Х. Методичне забезпечення курсу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Х. Методичне забезпечення курсуü опорні конспекти лекцій;

ü навчальні посібники;

ü робоча навчальна програма;

ü збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

ü засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

ü завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи».

ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. 1941 рік в історії української культури та літератури. „Окупаційна” та „евакуаційна” література

2. Патріотична домінанта в українській літературі по обидва боки від ліні фронту.

3. Метафори „українського засіву” та „відродження України”.

4. МУР як художній, критичний та політичний дискурс.

5. Улас Самчук та патетична риторика „великої літератури”.

6. Юрій Шерех-Шевельов та теорія „національно-органічного стилю”.

7. „Криза сучасної української літератури” за Юрієм Косачем.

8. Полеміка навколо концепції Ю. Шереха, основні аргументи опонентів В. Державина та Юрія Клена.

9. «Наш час» як центральна теоретична та художня проблема творчості Віктора Петрова.

10. «Історіософічні етюди» Віктора Петрова: криза гуманізму як ознака культури ХХ століття.

11. Романізовані біографії В. Домонтовича «Аліна і Костомаров», «Романи Куліша», «Мовчуще божество» як художня репрезентація епохи Романтизму.

12. «Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича: аналітика кохання.

13. «Доктор Серафікус» В. Домонтовича: роман про Homo Ludens.

14. Роман В. Домонтовича В.Домантовича «Без грунту» на тлі європейських повоєнних настроїв.

15. Роман Юрія Косача «Еней та життя інших»: проблеми історії, випадковості, долі.

16. «Ціна людської назви»: поетика абсурду.

17. Повість Тодося Осьмачки «Старший боярин».

18. „Принцип безконфліктності”. Елементи символізму та експресіонізму в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський».

19. Автобіографізм повісті Уласа Самчука «Юність Василя Шеремета».

20. Жіноче питання та роман Ірини Вільде «Повнолітні діти».

21. Інтимна лірика Максима Рильського.

22. Деполітизація поезії.

23. Мілітарні мотиви в українській соцреалістичній літератури 1930-1940-х років. Романи Миколи Трублаїні «Шхуна «Колумб», «Глибинний шлях».

24. Міфологеми «свої» та «чужі» в умовах радянської та еміграційної повоєнної літературної ситуації.

25. Українська поезія періоду Другої всі твої війни.

26.. Кінематографічна та текстуальна репрезентація війни («Україна в вогні» Олександра Довженка).

27. Образ Вітчизни-України та міфологема Матері в українській радянській поезії 1940-1959 років.

28. Феномен громадянської лірики в українській радянській літературі 1940-1950-х: «непоетичний» тандем влади і поезії.

29. Образ європейського міста в прозі Леоніда Первомайського.

30. Інтерпретації МУРівського літературного контексту від Юрія Шереха-Шевельова.

31. Поема Тодося Осьмачки «Поет»: спроба подолання хронтопічних меж.

32. Поезія Василя Барки та українська релігійна свідомість.

33. Мовні ігри в прозі І.Костецького.

34. «Поетика абсурду» в драматургії Ігоря Костецького.

35. Образ Енея в прозі Юрія Косача.

36. «Екстериторіальний» побут в романі Юрія Косача «Еней та життя інших».

37. Синтез символізму, романтизму та екзистенціалізму в повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин».

38. Українське село в повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин» як апокаліптичний простір.

39. Біблійні символи та біблійна метафорика в романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський».

40. Автобіографізм роману Уласа Самчука «Юність Василя Шеремета».

41. Жіноче питання та роман Ірини Вільде «Повнолітні діти».

42. Інтимна лірика Максима Рильського.

43. Концепція поетичного мандрівника-туриста-вигнанця.

44. Українська поезія періоду Другої світової війни.

45. Кінематографічна та текстуальна репрезентація війни («Україна в вогні» Олександра Довженка).

