності - додаткові відомості (адреса, місце роботи, посада тощо)

Вас оточують різні речі, якими Ви часто користуєтесь. Які Ваші принципи розміщення речей?

А. Кожна річ лежить там, де їй заманеться.

Б. Додержуюсь принципу: кожній речі - своє місце.

В. Періодично наводжу лад у розміщенні речей, предметів. Потім кладу їх туди, куди доведеться, щоб не завантажувати голову "розміщенням". Згодом знову наводжу лад і так далі.

Г. Вважаю, що це питання немає ніякого відношення до самоорганізації.

Оцінка результатів

Балів.

Ви - організована людина. Єдине, що можна Вам порадити; не зупиняйтеся на досягнутому, розвивайте самоорганізацію й надалі. Хай Вам не здається, що Ви досягай межі. Найбільший ефект організація, на відміну від природи, дає тому, хто вважає ЇЇ резерви невичерпними.

Бал.

Ви вважаєте організацію невід'ємною частиною роботи. Це дає Вам безсумнівні переваги перед тими людьми, хто визнає організацію тільки у випадку крайньої потреби. Але вам слід уважно придивитися до самоорганізації, вдосконалити її.

Менше ніж 63 балів. :

Ваш спосіб життя, Ваше оточення навчили вас бути у чомусь організованими. Організованість то проявляється у Ваших діях, то зникає. Це ознака чіткої системи самоорганізації. Існують об'єктивні організаційні закономірності і принципи. Спробуйте проаналізувати свої дії, витрати часу, техніку роботи. Ви побачите те, про що і не підозрюєте зараз. Щоб стати організованою людиною, треба подолати себе, треба мати волю і наполегливість.


ЧИ РІШУЧІ ВИ?

Після ознайомлення з кожним з запитань слід обрати тільки варіант відповіді "так" чи "ні". Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

 

1. Чи зможете Ви легко на старому місці роботи пристосовуватися до нових правил, нового стилю, які суттєво відрізняються від звичних Вам?

2. Чи швидко Ви адаптуєтесь у новому колективі?

3. Чи здатні Ви висловлювати свою думку публічно, навіть якщо знаєте, що вона суперечить поглядам керівництва.

4. Якщо Вам запропонують посаду з більш високим посадовим окладом у іншій організації, чи погодитесь Ви без коливань перейти на нову роботу?

5. Чи схильні Ви заперечувати свою провину у допущеній помилці і відшукувати відмовку, що підходить до даного випадку?

6. Чи пояснюєте Ви зазвичай причину своєї відмови від будь-чого істинними мотивами, не прикриваючи їх різними "пом'якшуючими" і камуфлюючими причинами та обставинами?

7. Чи зможете Ви змінити свій погляд з того чи іншого питання у результаті серйозної дискусії?

8. Ви читаєте чиюсь роботу (за посадовим обов'язком чи на прохання), думка її вірна, але стиль викладення Вам не подобається - Ви б написали інакше. Чи почнете Ви правити текст і наполегливо пропонувати змінити його відповідно до Вашої думки?

9. Якщо Ви побачите у вітрині річ, яка Вам дуже сподобалась - Ви купите її, навіть якщо ця річ не така вже й необхідна?

10. Чи можете Ви змінити свою думку під впливом умовлянь привабливої людини?

11. Чи плануєте Ви заздалегідь свою відпустку, не покладаючись на "якось воно буде"?

12. Ви завжди виконуєте дані Вами обіцянки?

 

Ключ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Так 3 4 3 2 0 3 2 2 0 0 1
Ні 0 0 ■ 0 4 0 0 0 2 3 0

0-9балів.

