Вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей браузерів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей браузерівМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До лабораторних робіт

Інтернет-технології та ресурси _

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0201 - Культура .

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.020105 - Документознавство та інформаційна діяльність .

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет економіки та менеджменту .

(назва факультету)

Розробник:

доцент Марченко К.М.

 

 

Кіровоград - 2015 рік


Зміст

Лабораторна робота №1. Вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей браузерів..... 3

Лабораторна робота №2. Пошукові каталоги в мережі Інтернет.................................................... 6

Лабораторна робота №3. Електронні колекції в мережі Інтернет.................................................. 8

Лабораторна робота №4. Методи пошку інформації в Інтернет..................................................... 10

Лабораторна робота №5. Портали мережі Інтернет......................................................................... 13

Лабораторна робота №6. Робота з електронною поштою................................................................ 16

Лабораторна робота №7. Бібліотечно-бібліографічні ресурси мережі Інтернет............................ 19

Лабораторна робота №8. Структурв HTML-документа. Управління текстом на web-сторінці.. 21

Лабораторна робота №9. Управління кольором та графічними зображеннями на

web-сторінці.......................................................................................................................................... 23

Лабораторна робота №10. Використання таблиць на web-сторінках............................................. 25

Лабораторна робота №11. Створення посилань та багато сторінкових сайтів............................. 28

Лабораторна робота №12. Підключення каскадних стилів CSS. Керуванння кольором та

фоном веб-сторінки.............................................................................................................................. 30

Лабораторна робота №13. Використання каскадних стилів CSS для керування текстом........... 33

Лабораторна робота №14. Публікація сайту в мережі інтернет...................................................... 35

 


Лабораторна робота №1

Вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей браузерів

Завдання:

1. Установити, які програми-браузери установлені на робочому місці.

2. Ознайомитися з особливосями інтерфейсу знайдених браузерів: склад меню команд, розміщення елементів керування, склад панелей інструментів тощо. Вивчити прийоми пошуку інформації, управління веб-сторінками, налагодження браузера під свої потреби.

3. Виконати порівняльний аналіз характеристик.установлених на комп'ютері браузерів.

Приклад виконання роботи. Особливості інтерфейсу та роботи в браузері Internet Explorer/

Щоб відкрити вікно браузера Internet Explorer, слідклацнути кнопку Пуск, а потім вибрати команду Усі програми, Internet Explorerу меню.

Вікно має рядок меню, під яким містяться панелі інструментів Звичайні кнопки та Адреса. Більшу частину вікна займає область перегляду, де відтворюється поточна веб-сторінка. Внизу вікна розташовано рядок стану. У ньому відображується перебіг процесу завантаження сторінки та міститься деяка інша корисна інформація.

Основні елементи керування, призначені для виконання різних дій у вікні Internet Explorer 6, перелічено в таблиці

Домашня сторінка браузера

Відразу після запуску браузер завантажує веб-сторінку, що задана в його настройках як домашня.

Домашня сторінка браузера — де сторінка, яку він відображує за умов-чанням відразу після запуску.

У будь-який момент під час роботи в браузері можна, клацнувши кнопку Додому (із зображенням будинку), перейти на домашню сторінку. Тому як домашню зазвичай задають сторінку, до якої найчастіше звертаються.

Пошук тексту на веб-сторінці

Якщо веб-сторінка містить багато матеріалу, а вам потрібно знайти на ній певний термін або фразу, можна скористатися функцією пошуку браузера. Для цього слід вибрати команду Правка ► Знайтина цій сторінці або натиснути клавіші Ctrl+F. На екрані відобразиться діалогове вікно Пошук, у поле Знайти якого вам потрібно ввести шукану фразу.

Для того щоб уточнити параметри пошуку, слід встановити відповідні прапорці. Якщо вибрати варіант Слово цілком, буде знайдено лише все слово, а не його частину. У разі встановлення прапорця Враховувати регістр пошук буде виконано з урахуванням великих та малих літер, якщо ввести слово «Ін- тернет», браузер проігнорує слова «інтернет» та «ІНТЕРНЕТ» .

