Обслуговування засобів мікропроцесорної техніки. Калібрування мікропроцесорного регулятора. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обслуговування засобів мікропроцесорної техніки. Калібрування мікропроцесорного регулятора.Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в

визначенні технічного стану і регулюванні

мікропроцесорних регуляторів ТРМ-8

Прилади та обладнання:

1. Двухканальний мікропроцесорний регулятор ТРМ-8 -1шт.

2. Блок ручого завдання та індикації БРЗ -1шт.

3.Інструкція на прилад ТРМ-8 -1шт.

 

Порядок виконання роботи

 

1. Вивчити призначення кожного з компонентів передньої панелі.

2. Вивчити методику переходу з автоматичного режиму на ручний і навпаки.

 
 

3. Навчитися конфігурувати входи А1 і А2.

4. Навчитись калібрувати входи А1 і А2.

Перехід з ручного режиму до автоматичного здійснюється натисканням клавіші “Р/А” і підтверджується клавішею . Клавішами і можна змінювати управління виконавчим механізмом.

При конфігуруванні входу А1 (пункт меню 3,0-3,7) ми можемо контролювати слідуючи параметри: “Тип датчика”(3,0), “Тип входу”(3,1), “Тип регулятора”(3,5) та інші. Аналогічно конфігурується вхід А2 (при виборів пунктів меню 4,0-4,7).

6,1-калібровка максимуму аналогового входу А1,

6,0-Калібровка нуля аналогового входу А1.

При виборі параметрів 7,0 і 7,1 – калібровка входу А2.

5. За виконаною роботою зробити висновки.

Лабораторна робота № 10

Обслуговування засобів мікропроцесорної техніки. Клібрування мікропроцесорного індикатора ІТМ-22.


Мета роботи: Навчитись програмувати регулятор ІТМ-22

Прилади та обладнання:

1. Мікропроцесорний регулятор ІТМ-22 -1шт.

2. Блок ручого завдання та індикації БРЗ -1шт.

3.Інструкція на прилад ІТМ-22 -1шт.

Порядок виконання роботи

 

1. Вивчити призначення кожного з компонентів передньої панелі.

2. Вивчити методику настройки параметрів вимірювального каналу.

3. Вивчити методику постройки конфігурації логічних зв’язків вимірювальних каналів: вхідного пристрою DO1, DO2, DO3, DO4.

4. Навчитись калібрувати входи2.

Калібровка: В режимі конфігурацій встановлюється параметр 110. До входа А1(А2) підключити джерело постійного струму. При сигналі 0мА(4мА) встановлюється “0” в технічних одиницях, що відповідає 0%. Натискуємо клавішу . Аналогічно встановлюємо параметр 11.1 . Для настройки каналу А2 – параметри 12.0 і 12.1 .

Настройка параметрів: Вимірювальні канали входа А1 пункта меню 1.00-1.11. Настроюємо параметри “сигналізація відхилення “max” “, “Тип шкали входа2”(1,07), “Метод лінійної індикації”(1,09), “Точність лінійного індикатора”(1,10) таінші. Аналагічно настроюється канал входа А2.

Конфігурування вихідного пристрою DO1: Настраюємо такі три параметри: “Номер аналогового входа для управлыння дискретним виходом DO1”, “Логіка роботи”( не використовуєт’ся більше max і менше min) (3,01), “Установка min DO1”, Установка max DO1”. Аналогічно проводиться настройка DO2, DO3, DO4.


Висновок:

 

 

Лабораторна робота № 11

Стендова повірка та наладка пневматичного та електричного виконавчих механізмів.

 

Мета роботи: вивчення методики та отримання практичних

навиків в проведенні передмонтажної перевірки і

підготовки до роботи багатообертового

виконавчого механізму МЕМ-10Б.

Прилади та обладнання:

1. Стенд електричних виконавчих механізмів.

2. Механізм виконавчий типу МЕМ-10Б.

3. Мегаомметр М1101.

4. Тестер ТЛ-4М.

5. Набір гайкових ключів.

6. Паспорт на механізм виконавчий

багатообертовий типу МЕМ-10Б.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з електричною схемою механізму (“ Паспорт”, стор. 6-7, мал. 3) і методикою його підготовки до роботи.