Постійно і з кожного приводу довго та болісно зважуєте всі "за" і "проти". Якщо вдається перекласти прийняття рішення на плечі іншого, зітхаєте з величезним полегшенням. Перш ніж зважитись на будь-який крок, довго радитесь і... часто приймаєте половинчасте рішення. На нарадах та зборах волієте відмовчуватися, хоча у кулуарах набуваєте сміливості і красномовства. Але не намагайтесь виправдатися тим, що це Ваша природжена обачливість. Ні, найчастіше це - боягузтво. З Вами складно жити і працювати. І хай Ви володієте знаннями, ерудицією, досвідом, така риса характеру, як нерішучість, набагато знижує Ваш "коефіцієнт корисності". До того ж, на Вас важко покластися, Ви можете підвести. Звичайно, змінити характер важко, але можливо. Почніть з дрібниць, ризикніть прийняти рішення на власний розсуд і воно не підведе Вас.

Балів.

Ви приймаєте рішення обережно, але не пасуєте перед серйозними проблемами, які треба вирішити терміново. Вагаєтесь зазвичай тоді, коли маєте час. Ось тоді у вас починаються сумніви, з'являється прагнення все "утрясти", "узгодити" з вищим керівництвом, хоча це питання Вашого рівня. Більше покладайтесь на свій досвід, він підкаже Вам як правильно вирішити питання. Кінець-кінцем, порадьтесь з кимось із колег або підлеглих, але лише для того, щоб перевірити себе.

Балів.

Ви достатньо рішучі. Ваша логіка, послідовність, з якою Ви підходите до вивчення проблеми, і головне - досвід - дозволяють вирішувати питання швидко і здебільшого правильно. Покладаючись на себе, Ви не ігноруєте порад інших, хоча і вдаєтесь до них не так вже й часто. Прийняті рішення відстоюєте до кінця, але якщо виявиться, що вони помилкові, не продовжуєте вперто відстоювати честь мундира. Все це добре, але слід завжди прагнути до об'єктивності. Не вважайте зайвим консультуватися з питань, з яких Ви недостатньо компетентні.

Більше 29 балів.

Нерішучість - невідоме Вам поняття. Ви вважаєте себе компетентним у всіх аспектах Вашої діяльності і не вважаєте за потрібне з'ясовувати чиюсь думку. Єдиноначальність Ви розумієте як право на одноосібні рішення, критичні зауваження щодо них викликають у Вас роздратування, яке Ви навіть не намагаєтесь приховати. Вам імпонує, коли Вас вважають людиною рішучою і вольовою, хоч воля - це зовсім не те, що було сказано про Вас вище. Щоб переконати у цій думці оточуючих, Ви буває, відхиляєте розумні пропозиції. Помилки переживаєте болісно, глибоко вірите, що в них винний хтось інший, а не Ви. Віра у непогрішимість своїх думок -серйозний недолік. Така риса характеру, такий метод роботи пригнічують ініціативу підлеглих, їх прагнення до самостійної діяльності. Це виховує в них ту саму нерішучість, якої Ви уникаєте. .Все це не на користь справі, психологічному клімату в колективі і І заважає працювати. Вам терміново слід змінювати стиль роботи.


ЧИ ВМІЄТЕ ВИ СЛУХАТИ?

 

Після ознайомлення з кожною з запропонованих ситуацій слід обрати варіант відповіді "так", якщо ситуація викликає

роздратування у бесіді з будь-якою людиною - товаришем, колегою, безпосереднім керівником чи просто випадковим співбесідником. Потім підрахувати відсоток відповідей "так". Отримані відсотки порівняти з оцінками результатів.

 

1. Співбесідник не дає мені шансу висловитися, у мене є що сказати, але немає можливості вставити слово.

2. Співбесідник постійно перебиває мене під час бесіди.

3. Співбесідник ніколи не дивиться в обличчя під час розмови і я не впевнений в тому, що мене слухають.

4. Розмова з таким партнером часто викликає почуття марного витрачання часу.

5. Співбесідник постійно метушиться: олівець і папір цікавлять його більше, ніж мої слова.

6. Співбесідник завжди відволікає мене питаннями і коментарями.

7. Співбесідник ніколи не посміхається. У мене виникає почуття незручності і тривоги.

