Достатності капіталу (розрахунок та напрямки аналізу). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Достатності капіталу (розрахунок та напрямки аналізу).Акт опер Б — це опер, за допом яких Б розміщ В та З капіт. Вони включ-ть:

надан позик; придбан ЦП;вкладан засобів до комерц проектів; лізингові та факторинг опер; опер з векс.

Акт Б відрізн-ся за ступ ліквідн, прибутк-ті та ризикован-ті.

Практично всі Б Акт піддаються певн ризику. Ступ ризику своїх Акт Б повинен визначити та підтрим-ти на рів, що відповідає чин зн-ву й політ Б щодо цього. На підставі рез-тів вивчення струк-ри Акт Б можна аналізувати різні види риз.

Напрями управл-ня Акт:

-підтримання платоспром-ті Б, тобто здатності надав готівку для заплан та випадков потреб і викон-ти зобов’яз в разі їх виникнення;

-запобігання несанкц ризикам, що можуть завдати збитків, зокрема %, вал, кред-го, ліквідн, акціонерного, товарного, ек, фіскальн, правов;

-ефектив-ть і оптимізм-я прибутк-ті Б шляхом запобіг-ня наявності непрацюючої готівки, тобто такої, що не приносить приб, і максиміз-я показників прибутк-ті Б опер шляхом фін-ня опер мінімально можливими рес-сами при оптимальн цінах на Б продукти.

В проц аналізу Акт за ризиком ліквідн розрах-ся обс класифіков Акт за форм:

;

де — обс окрем статей Акт балансу;

— рів риз ліквідн по статтях.

Коеф достать-ті кап - цей коеф відображ співвіднош кап до заг Акт, зважених на ризик. І Кап, і Акт мають бути повністю очищені від відповідн резервів під збитки за позиками та нематер Акт. Цей коеф показ межу захисту кредиторів та вкладн Б від непередбач збитків, яких може зазнати Б у проц своєї діяльн. Таким чином, цей коеф показ те, на ск Б протистоїть ек скрутам та складнощ. Цей коеф повинен розгляд-сь наглядовими орг та аналітиками як один із ключов показн ек стану Б.


Kдк=ВК\ЗК

При анал форм-ня коеф достатн капіт Б під вплив динам цього коеф в рег устан Б викор-ся сис-ма взаємоповяз Інд, а саме: Ізс(Кдк1d1\Kдk0d0) показує, як у сер по Б (у відносн та абсол вир) в звіт пер порівн з баз змінився рів риз Акт за рах усіх факторів. ІФС(Кдк1d1\Kдk0d1) показ, як у сер по Б (у відносн та абсол вир) в звіт пер порівн з баз змін-ся рів риз Акт за рах динам риз Акт по окрем устан Б.
ІСЗ (Кдк0d1\Kдk0d0) показ, як в сер по Б (у відносн та абсол вир) у звіт пер порівн з баз змін рів риз Акт за рах зміни розподілу установ Б.

Чинники неефективної кредитної діяльності комерційного Б

Факт неефективн кред діяльн Б:

•концентрація кред риз — надання велик част кред певній групі клієнтів;

•надмірн розшир-ня та швидке зростан — надан позик у розмірах, які не відповід-ть обс кап Б; пошир діяльн-ті Б на географ регіони та ділові сфери, незнайомі Б або для функц-ня яких Б недостатньо оснащений;


•зв'язане кред-ня — надан кред позичальн-ам, які пов'яз певн віднос з банкірами або Б-ом;

•невідповідність — кред-ня без урах-ня необхідн пропорц між акт та пас опер;

•неефективне стягнення позик — пов'яз з конфліктами між Б і позичальником;

•надан ризикованих кред:

для початку бізнесу де обс позик над то великий порівн з інвест-ми власників; для так зван спекулятивн угод; для опер з нерух-тю П-вам з обмеж ВК; під проекти з ризиком морального старіння; під заставу низьколіквідн цінностей.

Статистичний аналіз формування та дохідності витрат та питомих витрат банку.

В процесі своєї діяльності комерційні банки (КБ) здійсн-ть значне коло витрат. В їх складі виділ-ть:

-%; -Комісійні; -Інші комерц витрати;-Інші неБ операційні витр

Дані про дох та витр КБ слугують інфо базою для управ дохід-тю витрат яку позначають як коефіцієнт дохідності витрат. Це один з частини показників ефектив діял КБ, що характер віддачу витрат.

Кдк = Обс дох / обс витр

В проц управ необхідно мати інфо про тенденцію зміни віддачі витр, як в цілому так і за рах здійснення осн опер-й з цією метою в складі дох-ів виділяють: Проц дох-и (Дп); Від ін видів діяльн-ті (Дін); А в складі витр: Проц витр (Вп); Інші витр (Він)

Виходячи з цього стат база аналізу для управл-я дохідністю витр викор-ть наступн-у форм: Кдв = (Дп + Дін) / (Вп + Він)

На цій основі аналіз впливу на дохідність витр рез-тів окрем видів діяльн-ті здійсн-ся за форм

Заг розмір зміни Кдв (∆Кдв = Кдв1 – Кдв0 )

Заг обс депоз (∆Кдв = (Д1 – Д0) / В1)

Проц дох-и (∆К(Дп)= (Дп1 – Дп0) / В1)

Ін дох-и (∆К(Дін) = ∆Дін / В1)

Заг обс витр (∆Кв = Д0/В1 – Д0/В0)

За рах % витр (∆К(Вп) = Д0/(Вп1+Він1) – Д0/(Вп0+Він1))

За рах ін витр (∆К(Він) = Д0/(Вп0+Він1) – Д0/(Вп0+Він0))
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.008 с.)