Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасна система місцевого самоврядування в УкраїніТериторіальні громади. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Порядок формування, органи рад, їхні посадові особи.

Виконавчі органи рад, повноваження. Сільський, селищний, міський голова. Органи самоорганізації населення.

 

Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування

Поняття матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Комунальна (муніципальна) власність та її місце с структурі матеріального і фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Власність територіальних громад. Засади організації фінансів місцевого самоврядування. Стандарти організації фінансової основи місцевого самоврядування. Поняття, значення місцевого бюджету. Порядок використання місцевого бюджету.

 

Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні. Права й відповідальність.

Поняття системи гарантій місцевого самоврядування. Характеристика загальних гарантій місцевого самоврядування. Характеристика спеціальних гарантій місцевого самоврядування.

 

Служба в органах місцевого самоврядування в Україні

Посадова особа місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого самоврядування. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування в Україні

Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Проходження служби в органах місцевого самоврядування в Україні

Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

Припинення служби в органах місцевого самоврядування в Україні

Поняття припинення службових відносин в органах місцевого самоврядування. Підстави припинення служби в органах самоврядування. Здійснення механізму звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування. Порядок звільнення сільського, селищного, міського голови. Звільнення голови районної, обласної, районної у місті ради. Звільнення заступника голови районної, обласної, районної у місті ради та заступника міського – секретаря Київської міської ради. Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради. Звільнення голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської і Севастопольської міських рад. Звільнення заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної,міської, районної у місті ради. Звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування. Відсторонення посадових осіб місцевого самоврядування. Пільги та гарантії, що надаються особам місцевого самоврядування у разі звільнення їх з посад

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування

Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування.

 

Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 

Світовий досвід організації місцевого самоврядування

Порядок формування органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Сучасні муніципальні реформи у зарубіжних країнах.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

1. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Європейська хартія місцевого самоврядування.

 

2. Сучасна система місцевого самоврядування.

 

3. Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування.

 

4. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 

5. Служба в органах місцевого самоврядування.

 

6. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

 

7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

 

8. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

9. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.

 

 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тема 1. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Муніципальне право України як наука і учбова дисципліна.

 

1. Надати поняття місцевого самоврядування.

2. Охарактеризувати принципи місцевого самоврядування.

3. Надати характеристику Європейській хартії місцевого самоврядування.

4. Охарактеризувати взаємозв’язок місцевого самоврядування з державою.

5. Надати конституційне нормативне визначення місцевого самоврядування в Україні.

6. Охарактеризувати нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус місцевого самоврядування.

7. Надати характеристику основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

8. Наука про місцеве самоврядування, основні напрями її формування та розвитку.

 

Питання для контролю

1. Які принци місцевого самоврядування проголошені в Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

2. Які головні правові документи регламентують місцеве самоврядування в Україні?

3. Чи відрізняється нормативне визначення місцевого самоврядування Конституції України від визначення, сформульованого в Європейській хартії місцевого самоврядування?

4. Нормами якої дії є норми Конституції України про місцеве самоврядування ?

 

Література

Нормативно-правова

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р.- К.,1996.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.:1994.-С.65-69.

4. Європейська Хартія про місце самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. - К.:1994.-С.83-89; Віче. - 1994.-№8.

Додаткова

 

1. Біленчук П.Д.,Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : Навч. посіб. – К.: Атіка,2009.

2. Безсмертний Р. Самоврядування в Україні – дійсність чи перспектива? //Нова політика.- 1996. - №5.

3. Карлов А.А. Формування інституту місцевого самоврядування. – К.,2008.

4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : Навч.посіб. – К.,»Арарат-Центр»,2009.

 

Тема 2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні

1. Надати визначення системи місцевого самоврядування та системи місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані.

2. Охарактеризувати специфічні ознаки місцевого самоврядування.

3. Назвати елементи системи місцевого самоврядування.

4. Надати визначення терміну територіальна громада.

5. Охарактеризувати територіальну громаду як елемент системи місцевого самоврядування.

6. Характеристика рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

 

Питання для контролю

1. В яких значеннях розглядається поняття система місцевого самоврядування у науковій літературі ?

2. Що відноситься до системи місцевого самоврядування як її елементи згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

3. Які основні елементи структури системи місцевого самоврядування можна виділити?

4. Чи є однорідною територіальна громада?

5. Які питання безпосередньо вирішує територіальна громада?

6. Які рівні має система представницьких органів місцевого самоврядування ?

Література

Нормативно-правова:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р. – К., 1996.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Закон України «Про органи самоорганізації населення» : Науково-практичний коментар / За ред..В.В.Кравченка. – К.: Атіка-Н,2003.

4. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – К.:1994.

5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. – К.,1994; Віче – 1993, № 6.

 

Додаткова :

 

1. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : Навч.посіб. – К. «Арарат-Центр»,2009.п

2. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі /За ред..Я.Гонцяжа. – К.: Міленіум – Вид-во УАДУ, 2001.

3. Гицевус В. Политика местного самоуправления в ФРГ. – Фонд Эберта, 2005.

Тема 3. Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування

1. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

2. Характеристика комунальної власності на основі діючого законодавства України.

3. Об’єкти комунальної власності.

4. Засади організації фінансів місцевого самоврядування.

5. Визначити положення (За Європейською Хартією місцевого самоврядування), які є стандартами організації фінансової основи місцевого самоврядування.

6. Надати поняття визначення місцевого бюджету.

7. Охарактеризувати місцевий бюджет.

8. Надати поняття:дотації, субвенції, поточні видатки, видатки розвитку.

Питання для контролю

 

1. Що відносять до матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування за Конституцією України ?

2. Яка форма власності є провідною в структурі матеріального і фінансового забезпечення місцевого забезпечення? Визначить та охарактеризуйте її.

3. Що входить до комунальної власності ?

4. Які об’єкти є об’єктами виключно комунального права?

5. Охарактеризуйте власність територіальної громади.

6. Охарактеризуйте захист права комунальної власності та вланості територіальної громади.

7. Що таке місцевий бюджет та як він формується?

8. Як розподіляються та витрачаються кошти місцевого бюджету?

 

Література

Нормативно-правова

1. Конституція України.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Закон України «Про органи самоорганізації населення» : Науково-практичний коментар \ За ред. В. В.Кравченка.-К.: Атіка, 2003.

4. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування\\Місцеве та регіональне самоврядування в Україні -К.: 1994.

5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування \\ Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.-К.,1994.

 

Додаткова

 

1. Барабашев В.Г.Местное самоуправление.-Из-во МГУ 1996.

2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В. Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право):Навч.посіб.-К.:Атіка, 2000.

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування : Навч. посіб.- К.:Юрінком Інтер, 2000.

4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права : Навчальний посібник.-К.:»Арарат-Центр», 2001.

5. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник.-3-тє вид. допов. і перероблене.-К.:Центр навчальної літератури,2003.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)