8. Що б я не вимовив, співбесідник завжди осаджує мене.

9. Співбесідник завжди намагається спростувати мене.

10. Співбесідник викривлює зміст моїх слів і вкладає у них інший зміст.

11. Коли я ставлю запитання, співбесідник змушує мене захищатися.

12. Іноді співбесідник перепитує мене, робить вигляд, що недочув.

13. Співбесідник, не дослухавши до кінця, перебиває мене лише для того, щоб потім погодитися.

14. Співбесідник під час розмови зосереджено займається сторонніми справами: грається цигаркою, протирає скельця окулярів і т.п. Я переконаний, що він при цьому є неуважним.

15. Співбесідник за мене робить висновки.

16. Співбесідник завжди прагне вставити слово у мою розповідь.

17. Співбесідник дивиться на мене уважно, не кліпаючи.

18. Співбесідник поглядає на мене, немов би оцінює. Це мене турбує.

19. Коли я пропоную щось нове, співбесідник говорить, що він думас так само.

20. Співбесідник "переграє", вдаючи, що зацікавлений бесідою: надто часто хитає головою, охає і підтримує.

21. Коли я говорю про серйозні речі, співбесідник посміхається

22. Співбесідник часто поглядає на годинник під час бесіди.

23. Коли я заходжу до кабінету, він залишає всі справи і всю увагу приділяє мені.

24. Співбесідник поводить себе так, ніби я заважаю йому робити щось важливе.

25. Співбесідник вимагає, аби всі погоджувалися з ним. Кожне його висловлювання закінчується запитанням: "Ви теж так вважаєте?" чи "Ви не згодні?"

Таким чином, якщо відсоток ситуацій, що викликають у Вас роздратування, становить:

70-100%

Ви - поганий співбесідник. Вам необхідно працювати надсобою і вчитися слухати.

40-70%

Вам притаманні деякі недоліки. Ви критично ставитесь до висловлювань, уникайте поспішних висновків, не загострюйте увагу на манері говорити, не монополізуйте розмову, шукайте прихований зміст у висловленому.

10-40%

Ви - хороший співрозмовник, але іноді не приділяєте партнеру повної уваги. Повторюйте ввічливо його висловлювання, дайте йому можливість розкрити свою думку повністю, пристосовуйте свій темп мислення до темпу його мови і можете бути впевнені, що спілкуватися з вами буде ще приємніше.

0-10%

Ви - чудовий співрозмовник. Ви вмієте слухати і чути, Ваш стиль може стати прикладом для оточуючих.


4. ЧИ АГРЕСИВНІ ВИ? '

Після ознайомлення з кожний із запитань слід обрати тііьки один варіант відповіді. Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

Яким Вас вважають колеги?

а. Самовпевненим і заздрісним.

Б. Приязним.

В Спокійним і незаздрісним.

4. Як Ви відреагуєте, якщоВам запропонують відповідальну посаду?

А. Приймете її з деяким побоюванням.

Б. Згодитесь без коливань

В. Відмовитесь від неї заради власного спокою. „

5. Як Ви будете поводитись, якщо хтось з колег без дозволу візьме з вашого столудокумент?

А. Вчините скандал,

Б. Змусите повернути.

В. Спитаєте, чи не потрібно йому ще щось.

6. Якими словами Ви зустрічаєте чоловіка (жінку), коли він (вона) повернулася з роботи пізніше ніж звичайно?

А. Що тебе так затримало?

Б. Де ти стирчиш допізна?

В. Я вже почав хвилюватися.

Більше ніж 45 балів

Ви занадто агресивні, буваєте дуже жорстоким до інших людей, добиваєтесь успіхів, жертвуючи інтересами оточуючих, караючи їх за неприязність.

Балів

Ви помірно агресивні, але достатньо успішно крокуєте по житло, тому що маєте достатньо здорового честолюбства і самовпевненості.

Менше ніж 35 балів

Ви надто миролюбні, не впевнені усобі, побільше рішучості Вам не завадить.


