Тема №18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень.Роль і значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студента знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства юстиції України та завданням, які ставляться перед юстицією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня підготовки студента.

Ключові слова:"атестаційне провадження", "атестація", "атестаційний лист", "атестаційна комісія".

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми.Після вивчення теми студент повинен:

знати – підстави, строки та процесуальний порядок атестаційного провадження, види атестаційних документів та вимоги до них, особливості, строки та порядок проведення атестації, основні стадії атестаційного провадження, рішення в результаті проведення атестації.

вміти – відтворювати основні поняття та категорії, що відображають призначення, сутність та зміст атестаційного провадження, використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юристів, переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, складати процесуальні документи.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:

1. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1922. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст. 27.

2. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440 // http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 22 березня 2005 року № 181 // http://www.zakon.rada.gov.ua.

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:

- атестаційний лист;

- висновок атестаційної комісії.

 


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права.
Система, джерела та принципи адміністративно-процесуального права.
Поняття та зміст адміністративно-процесуальних норм та відносин.
Суб‘єкти адміністративно-процесуального права
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
Правова основа діяльності , структура та компетенція адміністративних судів.
Принципи та учасники адміністративного судочинства.
Поняття та стадії адміністративного судочинства.
Особливості розгляду та вирішення адміністративними судами окремої категорії справ.
Провадження щодо розгляду звернень громадян.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення .
Змістовний модуль ІI. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних проваджень.
Правова основа, види та порядок здійснення реєстраційних проваджень.
Правова основа, види та порядок здійснення дозвільних проваджень.
Правова основа, види та порядок здійснення ліцензійних проваджень.
Правова основа, види та порядок здійснення контрольних проваджень.
Правова основа , види та порядок здійснення виконавчого провадження.
Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень.
Усього годин

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

 

Тема № 1. поняття, предмет та метод

Адміністративно-процесуального права

План

1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси.

2. Предмет адміністративно-процесуального права.

3. Методи адміністративно-процесуального права.

4. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

 

Тема № 2. Система, джерела та принципи адміністративно-процесуального права

 

План

1. Система адміністративно-процесуального права.

2. Джерела адміністративно-процесуального права.

3. Принципи адміністративно-процесуального права.

 

тема № 3.Поняття та зміст адміністративно-процесуальних

Норм та відносин.

План

1. Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних норм.

2. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних відносин.

3. Види адміністративно-процесуальних відносин.

 

тема № 4.Суб'єкти адміністративно-процесуального права.

План

1. Поняття та ознаки суб'єктів адміністративно-процесуального права.

2. Види суб'єктів адміністративно-процесуального права.

3. Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права.

 

Тема № 5. Правова основа діяльності , структура та компетенція адміністративних судів.

 

План.

1. Правові засади діяльності адміністративних судів в Україні.

2. Система та структура адміністративних судів в Україні.

3. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні.

 


Тема № 6. Принципи та учасники адміністративного судочинства.

 

План.

1. Принципи адміністративного судочинства.

2. Поняття та види учасників адміністративного судочинства.

3. Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного судочинства.

 

Тема № 7. Поняття та стадії адміністративного судочинства.

 

План.

1. Поняття та види стадій адміністративного судочинства.

2. Провадження в суді першої інстанції.

3. Апеляційне та касаційне провадження в адміністративному судочинстві.

4. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

 

Тема № 11. Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

План

1. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника.

3. Правові підстави та порядок адміністративного огляду та вилучення речей і документів.

 

Тема № 15. Правова основа, види та порядок здійснення ліцензійних проваджень.

План

1. Поняття та види ліцензійних проваджень.

2. Загальна характеристика ліцензійних проваджень.

3. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням ліцензії на заняття окремими видами господарської (підприємницької) діяльності: виробництво і торгівлю спиртними напоями та тютюновими виробами; ліцензування освітніх послуг).

 

Тема № 18. Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень.

 

План.

1. Поняття, зміст та види атестаційних проваджень.

2. Стадії атестаційного провадження та їх характеристика.

3. Особливості здійснення окремих видів атестаційних проваджень (атестації державних службовців; атестація навчальних закладів).

 

Теми практичних занять:

 

Тема № 8. Особливості розгляду та вирішення адміністративними судами окремої категорії справ.

 

Задача № 1

Рішенням Новомосковської міської ради було розірвано договір оренди земельної ділянки, що виділялась громадянину Н. для будівництва зони відпочинку та дитячого майданчику, підставою для розірвання договору стало нецільове використання громадянином Н. земельної ділянки, зокрема: розміщення на території зони відпочинку кіосків по продажу хлібобулочних виробів та напоїв. Громадянин Н. звернувся з адміністративним позовом на незаконне рішення міської ради до окружного адміністративного суду м. Дніпропетровська.

Завдання: Дати юридичний аналіз ситуації, визначити законність дій міської ради та наявність підстав для звернення до адміністративного суду. Скласти проект позовної заяви. Визначити процесуальний порядок розгляду цієї справи.

 

Задача № 2

Громадянин Б. звернувся до окружного адміністративного суду з позовною заявою про незаконність дій працівників ДПС ДАІ щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, що призвело до створення аварійної обстановки.

Завдання: Визначити законність підстав для звернення до суду.

 

Задача № 3

Суддя Бабушкінського району м. Дніпропетровськ, який приймав участь у вирішенні адміністративної справи першої інстанції за матеріалами Б. з приводу його хуліганських дій в громадських місцях, приймав участь у вирішенні цієї ж справи в суді апеляційної інстанції.

Завдання: Кваліфікуйте дії повторної участі судді в розгляді адміністративної справи. Визначте процесуальний порядок розгляду цієї справи.

 

Задача № 4

Громадянин В. був звільнений з посади слідчого ОВС з підстав порушення строків розслідування кримінальної справи, що була в цього провадженні. Він звернувся з адміністративним позовом до адміністративного суду з приводу незаконного прийняття рішення про звільнення його з займаної посади.

Завдання:Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте обґрунтованість звернення до суду. Складіть адміністративний позов та визначте особливості процесуального порядку розгляду та вирішення цієї справи.

 

Задача № 5

Громадянин С. звернувся до адміністративного суду з позовом про незаконність дій територіальної виборчої комісії з приводу не включення його до списку виборців.

Завдання: Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте обґрунтованість звернення до суду. Складіть адміністративний позов та визначте особливості процесуального порядку розгляду та вирішення цієї справи.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 466; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)