Стендова повірка та наладка деформаційних манометрів з дистанційною передачею. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стендова повірка та наладка деформаційних манометрів з дистанційною передачею. 

Мета роботи: вивчення методики та набуття практичних навиків в визначенні технічного стану вимірювальних перетворювачів ДМЭ-Р, користуванні технічною документацією та оформленні результатів перевірки перетворювачів.

Прилади та обладнання:

1.Дифманометр типу ДМЭ-Р 1шт,

2.Манометр зразковий МО, 0…160 кПа 1шт,

3.Міліамперметр зразковий М-325, 0…5 мА 1шт,

4.Імітатор тиску поршневий 1шт.

5.Інструкція по експлуатації перетворювачів з компенсацією магнітних потоків.

6.“Наладка средств измерений и систем технологического контроля”, справочное пособие под ред. Клюева.

 

Порядоквиконанняроботи.

1.Ознайомитись зі змістом і методикою передмонтажної перевірки перетворювача

. ДМЭ-Р( “Інструкція” с. 14-19; “Наладка” с. 164-171).

2.Провести зовнішний огляд перетворювача.

3.Зібрати схему повірки перетворювача (“Інструкція” додаток 21;“Наладка”с. 170, мал. 6.30).

   
 


+ -

МЗ

                   
         
 
 


М325

           
   
   
 
 


P вим

       
   
 
 

 


~ 220 B

І вих

 

 
 

 


4. Визначити основну похибку і варіацію перетворювача по входу.

Одержані результати занести в таблицю.


 

№ п/п Задане значення Розрахункове значення Дійсне значення DРвим.д, кгс/cм2 Абсолютна похибка D, кгс/см2 Варіація, кгс/см2
  Івих, мА вим, кгс/cм2 пр. хід зв. хід пр. хід зв. хід  
               

 

Розрахункові формули:

Dmax

Основна приведена похибка: = --------- ´100;

DPmax

 

Рвим.д =DРmaxвим./Івим. м)2

вmax

Варіація: В= ------------ ´100

max

 

5. За одержаними результатами зробити висновок.

 

 

Лабораторна робота № 4

Атестаційна повірка та наладка витратоміра змінного перепаду тиску.

Мета роботи: вивчення методики та набуття практичних

навиків в визначенні технічного стану

витратомірів.

Прилади та обладнання:

1. Перетворювач витрати - 1шт.

2. Вимірювальний блок витратоміра - 1шт.

3. Витратомірна установка - 1шт.

4. Секундомір - 1шт.

 

Порядок виконання рoботи.

1. Вивчити методику настройки і повірки витратоміра.

2. Ввімкнути прилад. Задіяти до роботи насос витратомірної

установки. Регулюючим вентилем встановити стрілку блока витратоміра на першу оцифровану відмітку шкали. Ввімкнути секундомір і зафіксувати час заповнення мірної ємкості.

3. Злити воду з мірної ємкості та повторити дослід на наступних

оцифрованих відмітках шкали вимірювального блока.


По формулі: Qд = U/t*3600 де

Q - дійсна витрата (л/год)

U - об'єм перекачаної в бак води (л)

t - час заповнення бака (год.)

Вирахувати дійсну витрату рідини та занести в таблицю:

Відмітка шкали приладу (%)
Градуювальне значення витрат л/год          
Дійсне значення витрат л/год          
Абсолютна похибка Q, л/год          

 

4. За отриманими результатами зробити висновок.

Лабораторна робота № 5

Стендова повірка та наладка п’єзометричного, буйкового рівнемірів та електронного сигналізатора рівня.

 

Мета роботи : вивчення методики наладки i визначення

технiчних характеристик п'єзометричного

рiвнемiра.

Прилади та обладнання:

1. Лабораторна установка з п'єзометричним, буйковим рiвнемiром та сигналізатором рівня.

Схема лабораторної установки для перевірки п'єзометричного рівнеміра:

 

 
 


МЗ МТ

ПДТ РДВ1

Рвих Ржив

Вiд

компресора

 

 

Порядок виконання роботи.

1. Перевiрити герметичнiсть з'єднувальних лiнiй: подавши тиск,

вiдповiдний верхньому значенню вимірювання напоромiру, перекривши лiнiю біля п'єзотрубки, тим самим залишивши систему під тиском. Показання напоромiра не повинно змінюватись.

2. Заповнити ємкість до максимального рiвня. Вiдкрити вентилi i з допомогою вентиля РРВ-1 встановити витрату повiтря з таким

розрахунком, щоб вiн виходив з п'єзотрубки окремими бульбашками (приблизно 60 шт. в хвилину).

3. Зрiвняти показання приладу з фактичним значенням рiвня, змiнюючи його в дiапазонi вiд максимального значення до нуля i навпаки.

4. Результати занести в таблицю.

Дiйсний рiвень, мм.в.ст. Показання приладу, мм.в.ст. Рд,кПа   Рроз,кПа     Абсолютна похибка, кПа
         

 

5. По виконанiй роботi роботi зробити висновок.

Лабораторна робота № 6

Стендова повірка та наладка п’єзометричного, буйкового рівнемірів та електронного сигналізатора рівня.

Мета роботи: вивчити схему електронних регуляторів рівня,

методику їх перевірки і наладки.

Прилади та обладнання:

1. Електронні рівнеміри ЕРСУ-3, РОС-101.

2. Резервуар із вимірюваною речовиною.

 

Порядок виконання роботи.

ЕРСУ-3.

1. Виконується наладка електричної схеми сигналізації рівня при відсутності рідини в резервуарі в наступній послідовності:

а) ввімкнути сигналізатор, при цьому сигналізація верхнього та нижнього рівнів відсутня;

б) замкнути на корпус електрод нижнього датчика, при цьому повинно засвітитись табло “ Нижній рівень”;

в) не від’єднуючи від корпусу нижній електрод, замкнути на корпус верхній електрод датчика, а табло “ Нижній рівень” погаснути.

2. Заповнюючи резервуар водою, визначити висоту заповнення резервуара при вмиканні датчиків нижнього та верхнього рівнів.

РОС-101.

1. Ввімкнути живлення та прогріти прилад на протязі 15 хвилин.

2. Доторкнутись до датчика рукою і поворотом підстроєчного конденсатора добитись вмикання реле. Для повороту конденсатора необхідно використовувати відкрутку, виготовлену із ізоляційного матеріалу.

3. Провести попереднє регулювання, добиваючись спрацювання реле при повороті підстроєчного конденсатора.

4. Потім обережно повернути підстроєчний конденсатор в зворотньому напрямку до моменту відключення реле. Якщо після цього доторкнутись рукою датчика, то реле повинно спрацювати.

5. Заповнюючи резервуар водою визначити висоту заповнення резервуара при вмиканні датчиків верхнього та нижнього рівней.

6. За виконаною роботою зробити висновок.

 

Лабораторна робота № 7
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.015 с.)