Визначення межі міцності на зсув 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення межі міцності на зсув 

Межа міцності характеризується мінімальною напругою зсуву, при якому в пластичному мастилі руйнується структурний каркас і вона здобуває плинність.

Межею міцності на зсувпластичного мастила називається критичне значення сили (Па), віднесеної до одиниці площі зсуву шару мастила.

Межу міцності на зсув пластичних мастил визначають по методу Климова на пластомірі К-2. Метод засновано на вимірі тиску, при якому відбувається зсув мастила у капілярі пластоміру К-2. Тиск у приладі створюється за рахунок термічного розширення рідини у резервуарі, що нагрівається електропіччю.

Пластомір К-2 (рис. 2) складається з опори зі стійкою, по якій вертикально переміщується електропіч 8. Електропіч підігріває резервуар 7 із маслом для підвищення тиску, який контролюють по манометру 5. Лійка 6 служить для добавки масла у прилад, кран 4 - для сполучення лійки з внутрішньою порожниною приладу. Корпус 1 трубкою з'єднано теж з внутрішньою порожниною. Всередині оправки 2 знаходиться капіляр. До комплекту приладу додано два капіляри, один - довжиною 100 мм, другий - 50 мм, який застосовують, якщо при випробуванні на довгому капілярі тиск перевищує припустимий для манометра.

 

 

 

Рис. 2 - Пластомір К-2:


1 - корпус; 2 - оправка; 3 - захисне скло; 4 - кран;

5 - манометр; 6 - лійка; 7 - резервуар для масла; 8 - електропіч

 

Перемішане спеціальною мішалкою мастило заповнють обидві половинки жолобу капіляру. Обережно, щоб не викликати зсуву мастила, з'єднують їх та надягають кільце. Капіляр вставляють в оправку, яку встановлюють на виступ у корпусі пластоміру. Перевіряють наявність масла у внутрішній порожнині приладу та закривають кран 4. Включають електропіч та спостерігають за манометром. Швидкість зростання тиску (регулюють піднімаючи або опускаючи електропіч вдовж резервуару) не повинна перевищувати 0,005 Па за 1 хв. при використанні довгого капіляру та 0,005 Па за 2 хв. - короткого.

Момент закінчення випробування визначають після того, як тиск у системі досягне деякого максимуму та із капіляра почне видавлюватися мастило, а тиск почне знижуватися. Межу міцності на зсув (Па) випробуваного мастила розраховують по формулі:

,

де р - максимальний тиск, кгс/см2;

r і L - радіус та довжина капіляру, см.

Таблиця 1. Основні параметри пластичних мастил

Мастило Температурний діапазон застосування,°С Температура краплепадіння, °С Межа міцності на зсув при 20ºС. Па
Солідол С Від -20 до 65 85-105 300-700
Прес-солідол С Від-30 до 50 85-95 70-200
Графітна УСсА Від -20 до 65 77-85 300-700
Літол-24 Від -40 до 130 185-205 600-1200
Фіол-1 Від-40 до 120 185-200 250-350
Уніол-1 Від-30 до 150 230-260 200-500
ЦИАТИМ-221 Від-60 до 150 200-220 250-450
ЦИАТИМ-201 Від -60 до 200 175-220 350-550
№ 158 Від -40 до 140 130-160 150-400

 


1) Яка якість мастила характеризується межею міцності на зсув ______________

________________________________________________________________________________

2) Апаратура___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Проведення вимірювань:

радіус капіляру ( r ) ___________________________________________см

довжина капіляру ( L ) ________________________________________ см

швидкість зростання тиску_______________________________кг/см2/хв.

максимальний тиск ( Р ) ___________________________________ кг/см2

 

межа міцності = Па

 

 

4) На підставі межі міцності мастила оцініть область його застосування_________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 2. Характеристика пластичних мастил

Тип загусника Концен­трація загус­ника, % Водо-стійкість мастила Захисні власти­вості мастила Температур­ний діапазон використання мастила, °С Характеристика
Гідратовані кальцієві мила (солідоли) 12-18 гарна гарні Від -ЗО до 80 Дешеві, для загального призначення
Комплексні кальцієві мила 7-12 середня середні Від -50 до 200 Багатоцільові, низько-і високотемпературні
Літієві мила стеаринової й іншої кислот 8-20 гарна середні Від -60 до 120 Низько- і високотемпературні
Натрієві і натрієвокальцієві мила 15-30 низька низькі Від -40 до 110 Дешеві, для підвищених температур
Літієві мила оксистеаринової кислоти 6-12 гарна середні Від -50 до 140 Багатоцільові, високотемпературні
Барієві й комплексні алюмнієві мила 20-30 гарна гарні >150 Багатоцільові
Силікогелеві (неорганічні) 6-Ю гарна гарні Від -50 до 250 Багатоцільові
Пігментні (органічні) 20-50 гарна гарні >300 Високотемпературні

Загальний висновок

1) На підставі отриманих значень показників досліджуємого зразка встановити марку та групу мастила___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Заповнити таблицю та вказати галузь застосування

 

Показник Значення показників досліджуємих зразків Галузь (вузли) застосування
№ 1   № 2  
Водостійкість        
Температура краплепадіння,° С      
Межа міцності на зсув, Па      

 

Аналіз проводив

 

Роботу прийняв

 

Дата

 

 

Контрольні запитання до захисту роботи

1) Склад та структура пластичних мастил.

2) Застосування мастил.

3) Види загусників.

4) Класифікація пластичних мастил за призначенням.

5) Перелічити групи антифрикційних мастил.

6) Основні показники пластичних мастил.

7) Що оцінює міцність мастила, як її визначають ?

8) Що значать літери та цифри у позначенні мастила МЛи 4/12-3 ?

9) Як класифікуються консерваційні матеріали з агрегатним станом ?

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.008 с.)