За допомогою перемикача Напрямок визначають напрямок пошуку (до початку чи до кінця веб-сторінки). Для початку пошуку слід клацнути кнопку Знайти далі.

Лабораторна робота №2.

Пошукові каталоги в мережі Інтернет

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Крім пошукових систем в мережі Internet існує інший тип пошукових серверів - пошукові каталоги, де зібрана інформація відсортована і розкладена за тематикою. Кожна Web-сторінка, що додається в каталог, повинна бути жорстко прив'язана до прийнятих в каталозі категорій. Пошукові каталоги створюються не пошуковими роботами, а кваліфікованими людьми, які аналізують вміст і складають до сайтів анотації. Порівняно з пошуковими системами, інформацію у яких аналізують та оброблюють роботи (spiders), ці анотації містять набагато більше відомостей про вміст сайту. Однак, інформаційний обсяг каталогів, як правило, набагато менший, ніж пошукових систем, що зумовлюється обмеженими можливостями людей, що працюють над їх складанням.

Пошукові каталоги, як правило, пред'являють достатньо високі вимоги до якості і змісту сайту. Оскільки в найбільших і найвідоміших каталогах сайти перевіряються людьми, то низькоякісні сайти не потрапляють в базу даних, що також зумовлює більш якісний пошук інформації.

Як правило, у каталогах реєструють тільки головну сторінку сайту. Це становить ще одну відмінність від пошукових систем.

Пошукові каталоги приваблюють користувачів тим, що відповідність результатів пошуку пошуковому запиту (точність пошуку) в них значно вище, ніж у пошукових системах. В них значно легше знайти інформацію певної тематики. Однак, слід завжди мати на увазі, що жоден пошуковий каталог не охоплює і сотої частини всіх серверів мережі Internet. Пошукові системи можуть містити декілька мільйонів проіндексованих сторінок, у той час, як кількість записів у пошукових каталогах рідко перевищує 50 тис.

Рейтингові системи

Деякі пошукові системи та пошукові каталоги містять у своєму складі так звані рейтингові системи, тобто засоби, які дозволяють постійно відслідковувати кількість відвідувань того чи іншого інформаційного ресурсу. Ці результати постійно поновлюються і надаються користувачам у вигляді так званих каталогів TOP 100 – 100 найвідвідуваніших за певний період інформаційних ресурсів. Така рейтингова система функціонує, наприклад, у пошуковій системі Rambler. Це рейтингова система Rambler's Top 100, у якій містяться найбільш відвідувані сайти з певної тематики.

Лабораторна робота №3.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електронні колекції (електронні бібліотеки)- це впорядковані колекції різнорідних повнотекстових електронних документів, забезпечені засобами навігації і пошуку. Основними рисами електронних колекцій (електронних бібліотек) є обов'язкова наявність заданої структури і навігаційно-пошукових засобів, що забезпечують орієнтування в документах, що зберігаються в колекції.

Згідно до можливостей застосування в інформаційній діяльності мережеві електронні колекції (електронні бібліотеки) можна розділити на дві основні категорії:

1. безкоштовні електронні колекції текстів (формуються, як правило, окремими ентузіастами або співтовариствами з метою розповсюдження власних поглядів або отримання стійкого доходу від розміщуваної реклами. Доступ до таких колекцій нічим не обмежений).

2. комерційні повнотекстові бази даних (формуються і підтримуються різними Інтернет компаніями, які спеціалізуються на виробництві і продажу різного роду інформаційної продукції. Користування комерційними базами даних здійснюється за підпискою, яка оформлюється, як правило, заздалегідь терміном на один рік. Технічно доступ до таких баз даних здійснюється за заздалегідь виданими користувачу імені і паролю або за IP-адресою).

Шляхи комплектування відкритих електронних бібліотек.

Тексти в бібліотеку надходять одним з наступних шляхів:

1. копіюються з інших сайтів;

2. надсилаються добровільними дарувальниками;

3. здійснюється спеціальне сканування і розпізнавання текстів;

4. тексти надходять безпосередньо з видавництва або від авторів.