ВАШ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Після ознайомлення з кожним з запитань слід обрати тільки один варіант відповіді. Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

1. Якщо зранку Вам треба встати раніше, то Ви...

1)покладаєтесь на будильник

2) довіряєте внутрішньому голосу;

3) покладаєтесь на випадок.

Прокинувшись зранку, Ви..

1) одразу полишаєте постіль і беретесь до справ;

2) встаєте непоспішаючи, робите легку гімнастику і тільки потім починаєте збиратися на роботу;

3) ще кілька хвилин продовжуєте ніжитися під ковдрою.

Коли Ви лягаєте спати?

1) завжди приблизно в один і той самий час;

2) відповідно до настрою;

3) по закінченню всіх справ.

Балів.

Можна сміливо стверджувати, що Ви вмієте жити. Ви добре організували режим роботи і ефективного відпочинку, що, безумовно, позитивно відбивається на результатах Вашої службової діяльності. Не турбуйтеся, що регламентованість вашого життя надає йому монотонності. Навпаки, збережені сили і здоров'я роблять його різноманітним і цікавим.

Балів.

Ви наближуєтесь до ідеалу, хоча й не досягай його. В усякому разі, Ви вже оволоділи мистецтвом відновлювати свої сили і за самої напруженої роботи. Важливо, що б Ваша службова діяльність і сімейне життя й надалі залишалися врівноваженими, без "стихійних лих". Але у Вас ще є резерви для підвищення продуктивності за рахунок більш раціональної організації праці відповідно до особливостей вашого організму.

Балів.

Ви, як і більшість людей "середнячок". Якщо й надалі будете жити в такому ж режимі, а точніше, у такій запарці, Ваші шанси Дожити до пенсії є незначними.

Схаменіться, поки ще є час - час працює проти вас. У Вас є всі передумови, щоб змінити свої шкідливі звички. Ці застереження сприйміть як дружню пораду і не відкладайте профілактику на завтра.

Менше 16О балів.

Правду кажучи, Вам не позаздриш. Якщо Ви вже скаржитесь на якісь недуга, особливо серцево-судинної системи, то можете сміливо звинувачувати в них лише Ваш особистий спосіб життя. Скоріше за все, на роботі справи Ваші йдуть не найкращим чином. Вам вже не обійтися благими намірами, кількома помахами рук зранку. Потрібна порада спеціаліста - лікаря чи психолога. Але буде краще, якщо Ви самі знайдете в собі сили подолати життєву кризу і, поки не пізно, повернути здоров'я.


 1. ВАША АДАПТОВАНІСТЬ

 

На кожне з тверджень дайте відповідь "так" чи "ні"

1. Я часто відчуваю запаморочення.

2. Працюючи, я стомлююсь.

3. Я не можу зосередитись на чомусь конкретному.

4. Я хвилююсь з усякого приводу.

5. Коли я роблю щось, мої руки тремтять.

6. Я часто хвилююсь.

7. Мені часто сняться кошмари.

8. Я пітнію навіть у холодну погоду.

9. Я весь час відчуваю голод.

10. Я часто нездужаю.

11. Періодично внаслідок хвилювання я втрачаю сон.

12. Я легко втрачаю рівновагу.

13. Я чутливіший за інших.

14. Я часто чимось стурбований.

15. На жаль, я не такий щасливий, як інші.

16. Я легко можу заплакати.

17. Коли мені потрібно чекати, я нервую.

18. Часом я відчуваю себе таким щасливим, що не можу всидіти на місці.

19. Часом я відчуваю власну непотрібність.

20. Я пасую перед труднощами.

21. Я сором'язлива людина.

22. Я вважаю, що в усьому для мене є труднощі.

23. Я завжди напружений.

24. Часом я почуваюся зовсім розбитим.

25. Я ухиляюся від труднощів.

 

За кожну позитивну відповідь на питання додайте собі один бал і підрахуйте суму балів.

