Способи вказування точок у AutoCAD 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Способи вказування точок у AutoCADПроведемо огляд способів задавання точок побудови на прикладі використання команди LINE (Відрізок).

Спосіб перший

Самий простий спосіб задавання першої точки відрізка ‑ вказати її за допомогою миші на видимій частині графічного екрана, а потім зафіксувати натисканням лівої кнопки миші. При виборі точки можна орієнтуватися на лічильник координат у лівому нижньому куті панелі режимів.

Якщо ви вказали на екрані за допомогою миші наступну точку, то на екрані з'явиться відрізок, проведений з першої точки у другу. Команда LINE на цьому не закінчується і система видасть запит на введення наступної точки.

Поява даного запиту означає, що однією командою можна побудувати почережно кілька відрізків, що утворять на екрані одну ламану лінію.

Для закінчення виконання команди потрібно натиснути кнопку ENTER, Esc або клацнути правою кнопкою миші і у контекстному меню вибрати команду Ввід.

Для виконання наступного прикладу, з метою точного вказування координат, використаємо режим покрокової прив’язки. Для цього натисніть кнопку активізації режиму SNAP.

Покрокова інструкція

 1. Створіть нове креслення.
 2. Клікніть на кнопці Line панелі інструментів Draw (Малювання).
 3. Вкажіть за допомогою миші першу точку побудови.
 4. Перемістіть курсор вправо через одну точку (20 мм) і зафіксуйте точку кліком лівої кнопки миші.
 5. Перемістіть курсор вверх через три точки (40 мм) і зафіксуйте точку.
 6. Перемістіть курсор вліво через одну точку (20 мм) і зафіксуйте точку.
 7. Перемістіть курсор вниз через три точки (40 мм) і зафіксуйте точку.
 8. Закінчіть виконання команди Line.

Як результат ви отримали прямокутник з розмірами 20×40.


Спосіб другий

Абсолютні значення прямокутних координат

Найбільш поширений спосіб - введення координат точок з клавіатури. Коли AutoCADу задається команда LINE (Відрізок) і у відповідь на запрошення вводяться параметри початкової та кінцевої точок відрізка, у більшості випадків мають на увазі абсолютні значення координат.

Покрокова інструкція

 1. Видаліть попередні побудови або створіть нове креслення.
 2. Клацніть на кнопці Line панелі інструментів Draw (Малювання) і слідуйте запрошенням командного рядка:

Command: _line Specify first point: 20, 20Ã

Specify next point or [Undo]: 40, 20Ã

Specify next point or [Undo]: 40, 60Ã

Specify next point or [Close/Undo]: 20, 60Ã

Specify next point or [Close/Undo]: 20, 20Ã

Specify next point or [Close/Undo]:Ã Завершення команди

Спосіб третій

Відносні прямокутні координати

Зазвичай проектувальник рідко знає абсолютні координати точок побудови. Але практично завжди відомі розміри об’єкта, який потрібно накреслити. Як правило, викреслювання об’єкта починається з початкової точки, а потім, відштовхуючись від неї, будується подальше зображення з дотриманням заданих розмірів.


Відносні координати - відстані вздовж осей X та Y від попередньої точки побудови.

Для задавання відносних координат при вводі їх значень використовується символ @.

Повторіть попереднє завдання використовуючи відносні координати.

Покрокова інструкція

 1. Видаліть попередні побудови або створіть нове креслення.
 2. Клацніть на кнопці Line панелі інструментів Draw (Малювання) і слідуйте запрошенням командного рядка:

Command: _line Specify first point: 20, 20Ã

Specify next point or [Undo]: @20, 0Ã

Specify next point or [Undo]: @0, 40Ã

Specify next point or [Close/Undo]: @-20, 0Ã

Specify next point or [Close/Undo]: @0, -40Ã

Specify next point or [Close/Undo]:Ã

Спосіб четвертий

Полярні координати

Інший типовий випадок при побудові елементів креслення ‑ відомі напрям та довжина відрізка від початку координат або від попередньої точки побудови.

У цьому випадку зручно користуватися полярними координатами.

Полярні координати задаються у форматі відстань<кут.

Для виконання наступного прикладу необхідно перейти до полярних координат.

Покрокова інструкція

 1. Видаліть попередні побудови або створіть нове креслення.
 2. Клацніть на кнопці Line панелі інструментів Draw і слідуйте запрошенням командного рядка:

Command: _line Specify first point: 20, 20Ã

Specify next point or [Undo]: @20<0Ã

Specify next point or [Undo]: @40<90Ã

Specify next point or [Close/Undo]: @20<180Ã

Specify next point or [Close/Undo]: @40<270Ã

Specify next point or [Close/Undo]:Ã

Спосіб п’ятий

Комбінований спосіб – це спосіб у якому напрям побудови вказується мишкою, а відстань до наступної точки вказується з клавіатури.

Покрокова інструкція

 1. Видаліть попередні побудови або створіть нове креслення.
 2. Активізуйте команду LINE.
 3. Вкажіть мишкою першу точку побудови.
 4. Включіть режим ORTO, перемістіть курсор миші вправо (так, щоб на екрані відображався горизонтальний відрізок) і введіть з клавіатури значення довжини відрізка 20. Закінчіть введення командою Ã (Enter).
 5. Перемістіть курсор вверх (так, щоб на екрані відображався вертикальний відрізок) і введіть 40 Ã.
 6. Перемістіть курсор вліво і введіть 20 Ã.
 7. Перемістіть курсор вниз і введіть 40 Ã.
 8. Завершіть виконання команди LINE.

У результаті ви отримали прямокутну фігуру, як і у попередніх випадках.

Спосіб шостий

Шостий спосіб введення точок ‑ це вказування за допомогою функцій об’єктної прив’язки. Доступ до функцій об’єктної прив’язки здійснюється через панель Об’єктна прив’язка(Object Snap).

Цей спосіб введення точок дає можливість прив’язувати до характерних точок вже створених об’єктів, наприклад, до середини відрізка, до центра кола, …

Контрольні запитання

 


Комп’ютерний практикум №2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 386; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.011 с.)