Якість тексту більшості матеріалів, розміщених в безкоштовних електронних бібліотеках, дуже невисока. З самого початку існування електронних колекцій текст в них був представлений у вигляді простих ASCII-файлів (файлів у форматі .txt). Такі файли не містять ніяких засобів форматування як то виділення фрагментів курсивом, жирним шрифтом або підкресленням, таблиці, графіки або ілюстрації, які суттєво збагачують зміст твору. Будь-яке підвищення якості тексту, наприклад, розмітка із застосуванням мови HTML, призводить до підвищення вартості виробництва електронного документа, що найчастіше неприйнятне для безкоштовних проектів.

Ідентичність електронного тексту його паперовому оригіналу. В процесі розпізнавання сканованого тексту або ручного введення може виникнути велика кількість помилок, які неможливо виправити шляхом автомати­зованої перевірки тексту, оскільки програми перевірки правопису не в змозі виявити і виправити неправильно розпізнані слова зі схожим написанням. Цього недоліку не позбавлені навіть найкращі відкриті цифрові зібрання.

Дотримання норм авторського права. Найпоширенішою практикою є отримання від власника авторських прав дозволу на публікацію. Більшість авторів на це йде, справедливо вважаючи, що факт публікації в Інтернет, якщо і не збільшує розмір авторських винагород, то, безумовно, розширює популярність.

Сервісні функції безкоштовнихелектронних колекцій включають простий пошуковий механізм, який дозволяє здійснювати пошук за ключовими словами в межах всіх зібрань. В більшості цифрових зібрань реалізовано ієрархічні меню, які віддалено нагадують рубрики бібліотечних класифікацій.

Суттєвими недоліками сучасних безкоштовних електронних бібліотек є неповнота і випадковість представлених видань, невисока ефективність системи навігації і пошуку, граматичні помилки в текстах.

Головними перевагами безкоштовних електронних бібліотек бібліотек є їх величезні розміри і безкоштовність користування.

На теперішній час великі і малі безкоштовні електронні бібліотеки складають невід'ємну частину ресурсів всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет. В Мережі існує велика кількість безкоштовних електронних бібліотек. Їх перелік можна знайти в розділі "Електронні бібліотеки" пошукового каталогу "Апорт". Найбільші і авторитетніші зібрання наведено в Таблиці.

I. Україномовні електронні зібрання
http://www.ukrlib.com.ua/ UkrLiB - найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури
http://www.utoronto.ca/elul/ електронна бібліотека української літератури
http://poetry.uazone.net/ бібліотека української поезії, перекладів, народних і сучасних пісень
http://www.virtep.org/library.htm Бібліотека українських п'єс, інсценізацій, перекладів, театрознавчих нарисів
II. Російськомовні електронні зібрання
http://www.lib.ru/ Бібліотека Максима Мошкова - містить величезну кількість найрізноманітніших творів від серйозних романів до детективів, технічної документації і робіт літературних дилетантів.
http://www.klassika.ru/ Классика.ру
http://www.proza.ru/ Проза.ру
http://www.bestbooks.ru/ BestBooks.RU
http://vivovoco.rsl.ru проект Vivos Voco! - "Кличу живих!", який зберігає вибрані твори, що відрізняються, на думку творців проекту, значною науковою або художньою цінністю.
http://militera.lib.ru електронна колекція військової літератури
http://www.skazka.com.ru/ електронна колекція "Казки"
http://www.atheism.ru/library електронна бібліотека наукового атеїзму
III. Зарубіжні електронні зібрання
http://www.gutenberg.net/ Проект Гуттенберг - містить кращі твори людського розуму, формується на добровільних засадах і шляхом добровільних пожертвувань текстів
http://www.ipl.org/ Публічна Інтернет бібліотека - Internet Public Library - проект, який цілеспрямовано фінансується Мічиганськім університетом. За рахунок цього Публічну Інтернет бібліотеку відрізняє високий якісний рівень. У цьому проекті відображено безкоштовні англомовні видання, розташовані на серверах всього світу; реалізовано можливість багатоаспектного пошуку (у ієрархії галузей знань суворо у відповідності до Десяткової Класифікації Дьюї або безпосередньо за прізвищем автора, за заголовком або за індексом DDC).

