ТОП 10:

Уточнення розмірів санітарно - захисної зони 

Санітарно - захисні зони (СЗЗ) - це ділянки землі навколо підприємства, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров'я людини. В цих зонах можна розміщувати адміністративно - службові приміщення, склади, гаражі, депо тощо.

Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, і можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості. Відповідно до цього розрізняють п'ять класів СЗЗ: 1 клас - 1000м; 2 клас - 500м; 3 клас - 300м; 4 клас - 100м: 5 клас - 50м.

До першого класу належать такі виробництва як: хімічні, нафтопереробні, паперово - целюлозні, металургійні комбінати, алюмінієві та мідеплавильні заводи; до другого - цементні, акумуляторі, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи; до третього -керамзитові, скло ватні заводи, ТЕС. заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні, брикетні: до четвертого - підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість; до п'ятого - підприємства легкої промисловості, консервні, електролампово - ліхтарні заводи.

Уточнення стандартної СЗЗ проводимо з врахуванням рози вітрів. Уточнення проводимо за формулою (2.30.):

 

 (2.30.)

 

де: - найбільша відстань, де формується концентрація забруднюючої речовини в межах ГДК, м ;

Р - середньорічна повторюваність напрямку вітру;

- повторюваність напрямку вітрів одного румба при круговій розі вітрів (при восьми румбовій розі  = 100/8= 12.5%).

Розрахунки :

Уточнення стандартної СЗЗ проводимо з врахуванням рози вітрів за формулою (2.30.)

Результати розрахунків зводимо до таблиці таблиця 2.3.

 

Таблиця 2.3

Напрямки Пн. Пн.Сх. Сх. Пд.Сх. Пд. Пд.Зх. Зх. Пн.Зх.
P 8 11 11 16 12 12 14 16
l 48 66 66 96 72 72 84 96
p/р0 0,64 0,88 0,88 1,28 0,96 0,96 1,12 1,28
СЗЗ 50 50 50 50 50 50 50 50

 

Уточнення розмірів СЗЗ побудовано на рис 3.

 

Визначення нормативів гранично - допустимого викиду (ГДВ)

 

ГДВ встановлюється для кожного діючого підприємства, при умові, що викиди від даного підприємства разом з іншими джерелами викидів (із врахуванням перспективи їх розвитку) не створюють максимальної приземної концентрації, яка буде перевищувати ГДК. Розрахунок ГДВ враховує: рельєф місцевості, метеорологічні умови місцевості та інше.

Для одинарного стаціонарного джерела викиду у випадку з круглим устям ГДВ

розраховується за формулами (2.31.) і (2.32.):

 

 якщо < ГДК:(2.31.)

, у випадку коли f ≥ 100 або ∆Т ≈ 0; (2.32.)

 

де:  - фонова концентрація, мг/м3

(Див. формулу (2.1.)).

Розрахунки:

Оскільки  < ГДК, ГДВ розраховуємо за формулою (2.31.) :

ГДВ (окис заліза)

ГДВ (оксид азоту)

ГДВ (пил борошна)


Таблиця 2.4

Назва речовини ГДВ Маса викиду
Окис заліза 1,38 0,29
Оксид азоту 13,83 0,27
Пил борошна 5,76 0,24

 

Порівнявши результати ГДВ і маси викиду речовин можна побачити, що маси викиду не перевищують ГДВ.

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.003 с.)