ТЕМА 6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ. 

Роль і значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня підготовки курсанта. Методичний матеріал ознайомить курсантів з особливостями та процесуальним порядком притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, акцентуючи наголос на особливостях дисциплінарного провадження в органах та підрозділах МВС України.

Ключові слова:"дисципліна", "дисциплінарний проступок", "положення про дисципліну", "дисциплінарне стягнення", "службове розслідування (службова перевірка)", "наказ", "службова підпорядкованість".

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми.Після вивчення теми студент повинен:

знати – підстави та процесуальний порядок притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, підстави, строки та порядок проведення службового розслідування, процесуальні строки притягнення до дисциплінарної відповідальності, особливості накладення дисциплінарних стягнень, основні стадії провадження, адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження, порядок виконання дисциплінарних стягнень, процесуальний порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

вміти – відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та зміст дисциплінарного провадження, використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції, переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, складати процесуальні документи.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:

1. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України від 19.11.1996 р., № 47, стаття 256.

2. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 // Офіційний вісник України - 1997 р., № 16, стор. 85, код акту 589/1997.

3. Про затвердження Класифікатора звернень громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 // Офіційний вісник України вiд 06.10.2008 - 2008 р., № 73, стор. 123, стаття 2461, код акту 44482/2008.

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:

- заява;

- пропозиція;

- скарга;

- висновок за результатами розгляду звернення громадян.

 

ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

 

Роль і значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студента знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства юстиції України та завданням, які ставляться перед юстицією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня підготовки студента. Методичний матеріал ознайомить студентів з особливостями та процесуальним порядком притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.

Ключові слова:"адміністративне правопорушення", "протокол про адміністративне правопорушення", "постанова у справі про адміністративне правопорушення", "правопорушник", "адміністративне стягнення".

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми.Після вивчення теми студент повинен:

знати – підстави та процесуальний порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності, порядок складання та вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення, основні стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення, адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження, порядок винесення постанови у справі та вимоги до процесуальних документів, строки притягнення до адміністративної відповідальності, обставини що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, порядок оскарження та виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.

вміти – відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та зміст адміністративного провадження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юристів, переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, складати процесуальні документи.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 813.

3. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів, затверджена наказом МОЗ України від 26.10.2001 № 428.

5. Наказ МВС України від 22.02.2001 № 185 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення".

6. Наказ МВС України від 29.01.2007 № 27 "Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень". Змінений наказом МВС від 11.03.2010 № 76.

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:

- заява;

- пояснення свідка;

- протокол про адміністративне правопорушення;

- постанова у справі про адміністративне правопорушення.

ТЕМА №11. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЮ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

 

Роль і значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студента знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства юстиції України та завданням, які ставляться перед юстицією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня підготовки студента.

Ключові слова:"адміністративне затримання", "особистий огляд", "огляд речей та документів", "вилучення речей та документів", "відсторонення водія від керування транспортними засобами".

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми.Після вивчення теми студент повинен:

знати – підстави та процесуальний порядок застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок складання та вимоги до протоколу про адміністративне затримання, особистого огляду, огляду та вилучення речей та документів, порядок оскарження застосування заходів забезпечення провадження.

вміти – відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та зміст заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юристів, переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, складати процесуальні документи.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:

- протокол про адміністративне затримання;

- протокол огляду та вилучення речей та документів.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

(особлива частина)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.75.30 (0.006 с.)