На теперішній час традиційні бібліотеки не виконують домінуючої ролі у формуванні в Мережі безкоштовних цифрових зібрань. Їх безкоштовні електронні колекції тільки починають формуватись.

Завдання

1. Ознайомитись з переліченими у теоретичній частині україномовними, російськомовними та англомовними безкоштовними електронними колекціями.

2. Описати організацію кожної з досліджених електронних колекцій (електронних бібліотек) (інформаційний обсяг, поділ на категорії, наявність ієрархії - поділу категорій на підкатегорії, кількість рівнів поділу, тощо. Звернути увагу на наявність засобів відстеження кількості відвідувань колекцій тощо).

3. Дослідити та описати спосіб видачі користувачам результатів пошуку, існування можливості впорядкування посилань в кожній категорії за алфавітом, часом додавання, тощо.

4. За результатами досліджень скласти письмовий звіт, в якому надати наступну інформацію:

· Дати визначення та безкоштовним електронним колекціям та описати їх призначення;

· Охарактеризувати джерела надходження текстів до колекцій;

· Для кожної з розглянутих електронних колекцій визначити:

1. Приблизний обсяг колекції.

2. Наявність в колекції пошукових засобів за прізвищем автора, за назвою, за жанром.

3. наявність контекстного пошуку, наявність інших пошукових можливостей.

4. Спосіб представлення текстів (текстовий файл (код ASCII або КОИ-8), HTML-файл, PDF-файл або інше) та його якість.

5. Власне враження від користування колекцією.

5. Знайти в мережі закони, що стосуються дотримання авторських прав. В знайдених законах виділити та зберегти на дискеті статті, які стосуються додержання авторського права у виданнях на електронних носіях. Результати пошуку навести у звіті.

 

Лабораторна робота №4.

Довідкові відомості

Інформаційний пошук - information retrieval – це процес відшукування в деякій множині документів тих, які присвячені вказаній у інформаційному запиті темі або містять необхідні користувачу факти, відомості.

У загальному випадку інформаційний пошук складається з таких етапів:

 уточнення інформаційної потреби і формулювання запиту;

 визначення сукупності утримувачів інформаційних масивів;

 одержання інформації з інформаційних масивів;

 ознайомлення користувача з одержаною інформацією і оцінка результатів пошуку.

Залежно від цілі розрізняють інформаційний пошук адресний (відшукування інформаційних повідомлень за формальними ознаками. Для здійснення адресного інформаційного пошуку необхідна умова наявності у інформаційного повідомлення точної адреси) і семантичний (відшукування інформаційних повідомлень за їх змістом), а від об’єкта – документальний (пошук, при якому об’єктом пошуку є документи) і фактографічний.

При оцінюванні ефективності інформаційного пошуку використовуються наступні поняття:

Коефіцієнт повноти пошуку - Recall ratio – відношення числа знайдених релевантних документів до загального числа релевантних документів, що містяться у інформаційному масиві.

Коефіцієнт точності пошуку - Precision ratio – відношення числа знайдених релевантних документів до загального числа виданих документів.

Коефіцієнт шуму - Noise ratio - відношення числа виданих нерелевантних до загального числа виданих документів.

Пертинентність - pertinence– відповідність одержаної інформації інформаційній потребі користувачів.

Пошуковий шум - Noise – сукупність виданих не релевантних документів.

Релевантність - Relevance – міра відповідності результатів пошуку завданню, поставленому у запиті. Розрізняють змістову і формальну релевантність. Релевантний документ - документ, зміст якого відповідає інформаційному запиту.

