Порядок виділення (відкриття) асигнувань та їх розподілМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок виділення (відкриття) асигнувань та їх розподіл 

 

Відкриття асигнувань Державною казначейською службою України за загальним фондомздійснюється в такій послідовності:

за захищеними статтями і видатками – відповідно до затвердженого Міністерством фінансів України помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України;

за незахищеними статтями і видатками – відповідно до затвердженого Міністерством фінансів України помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України та з урахуванням очікуваних надходжень до бюджету і обсягів відкритих невикористаних асигнувань.

Відкриття асигнувань Державною казначейською службою України за спеціальним фондом (за винятком власних надходжень) здійснюється відповідно до затвердженого Міністерством фінансів України помісячного розпису асигнувань та акумульованих обсягів надходжень від реалізації озброєння, спеціальної техніки, іншого майна ЗС України.

 

Інформація, отримана Департаментом фінансів від Державної казначейської служби України про обсяги відкритих асигнувань за загальним та спеціальним фондами, доповідається Міністру оборони України і в частині, що стосується, доводиться до відповідальних за формування та виконання бюджетних програм.

 

Одночасно така інформація надається заступникам Міністра оборони України та начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу ЗС України.

 

Відповідальні за формування та виконання бюджетних програм, відповідно до визначених Планом утримання та розвитку ЗС України пріоритетів, здійснюють детальний розподіл виділених коштів за загальним та спеціальним фондами, а саме:

на проведення децентралізованих розрахунків – у розрізі видів ЗС України, Головного фінансово-економічного управління, територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, військових частин, установ та організацій, що фінансуються через Департамент фінансів. У разі необхідності Департаментом фінансів до розподілу можуть вимагатися детальні розрахунки та обґрунтування видатків, що планується здійснити у військах;

на здійснення централізованої оплати – у розрізі підприємств та організацій, що постачають товарно-матеріальні цінності, виконують роботи та надають послуги.

 

Розподіл коштів за загальним та спеціальними фондами надається відповідальними за формування та виконання бюджетних програм в Департамент фінансів наступного робочого дняпісля отримання повідомлення про виділення коштів:

Особливість: Розподіл коштів за загальним фондом на проведення децентралізованих розрахунків подається до першого числа місяця, в якому планується здійснити фінансування (відповідно до помісячного розпису асигнувань).

 

Департаментом фінансів на підставі наданих розподілів коштів готуються розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників коштів ІІ та ІІІ ступенів, які знаходяться на фінансовому забезпеченні в Департаменті фінансів.

 

Підписані розподіли відкритих асигнувань Департамент фінансів подає у Державну казначейську службу України.

 

Використання виділених коштів відповідальними виконавцями за формування та виконання бюджетних програм та розпорядниками коштів ІІ та ІІІ ступенів здійснюється відповідно до затверджених установленим порядком кошторисів (у розрізі бюджетних програм, кодів економічної класифікації видатків і статей витрат) та помісячних планів асигнувань.

 

 

Порядок подання договорів (державних контрактів) на оплату

Для здійснення попереднього контролю та обліку, взяття договорів (державних контрактів) на зобов’язання через Державну казначейську службу України відповідальні виконавці бюджетних програм, не пізніше чотирьох днів після їх укладання (після проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти – не пізніше чотирьох днів з дати, зазначеної у звітах про результати проведення процедур закупівель) подають у Департамент фінансів два примірники договорів (державних контрактів) або перший примірник договору та його завірену копію, реєстри зобов’язань.

(визначено додатком 2 до Інструкції про порядок розподілу, доведення до військ виділених асигнувань та здійснення централізованої оплати в Міністерстві оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 21.07.11 № 426).

 

Договори (державні контракти) подаються разом з усіма додатками до них (у тому числі розрахунково-калькуляційними матеріалами, якщо їх подання передбачено умовами договорів).

 

До договорів додаються звіти про результати проведених процедур закупівель разом із завіреними матеріалами, що підтверджують оприлюднення інформації на усіх стадіях процедур закупівель.

