Формування уміння обчислювати площу прямокутника з використанням формули. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Формування уміння обчислювати площу прямокутника з використанням формули.Завдання №2 з РЗ виконується з коментарем.

Учні записують на дошці формулу площі та периметра прямокутника.

Завдання № 7 – диференційована робота над задачею.

Колективно здійснюється аналіз задачі й записується задача коротко:

 

Дано: прямокутник в = 7 см а -?, в 3 р. б.   Знайти: Р, S
 
 
Далі записуємо формулу периметра прямокутника; складаємо план розв’язування задачі. Учні самостійно записують розв’язання у зошиті.

 

 


Завдання №3 з РЗ с.27 виконується учнями самостійно.

Завдання №4 з РЗ с. 27 (у редакції, поданій нижче) – диференційована робота над задачею.

Користуючись поданим планом, визнач площу кожної чарунки коробочки – з ґудзиками, з намистинами та нитками., бусинами, нитками.

12 см
20 см
14 см
16 см
Намистини
Ґудзики
нитки

 

2. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі.

Завдання №9 – самостійна робота.

3. @ Розвиток логічного мислення учнів.

Три брати прийшли на постоялий двір, заказали пельмені та лягли спати. Коли старший брат проснувся, він побачив пельмені, перелічив їх і з”їв свою частину. Після цього він знов заснув. Проснувся середній брат, перелічив пельмені та з’їв одну третину, не знаючи, що старший брат вже поїв. Після цього середній брат теж заснув. Нарешті, проснувся молодший брат. Він з’їв третю частину пельменів, що були на столі. Після цього він розбудив старшого та середнього братів та запропонував їм з’їсти 24 пельмені, що залишилися. Як повинні брати розділити ці пельмені між собою?

Розв’язання. Складемо таблицю та будемо її заповняти.

Було спочатку Залишилося після старшого Залишилося після середнього Залишилося після молодшого
 

 

 


Молодший брат з’їв одну третину тих пельменів, що були перед ним. Після цього залишилося 24 пельмені. Значить дві третини пельменів, які залишилося, складають 24 штуки. Тому одна третина, як він з’їв складає 12 пельменів. А перед ним було три таких частини: 12 * 3 = 36. Тому залишилося після середнього брата 36 пельменів.

Було спочатку Залишилося після старшого Залишилося після середнього Залишилося після молодшого
   

 

 


Середній брат з’їв третину пельменів, що були на столі і після нього залишилося 36 пельменів. Залишилося дві третини, які складають 36 пельменів, тому третина – це 18 пельменів. Тому перед ним було 54 пельменя:

Було спочатку Залишилося після старшого Залишилося після середнього Залишилося після молодшого
 

 

 


Старший брат з’їв одну третину усіх пельменів, після чого залишилося 54 штуки – це дві треті. Значить, він з’їв 27 пельменів, тому перед ними був 81 пельмень:

Було спочатку Залишилося після старшого Залишилося після середнього Залишилося після молодшого
 

 


Отже, всього було 81 пельмень, а тому кожному призначалося по 81: 3 = 27 пельменів. Старший брат вже з’їв ті пельмені, що йому призначалися, середній став 18 і 9 йому ще призначається, а решта 15 пельменів призначаються молодшому брату.

Відповідь: Старшому – 0, середньому – 9, молодшому – 15.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №8 – накреслити прямокутник із заданими сторонами, обчислити його площу і периметр. №10 – обчислити значення виразів.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Яку формулу ми «вивели» сьогодні на уроці? Як обчислити площу прямокутника? Квадрата? Як ви вважаєте, навіщо треба знати формулу для обчислення площі прямокутника; квадрата? Яка інформація була для вас найцікавішою? Що вам сподобалось на уроці найбільше?

