ТОП 10:

Експлуатація і ремонт. Профілактичні випробування7.4.2.1. При виконанні окремих експлуатаційних робіт у вибухонебезпечних зонах необхідно дотримуватись:

– електроустановки, виведені з роботи більш ніж на добу, перед увімкненням у роботу повинні оглядатися електротехнічним персоналом у обсягах, регламентованих виробничими інструкціями та цими Правилами;

– електроустановки, що перебувають у гарячому резерві, повинні бути повністю готові до негайного введення в роботу. Ця готовність перевіряється періодичним їх уключенням із записом в журналі, у терміни, обумовлені інструкціями, з урахуванням виробничих умов. Щомісяця необхідно робити короткочасний пуск резервного електрообладнання;

- у процесі експлуатації забороняється перевищувати допустимі режими роботи та навантаження вибухозахищеного електрообладнання, проводів та кабелів;

- у трубних електропроводках, прокладених у сирих і особливо сирих приміщеннях, не рідше одного разу на місяць необхідно зливати конденсат з водозбірних трубок з подальшою їх герметизацією;

- у споживача, де є зона класів 20, 21 та 22, небезпечних щодо вибуху горючого пилу та/або волокон, у відповідності до виробничої інструкції, але не рідше одного разу на місяць, необхідно вимірювати в повітрі концентрацію пилу та/або волокон на технологічному обладнанні, що працює;

- на кришках оболонок електрообладнання загального призначення з захистом 1Р54, що експлуатується у вибухонебезпечній зоні 22, повинні бути зроблені попереджувальні написи „Відкривати, вимкнувши від мережі”;

- ущільнення та пристосування, що забезпечують захист приміщень підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок від проникнення пилу і горючих волокон, необхідно підтримувати справними. Двері тамбурів і приміщень з вибухонебезпечними зонами необхідно тримати в закритому положенні;

- запобігати і не допускати нагромадження пилу та/або волокон на внутрішніх та/або зовнішніх поверхнях електрообладнання й електропроводок;

- очищати приміщення, електрообладнання, електропроводки від пилу та/або волокон пиловідсмоктувальною установкою з іскробезпечним наконечником на кінці шланга;

- в електроустановках напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю не рідше ніж один раз на місяць перевіряти звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції і цілісність пробивного запобіжника. Стан пробивних запобіжників перевіряти також у разі підозри у їхньому спрацюванні;

- у мережах постійного струму не рідше ніж один раз на місяць перевіряти звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції мережі;

- заміну плавких вставок проводити після виходу їх з ладу. Інформацію про заміну плавких вставок записувати в оперативний журнал чи експлуатаційний паспорт. Експлуатувати плавкі вставки з витоком наповнювача, тріщинами й іншими дефектами корпуса забороняється;

- регулярно, у терміни, установлені виробничою інструкцією, змащувати поверхні тертя і замінювати мастило в пилонепроникних з’єднаннях типу "метал до металу";

- еластичні ущільнювачі, призначені для захисту електрообладнання від проникнення пилу, волокон, бризок води або технологічних розчинів, тримати справними;

- систематично контролювати температуру вузлів електрообладнання, конструкцією якого передбачено такий контроль. Максимальна температура зовнішніх поверхонь електрообладнання, установленого на виробництвах, небезпечних щодо запалення або вибуху пилу та/чи волокон, повинна бути на 75 °С нижче температури тління чи самозапалювання для осілого пилу і не більше 2/3 температури самозапалювання пилу, що міститься у повітрі. У разі, якщо за рахунок ужитих заходів неможливо забезпечити на електрообладнанні шар пилу менше 5 мм, електрообладнання повинне бути перевірене на реальне нагрівання його зовнішньої поверхні відповідно до пункту 4.6.9 ДНАОП 0.00-1.32.01. Такі випробування проводять спеціально вповноважені випробувальні організації;

- після кожного від’єднання, приєднання або переміщення електрообладнання перед його ввімкненням проводити вимірювання опору заземлювального пристрою, а при живленні від мережі напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтралею, крім того, опір петлі "фаза-нуль";

- контролювати і не допускати роботу електрообладнання при зменшенні нижче встановленого рівня масла (вид вибухозахисту”Масляне заповнення оболонки”), висоти шару кварцового піску (вид вибухозахисту „Кварцове заповнення оболонки”), тиску в оболонці з видом вибухозахисту “Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском”;

- зупиняти роботу установки при виявленні пошкодження зовнішньої оболонки електрообладнання, кабелю або труб електропроводок;

- електроустановку, що автоматично вимкнулась, забороняється вмикати без з’ясування і усунення причин її вимкнення.

