Горизонтальні портали (або мегапортали) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Горизонтальні портали (або мегапортали)Це портали універсального характеру, до яких входить повноцінний політематичний каталог Інтернет-ресурсів з набором сервісів, що обслуговують різні теми.

Також використовуються терміни універсальні та споживацькі портали. Послідовно інтегрують в собі можливість надання будь-яким групам користувачів усієї необхідної для них інформації, включаючи повнотекстову (Yahoo!, Lycos, America Online).

З точки зору користувачів мегапортали – це користувацькі інтерфейси, які забезпечують моментальну доставку персоніфікованої інформації. Важливим аспектом діяльності мегапорталів є їхній вплив на традиційне середовище передачі даних, оскільки відбувається їхнє значне зближення з електронними медіа-компаніями (а саме, медіа-компанії купують мегапортали, або мегапортали – медіа-фірми).

Горизонтальні портали можуть включати в себе декілька видових або тематичних "вертикальних порталів". Наприклад:

http://www.uaportal.com.ua:

http://www.uaportal.com/biz - бізнес-портал;

http://www.uaportal.com/cool - молодіжний портал (відпочинок і розваги);

http://www.avanport.com:

http://www.search.avanport.com - навігаційний портал

http://www.job.avanport.com - портал з працевлаштування

http://www.atas.avanport.com - портал розваг

http://www.icq.avanport.com - портал обміну інформацією і спілкування між користувачами

Передбачається, що горизонтальні портали орієнтуються на всіх Інтернет-користувачів, без виділення цільових груп. Розвиток горизонтальних порталів сьогодні в основному спрямований на розширення асортименту послуг і залучення користувачів.

Найбільш очевидними прикладами порталів горизонтального типу є Lycos (http://lycos.com), Britannica (http://www.britannica.com), Яндекс (http://Yandex.ru), а в Україні: <Мета> (www.meta-ukraine.com), AtlasUA (www.atlasua.net).

Вертикальні портали.

Це Web-сайти вузької тематичної спрямованості, що надають різні сервіси в рамках одного виду або типу інформаційного наповнення. Вертикальні портали іноді вважаються порталами для специфічних ринкових ніш, їх ще називають "вортали" (вертикальні портали). Різновидом вертикальних порталів можуть виступати спеціалізовані портали. Це портали, призначені для якихось визначених цілей.

Прикладами можуть бути широковідомий з 1996 р. зарубіжний портал ADAM (http://adam.ac.uk/index.shtml), спеціалізований на тематиці з питань мистецтва і музеєзнавства (сьогодні інформаційний масив порталу ADAM містить описи понад 2 500 ресурсів мережі Інтернет. Над його розвитком працює група професійних бібліотекарів і інших працівників консорціуму), або спеціалізований бібліотечний портал (www.unesco.org/webworld/portal_bib), http://www.polit.com.ua/ - портал "Полiтична Україна" та ін.

в) Торгові портали (або портали на зразок Бізнесу-для-Бізнесу (В2В) – є свого роду електронним ринком, створеним для того, щоб підприємства могли взаємодіяти і здійснювати бізнес-операції. Торгові портали використовуються в електронній комерції. Ключовим компонентом у них є підтримка електронно-комерційних угод за допомогою програмного забезпечення, а перевага – в такій функціональній характеристиці, як можливість одержувати великий обсяг інформації про каталоги товарів або контактувати з іншими постачальниками чи покупцями. Торгові портали надають своїм клієнтам безліч механізмів електронного бізнесу (наприклад, закупівлі, проведення прямих і зворотних аукціонів).

За цільовим призначенням:

а) Загальнодоступні портали – веб-сайти загального призначення, котрі пропонують користувачеві набір сервісів, що обслуговують різні теми. Вони звертаються до всієї Інтернет-спільноти, а не до специфічної групи, об'єднаної певними інтересами.

б) Комерційні портали забезпечують надання вузьконаправленої інформації для визначеної цільової аудиторії.

в) Корпоративні портали координують контент у рамках вузького співтовариства користувачів, об'єднаних загальними цілями і задачами. Корпоративні портали допомагають одержати персональний доступ до потрібної інформації, що належить певній компанії.