 

Урок №103/40 (с. 78-79)

Мета: формування поняття площі фігури

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати знання формули площі прямокутника та вміння застосовувати її для обчислення площ прямокутних ділянок. Формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження площі прямокутника; складати і розв’язувати обернені задачі на знаходження однієї зі сторін прямокутника арифметичним та алгебраїчним методом. Розвивати уміння розв’язувати задачі на знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею та довжиною іншої сторони; обчислювати площу і периметр прямокутника); розв’язувати складені задачі, які передбачають застосування правила площі прямокутника. Вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на спільну роботу; обчислювальні навички вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

@ На попередніх уроках ми ознайомились з новою величиною – площею фігури, дізналися про одиницю вимірювання площі – квадратний сантиметр та вивели формулу для обчислення площі прямокутника і квадрата. Для чого ці знання потрібні людині? Наприклад, при будівництві треба розрахувати площу стіни, для того щоб обчислити вартість робіт із штукатурки, шпаклівки, фарбування; щоб обчислити витрату матеріалів на оздоблення стіни. Господаркам іноді потрібно обчислити площу килимового покриття, визначити площу тканини на пошиття простирадла, штор тощо… Очевидно, що всі знання потрібні для розв’язування практичних задач, які виникають у процесі діяльності людини: так потрібно обчислити площу якоїсь ділянки, або треба за площею та однією зі сторін обчислити довжину іншої сторони прямокутника. Все це вам буде під силу, якщо засвоїте навчальний матеріал лише в 4-му класі.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №9 виконується учнями самостійно.

2. Усне опитування.

Аналогічно до уроку №102. Додатково: дати означення прямокутника; квадрата; визначити спільні ознаки прямокутника і квадрата; визначити відмінні ознаки; чи можна стверджувати, що будь-який прямокутник є квадратом? Чи можна стверджувати, що будь-який квадрат є прямокутником? запишіть формулу площі прямокутника; прокоментуйте записану формулу; як її треба зміни, щоб одержати формулу площі квадрата; чому?

3. Актуалізація способу дії із обчислення площ прямокутників.

Завдання № 3 із РЗ с. 29 – виконується учнями самостійно.

Завдання №1 (у редакції, поданій нижче) виконується учнями у парах.

У коробочці для творчості лежать намистинки трьох кольорів: червоні, зелені та сині. Визначте площу кожного відділення коробочки. Яке відділення коробочки має найбільшу площу?

 

 

Метри замінити на см

 

Звертаємо увагу учнів на те, що в формулі площі прямокутника довжини сторін а і в – це відповідно перший та другий множники, а площа є добутком.

Можна запропонувати учням обчислити площу цілої коробочки. Учні можуть знайти її довжину і помножити одержане число на ширину, а можуть додати площі всіх її частин. Висновок: якщо фігуру розділено на кілька частин, то площа цілої фігури дорівнює сумі площ її частин.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення із способом знаходження довжини однієї зі сторін прямокутника за відомою площею та довжиною іншої сторони.

Завдання №2 виконується колективно.

За коротким записом поясніть числа задачі. Що треба знайти в цій задачі? Як знайти площу прямокутника? Запишіть відповідну формулу. Перевірте розв’язання задачі, подане у підручнику. Назвіть відповідь.

Працюємо над оберненою задачею.

Коментуємо короткий запис, поданий у підручнику. За коротким записом пояснюємо числа задачі та шукане. Виконуємо на дошці схематичний малюнок.

30 см2
28 см2


7 см

 

Пригадуємо, як пов’язані сторони прямокутника з площею. Записуємо на дошці формулу площі: S = a * b. Читаємо рівність з назвою компонентів. Визначаємо, який компонент невідомий. Як знайти невідомий множник? Встановлюємо, що в цій рівності виступає в ролі добутку; в ролі іншого множника. Пригадуємо правило знаходження невідомого множника, записуємо формулу: S: b = a. Перевіряємо розв’язання задачі, подане у підручнику.

Цю задачу можна розв’язати іншим способом – складанням рівняння. Записавши формулу площі прямокутника, учні підставляють відомі з умови значення, а невідому сторону лишають у вигляді букви. Маємо рівняння. Учні коментують розв’язання, подане в підручнику.

2. Первинне закріплення.

Завдання № 2 із РЗ с. 28 виконується учнями з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГОПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.179.37 (0.017 с.)