Хімічний склад абсолютно сухої шротини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хімічний склад абсолютно сухої шротиниТаблиця 6.3.

Речовина Вміст, %
Жир  
Білок  
Геміцелюлоза  
Целюлоза  
Лігнін  
Зола  

 

В
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
081481.11. ЕОНС. 06. ПЗ  
літку, коли виробництво пива збільшується, а в господарствах з’являються зелені корми, попит на шротину для відгодівлі тварин значно зменшується. У зв’язку з високим вмістом у ній вологи і білкових речовин її потрібно якомога швидше утилізувати. Сушіння дробини – надзвичайно енергоємний процес. Кращий спосіб її зберігання – зневоднення до вологості 60-70 % за допомогою спеціального конічного шнекпреса. Вміст сухої речовини в шротині при цьому підвищується від 20 до 30-35 %. Таку шротину фасують у поліетиленові мішки, які герметично закривають і пресують.[11]

При зберіганні її у мішках знижується рН за рахунок утворення молочної й оцтової кислот у результаті дії молочнокислих та оцтовокислих бактерій. Отже, шротина консервується і може зберігатися протягом тривалого часу.

У Чехії, Німеччині та інших країнах при згодовуванні дробини тваринам одержують середньодобовий приріст живої маси 1,24 кг. Фізіологічний стан тварин і якість молока та м'яса були добрими й відповідали вимогам стандартів.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
081481.11. ЕОНС. 06. ПЗ    
У Мюнхенському технічному університеті (Ваєнштефан), розроблено багатоступеневий процес перетворення відходів харчової пивобезанкогольної промисловості, зокрема шротини, в біогаз.

Перетворення органічних відходів у метан здійснюється в основному за допомогою анаеробних змішаних культур. Найбільше відповідають цій меті культури, одержані з рубця жуйних тварин.

Усі органічні відходи пивоварного виробництва досліджували на їх придатність до утворення метану. В дослідах як основний субстрат використовували шротину. Інші відходи пивоварного виробництва додавали до шротини в тих же пропорціях, у яких вони виділяються на підприємстві. При цьому найкращі властивості з погляду перетворення у метан мають пивна шротина, упаковки з паперу, картону і фільтруючий матеріал. Однак пакувальний і фільтруючий матеріали потребують попередньої лужної обробки й подрібнення до розмірів часточок пивної шротини. [10]

В табл. 6.4. наведено параметри, які характеризують продуктивність способів зброджування відходів пивоварного виробництва, розроблені в Вайєнштефані.[11]

 

Параметри та характеристика продуктивності способів зброджування відходів пивоварного виробництва наведені у таблиці 6.4.

 

Параметри та характеристика продуктивності способів зброджування відходів пивоварного виробництва

Таблиця 6.4.

Об’єкт утилізації Відходи
Відходи Дробина, хмелева дробина, картон, папір, фільтруючий матеріал; обмежено: білкові завислі часточки, відстій
Стічні води Залишки пива, конденсат мокрої пари, вода, в якій замочують продукт
Ефективність розкладу 80-85 % сухої речовини
Тривалість, діб:  
гідролізу  
одержання метану 4,5
Кількість одержаного біогазу, куб.м/т сухої речовини 130-150
Склад біогазу, %:  
метан 62-67
СО2 32-35
Н2S <0.2
N2 <2
Неутилізований залишок сухої речовини, кг/т  
Стічні води, куб.м/т сухої речовини Залежно від процесу повторного використання води 0,4-0,5

Хмелева шротина

Хмелева шротина – осад, що утворився при фільтруванні прокип’яченого з хмелем сусла. Менш цiнний вiдхiд, оскiльки поки що не набула ефективно­го застосування. Безводної хмелевої дробини одержують 60 % вiд заданого в сусло хмелю. Таким чином, з 1 кг хмелю, який використовують для варки сусла, одержують приблизно 4 кг хмелевої дробини вологiстю 85 %. Вона мiстить 4,46 % сирого про­теїну, 26,15 - б
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
081481.11. ЕОНС. 07. ПЗ  
езазотистих екстрактивних речовин, 3,24 - екстракту ароматичних речовин i 5,36 % клiтковини.