Ваша адаптованість:

• висока, якщо Ви набрали менше ніж 4 бали;

• середня, якщо Ви набрали 4-10 балів;

• низька, якщо Ви набрали 11-20 балів;

• вкрай низька, якщо Ви набрали понад 21 бал.


ЧИ ДОСТАТНЬО ВИ АКТИВНІ?

Після ознайомлення з кожним із запитань слід обрати тііьки один варіант відповіді. Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

1. Чи впевнені Ви у позитивному значенні "школи життя" для розвитку людини і для досягнення певних позицій в суспільстві? Так Ні

2. Чи добре Ви себе почуваєте в атмосфері боротьби, змагання і досягнення задумів? Так Ні

3. Яку з функцій сучасних політичних лідерів Ви вважаєте найбільш важливою?

а) реалізації практичних завдань;

б) діяльності, спрямованої на захист людської гідності і прав громадян.

4. Наша діяльність повинна регламентуватися:

а) релігійними заповідями;

б) ідеями прекрасного;

в) матеріальними міркуваннями;

г) загальним добробутом.

5. Якби Ви обирали собі друга, то обрали б:

а) людину підприємливу, працьовиту, що має практичний розум;

б) людину помірковану, мрійливу, відірвану від дійсності;

в) людину зі здібностями керівника та організатора.

6.. Чи достатньо у Вас енергії, щоб подолати труднощі, які зустрічаються? Так Ні

7. Чи вважаєте Ви, що ми можемо радіти, що живемо у такий активний час? Так Ні

8. Чи любите Ви дивитися на вогонь? Так Ні

9. Чи легко Ви переносите відмову, навіть якщо знаєте, що Ваше прохання виконати неможливо? Так Ні

10. Ви балакучі? Так Ні

11. Чи живете Ви за принципом, що кожна дорога веде до мети? Так Ні

12. Чи подобаються Вам справи, які вимагають швидкої дії ? Так Ні

Ключ до відповідей на запитання:

Так Ні А Б В г
- - - -
- - - -
   
   
.  
5 • - - - -
- - - -
  - - -
  - - -
- - - -
Ц - - - -
- - -  

Оцінка результатів

Балів.

Ви маєте веселий характер, легко і у злагоді з людьми живете. У Вас є певні риси керівника. Ви енергійні та діяльні. Не дуже добре переносите залежність від інших осіб (наприклад, керівників). Ви схильні вважати, що все, що Ви вмієте у житті є результатом Ваших особистих здобутків й пошуків, адже Ви в змозі ефективно працювати і свої погляди розповсюджувати серед оточуючих. Ви маєте перевагу над оточуючими в енергійності і швидкості прийняття рішень, вмієте брати відповідальність на себе. У своєму оточенні Ви бажані і користуєтесь повагою перш за все за свою динамічність та активність.

Балів.

На жаль, Ваша енергійність не є найбільш сильною Вашою рисою. Ви швидко втомлюєтесь, неохоче берете на себе відповідальність. Свою думку тримаєте скоріше при собі. Забагато у Вас байдужості і обережності у ставленні до оточуючих. Ви зі значними труднощами приймаєте рішення. Ваша енергія, а також здатність до дії залежать від Вашого не завжди обгрунтованого побоювання. Спробуйте відкритися...

 

УВАЖНІСТЬ

На кожне з запитань дайте відповідь "так" чи "ні". Потім за ключем слід знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться теля ключа до тесту.

1. Якщо Ви граєте у якусь гру, то чи часто Ви програєте внаслідок неуважності?

2. Чи розігрують Вас знайомі?

3. Ви вмієте одночасно займатися якоюсь справою і слухати, про що розмовляють оточуючі?

4. Знаходили Ви коли-небудь на вулиці ключі або гроші?

5. Чи уважно озираєтесь Ви, коли переходите вулицю?

6. Чи здатні Ви пригадати про деталі фільму, який подивилися вчора?