7.4.2.2. Температура вибухозахищеного електрообладнання не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 7.2 — 7.4.


 

Таблиця 7.2. Для електрообладнання, виготовленого згідно з вимогами Правил виготовлення вибухозахищеного електрообладнання (ПВВЕ)

Температура, °С Температурний клас
А Б Г Д

7.4.2.3. Терміни очищення від пилу та/або волокон обумовлюються в експлуатаційних інструкціях. Очищення необхідно проводити не рідше ніж:

- приміщення підстанцій, трансформаторних пунктів та інших електроустановок — два рази на рік;

Таблиця 7.3.Для електрообладнання, виготовленого згідно з державними стандартами

Температура, °С Температурний клас
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

 


 

Таблиця 7.4. Для електрообладнання, виготовленого згідно з вимогами Правил виготовлення вибухозахищеного і рудничного електрообладнання (ПВВРЕ)

Температура, °С Група вибухонебезпечних сумішей
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

 

- на виробництвах, де існує небезпека вибуху пилу та/або волокон — один раз на місяць;

- електричні машин з нормальним іскрінням (машини постійного струму, колекторні й ін.), внутрішні та/або зовнішні нагріті поверхні електрообладнання й електропроводок — один раз у місяць;

- електрообладнання, установлене на механізмах, що піддаються трясінню, вібрації тощо — один раз на два місяці;

- освітлювальна арматура (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і лампи всіх видів — чотири рази на місяць у приміщеннях зі значними виробничими виділеннями пилу чи волокон; два рази на місяць — у приміщеннях з незначними виробничими виділеннями пилу чи волокон і два рази на рік — у зовнішніх установках;

- один раз на рік — для іншого електрообладнання.

Якщо шар осілого пилу (волокон) на зовнішніх поверхнях оболонок електрообладнання більший ніж 5 мм, поверхні очищаються достроково.

7.4.2.4. При будь-яких пошкодженнях або несправностях електрообладнання експлуатація його зупиняється, і виконуються у необхідних обсягах ремонт, випробування, налагодження.

7.4.2.5. Ремонт і профілактичні випробування електрообладнання проводяться в терміни, установлені Правилами, інструкціями заводів-виробників та іншими нормативними документами.

На проведення ремонтних, випробувальних та налагоджувальних робіт споживач, а також пусконалагоджувальна організація повинні одержати відповідне рішення Держпромгірнагляду.

7.4.2.6. Відповідальність за якість робіт несуть керівники та спеціалісти, під керівництвом і контролем яких здійснюється ремонт, випробування, налагодження електрообладнання.

Після ремонту, випробування, налагодження елементи вибухозахисту електрообладнання повинні відповідати вимогам інструкцій заводів-виробників та державним стандартам на вибухозахищене електрообладнання та ремонтній документації, узгодженій з ДВСЦ ВЕ.

7.4.2.7. Розкривати оболонку електрообладнання, виконувати його ремонт або ремонт електропроводок необхідно на устаткуванні, відімкнутому від джерела живлення.

7.4.2.8. На вибухозахищеному електрообладнанні оперативному персоналу в порядку поточної експлуатації з дотриманням вимог цих Правил дозволяється виконувати такі роботи:

- усунення протікання масла або його заміна;

- заміна мастила і заміна підшипників на аналогічні;

- ревізія струмопровідних частин, контактних з’єднань;

- заміна контакторів, реле, розчіплювачів на однотипні;

- заміна контактних кілець та колекторів;

- розбирання та збирання електрообладнання, очищення та змащування вибухозахищених поверхонь, ремонт зовнішніх елементів оболонки, не пов’язаних з її вибухобезпечністю;

- заміна ущільнювальних прокладок та еластичних кілець, що ущільнюють кабелі або проводи;

- заміна перегорілих ламп та пошкоджених ковпаків у світильниках при висоті їх установлення до 2,5 м;