Ефективність інформаційного пошуку визначається семантичними показниками повноти та точності. Повнота видачі інформації – кількісна характеристика, яка визначається відношенням між числом виданих на запит документів і загальним числом релевантних документів в інформаційному масиві.

Види розширеного пошуку

Пошук з відстанню - proximity search – пошук, при якому користувач вказує, на якій відстані між собою мають розташовуватись ключові слова у документі. Під відстанню розуміють кількість слів між двома виділеними словами.

Пошук за ключовими словами - keyword search – пошук документів, які містять вказані ключові слова.

Пошук за словосплолученнями - phrase search – пошук документів, які містять точно вказане користувачем словосполучення. У інформаційно-пошукових системах мережі Інтернет для знаходження документів із точним словосполученням застосовуються подвійні лапки “....”.

Оператор title дозволяє здійснювати пошук за заголовком документа. Наприклад, за запитом title(дистанційна освіта) будуть знайдені документи, у заголовках яких міститься термін дистанційна освіта.

Оператор Heading дозволяє здійснювати пошук за назвами розділів документа. Так, за запитом Heading (інформа­ційна нерівність) будуть знайдені документи, які містять термін інформаційна нерівність у полі heading документа.

Булів пошук - Boolean search – інформаційний пошук за запитом, побудованим з використанням операцій булевої алгебри: AND, OR і NOT. Використання булевих операцій істотно підвищує ефективність пошуку. Особливості конкретної мови запитів викладені у описах пошукових систем.

 

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Оператор Опис
AND Логічне І дозволяє знайти документи, у яких присутні всі пошукові терміни, об’єднані цим оператором
NOT Логічне НЕ дозволяє виключити із результатів пошуку документи, які містять термін, що знаходиться після оператора. Наприклад, у запиті освіта NOT вища із списку результатів будуть знайдені ті документи, у яких є слово освіта, але немає слова вища.
OR Логічне АБО дозволяє знайти документи, які містять хоча б одне із слів запиту. Наприклад, у запиті менеджмент OR управління будуть знайдені документи, які містять або слово менеджмент, або слово управління.

Порядок дії операторів можна задавати дужками (…). Наприклад, у запиті (інформаційний менеджмент) OR бізнес будуть одержані документи, що містять фразу інформаційний менеджмент або слово бізнес. Якщо необхідно знайти документи, у яких зустрічаються слова інформаційний менеджмент або інформаційний бізнес, запит повинен бути таким: інформаційний (менеджмент OR бізнес).

Завдання

1. Для кожної відомої пошукової системи (AltaVista, Google, Rambler, МЕТА) дослідити її пошукові можливості.

2. Виконати семантичний пошук в мережі Інтернет з використанням інформаційно-пошукових систем AltaVista (www.altavista.com), Google (www.google.com), Rambler (www.rambler.ru), МЕТА (www.meta-ukraine.com). Дослідити мову запитів для кожної із систем. Використати наявні можливості мови запитів при пошуку інформації. Занести дані у таблицю. Порівняти одержані результати. Виконати пошук для запиту, складеного українською мовою. Повторити процедуру для запиту російською та англійською мовами.

Приклади запитів: українська вишивка, информационное общество, digital divide.

Пошуковий запит: українська вишивка

Умова пошуку Кількість одержаних документів
AltaVista Google Rambler МЕТА Yandex
українська вишивка информационное общество digital divide українська вишивка информационное общество digital divide українська вишивка информационное общество digital divide українська вишивка информационное общество digital divide українська вишивка информационное общество digital divide
одне із слів запиту                              
Одночасно присутні всі пошукові терміни                              
виключити із результатів пошуку одне із слів                              
обмежити відстань між словами (3 слова)                              
пошук цитати                              

Контрольні питання

1. Охарактеризувати призначення та основні можливості інформаційно-пошукових систем.

2. Описати технологію здійснення простого пошуку.

3. Що являє собою розширений пошук. Описати технологію здійснення розширеного пошуку.

4. Охарактеризувати поняття, які використовуються при оцінюванні ефективності інформаційного пошуку.

