Підготував : доцент Г.М.Залізняк 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготував : доцент Г.М.Залізняк 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 12.

1. Сформулюйте коло дослідницьких проблем зумовлених різноманітністю трудових відносин як предметного поля соціології праці.

2. Порівняйте функціональний і цілісний підходи до розуміння виробничої адаптації працівника.

3. Дайте визначення що таке мотиваційне ядро у трудовій діяльності та пишіть структуру мотиваційного ядра.

4. Розкрийте сутність соціальних "ліфтів" та "сит" кар'єри.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 13.

1. Визначте мету та завдання соціології праці.

2. Опишіть критерії виокремлення праці від інших видів людської діяльності.

3. Дайте опис функцій, які виконує стимулювання праці.

4. Визначте причини виникнення трудових конфліктів.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 14.

1. Дайте характеристику основним принципам структури «Соціології праці».

2. Особливості трактування праці соціалістами-утопістами.

3. Дайте визначення поняттю "адаптація".

4. Опишіть ознаки класифікації трудових конфліктів.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 15.

1. Особливості американської соціологічної школи.

2. Дайте характеристику типів мотивів трудової поведінки.

3. Розкрийте зв'язок між кар'єрою і соціальною мобільністю.

4. Розкрийте складові процесу вирішення трудового конфлікту.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»


для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 16.

1. Французька школа соціології праці.

2. Розкрийте сутність трудової мобільності.

3. Визначте соціальні процеси що лежать в основі трудового конфлікту.

4. Опишіть елементи що складають структуру моделі розробки соціальної технології.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 17.

1. У чому полягає значення праці в суспільстві?

2. Дайте характеристику осинових ознак матеріальних стимулів.

3. Опишіть можливості використання соціальних норм в соціальному контролі за трудовою поведінкою.

4. За якими ознаками розрізняються види трудової мобільності?

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 18.

1. Розкрийте соціальну сутність праці через основні категорії.

2. Охарактеризуйте складові соціальної технології управління трудовою адаптацією.

3. Визначте хто є суб'єктом соціального контролю у трудовій сфері.

4. Опишіть критерії типологізації трудових колективів.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 19.

1. Які соціальні функції праці в суспільстві?

2. Опишіть елементи які елементи утворюють структуру ринку робочої сили.

3. Порівняйте матеріальні й нематеріальні стимули.

4. Розкрийте сутнісні ознаки трудового колективу.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 20.

1. Опишіть джерела соціальної нерівності працівників.

2. Які структурні елементи процесу мотивації праці?

3. Порівняйте "вузьке" й "широке" розуміння поняття "кар'єра".

4. Визначте функції притаманні трудовому конфлікту.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 21.

1. Дайте визначення причин соціально-економічної неоднорідності праці.

2. Порівняйте роль планових та оціночних показників у здійсненні соціального контролю у трудовій сфері.

3. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття "кар'єра".

4. Опишіть сутність соціального управління в галузі праці.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 22.

1. Визначте влив неоднорідності праці на утворення соціальних груп.

2. Опишіть основні види стимулювання праці.

3. За якими критеріями розрізняються форми трудової мобільності?

4. Розкрийте функціональне призначення неформальних організацій у трудових колективах.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 23.

1. Яким буває ставлення до праці і за якими показниками воно визначається?

2. Охарактеризуйте фактори впливу на перебіг виробничої адаптації.

3. Розкрийте суть теорії нагород і покарань П. Сорокіна?

4. Визначте сутність соціальних резервів та елементів, що утворюють їхню структуру.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 24.

 

1. Дайте опис шляхів поліпшення ставлення до праці.

2. Порівняйте основні механізми регулювання трудової поведінки.

3. Дайте визначення та опишіть механізм соціального контролю .

4. Охарактеризуйте утворюючі елементи структури трудового конфлікту.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 25.

 

1. Визначте у чому полягають функції ринку праці.

2. Розкрийте сутнісні характеристики виробничої адаптації.

3. Порівняйте найпопулярніші моделі стимулювання в сучасній соціологи праці.

4. Визначте типи структур трудового колективу в соціології праці.

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«Соціологія праці»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 26.

 

1. Що таке відчуження праці і які причини його існування в нашому суспільстві?

2. Дайте визначення що таке статус працівника і яка його роль у регулюванні трудової поведінки.

3. Визначте принципи ефективного стимулювання праці.

4. Дайте характеристику ділової кар'єри.

 

 

Підготував : доцент Г.М.Залізняк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.031 с.)