- заміна запобіжників сухих гальванічних елементів та акумуляторних батарей ідентичними. Під час ремонту іскробезпечних систем та електрообладнання проводяться тільки роботи, які регламентовані відповідними інструкціями;

- ремонт вентиляторів електродвигунів та його кожуха;

- заміна обмоток електричних машин, крім електричних машин з видом вибухозахисту "е", з дотриманням параметрів обмотки і марки або типу матеріалу, що застосовуються для ремонту електричних машинах;

- заміна пошкоджених ізоляторів ідентичними;

- ремонт оболонок з видом вибухозахисту "р" та встановленого в них електрообладнання, а також систем забезпечення захисним газом і систем захисту та блокувань;

- установлення відсутніх болтів, гвинтів та гайок індентичними за розмірами та матеріалом.

Класифікація ремонту та місце його проведення визначається технічним керівником споживача, при умові, що цей ремонт не буде впливати на вибухозахищеність електрообладнання, оболонка якого заповнена або продувається газом під надлишковим тиском.

7.4.2.9. Розбирання і збирання електрообладнання виконується у послідовності, визначеній заводом-виробником в інструкціях з монтажу й експлуатації. Живильні кабелі, від’єднані на час виведення електрообладнання в ремонт, необхідно захищати від механічних пошкоджень. Під час розбирання вибухонепроникних оболонок електрообладнання не допускається утворення іскри або застосування відкритого вогню.

7.4.2.10. Після закінчення ремонту вибухозахищеного електрообладнання необхідно виміряти параметри вибухозахисту, зазначені в інструкціях заводів-виробників або ремонтній документації, погодженій з ДВСЦ ВЕ, а обсяг виконаної роботи і результати вимірів записати у паспорт (карту) електрообладнання.

Після ремонту трубних електропроводок труби випробовуються на щільність з’єднань.

7.4.2.11. Періодичність профілактичних випробувань вибухозахищеного електрообладнання встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, з урахуванням інструкцій заводів-виробників, виробничих умов і повинна проводитись не рідше ніж зазначено в цих Правилах.

7.4.2.12. Профілактичні випробування здійснюються відповідно до вимог норм цих Правил, ПБЕЕ та інструкцій заводів-виробників.

7.4.2.13. Електричні випробування у вибухонебезпечних зонах необхідно проводити вибухозахищеними приладами, які призначені для використання у відповідних вибухонебезпечних середовищах.

Дозволяється проводити випробування безпосередньо у вибухонебезпечних зонах приладами загального призначення за умови, що вибухонебезпечні суміші під час проведення випробувань відсутні або вміст горючих газів (парів ЛЗР) у вибухонебезпечній зоні знаходиться в межах встановлених норм і виключена можливість утворення вибухонебезпечних сумішей під час проведення випробувань, а також за наявності письмового дозволу на вогневі роботи.

7.4.2.14 Електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів і теплові розчіплювачі (реле) магнітних пускачів та автоматичних вимикачів, пристрою захисного вимкнення необхідно піддавати профілактичним випробуванням на спрацьовування після проведення ремонтів і між ремонтами в терміни, установлені додатком 1, а також у разі неправильної їхньої дії чи відмов.

7.4.2.15. Плавкі вставки запобіжників під час ремонту перевіряються на їхню відповідність номінальним параметрам обладнання, що захищається. Результати перевірки плавких вставок фіксуються в оперативному журналі чи експлуатаційному паспорті.

7.4.2.16. Перевірку спрацювання блокувань електрообладнання з видом вибухозахисту "Заповнення або продування оболонки під надлишковим тиском" проводять один раз на шість місяців.

7.4.2.17. Перевірку спрацювання газосигналізаторів, що діють на вимкнення електрообладнання, проводять один раз на рік атестовані лабораторії.

7.4.2.18. В електроустановках напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю вимірювання повного опору петлі „фаза-нуль" електричних приймачів електроустановки і перевірку кратності струму короткого замикання проводять під час ремонтів і міжремонтних випробувань, але не рідше ніж один раз на два роки. Позапланову перевірку необхідно виконувати в разі відмови пристроїв захисту електроустановок.

7.4.2.19.Заміни окремих частин електрообладнання, що можуть вплинути на його вибухозахищенність, проводять тільки заводськими деталями за наявності рішення ДВСЦ ВЕ.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.01 с.)