7. Чи роздратовуєтесь Ви, коли Вас відволікають від читання?

8. Чи перевіряєте Ви здачу в магазині?

9. Чи швидко Ви знаходите в квартирі потрібну річ?

10. Чи здригаєтесь Ви, коли хто-небудь на вулиці раптово гукає на Вас?

11. Чи буває таке, що Ви одну людину приймаєте за іншу?

12. Чи буває таке, що захопившись бесідою, Ви можете проґавити потрібну зупинку?

13. Чи можете Ви швидко назвати дати народження Ваших близьких?

14. Чи легко Ви прокидаєтесь вранці?

15. Чи Ви знайдете без сторонньої допомоги те місце у великому місті, де одного разу були минулого року?

Ключ до відповідей:

1 3 4 6 10 11 12 13 14 15
Так
Ні

Якщо Ви набрали більше 11 балів:

Ви напрочуд уважні й проникливі. Вашій пам'яті можна позаздрити.

5-Ю балів.

Ви достатньо уважні, не забуваєте про справи. Однак у деяких випадках можете дещо й підзабути. І все ж Ви здатні у потрібний момент зосередитись і не припуститися помилки.

Менше ніж 4 бали.

Ви дуже неуважні і це спричиняє багато неприємностей. Але Ви вперто не надаєте значення таким дрібницям, хоча внаслідок Вашої неуважності потерпають і оточуючі.

 

Бали

У Вас низький комунікативний контроль, Ваша поведінка усталена і Ви не вважаєте за потрібне її змінювати залежно від ситуації. Ви здатні до щирого саморозкриття у діалозі. Дехто вважає, що Ви не дуже зручні у спілкуванні внаслідок прямолінійності.

Балів

УВас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані у своїх емоційних проявах. Слід більше зважати у поведінці на тих, з ким контактуєте.

Балів

У Вас високий комунікативний контроль, Ви легко входите у будь-яку ролі, гнучко реагуєте на зміну ситуації і навіть здатні Г передбачити враження, яке справите на оточуючих Вас людей.

 


11. УЧАСТЬУ КОЛЕГІАЛЬНОМУ ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ

Кожне з наведених тверджень оцініть за такою шкалою:

1- ні, так не буває;

2 -як правило, так не буває;

3 - невизначена оцінка;

4- як правило, так буває;

5- так, саме так буває завжди.

1. Даю підлеглим доручення навіть в тому випадку, коли є небезпека, що при їх невиконанні критикуватимуть мене.

2.У мене завжди багато ідей і планів.

3.Я прислуховуюсь до зауважень інших.

4.Мені найчастіше вдається навести логічно правильні аргументи при обговоренні.

5.Я налаштовую співробітників на самостійне вирішення своїх завдань.

6.Якщо мене критикують, я захищаюсь, не дивлячись ні на що.

7. Коли інші наводять свої аргументи, я завжди захищаюсь.

8. Для того, щоб провести будь-який захід, мені доводиться планувати заздалегідь.

9. Свої помилки я здебільшого визнаю

10. Я пропоную альтернативи до пропозицій інших.

11. Я захищаю тих, у кого є проблеми.

12. Висловлюю свої думки з максимальною переконливістю.

13. Мій ентузіазм заразливий.

14.Я беру до уваги точку зору інших і прагну включити її до проекту рішення.

15. Зазвичай я наполягаю на своїй точці зору і гіпотезах.

16. Я з розумінням вислуховую і агресивно висловлені аргументи.

17. Я ясно висловлюю свої думки.

18. Я завжди визнаю те, що не все знаю.

19. Я енергійно захищаю свої погляди.

20. Я намагаюсь розвивати думки інших таким чином, немов би вони були моїми.

21. Я завжди обмірковую можливі відповіді інших і знаходжу контраргументи.

22. Я допомагаю іншим порадами щодо організації праці.

23. Я захоплююсь своїми проектами і зазвичай не турбуюсь про чужі.