5. Охарактеризувати види розширеного пошуку.

6. Для кожної з досліджуваних пошукових систем описати, які засоби використовуються для здійснення булівого пошуку.

 

Лабораторна робота №5.

Портали мережі Інтернет

Довідкові відомості

Одним із типів Web-сервісу у мережі Інтернет є портали ("ворота до Internet") – симбіоз Web-каталогу та інформаційно-пошукового сервера.

Основна ідея створення порталу полягає в прагненні, поряд із можливостями навігації в Мережі, надати користувачеві максимальний рівень сервісу, зробити так, щоб кожний сеанс своєї роботи в Internet він починав саме з даного ресурсу. При цьому типовий портал намагається не тільки залучити користувачів зручними засобами навігації в Internet, але і "утримати" їх, надаючи на своєму ресурсі максимум необхідної і корисної інформації.

Портал - це сайт, організований як системне багаторівневе поєднання різних ресурсів і сервісів. Як правило, такий сайт сполучає в собі різноманітні функції, пропонує разнопланові інформаційні ресурси і різноманітні послуги (пошук, рубрикатори, фінансові індекси, інформація про погоду і т.д.). З моменту появи перших порталів, їхні основні функції не зазнали істотних змін — це засоби реалізації навігації в Мережі, спілкування, новини, торгівля і служби додатків.

Cьогодні існує багато науково обґрунтованих визначень терміна “портал”:

Портал – сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів і сервісів, засобів навігації та інформаційних служб.

Портал – точка входу в мережу, стартовий сайт, котрий пропонує об’єднання власного змісту, послуг (сервісів), що допускає персоналізацію і слугує путівником по Інтернету.

Портал можна розглядати як сайт (або сукупність сайтів), що забезпечує задоволення основних потреб користувачів шляхом реалізації послуг (сервісів) у таких областях: інформація, бізнес, спілкування, а також надання інструментарію, необхідного користувачу для просування власного контенту в рамках порталу. Відповідно до даного визначення портал повинен містити чотири основні типи сервісів:

· інформаційний сервіс — усі засоби, що допомагають знайти і отримати інформацію;

· сервіс реалізації бізнес-функцій — усі засоби, орієнтовані безпосередньо на продаж товарів/послуг;

· інструментарій користувача — засоби, що допомагають користувачеві створювати і просувати свій контент у мережі, насамперед, безкоштовний хостинг і безкоштовний e-mail, рейтинги, банери, "анонсировщики" тощо;

· сервіс забезпечення спілкування (community) — засоби, спрямовані на задоволення потреби в спілкуванні.

Стандартні сервіси порталів:

· Web-каталог, тематичний рейтинг ресурсів

· пошукові засоби

· стрічка новин

· електронна пошта, списки розсилки

· телеконференції, форуми, чати

· дошки повідомлень

· короткі рекламні оголошення

· безкоштовні базові сторінки (хостинг)

На практиці склалося кілька типів класифікації порталів:

· за цільовою аудиторією користувачів

· за цільовим призначенням

· за технічними ознаками

Класифікація “За цільовою аудиторією користувачів" ґрунтується на обсязі і тематиці контента і послуг, наданих цільовій аудиторії користувачів.

До цього типу відносяться:

Вертикальні портали.

Це Web-сайти вузької тематичної спрямованості, що надають різні сервіси в рамках одного виду або типу інформаційного наповнення. Вертикальні портали іноді вважаються порталами для специфічних ринкових ніш, їх ще називають "вортали" (вертикальні портали). Різновидом вертикальних порталів можуть виступати спеціалізовані портали. Це портали, призначені для якихось визначених цілей.

Прикладами можуть бути широковідомий з 1996 р. зарубіжний портал ADAM (http://adam.ac.uk/index.shtml), спеціалізований на тематиці з питань мистецтва і музеєзнавства (сьогодні інформаційний масив порталу ADAM містить описи понад 2 500 ресурсів мережі Інтернет. Над його розвитком працює група професійних бібліотекарів і інших працівників консорціуму), або спеціалізований бібліотечний портал (www.unesco.org/webworld/portal_bib), http://www.polit.com.ua/ - портал "Полiтична Україна" та ін.

