Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компетенції, що набуваються та зміст дисциплінимодулі Компетенції (з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти) Змістові модулі Розподіл часу
аудиторний самостійна робота загальний
           
№1 Визначити поняття, основні елементи змісту муніципального права. Організувати процес самостійної навчальної роботи. Оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни. Користуватися фондами бібліотеки, в т.ч. електронними пошуковими базами. Розбиратися в понятті, змісті муніципального права України. Характеризувати національне законодавство щодо державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні. Лекції - 5 семестр, 1 чверть (1…8 тижд.) Аудиторні – 2 години на тиждень
1. Поняття муніципального права. Основні елементи змісту муніципального права. Зв’язок муніципального права з іншими галузями права. Місце і роль муніципального права в суспільстві та державі.      
2.Конституційні основи муніципального права України. 3. Історичний розвиток науки муніципального права, її зв'язок з іншими науками. Наука та навчальний курс «Муніципальне право України». Система та джерела науки муніципального права України. Завдання учбового курсу муніципального права та його значення для підготовки юристів.      
4.Організаційні засади державної служби в Україні.      
5. Історичний розвиток парламентаризму в Україні. Організація роботи Верховної Ради України. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України.      
6. Організація роботи Рахункової палати      
7.Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.      
8. Організація роботи Президента України.      
9. Організація роботи Ради Національної безпеки і оборони.      
10. Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади.      
11. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Європейська Хартія місцевого самоврядування.      
  Разом:      
№2 Осягти мету і основні принципи муніципального права України. Лекції - 5 семестр, 2 чверть (1…8 тижд.) Аудиторні:
1. Зв'язок муніципального права України з іншими галузями права.      
2. Конституційні основи державного та місцевого самоврядування.      
3. Організаційні засади державної служби в Україні.      
4. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Європейська хартія місцевого самоврядування.      
№3   5. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні.      
6.Матеріальна й фінансова основи місцевого самоврядування.      
7. Світовий досвід організації місцевого самоврядування: порядок формування місцевого самоврядування, їх компетенція.      
8. Світовий досвід організації місцевого самоврядування: сучасні муніципальні реформи у зарубіжних країнах      
  Разом:      
№4 Тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових та законодавчих актів України та міжнародних договорів щодо державного будівництва та місцевого самоврядування. 9. Сучасна система та основи місцевого самоврядування в Україні.      
10. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні.      
11. Служба в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.      
12. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.      
13. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.      
14. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.      
Контрольна модульна робота за розкладом занять: 9 - 10 тижні      
           
       
       
       
  Разом по дисципліні:      
  Частка навантаження:      
                 

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Поняття муніципального права України

Поняття муніципального права України. Основні елементи муніципального права України.Характеристика муніципального права України. Державницька та громадівська теорії місцевого самоврядування. Практика державного будівництва і місцевого самоврядування.

 

Зв'язок муніципального права України з іншими галузями права

Характеристика зв’язку муніципального права України з іншими галузями права. Взаємодія муніципального права України з адміністративним, конституційним та конституційно-процесуальним правом.

 

Конституційні основи муніципального права України

Норми та інститути як конституційні основи муніципального права України. Суб’єкти та об’єкти муніципального права України. Місце і роль муніципального права України в суспільстві та державі.

 

Наука та навчальна дисципліна (курс) «Муніципальне право України»

Муніципальне право України як наука, її зв'язок з іншими науками. Історичний розвиток науки муніципального права України. Поняття і предмет науки муніципального права України. Методологічні основи науки муніципального права України. Система та джерела науки муніципального права України. Характеристика муніципального права України як навчальної дисципліни. Завдання навчальної дисципліни муніципальне право України та її значення для підготовки юристів.

 

Організаційні засади державної служби в Україні

Поняття і значення державної служби в Україні. Характеристика державної служби в Україні. Місце державної служби України в системі органів державної влади. Особливості формування державної служби України. Поняття посадових осіб. Принципи державної служби. Основні обов’язки державних службовців.

 

Організація роботи Верховної Ради України.

Історичний розвиток парламентаризму в Україні. Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Організація Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Спеціальні парламентські процедури. Апарат Верховної Ради.

Організація роботи Рахункової палати.

Правовий статус Рахункової палати. Порядок діяльності та акти Рахункової палати. Контроль та гарантії діяльності рахункової палати.

Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Організація роботи Президента України

Статус Президента України як глави держави та його трансформація в процесі конституційної реформи. Місце та роль Президента України в системі органів державної влади. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень. Функції та компетенція Президента України. Акти Президента України. Секретаріат Президента України.

Організація роботи Ради національної безпеки і оборони

 

Історія створення Ради національної безпеки. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони. Повноваження Ради національної безпеки і оборони. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони.

 

Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади

Поняття та зміст виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.

Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади. Конституційно-правовий статус Кабінету міністрів України. Організація роботи Кабінету Міністрів України, Урядові комітети. Центральні органи виконавчої влади. Основні завдання та функції міністерств. Система місцевих органів виконавчої влади.

 

12. Місцеве самоврядування як принцип функціонування демократичного суспільства. Європейська хартія місцевого самоврядування.

 

Поняття місцевого самоврядування. Система та основи місцевого самоврядування. Основні терміни й визначення. Становлення місцевого самоврядування в Україні. Характеристика Європейської хартії місцевого самоврядування.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.011 с.)