2. Виконати перевірку механізму і підготувати його до роботи в наступній послідовності:

- зняти верхню кришку механізму і провести зовнішній огляд;

- ослабити гайку на валу блоку датчиків до вільного обертання;

- при настройці механізму з блоком БДИ-6 в діапазоні 0-90 за допомогою ключа сумістити риску 90 профільного кулачка з підшипником на важелі блоку датчиків, а потім виконати настройку дистанційного показчика положення ДУП;

- виконати настройку кулачків мікровимикача блока датчиків;

- подати живлення;

- подачею відповідного сигналу на вхід виконавчого механізму привести його вихідний вал до руху за годинниковою стрілкою і перевірити відпрацювання мікровимикача В1 нажаттям його кнопки. Якщо механізм не зупиниться, необхідно поміняти місцями дві фази живлення електродвигуна;

- аналогічним чином перевірити відпрацювання мікровимикача В3;

- ввімкнути ланцюг керування в бік руху вихідного органу механізму за годинниковою стрілкою. При натиску на кнопку кінцевого вимикача В2; В4 за допомогою відкрутки, механізм повинен зупинятись;

- встановити верхню кришку і закріпити.

За виконаною роботою зробити висновок.

 

Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в перевірці технічного стану, настройці і визначенні технічних характеристик пневматичного мембранного виконавчого механізму типу МИМ.

Прилади та обладнання:

1. Мембранний виконавчий механізм МИМ - 1 шт.

2. Манометр зразковий - 1 шт.

3. Редуктор стиснутого повітря РДВ-1 - 1 шт.

4. Набір гаєчних ключів - 1 шт.

5. “ Справочник слесаря по контрольно-

измерительньім приборам “ - 1 шт.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки механізмуМИМ (“ Справочник “, стор. 155-157).

2. Зібрати схему для перевірки механізму і виконати наступні операції:

- перевірити і при необхідності відрегулювати відхилення дійсного максимального ходу штоку від умовного;

- визначити основну похибку і варіацію виконавчого механізму;

- визначити і при необхідності відрегулювати порог чутливості механізму.

 

Розрахункові формули:

а) для перевірки ходу штоку:

Х = [(P100-P0)-80]*100/80

б) основна похибка:

= (Pp-Pд)*100/80

в) варіація:

В = (Pд’-Pд”)*100/80

 

За отриманими результатами зробити висновок.

 

Мета роботи: вивчення методики і отримання практичних

навиків в наладці однообертових

виконавчих механізмів типу МЕО.

Прилади та обладнання:

1. Виконавчий механізм типу МЕО.

2. Стенд для перевірки виконавчих механізмів.

3. Підручник “ Наладка приборов и систем

автоматизации “ (Б.З.Барласов, В.И.Ильин).

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою перевірки і настройки виконавчого механізму типу МЕО. Замалювати принципову електричну схему механізму ( Підручник,

стор. 122, мал. 85,б , стор. 267-269 ).

2. Підключити МЕО до стенду і в відповідності з методикою, що вказана в підручнику, виконати наступні операції:

- опробування дієздатності механізму;

- настройку виконавчого механізму на заданий викладачем кут переміщення вихідного валу;

- настройку індикатора положення регулюючого органу (ИПУ) на зміну сигналу від 0 до 100% діапазону в відповідності з переміщенням вихідного валу МЕО.

За результатами роботи зробити висновок.

 

Список літератури:

 

[1] Михайлов Л.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации: Учеб. Пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та. 1978. – 248с.

[2] Монтаж, эксплуатация и ремонт контрольно-измерительных и регулирующих приборов. А.Ф. Попов. М.; „Машиностроение”, 1969, стр.356.

[3] Наладка приборов и средств автоматизации. Ученик для ароф.-техн. Училищ. М, „Высш. Школа”, 1975.

[4] Справочник слесаря по контрольно – измерительным приборам. – К.: Тэхника, 1988. – 176с. Гресько А.А., Долгая Л.А.

[К] Конспект лекцій.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 337; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.01 с.)