Лабораторно–практичне заняття 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторно–практичне заняття 2 

відеотехнікА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСі

Мета роботи: а) засвоїти основи відеозапису;

б) вивчити основні терміни і поняття відеотехніки;

в) з’ясувати призначення, технічні характеристики і педагогічні можливості відеоплеєра “LG”;

г) набути навички створення дидактичних посібників за допомогою відеоплеєра і телевізора.

Обладнання: телевізор “Орізон” і відеоплеєр “LG” з технічними паспортами, телевізійна кімнатна антена, відеокасета, з’єднувальні шнури.

 

Теоретичні відомості

1. Загальні відомості про відеозапис. Відеозапис – це запис зображення та звуку (відеосигналу) на носій інформації. Розрізняють два види відеозапису, які використовуються у навчально–виховному процесі: запис телевізійних програм і відеосюжетів, виконаних самостійно; відеопрограми, взяті напрокат або придбані у торговельній мережі.

У сучасних школах широко застосовується відеозапис на магнітну плівку, яка розміщена у касеті. Фізичною основою такого відеозапису є різна намагніченість феромагнітних матеріалів під дією відеосигналу, тобто, послідовне фіксування окремих елементів зображення і перетворення їх яскравостей в електричний сигнал. При відтворенні відеосигналу використовують явище електромагнітної індукції.

Одержану послідовність електричних сигналів можна багаторазово перетворити в оптичне зображення за допомогою відеомагнітофона і телевізора. Такий комплект у торговельній мережі дістав назву відеодвійки.

 

2. Будова й принцип роботи відеомагнітофона. Функціональна схема відеомагнітофона зображена на рис. 2.1. До основних вузлів відеомагнітофона входять: блок живлення, захисний пристрій, антенний підсилювач–розподілювач, таймер, блок електронного управління режимами роботи відеомагнітофона, механізм заправки плівки, стрічкопротяжний механізм.

 

 

Рис. 2.1. Функціональна схема відеомагнітофона у режимі “Готовність”.

 

 

Імпульсний блок живлення призначений для живлення усіх електронних і електромеханічних вузлів відеомагнітофона.

Захисний пристрій запобігає виникненню пошкоджень складної механіки і електроніки відеомагнітофона під час різких перепадів напруги у мережі живлення. Перемикання механічних вузлів у різні режими здійснюється за допомогою електромагнітів і електродвигуна. Повернути відеомагнітофон у попередній режим (режим готовності) можна шляхом вимиканням його з електромережі 220 В.

У відеомагнітофоні передбачений захист від випадкового натискання декількох кнопок одночасно на панелі управління. Пристрій також автоматично вимикається з режиму «Стоп–кадр» у режим «Стоп» через певний проміжок часу, бо безперервне зіткнення відеоголовок в одному й тому ж місці з магнітною стрічкою приводить до її пошкодження та передчасного зношування відеоголовок.

З метою запобігання обриву ракордів, деформації плівки і пошкодження стрічкопротяжного механізму під час повного перемотування відеокасети відеомагнітофон забезпечений світловими і магнітними датчиками, які сигналізують про кінець плівки на касеті. При вмиканні відеомагнітофона і переведення його у різні режими блоком управління контролюється стан блоку відеоголовок. Якщо барабан, на якому знаходяться відеоголовки вільно не обертається, то для запобігання перевантаження електродвигуна (блоку відеоголовок) і виходу його з ладу відеомагнітофон автоматично вимикається і не реагує на жодне натискання кнопок управління.

Для зручності користувача відеомагнітофон має антенний підсилювач–розподілювач, до складу якого входять прохідні антенні входи і виходи. Завдяки цьому радіочастотний сигнал (РЧ) з антени через підсилювач-розподілювач потрапляє на антенний вхід телевізора, що дозволяє переглядати телевізійні передачі, відмінні від тої, на яку налаштований тюнер відеомагнітофона. Для компенсації послаблення сигналу до складу підсилювача-розподілювача входить широкополосний антенний підсилювач. Антенний підсилювач завжди знаходиться ввімкнутим (коли відеомагнітофон з’єднаний з мережею 220 В) незалежно від режиму відеомагнітофона (навіть, коли відеомагнітофон вимикають кнопкою «Power»).

Таймер, як і підсилювач–розподілювач, постійно знаходиться в увімкненому стані. Тому у відемагнітофоні постійно працює електронний годинник, схема контролю часу та індикатор. Таймер призначений для відліку і фіксування астрономічного часу і виконання функції вмикання відеомагнітофона на запис. Він забезпечує автоматичне увімкнення і вимкнення відеомагнітофона у завчасно заданий і запрограмований проміжок часу та подання команди на запис необхідної телепередачі.

Електронне управління режимами роботи відеомагнітофона здійснюється процесором системного контролю ПСК (інтегральна мікросхема). ПСК здійснює контроль за станом усіх датчиків стрічкопротяжного механізму, які впливають на процес управління. Керування послідовністю операцій при переході відеомагнітофона на інший режим здійснюється електронними схемами згідно команд з панелі управління шляхом натискання відповідних кнопок.

Механізм заправки плівки є по суті поворотним механізмом, основні функції якого полягають у здійсненні повороту на 180 градусів, зачіплюванні спеціальними важелями магнітної стрічки, витягуванні її з касети і вкладанні навколо блоку відеоголовок.

Стислу характеристику і призначення основних вузлів відеомагнітофона наведено в табл. 2.1.

Спрощену схема стрічкопротяжного механізму подано на рис. 2.2. Магнітна плівка 1 розмотується з бобіни 2, через натяжний ролик 3 і направляючий ролик 4 проходить поблизу стираючої магнітної головки 5. Далі плівка рухається через блок магнітних відеоголовок 6 та блок універсальних магнітних головок 7 звукового супроводу. Рух плівки забезпечує ведучий вал 8, до якого вона притискується роликом 9. Після направляючого ролика 10 і натяжного ролика 11 плівка намотується на приймальну бобіну.


Таблиця 2.1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)