46. Міфологема Матері в українській радянській поезії («Матері забуть не можу» П. Тичини)

47. Образ Вітчизни-України в поезії М. Рильського («Бійцям Південного фронту»)

48. Публіцистична поезія соцреалізму («Я утвердждаюсь» П. Тичини).

49. Образ європейського міста в прозі Леоніда Первомайського.

 

 

ХІІ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ЕСЕЇВ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Змістовий модуль І.

1. Спостереження над літературознавчою методологією Юрія Шереха в статті «Хвильовий без політики».

2. «Київський текст» в «Болотяній Лукрозі» В.Домонтовича.

3. Феномен «модерної жінки» в романі В.Домонтовича «Дівчина з ведмедиком».

4. Концепція «модерніського гастрономізму» в романі В.Домонтовича «Без ґрунту».

5. Постать інтелектуала в романі В.Домонтовича «Доктор Серафікус».

6. Образ міста в оповіданні Ігоря Костецького «Шість ліхтарів і сьомий місяць».

7. «Смисл історії» романі Юрія Косача «Еней та життя інших».

8. Сенс терміну «модерний» в критичному дискурсі Ігоря Костецького (на матеріалі статті «Тло поетичної місії Езри Павнда»).

9. Мова як простір в естетичному дискурсі Ігоря Костецького (стаття «Моя батьківщина - українська мова»).

10. Рецепція МУРівського дискурсу в сучасному літературознавстві (С. Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі», М. Ільницький «Поезія доби МУРу», Агєєва В. «Поетика парадоксу», М. Р. Стех «Оглядаючись на півстоліття» тощо).

ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ю. Шерех Юрій Шерех (1941-1959) (Матеріали для біографії) // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.19-22
 2. Ю. Шерех Стилі сучасної української літератури на еміґрації // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.161 – 196
 3. Ю. Шерех Українська еміґраційна література в Европі 1945-1949 // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том І С.196-236
 4. Ю. Шерех МУР і я в МУРі. Сторінки зі спогадів. Матеріяли до історії української еміґраційної літератури // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Ідеологія. Мистецтво. Три томи. Х.:Фоліо,1998. Том ІІ С. 296 -324
 5. Лежён Ф. В защиту автобиографии // Иностранная литература 2000, №4
 6. Славникова О. Псевдонимы и псевдонимки // Октябрь 2001, №1
 7. Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии 1994 № 4, С. 94-113
 8. Осьмачка Т. Поет. Поема // http://www.ukrcenter.com/library/display
 9. Барка В. Лірник: Вибрані поезії. — 2.вид. — К.: Орій, 1992.
 10. Ільницький М. Українська поезія Муравського періоду // http://www.dspace.humanities.org.ua/dspace/handle/123456789/894
 11. Маринкевич С. Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки. Д.,2003
 12. Скорський М. Тодось Осьмачка: Життя і творчість. — К.,2000.
 13. Слабошпицький М. Поет із пекла (Тодось Осьмачка). — К., 2003
 14. Нестеров А. Герменевтика, метафизика и «другая критика» // НЛО 2003, №61
 15. Домонтович В. Без грунту: Повісті. — К.: Гелікон, 2000
 16. Шерех Ю. Шостий у гроні. // Юрій Шерех, Поза книжками із книжек. К.: Час, 1998
 17. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив. // Юрій Шерех, Поза книжками із книжек. К.: Час, 1998
 18. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація. // Доктор Серафікус. Без грунту. К.: Критика, 1999.
 19. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза В.Петрова-Домонтовича. К.:Факт,2007
 20. Матвієнко С. Ґендерна гра В.Домонтовича // Ґендер і культура: Зб. статей /Упор. В. Агеєва, С. Оксамитна. - Київ: Факт, 2001. - С. 69-80.
 21. Гусейнова, О. Елементи архітектурного дискурсу в українському урбаністичному романі ("Без грунту" В.Домонтовича) // Слово і час, 2004 N 11, С.18-23
 22. Эко У. Функція и знак (Семиология архитектуры) // Отсутствующая структура. Введение в семіологію.— СПб., 2004 С.255-323.
 23. Костюк Г. Сталінізм в Україні: (Генеза і наслідки) / Г.Костюк; [пер. з англ.]. - К.: Смолоскип, 1995. - 508 с.
 24. Костецький І. Ціна людської назви // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. К.: Критика, 2005 С.36-46
 25. Костецький І. Дійство про велику людину // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. К.: Критика, 2005 С.312-381
 26. Павличко С. Нігілістичний модернізм Костецького. // Павличко С. Теорія літератури. К.,2002. С.336-367
 27. Стех М. Р. Містерія стилю // КРИТИКА. 1-2 2001