Виділяють екстра-портали, які мають сприяти партнерам по бізнесу (чи постачальникам/покупцям), та інтра-портали, призначені для задоволення потреб винятково співробітників самої компанії. Корпоративні портали створюються для зручності окремого підприємства.

г) Персональні портали забезпечують доставку інформації, відфільтрованої для специфічних потреб конкретних користувачів. Типові характеристики такого порталу містять у собі електронну пошту, календар і персональний інформаційний менеджер. Персональні портали можуть бути компонентами мегапорталу (наприклад, МуУаhоо!), або абсолютно незалежними від нього.

За технічними ознаками класифікація порталів враховує середовище доступу:

а) Веб-портали – найбільш розповсюджені сьогодні в мережі Інтернет. За своє сутністю це сервери в Інтернеті, що збирають у собі багато різної інформації, яка може бути структурована за різною тематикою. Їх можна ще назвати Інтернет-порталами. Інтерфейс доступу до такої інформації це – веб-сторінка. Засоби доступу – клавіатура, монітори комп'ютера, веб-терміналу, ноутбука.

б) Голосові портали – надають користувачам можливість одержувати інформацію, розміщену в Інтернет, за допомогою телефонного зв’язку. Зв’язавшись телефоном з голосовим порталом, будь-яка людина може не тільки одержувати інформацію, але й переміщуватись пунктами меню або завершувати трансакції. Голосовий портал передбачає організацію доступу для вибраної аудиторії, який надається на основі строгої персоніфікації, для чого модуль синтезу і розпізнавання мови може доповнюватись системою голосової ідентифікації.

Завдання

1. Ознайомитись із горизонтальними та вертикальними порталами, адреси яких наведено у загальних відомостях до лабораторної роботи. Дослідити наявність стандартних сервісів, притаманних порталу (у таблиці поставити знаки “+” або “-“).

Адреса порталу
  www.uaportal.com.ua Yandex.ru lycos.com www.britannica.com adam.ac.uk www.polit.com.ua
Опис порталу (заголовок, призначення та ін.)            
Сервіси порталу:            
Веб-каталог, тематичний рейтинг ресурсів            
Пошукові засоби            
Стрічка новин            
Електронна пошта, списки розсилки            
телеконференції, форуми, чати            
Дошки повідомлень            
Короткі рекламні оголошення            
Безоплатні базові сторінки (хостинг)            

2. Виконати пошук вертикальних порталів (серед україномовних і російськомовних інформаційних ресурсів), які присвячені такій тематиці: психологія, освіта, програмне забезпечення, для дітей. Навести адреси знайдених ресурсів, виконати їх короткий опис, визначити недоліки і переваги.

Адреса Цільове призначення Недоліки і переваги
     

3. Виконати пошук голосових порталів. Навести адреси, описати принцип роботи, зробити висновки щодо типів голосових порталів, представлених у мережі.

4. Оформити звіт.

Контрольні питання

1. Дати визначення поняттю „Портал”. Які портали Вам відомі?

2. Охарактеризувати призначення порталів в мережі Internet? Надати їх класифікацію.

3. Описати основні сервіси порталів.

4. Охарактеризувати переваги та недоліки кожного з типів порталів.

 

Лабораторна робота №6.

Робота з електронною поштою

Реєстрація e-mail адреси

В адресний рядок вікна Internet Explorer ввести адресу одного з поштових серверів (www.ukr.net, www.mail.ru, www.hotmail.com або інші). Після того, як поштовий сервер завантажиться, знайти і натиснути гіперпосилання „Реєстрація”. Відкриється реєстраційна сторінка. Відповівши на всі питання, які будуть задані, зареєструвати власну електронну адресу. Запам’ятати (або записати) власну адресу і пароль. Запам’ятати (або записати) контрольне питання та відповідь. Слід мати на увазі наступне:

- при визначенні адреси електронної пошти не дозволяється використовувати символ „підкреслювання”.

- якщо реєстраційне ім’я співпадає з іменем, раніше зайнятим іншим клієнтом, сервер запропонує його змінити.

- пароль повинен містити не менше чотирьох символів. Він не може співпадати з реєстраційним іменем.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 390; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.013 с.)