Тема: Організаційно-правові основи місцевого самоврядування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Організаційно-правові основи місцевого самоврядування1. Адміністративно-територіальний устрій України та перспективи його реформування.

2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Делегування повноважень в системі місцевого самоврядування.

4. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Статус, функції, повноваження депутатів місцевих рад.

6. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративно-територіальний устрій, локальні нормативно-правові акти, делегування повноважень, депутат місцевої ради, вибори депутатів місцевих рад, місцевий референдум, загальні збори громадян, орган самоорганізації населення, місцева ініціатива, звернення громадян.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України;

- порядок прийняття локальних нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- порядок та напрями делегування повноважень в сфері місцевого самоврядування в Україні;

- порядок формування та організація роботи представницьких органів місцевого самоврядування;

- порядок формування та організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування;


- порядок формування та організація роботи посадових осіб місцевого самоврядування;

- визначення статусу, функцій, повноважень депутатів місцевих рад;

- характеристика форм участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

Практичне завдання

Дати правильну відповідь на питання тестів:

1. Виборчий орган – це _____________________________________

__________________________________________________________.

2. Які повноваження належать до повноважень сільського, селищного, міського голови:

а) організаційно-розпорядчі;

б) координаційні;

в) розпорядчі;

г) усі відповіді вірні.

3. Що зайве в цьому логічному ряді?

сільський голова, селищний голова, міський голова, районний голова.


Семінарське заняття 5

Тема: Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування

1. Право комунальної власності.

2. Склад місцевих фінансових ресурсів.

3. Доходи місцевих бюджетів.

4. Видатки місцевих бюджетів.

5. Фінансові ресурси підприємств, спрямовані на розвиток територій.

6. Місцеві позабюджетні, валютні та інші цільові фонди.

7. Місцеві податки та збори.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: комунальна власність, спільна власність територіальних громад, місцевий бюджет, доходи місцевого бюджету, видатки місцевого бюджету, позабюджетні фонди, місцеві податки, місцеві збори.


Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення суб’єктів та об’єктів права комунальної власності та спільної власності територіальних громад;

- визначення складу місцевих фінансових ресурсів;

- характеристика доходів та видатків місцевих бюджетів;

- склад місцевих позабюджетних, валютних та інших цільових фондів;

- характеристика місцевих податків та зборів.

Практичне завдання

Дати правильну відповідь на питання тестів:

1. Органи місцевого самоврядування формують фонди:

а) соціальні;

б) цільові;

в) позабюджетні;

г) всі відповіді вірні;

д) вірні б) і в).

2. Комунальне підприємство, не поділене правом власності на закріплене за ним майно, яке є неподільним і може ділитися на частини або паї – це:

а) унітарне підприємство;

б) комунальне акціонерне товариство;

в) комунальне товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Місцевий бюджет – це фонд, в якому мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для подання громадських послуг:

а) так;

б) ні.

Семінарське заняття 6

Тема: Служба в органах місцевого самоврядування

1. Поняття, сутність та принципи служби в органах місцевого самоврядування.

2. Планування індивідуальної роботи муніципального службовця.

3. Шляхи та форми вдосконалення професіоналізму муніципальних службовців.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: служба в органах місцевого самоврядування, державна служба, посадова особа місцевого самоврядування, державний службовець, категорія, ранг, принципи служби в органах місцевого самоврядування.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення поняття та сутності служби в органах місцевого самоврядування;

- принципи служби в органах місцевого самоврядування;

- відмінність та подібність служби в органах місцевого самоврядування та державної служби;

- методи планування індивідуальної роботи посадових осіб місцевого самоврядування;

- удосконалення професіоналізму муніципальних службовців;

- характеристика системи навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Практичне завдання

Дати правильну відповідь на питання тестів:

1. До основних обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування не належать:

а) постійне вдосконалення організації своєї діяльності;

б) недопущення дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та державі;

в) самостійна кадрова політика;

г) шанобливе ставлення до громадян.

2. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за напрямками:

а) організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування;

б) консультування та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;

в) контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування;

г) всі відповіді вірні.

3. Посадова особа в органах місцевого самоврядування:

а) особа яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

б) особа, яка виконує свої професійні обов’язки в органах місцевого самоврядування;

в) фахівець, який отримує посаду в органах місцевого самоврядування на конкурсній основі.

 

Семінарське заняття 7

Тема: Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, контроль за їх діяльністю

1. Гарантії захисту прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування.

2. Види відповідальності органів місцевого самоврядування.

3. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: конституційні, судові, громадсько-політичні гарантії, відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, корупція, хабарництво, контроль.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення конституційних, судових, громадсько-політичних гарантій захисту прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування;

- характеристика видів відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (відповідальність перед територіальними громадами, державою, громадянами та юридичними особами);

- характеристика видів відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування (конституційно-правова, адміністративна, кримінальна);

- напрями контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- сфери контролю і нагляду за дотриманням законності в діяльності місцевих державних адміністрацій.

Практичне завдання

Дати правильну відповідь на питання тестів:

1. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед:

а) територіальною громадою;

б) державою;

в) юридичними та фізичними особами;

г) всі відповіді вірні.

2. Корупція – це:

а) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих на протиправне використання наданих їм повноважень на одержання матеріальних благ, послуг та інших переваг;

б) діяльність осіб силових структур, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень на одержання матеріальних благ, послуг та інших переваг;

в) недотримання особами посадових інструкцій та наданих їм обов’язків.

3. Система гарантій місцевого самоврядування включає:

а) юридичні, економічні, політичні гарантії;

б) спеціальні, загальні гарантії;

в) духовні, фінансові гарантії;

г) вірна відповідь б і в.

Семінарське заняття 8
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.014 с.)