28. Косач Ю. Еней та життя інших // http://www.utoronto.ca/elul/Kosach/Enei.html

29. 2. Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі / Віра Агеєва (упоряд.). — К.: Факт, 2003

30. 3. Павличко С. Криза з погляду Юрія Косача // Павличко С. Теорія літератури. К.,2002. С.292-293

31. 4. Фокин С. Экзистенциализм — это коллаборационизм? // НЛО 2002, №55

32. 5. Гумбрехт Х.-У. "Современная история" в настоящем меняющегося хронотопа // НЛО 2007, №83

 1. Тодось Осьмачка „Старший боярин” // http://www.ukrcenter.com/library/display
 2. Осьмачка Т. Автобіографія // Березіль. - 1995.-N5-6. - С.19-21.
 3. Колесниченко-Братунь Н. "Старший боярин" Т.Осьмачки і традиції європейської прози [// Дзвін. - 1995.-N4. - С.59-63.
 4. Кейван М. У самотній мандрівці до вічності. Спогади про Тодося Осьмачку // Березіль. - 1996.-N3-4. - С.58-95.
 5. Зборовська Н. На згарищі спаленої душі. За прозою Т.Осьмачки // Сучасність. - 1997.-N6. - C.137-144.
 6. Шевчук В. "Людина між свідомостю і природою". Про прозаїчний триптих Тодося Осьмачки. // Кур'єр Кривбасу. - 1998.-N4. - С.91-116.
 7. Каганский Г. Вопросы о пространстве маргинальности // НЛО 1999, №37
 8. Багряний І. Сад Гетсиманський // http://www.utoronto.ca/elul/Bahrianyi/Sadhetsymanskyi/
 9. Багряний І.. Автобіографія. // Слово і час. - 1994.-N2. - С.6-8.
 10. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість. До 90-річчя від дня народження Івана Багряного / // Дивослово. - 1996.-N10. - С.3-9.
 11. Савченко З. Біблійно-християнські мотиви та образи в романі "Сад Гетсиманський" // Слово і час. - 1996.-N10. - С.57-61.
 12. Камінчук А. Через терни гетсиманського саду. // Київ. - 1997.-N1-2. - C.150-152.
 13. Кольхауэр М. Роман и идеология. Точки зрения. // НЛО 1996, №14
 14. Самчук У.. Юність Василя Шеремети: Роман. Рівне: Волинські обереги, 2005.
 15. Бернадська Н. Літописець українського життя ХХ ст.: Самчук У.. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N5. - С.4-5.
 16. Шерех Ю. Спроби дружніх портретів [Текст]: (Улас Самчук. Євген Маланюк) // Сучасність. - 2000.-N5. - С.126-137
 17. Кузьменко С. Таким був Улас Самчук // Березіль. - 2001.-N1-2. - С.183-186
 18. Лежён Ф. В защиту автобиографии // Иностранная литература 2000, №4
 19. Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти. Дрогобич: Відродження, 2007
 20. Попович Жанна. Ірина Вільде не була дикою // Дзеркало тижня. — 2006. — № 25 (1—7 липня)
 21. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. К.,2003
 22. Рильський Максим Тадейович. Лірика / Рильський М.Г. (упоряд.)Іван Федорович Драч (передм.). — К.: ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2005.
 23. Гнатюк М. Поет із "Грона п'ятірного" Максим Рильський [Текст] / Гнатюк М. // Дивослово. - 1996.-N7. - С.59-60.
 24. Таран Л. "Цвіте прозорий вертоград..." (Поетика М.Зерова і М.Рильського) // Слово і час. - 1994.-N9-10. - С.52-54.
 25. Стеценко О. Тема кохання у творчості Максима Рильського // Дивослово. - 1995.-N10-11. - С.30-34.
