Завдання до виконання роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання до виконання роботи1. Ознайомитись з переліченими у теоретичній частині англомовними, російськомовними та україномовними пошуковими каталогами.

2. Описати організацію кожного з досліджених пошукових каталогів (інформаційний обсяг, поділ на категорії, наявність ієрархії - поділу категорій на підкатегорії, кількість рівнів поділу, тощо. Звернути увагу на наявність засобів відстеження кількості відвідувань сайтів (рейтинг ТОР100) та ін.).

3. Дослідити та описати спосіб видачі користувачам результатів пошуку, існування можливості впорядкування посилань в кожній категорії за алфавітом, часом додавання, тощо.

4. За результатами досліджень заповнити наступну таблицю.

 

  Пошуковий каталог
  МЕТА List.Ru Yahoo Rambler's Top 100 DMoz
Інформаційна потреба Навчальні заклади Музика Програмне забезпечення Навчальні заклади Музика Програмне забезпечення Навчальні заклади Музика Програмне забезпечення Навчальні заклади Музика Програмне забезпечення Навчальні заклади Музика Програмне забезпечення
Технологія пошуку                              
Результати пошуку                              

 

В графі Технологія пошуку описуютьсяті категорії та підкатегорії, які були використані для пошуку (наприклад, освіта – вища освіта – вищі навчальні заклади).

В графі Результати пошуку необхідно описати спосіб представлення результатів пошуку в каталозі (наявність та розподіл за під категоріями, кількість ресурсів, включених до категорії, тощо)

5. За результатами досліджень скласти письмовий звіт.

 

Лабораторна робота №3.

Електронні колекції в мережі Інтернет

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електронні колекції (електронні бібліотеки) - це впорядковані колекції різнорідних повнотекстових електронних документів, забезпечені засобами навігації і пошуку. Основними рисами електронних колекцій (електронних бібліотек) є обов'язкова наявність заданої структури і навігаційно-пошукових засобів, що забезпечують орієнтування в документах, що зберігаються в колекції.

Згідно до можливостей застосування в інформаційній діяльності мережеві електронні колекції (електронні бібліотеки) можна розділити на дві основні категорії:

1. безкоштовні електронні колекції текстів (формуються, як правило, окремими ентузіастами або співтовариствами з метою розповсюдження власних поглядів або отримання стійкого доходу від розміщуваної реклами. Доступ до таких колекцій нічим не обмежений).

2. комерційні повнотекстові бази даних (формуються і підтримуються різними Інтернет компаніями, які спеціалізуються на виробництві і продажу різного роду інформаційної продукції. Користування комерційними базами даних здійснюється за підпискою, яка оформлюється, як правило, заздалегідь терміном на один рік. Технічно доступ до таких баз даних здійснюється за заздалегідь виданими користувачу імені і паролю або за IP-адресою).

Шляхи комплектування відкритих електронних бібліотек.

Тексти в бібліотеку надходять одним з наступних шляхів:

1. копіюються з інших сайтів;

2. надсилаються добровільними дарувальниками;

3. здійснюється спеціальне сканування і розпізнавання текстів;

4. тексти надходять безпосередньо з видавництва або від авторів.

Якість тексту більшості матеріалів, розміщених в безкоштовних електронних бібліотеках, дуже невисока. З самого початку існування електронних колекцій текст в них був представлений у вигляді простих ASCII-файлів (файлів у форматі.txt). Такі файли не містять ніяких засобів форматування як то виділення фрагментів курсивом, жирним шрифтом або підкресленням, таблиці, графіки або ілюстрації, які суттєво збагачують зміст твору. Будь-яке підвищення якості тексту, наприклад, розмітка із застосуванням мови HTML, призводить до підвищення вартості виробництва електронного документа, що найчастіше неприйнятне для безкоштовних проектів.

Ідентичність електронного тексту його паперовому оригіналу. В процесі розпізнавання сканованого тексту або ручного введення може виникнути велика кількість помилок, які неможливо виправити шляхом автомати­зованої перевірки тексту, оскільки програми перевірки правопису не в змозі виявити і виправити неправильно розпізнані слова зі схожим написанням. Цього недоліку не позбавлені навіть найкращі відкриті цифрові зібрання.

Дотримання норм авторського права. Найпоширенішою практикою є отримання від власника авторських прав дозволу на публікацію. Більшість авторів на це йде, справедливо вважаючи, що факт публікації в Інтернет, якщо і не збільшує розмір авторських винагород, то, безумовно, розширює популярність.