в) Торгові портали (або портали на зразок Бізнесу-для-Бізнесу (В2В) – є свого роду електронним ринком, створеним для того, щоб підприємства могли взаємодіяти і здійснювати бізнес-операції. Торгові портали використовуються в електронній комерції. Ключовим компонентом у них є підтримка електронно-комерційних угод за допомогою програмного забезпечення, а перевага – в такій функціональній характеристиці, як можливість одержувати великий обсяг інформації про каталоги товарів або контактувати з іншими постачальниками чи покупцями. Торгові портали надають своїм клієнтам безліч механізмів електронного бізнесу (наприклад, закупівлі, проведення прямих і зворотних аукціонів).

За цільовим призначенням:

а) Загальнодоступні портали – веб-сайти загального призначення, котрі пропонують користувачеві набір сервісів, що обслуговують різні теми. Вони звертаються до всієї Інтернет-спільноти, а не до специфічної групи, об'єднаної певними інтересами.

б) Комерційні портали забезпечують надання вузьконаправленої інформації для визначеної цільової аудиторії.

в) Корпоративні портали координують контент у рамках вузького співтовариства користувачів, об'єднаних загальними цілями і задачами. Корпоративні портали допомагають одержати персональний доступ до потрібної інформації, що належить певній компанії.

Виділяють екстра-портали, які мають сприяти партнерам по бізнесу (чи постачальникам/покупцям), та інтра-портали, призначені для задоволення потреб винятково співробітників самої компанії. Корпоративні портали створюються для зручності окремого підприємства.

г) Персональні портали забезпечують доставку інформації, відфільтрованої для специфічних потреб конкретних користувачів. Типові характеристики такого порталу містять у собі електронну пошту, календар і персональний інформаційний менеджер. Персональні портали можуть бути компонентами мегапорталу (наприклад, МуУаhоо!), або абсолютно незалежними від нього.

За технічними ознаками класифікація порталів враховує середовище доступу:

а) Веб-портали – найбільш розповсюджені сьогодні в мережі Інтернет. За своє сутністю це сервери в Інтернеті, що збирають у собі багато різної інформації, яка може бути структурована за різною тематикою. Їх можна ще назвати Інтернет-порталами. Інтерфейс доступу до такої інформації це – веб-сторінка. Засоби доступу – клавіатура, монітори комп'ютера, веб-терміналу, ноутбука.

б) Голосові портали – надають користувачам можливість одержувати інформацію, розміщену в Інтернет, за допомогою телефонного зв’язку. Зв’язавшись телефоном з голосовим порталом, будь-яка людина може не тільки одержувати інформацію, але й переміщуватись пунктами меню або завершувати трансакції. Голосовий портал передбачає організацію доступу для вибраної аудиторії, який надається на основі строгої персоніфікації, для чого модуль синтезу і розпізнавання мови може доповнюватись системою голосової ідентифікації.

Завдання

1. Ознайомитись із горизонтальними та вертикальними порталами, адреси яких наведено у загальних відомостях до лабораторної роботи. Дослідити наявність стандартних сервісів, притаманних порталу (у таблиці поставити знаки “+” або “-“).

Адреса порталу
  www.uaportal.com.ua Yandex.ru lycos.com www.britannica.com adam.ac.uk www.polit.com.ua
Опис порталу (заголовок, призначення та ін.)            
Сервіси порталу:            
Веб-каталог, тематичний рейтинг ресурсів            
Пошукові засоби            
Стрічка новин            
Електронна пошта, списки розсилки            
телеконференції, форуми, чати            
Дошки повідомлень            
Короткі рекламні оголошення            
Безоплатні базові сторінки (хостинг)            

2. Виконати пошук вертикальних порталів (серед україномовних і російськомовних інформаційних ресурсів), які присвячені такій тематиці: психологія, освіта, програмне забезпечення, для дітей. Навести адреси знайдених ресурсів, виконати їх короткий опис, визначити недоліки і переваги.