 

Зазначені документи перевіряються посадовими особами Департаменту фінансів на предмет додержання вимог нормативно-правових документів з питань договірної роботи, ціноутворення та державних закупівель та обліковуються у журналі обліку договорів.

 

Після перевірки другий примірник договору та копія звіту залишаються у Департамент фінансів.

 

Не пізніше чотирьох днів після виникнення підстав для оплати (після приймання товарів (робіт, послуг) замовником або необхідності сплати авансових платежів) відповідальні виконавці бюджетних програм подають у Департамент фінансів платіжні, розрахункові та первинні документи, перевірка та оплата яких здійснюється згідно з алгоритмом:

 

перевірка з питань договірної роботи, ціноутворення та державних закупівель.

Напрямки перевірки:

розрахункових (платіжних документів) згідно з умовами договорів у частині постачання продукції, застосування цін та розрахунків;

документів, що згідно з умовами договорів підтверджують кількість та якість отриманих предметів закупівлі (акти прийому-передачі, посвідчення військового представництва тощо);

розрахунково-калькуляційних матеріалів (якщо їх складання та подання перед встановленням ціни передбачено умовами договорів та вимогами чинного законодавства).

 

перевірка на предмет відповідності платіжних документів відкритим асигнуванням (виділеним коштам).

 

Під час перевірки забезпеченості бюджетними призначеннями за відповідними кодами економічної класифікації видатків (статей витрат) висуваються такі вимоги:

 

взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів допускається тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.Пунктом 2 статті 48 Бюджетного кодексу України і Порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України(наказ Державного казначейства України від 09.08.2004 № 136),передбачено, що розпорядники бюджетних коштівберуть бюджетні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

 

Якщо зобов’язання не зареєстроване у Державній казначейській службі України в Реєстрі бюджетних зобов’язань, воно визнається недійснимта не підлягає оплаті за рахунок коштів Держбюджету.

 

Бюджетна установа в особі її керівника, як розпорядник бюджетних коштів, має привести дане зобов’язання у відповідність до бюджетного законодавства або переглянути свою участь в зобов’язальних відносинах і за можливості вийти з них.

 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість, економічна сутність та причини виникнення

 

 

Дебіторська заборгованість

Дебітори –юридичні (фізичні) особи, які заборгували МО України певні суми грошових коштів або інших активів.

Дебіторська заборгованістьвиникає при попередній оплаті (авансуванні) товарів, робіт та послуг.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”визначенотерміни (від 1 до 18 місяців) попередньої оплати в залежності від предмету закупівлі.

 

Інструкцією з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, яка затверджена наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242 визначено що дебіторська заборгованість, яка числиться понад визначені терміни, вважається простроченою.

 

Відповідно до вимог статей 116, 117 Бюджетного кодексу Українипорушення при здійсненні попередньої оплати, а також порядку і термінів здійснення такої оплати кваліфікується як порушення бюджетного законодавства та тягне за собою призупинення бюджетних асигнувань і зупинення операцій з бюджетними коштами.

 

В Міністерстві оборони України право приймати рішення щодо попередньої оплати відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.11.08 № 542 “Про порядок попередньої оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти” мають:

за централізованими розрахунками – Міністр оборони України;

у військових частинах, установах і організаціях, безпосередньо підпорядкованих Міноборони та розпорядникам коштів другого ступеня – директор Департаменту фінансів;

в інших військових частинах, установах та організаціях – розпорядники коштів другого ступеня.

 

Керівники структурних підрозділів та розпорядники коштів зобов’язані забезпечити виконання умов договорів суб’єктами господарювання, а в разі неможливості погасити заборгованість, починаючи з першого дня невиконання умов договорів організувати ефективну претензійно-позовну роботу для захисту інтересів Міністерства оборони України та вирішувати питання щодо повернення коштів (авансів) встановленим порядком.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.006 с.)