 26. Бойчук Б. Вірші для Мехіко // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm
 27. Бойчук Б. Мандрівка тіл // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm
 28. Бойчук Б. Подорож з учителем // http://users.belgacom.net/babowal/boyc_03.htm
 29. Моренець В. Богдан Бойчук // Слово і час. - 1997.-N10. - С.32-33
 30. Турома С. Поэт как одинокий турист. // НЛО 2004, №67
 31. Бій ішов святий і правий: Українська література в роки Великої Вітчизняної війни. К.,1986
 32. Бажан Микола Платонович. Вибрані твори: У 2 т. К., 2002 Т. 1: Вірші та поеми.
 33. Ли Д. Политика памяти и преодоление прошлого: Вторая мировая война и ее восприятие в современной Европе //НЛО 2005, №74
 34. Довженко Олександр Петрович. Зачарована Десна: Кіноповість; Україна в огні: Кіноповість; Щоденник (1941- 1956). — К.: Веселка, 1995
 35. Дзюба І.
 36. Знаки духовної співмірності [Текст]: (Штрихи до світового контексту естетики О.Довженка) // Дивослово. - 1996.-N1. - C.3-9.
 37. Дерев'янко Т. Захід ще раз відкриває О.Довженка // Українська культура. - 1996.-N12. - С.12-13.
 38. Корогодський Р."Немає моторошнішої картини,ніж погибель народу..." або Поет і цар Країни рад (До столітнього ювілею Олександра Довженка) / // Сучасність. - 1994.-N9. - С.162-168
 39. Бій ішов святий і правий: Українська література в роки Великої Вітчизняної війни. К.,1986
 40. Гюнтер Х. Поющая родина (Советская массовая песня как выражение архетипа матери) // Вопросы литературы 1997, №4
 41. Євтушенко, І. В. Архетип матері та його символічна репрезентація в малюнках // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: Збірник наукових праць. - Київ: НПУ, 2007. - Вип.14 (38). - С. 10-13
 42. Демчук О. Архетип матері - єднальна ланка ранніх збірок Павла Тичини. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.-N3. - С.94-101
 43. Воронько П.. Карпатський рейд: Поезії. — К.: Рад. письменник, 1953
 44. Скрипник А. Довгий шлях за синім птахом [Текст]: (До 85-річчя від дня народження Платона Воронька) / Скрипник А. // Дивослово. - 1998.-N12. - С.8-12
 45. Спивак Д. Политика и литература в контексте массовой психологи // Знамя 2000, №8
 46. Первомайський Л. Кава в Будапешті // Первомайський Л. Зібрання творів в 7 томах. К.,1979. Том 3.
 47. Прісовський Є. З листування Леоніда Первомайського // Слово і час. - 1996.- № 6. - С.64-69.

80. Захарчук І.В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму): монографія / І. В. Захарчук. – ПВД «Твердиня», 2008. – 406 с.

81. Захарчук І. Друга світова війна: Досвід історії - досвід літератури / І. Захарчук // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 15-24.

 1. Захарчук І. Мілітарна стратегія соцреалізму / І. Захарчук // Слово і час. – 2006. – № 10. – С. 51-60.
 2. Петровская Е. Город и пам'ять // Неприкосновенный запас 2002, №5(25).
 3. Бусыгина И. Сжимая пространство до образа мест… // Отечественные записки» 2002, № 6.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.21 (0.027 с.)