Підготував : асистент С.С.Гундерін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготував : асистент С.С.ГундерінМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 10.

1. Які ви знаєте емпіричні соціальні обслідування в епоху середніх віків у Західній Європі? Розкрийте причини їх проведення.

2. Охарактеризуйте позитивні та негативні сторони теософської філософії Августина і розкрийте її зміст.

3. Розкрийте зміст теорії наслідування Г.Тарда і критично проаналізуйте достовірність її основних положень.

4. Яке значення історії соціології для визначення предмету соціології та її специфічних функцій в структурі сучасного суспільствознавства.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 11.

1. Загальна характеристика соціальної думки античної Греції та Риму

2. Соціологічні ідеї соціальних утопій Т. Мора та Т. Кампанелли (по-

рівняльний аналіз).

3. Еволюція предмету соціології в історії соціології.

4. Принцип раціональності у соціології М. Вебера.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 12.

1. Соціальні проблеми в творчості Г.С. Сковороди.

2. Нові уявлення про людину та її світ у творчості Данте Аліг’єрі.

3. Виникнення позитивізму та його особливості.

4. Основи соціології капіталізму М.Вебера

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 13.

1. Статистичні і демографічні дослідження XVII — початку XIX ст. та

їх вплив на розвиток соціології.

2. М. Вебер про взаємозв’язок між протестантською етикою та духом

капіталізму

3. Ідеї Ш.Л. Монтеск’є.

4. Нові уявлення про людину та її світ у творчості Леонардо Бруні.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 14.

1. Р. Мальтус про “абсолютне перенаселення”.

2. Характерні риси та проблематика психологічного напряму в соціо-

логії.

3. “Соціологізм” як теорія суспільства Е. Дюркгейма.

4. Соціальна статика та соціальна динаміка.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 15.

1. Кондорсе про прогрес людського розуму.

2. А. Токвіль про демократію як суспільний лад.

3. Чиказька соціологічна школа: методологічні принципи та наукові

результати.

4. Сутність концепцій індустріального та постіндустріального суспіль-

ства

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 16.

1. Теорія структурації Е. Гідденса.

2. “Драматургічний підхід” Е. Гоффмана.

3. Інстинктивізм. У. Мак – Дугала.

4. Л.А. Кетлє про статистичні закономірності соціальних явищ.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 17.

1. Психологія народів ( М. Лацарус, Г Штейнталь, В. Вундт).

2. Теорія інтегративного обміну П. Блау.

3. “Діалектична соціологія” Ж. Гурвіча.

4. Основні принципи етнометодологічної соціології Г. Гарфінкеля і

А. Сікурела.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 18.

1. Ідейно – теоретичні джерела марксизму.

2. Значення структуралістських ідей К. Леві-Строса для соціології.

3. Конфліктологічний підхід Л. Козера.

4. Статистичні дослідження демографічних процесів.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 19.

1. Особливості формування і розвитку соціології в Україні.

2. Теорія індустріального суспільства Р. Арона.

3. Проблема мікро- і макросинтезу в сучасній соціології.

4. Психологія натовпу ( Г. Лєбон).

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 20.

1. У чому полягає історична обмеженість контівської соціології.

2. Яка емпірична база марксистської концепції буржуазного суспільства і класової боротьби.

3. У чому полягає своєрідність процесу переходу від рабовласницького до феодального суспільства і яким чином це вплинуло на зміну світоглядної парадигми.

4. Неофункціоналізм як напрям сучасної соціологічної теорії.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 21.

1. Основи концепції соціального обміну Дж. Хоманса.

2. Який вплив мав розвиток математичного знання на поглиблення та розширення інформації про суспільство.

3. Розкрийте наукове значення аналізу “Костянтинового дару” для розвитку соціального пізнання та критичного ставлення до історичних джерел інформації.

4. Порівняльний аналіз сучасних теорій класів і класового конфлікту

(Р. Дарендорф, Л. Козер, Е. Райт та ін.).

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 22.

1. Розкрийте специфіку відображення суспільства та людини в античній філософії і покажіть, що нового внесла вона в розвиток соціального знання та пізнання.

2. Значення ідей Ф. Тьонніса для подальшого розвитку соціологічної теорії.

3. Особливості розвитку соціального знання в епоху середньовіччя.

4. Географічна школа в соціології: критичний аналіз.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 23.

1. Теоретичні джерела виникнення та етапи формування технократич-

них концепцій в соціології.

2. Теорія соціальної системи Т. Парсонса, характеристика її ос-

новних проблем.

3. Анкетні обслідування В.М. Татищева та М.В. Ломоносова.

4. Роль позитивізму О. Конта, Д.С. Мілля та Г. Спенсера для формування і розвитку соціології.

 

Підготував : асистент С.С.Гундерін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

 

Кафедра соціології

Комплексна контрольна робота

З курсу

«історія соціології»

для оцінки знань студентів

(спеціальність «Соціологія»)

Варіант 24.

1. Реклама як соціальний феномен і елемент американського способу життя.

2. Теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса.

3. М. Хоркхаймер та ідея “критичної теорії”.

4. Стилі теоретизування в соціології.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)