24. Я прислуховуюсь і до тих, хто має точку зору, відмінну від моєї власної.

25. Якщо хтось не згодний з моїм проектом, то я не здаюся, а шукаю нові аргументи, щоб його переконати.

26. Я використовую всі засоби, щоб примусити погодитися зі мною.

27. Відкрито говорю про свої надії, побоювання та особисті ускладнення.

28. Я завжди знаходжу шлях для забезпечення підтримки моїх проектів іншими.

29. Я розумію почуття інших людей.

30. Я більше висловлюю свої думки, ніж вислуховую чужі.

31. Я завжди вислухаю критику, перш ніж захищатися.

32. Я висловлюю свої думки системно.

33. Я допомагаю іншим висловити свою думку.

34. Я уважно стежу за протиріччями у чужих судженнях.

35. Я змінюю свою точку зору для того, щоб показати іншим, що стежу за розвитком їх думок.

36. Як правило я ніколи не перебиваю співбесідника.

37. Я не вдаю, що впевнений у своїй точці зору, якщо це не так.

38. Я витрачаю багато енергії на те, щоб переконати інших у тому, як їм слід чинити.

39. Я виступаю емоційно, щоб надихнути людей до праці.

40. Я прагну, щоб при підведенні підсумків були активними ті, хто дуже рідко просить слова.

Ключ,

Складіть бали оцінки тверджень 1, З, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, ЗІ, 33, 35, 36, 37, 40 і зазначте суму літерою А (вона знаходиться в інтервалі від 20 до 100). Для отримання суми В складіть бали усіх інших тверджень (2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39). Ця сума теж знаходиться в інтервалі від 20 до 100. Порівняйте суми А і В.

 

Якщо сума А принаймні на 10 балів більша за суму В, то Ви

ведете дискусію авторитарно, владно і безцеремонно, прагнете "протягти" свої ідеї і проекти, не звертаючи уваги на оточуючих. Дієте агресивно, динамічно, напористо, а часто і самовпевнено. Ваші партнери по нараді рідко мають можливість висловитися. Вони немов би загнані у кут. При авторитарному веденні наради керівник формулює свою думку категорично, не припускаючи жодних заперечень. Він не домагається загальної згоди, не прагне зробити рішення загальною справою, не шукає підтримки, необхідної для його реалізації.

Якщо сума В принаймні на 10 балів більша за суму А, то Ви ведете дискусію дипломатично, прагнете врахувати думки інших і переконатися, що ваші ідеї узгоджуються з думками співробітників. При цьому не уникнути компромісів, але учасники наради переконуються, що й вони зробили внесок у прийняття рішення, що співпраця з ними для Вас як для керівника є важливою. У всіх з'являється прагнення "впрягтися в спільний віз".

Якщо суми А і В відрізняються менш ніж на 10 балів, то Ваша поведінка не має однозначної оцінки у колективі. Вона, залежно від обставин, може бути як позитивною, так і негативної.

 

 

НАСКІЛЬКИ ВИ САМОСТІЙНІ?

Після ознайомлення з кожним з запитань слід обрати тільки один варіант відповіді. Потім за ключем знайти кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Скласти всі оцінки і отриману суму порівняти з оцінками результатів, які знаходяться після ключа до тесту.

1. Як Ви приймали рішення про подальше навчання після закінчення школи?

1) вирішував все самостійно, враховуючи свої захоплення і здібності;

2) прислуховувався до думки батьків, родичів;

3) керувався порадами близьких та друзів.

2. На що Ви розраховувати, вступаючи до обраного Вами навчальногозакладу?

1) тільки на свої сили;

2) на сприятливий результат вступних іспитів і на зв'язки;

3) тільки на зв'язки. ,

3. Як під час навчанняВи готувалися доіспитів, занять?

1) розраховував на свою працелюбність;

2) іноді звертався за допомогою до викладачів та однокурсників;

3) розраховував на зв'язки;

4. Як Ви шукали місце роботи?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.083 с.)