Сервісні функції безкоштовних електронних колекцій включають простий пошуковий механізм, який дозволяє здійснювати пошук за ключовими словами в межах всіх зібрань. В більшості цифрових зібрань реалізовано ієрархічні меню, які віддалено нагадують рубрики бібліотечних класифікацій.

Суттєвими недоліками сучасних безкоштовних електронних бібліотек є неповнота і випадковість представлених видань, невисока ефективність системи навігації і пошуку, граматичні помилки в текстах.

Головними перевагами безкоштовних електронних бібліотек бібліотек є їх величезні розміри і безкоштовність користування.

На теперішній час великі і малі безкоштовні електронні бібліотеки складають невід'ємну частину ресурсів всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет. В Мережі існує велика кількість безкоштовних електронних бібліотек. Їх перелік можна знайти в розділі "Електронні бібліотеки" пошукового каталогу "Апорт". Найбільші і авторитетніші зібрання наведено в Таблиці.

I. Україномовні електронні зібрання
http://www.ukrlib.com.ua/ UkrLiB - найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури
http://www.utoronto.ca/elul/ електронна бібліотека української літератури
http://poetry.uazone.net/ бібліотека української поезії, перекладів, народних і сучасних пісень
http://www.virtep.org/library.htm Бібліотека українських п'єс, інсценізацій, перекладів, театрознавчих нарисів
II. Російськомовні електронні зібрання
http://www.lib.ru/ Бібліотека Максима Мошкова - містить величезну кількість найрізноманітніших творів від серйозних романів до детективів, технічної документації і робіт літературних дилетантів.
http://www.klassika.ru/ Классика.ру
http://www.proza.ru/ Проза.ру
http://www.bestbooks.ru/ BestBooks.RU
http://vivovoco.rsl.ru проект Vivos Voco! - "Кличу живих!", який зберігає вибрані твори, що відрізняються, на думку творців проекту, значною науковою або художньою цінністю.
http://militera.lib.ru електронна колекція військової літератури
http://www.skazka.com.ru/ електронна колекція "Казки"
http://www.atheism.ru/library електронна бібліотека наукового атеїзму
III. Зарубіжні електронні зібрання
http://www.gutenberg.net/ Проект Гуттенберг - містить кращі твори людського розуму, формується на добровільних засадах і шляхом добровільних пожертвувань текстів
http://www.ipl.org/ Публічна Інтернет бібліотека - Internet Public Library - проект, який цілеспрямовано фінансується Мічиганськім університетом. За рахунок цього Публічну Інтернет бібліотеку відрізняє високий якісний рівень. У цьому проекті відображено безкоштовні англомовні видання, розташовані на серверах всього світу; реалізовано можливість багатоаспектного пошуку (у ієрархії галузей знань суворо у відповідності до Десяткової Класифікації Дьюї або безпосередньо за прізвищем автора, за заголовком або за індексом DDC).

На теперішній час традиційні бібліотеки не виконують домінуючої ролі у формуванні в Мережі безкоштовних цифрових зібрань. Їх безкоштовні електронні колекції тільки починають формуватись.

Завдання

1. Ознайомитись з переліченими у теоретичній частині україномовними, російськомовними та англомовними безкоштовними електронними колекціями.

2. Описати організацію кожної з досліджених електронних колекцій (електронних бібліотек) (інформаційний обсяг, поділ на категорії, наявність ієрархії - поділу категорій на підкатегорії, кількість рівнів поділу, тощо. Звернути увагу на наявність засобів відстеження кількості відвідувань колекцій тощо).

3. Дослідити та описати спосіб видачі користувачам результатів пошуку, існування можливості впорядкування посилань в кожній категорії за алфавітом, часом додавання, тощо.

4. За результатами досліджень скласти письмовий звіт, в якому надати наступну інформацію:

· Дати визначення та безкоштовним електронним колекціям та описати їх призначення;

· Охарактеризувати джерела надходження текстів до колекцій;

· Для кожної з розглянутих електронних колекцій визначити:

1. Приблизний обсяг колекції.

2. Наявність в колекції пошукових засобів за прізвищем автора, за назвою, за жанром.

3. наявність контекстного пошуку, наявність інших пошукових можливостей.

4. Спосіб представлення текстів (текстовий файл (код ASCII або КОИ-8), HTML-файл, PDF-файл або інше) та його якість.

5. Власне враження від користування колекцією.

5. Знайти в мережі закони, що стосуються дотримання авторських прав. В знайдених законах виділити та зберегти на дискеті статті, які стосуються додержання авторського права у виданнях на електронних носіях. Результати пошуку навести у звіті.

 

Лабораторна робота №4.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 270; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.016 с.)