Атестаційна повірка та наладка приладу для вимірювання складу і якості речовин. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Атестаційна повірка та наладка приладу для вимірювання складу і якості речовин.Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в

перевірці і регулюванні, та виявленні неполадок

промислового перетворювача рН типу П210,

оформленні результатів перевірки перетворювача.

Прилади та обладнання:

1. Перетворювач П210 -1шт.

2. імітатор електродно· системи И02 -1шт.

3. Магазин опорів Р4831 -1шт.

4. міліамперметр М325 -1шт.

5. Паспорт на перетворювач П210 -1шт.

 

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з порядком і змістом градуювання перетворювача П210 ("Паспорт", стор.21-24).

2. Зібрати схему ("Паспорт", стор.45, додаток 4).

3. В відповідності з вихідними даними (надаються викладачем) розрахувати градуювальну таблицю рН-метра і виконати операції по градуюванню перетворювача П210 ("Паспорт", стор.21-22, п.6.3).

4. Змінюючи значення вхідного сигналу Е, набраного на імітаторі И02, визначити похибку перетворювача спочатку по показанням цифрового табло перетворювача, а потім по значенню вихідного сигналу постійного струму (показання міліамперметра М325).

5. Отримані результати занести в таблицю.

 

Таблиця

Градуювальне значення Егр, мВ рівень рН, рН дійсне значення , мВ Абволютна похибка , мВ Варіація, мВ
Пр. хід Зв. хід Пр. хід Зв. хід
               
               
               
               
               
               

 

Розрахункові формули:

Егр = Еі-(54.196+0.1984 tp)(pH-pHі);

рН= (рН-рНі)/Д*100;

В = (рН'*рН")/Д*100;

γ = (Ед-Егр)/(Егр.к-Егр.п)*100.

 

За виконаною роботою зробити висновок.

 

Теоретичні відомості.

Для вимірювання рН водних розчинів застосовується потенціометричний метод, в основі якого лежить використання рівняння Нернста, в якому описується залежність електричного потенціалу металевого електроду, зануреного в розчин, від активності іонів в ньому:

Е0 - стала складова потенціалу, що визначається властивостями електроду і не залежить від активності іонів в розчині;

R - універсальна газова стала;

Т - температура розчину;

n - валентність елементу, активність якого визначається;

F - число Фарадея

lgaм - десятинний логарифм активності іонів водню.

 

Електродна система рН-метра складається з двох електродів - вимірювального і порівняльного (допоміжного).

 

 
 

Рисунок – Електродна система рН-меира

 

В ролі вимірювальних застосовуються скляні електроди. Корпус такого електроду виготовлено з каліброваної скляної трубки, до якої приварено мембрану з спеціального електродного скла. Мембрана може мати шароподібну, коп’євидну та інші форми. Ця мембрана являється чутливим елементом електроду. В її кристалічну силікатну решітку введені домішки одновалентних металів (Na, K, Li тощо). При занурені електроду в розчин атоми цих металів витісняються більш активними катіонами водню Н+. В результаті цього, на межі “електрод-розчин” виникає потенціал Ех, який визначається активністю іонів водню в розчині, тобто значенням його рН.

Допоміжний (порівняльний) електрод призначений для створення електричного ланцюга, необхідного для вимірювання Ех.

Для вимірювання ЕРС електродної системи застосовується потенціометрична схема зі статичною компенсацією. За цією схемою вимірювана ЕРС Ех порівнюється з падінням напруги на еталонному резисторі R, що створюється вихідним струмом електродного підсилювача. На вхід підсилювача подається різниця між Ех і падіння напруги на резисторі R.

Лабораторна робота № 8

Стендова повірка та наладка електричного або пневматичного регулятора.

Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в

визначенні технічного стану і регулюванні

позиційних регуляторів ПР1.5.

 

Прилади та обладнання:

1. Регулятор ПР1.5 - 1 шт.

2. Лабораторний пневмостенд - 1 шт.

3. “ Справочник слесаря по контрольно измерительным приборам”.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки регулятора ПР1.5 (“ Справочник”, с. 140-141).

2. Зібрати схему перевірки регулятора:

 

 


МТ МО2

ЗД1 ПР1.5 ЗД2

       
   

 


Ржив 4 2 Рп МО3

МО1 ЗД3

       
   
 

 


Рвих 1 5 Рз

 

 
 

 


3. Виконати наступні перевірки і, при необхідності, регулювання:

· дієздатності задатчика;

· діапазону зміни вихідного сигналу;

· визначити основну похибку регулятора;

· визначити диференціал спрацювання регулятора.

За отриманими результатами скласти протокол і зробити висновок.

Мета роботи: вивчення методики і набуття практичних навиків в

виконанні передмонтажної перевірки пневматичних

пропорційних регуляторів ПР2.8.

Прилади та обладнання:

1. Регулятор ПР2.8 - 1 шт.

2. Лабораторний пневмостенд - 1 шт.

3. “ Справочник слесаря по контрольно- измерительным приборам”.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитись з методикою передмонтажної перевірки регулятора ПР2.8 (“ Справочник”. ).

2. Зібрати схему :

МТ2

МО2 ПР2.8 ЗД

МО1 ПТ

ЗД

Рвих 1 2 3 Ротк

       
   


Рп

ЗД ЗД

Рз Рпит

5 4

МТ1

МО3 Рн МО4

 
 

 


3. Виконати наступні перевірки :

· діапазону зміни вихідного сигналу;

· зміщення контрольної точки;

· градуювання шкал дроселів межі пропорційності;

· роботи вимикаючого реле.

За отриманими результатами скласти протокол і зробити висновок.

Лабораторна робота № 9
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 493; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)