Адреса Цільове призначення Недоліки і переваги
     

3. Виконати пошук голосових порталів. Навести адреси, описати принцип роботи, зробити висновки щодо типів голосових порталів, представлених у мережі.

4. Оформити звіт.

Контрольні питання

1. Дати визначення поняттю „Портал”. Які портали Вам відомі?

2. Охарактеризувати призначення порталів в мережі Internet? Надати їх класифікацію.

3. Описати основні сервіси порталів.

4. Охарактеризувати переваги та недоліки кожного з типів порталів.

 

Лабораторна робота №6.

Робота з електронною поштою

Реєстрація e-mail адреси

В адресний рядок вікна Internet Explorer ввести адресу одного з поштових серверів (www.ukr.net, www.mail.ru, www.hotmail.com або інші). Після того, як поштовий сервер завантажиться, знайти і натиснути гіперпосилання „Реєстрація”. Відкриється реєстраційна сторінка. Відповівши на всі питання, які будуть задані, зареєструвати власну електронну адресу. Запам’ятати (або записати) власну адресу і пароль. Запам’ятати (або записати) контрольне питання та відповідь. Слід мати на увазі наступне:

- при визначенні адреси електронної пошти не дозволяється використовувати символ „підкреслювання”.

- якщо реєстраційне ім’я співпадає з іменем, раніше зайнятим іншим клієнтом, сервер запропонує його змінити.

- пароль повинен містити не менше чотирьох символів. Він не може співпадати з реєстраційним іменем.

Підписка на списки розсилки

Щоб підписатись на списки розсилки необхідно:

1.Завантажити поштовий сервер. Ввести свою адресу і пароль.

2.У меню вибрати пункт Рассылки. У вікні, що відкриється, вибрати необхідну категорію (бізнес, кулінарні рецепти тощо). Натиснути кнопку Сохранить, а потім кнопку Тест. У поштовій скриньці з’явиться повідомлення, у якому буде вказано, на які категорії буде здійснюватись розсилка. Тестом можна скористатись також у випадку, коли необхідно згадати, на які категорії раніше було зроблено підписку на розсилку.

Щоб відмовитись від отримання розсилки за деякою категорією необхідно обрати пункт Рассылки,відмінити списки (зняти встановлені раніше прапорці) та натиснути кнопкуВнести изменения.

Робота з папками

Для впорядкування одержаних поштових повідомлень поштовий сервер надає клієнтам можливість створювати папки та переносити в них отримані повідомлення. Крім того, для роботи користувачу надається декілька стандартних папок: Исходящие – в цю папку у випадку відсутності з’єднання з Інтернет розміщують готові листи, які пощтовий сервер автоматично відішле адресату при появі такого з’єднання; Черновики – папка призначається для збереження поштових відправлень, роботу над якими ще не завершено.

Щоб створити папку необхідно:

1.Вибрати пункт меню Папки. На екрані з’явиться вікно, у якому будуть представлені папки, які вже існують.

2.Створити нову папку, надати їй ім’я.

3.Повернутись до категорії Входящие.

4.Відмітити файли, які слід перемістити в папку.

5.У спадаючому списку існуючих папок обрати ту папку, до якої їх необхідно перемістити.

6.Натиснути ОК.

Завдання

1.На одному з поштових серверів зареєструвати власну електронну адресу. Повідомити цю адресу іншим студентам, які беруть участь у виконанні завдання, та отримати від них їхні електронні адреси.

2.Надіслати поштові повідомлення за отриманими електронними адресами.

3.Перевірити власну поштову скриньку та переглянути отримані повідомлення.

4.Підписатись на списки розсилки за категоріями, наданими викладачем (бізнес, кулінарні рецепти тощо). Здійснити тестування.

5.Переадресувати електронного листа іншому адресату. Відповісти на декілька отриманих електронних листів.

6.Надіслати поштове повідомлення одночасно за декільПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.01 с.)