За складом i засвоюванiстю хмелева дробина прирiвнюється до лучного ciнa, у нiй є близько 50 % засвоюваних речовин. Однак через дуже виражений гiркий хмелевий смак худоба не їсть корму з хмелевою дробиною, якщо й додати навіть у невеликiй кiлькостi. На рядi заводiв хмелеву дробину спалюють у топцi разом iз вугiллям, а в деяких мiсцевостях й використовують у сiльському господарствi як пiдстилку для худоби або при виготовленнi компосту. Кращий спосiб використання хмелевої дробини - це одержання з неї бiогазу. [1]

Бiлковий вiдстiй

Одержують при охолодженнi та освiтленнi сусла на холодильнiй тарiлцi, у вiдстiйному апаратi, гiдроциклонi або сусловому сепараторi. Він скла­дається переважно з бiлково-дубильних сполук, що видiлилися iз сусла пiд час йогокипятіння з хмелем або при охолодженні.

На 100 кг засипки солоду одержують у середньому 2-3 кг бiлкового вiдстою вологiстю 80 %. Склад сухої речовини бiлкiв вiдстою такий, %: водорозчинних екстрактивних речовин 38, хмелевих смол 16, бiлкових речовин 35, клiтковини 6 i мiнеральних речовин 4. 3а хiмiчним складом бiлковий вiдстiй можна було б використовувати на корм худобi, але цьому перешкоджж така ж сильна гipкoтa, як у хмелевої дробини. Бiлковий вiдстiй на вcix пiдприємствах будь-якої потужності доцiльно додавати до пивної дробини i реалiзувати разом iз нею у господарства або переробляти в бiогаз. [1]

Надлишковi пивнi дріжджі

Пивні дріжджі являють собою високоякiсний харчовий продукт, що складаеться з легкозасвоюваних бiлкiв, вуглеводiв, жирiв i багатий на вiтамiни. Вони є одним iз кращих природних джерел одержання вcix вітамінів комплексу В. Антиневротичного вітаміну В1 у дрiжджах мiститься в 60 разiв
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
081481.11. ЕОНС. 07. ПЗ  
бiльше, нiж у шпинатi та салатi, а вітаміну В2 - у два рази бiльше, нiж у молоцi, та в 50 разiв бiльше, нiж у салатi й шпинатi.

Із вiдомих вітамінів комплексу В у пивоварних дрiжджах виявлено (на 1 г сухої речовини) 40-360 мкг вітаміну В1 (Tiaміну), 15-50 мкг - В2 (рибофлавiну). 30-75 мкг - В6 (пiридоксину), 305-930 мкг Biтаміну рр (нікотинової кислоти), 32­119 мкг пантотенової кислоти, 19-30 мкг Вітаміну Вс (фолiєвої кислоти), 100 мкг параамiнобензойної кислоти, 0,2-1,0 мкг Biтаміну Н (бiотину), 500 мкг iнозиту До того Ж вiтамiни групи В у пивних дрiжджах знаходяться в такому Поєднаннi, що посилює їхню фiзiологiчну дiю. [10]

Kpiм того, в пивних дрiжджах мiститься вітамін Е (токоферол) i провiтамiн D (ер­гостерон), який при опромiненнi ультрафiолетовим промiнням перетворюється у бiологiчно активний вітамін D2 (кальциферол). Останнiй регулюе метаболiзм кальцiю i фосфору в живому органiзмi й впливае на ріст тварин. Нестача його у мо­лодому органiзмi призводить до припинення росту i в подальшому - до виникнення paxiту, при якому погано розвивається скелет, пом'якшуються i стають крихкими кiстки, дегенеруються зуби.

Важливi й такі компоненти дрiжджiв, як лецитин, холiн i глютатiон. Лецитин та холiн необхiднi для нормального функцiонування нeрвової системи i впливають на жировий обмiн органiзму. Глютатiон мiстить органiчно зв'язану сірку i є каталiзато­ром окислювально-вiдновних процесiв в органiзмi. У поєднаннi з вiтамiнами комплек­су В він ефективний у лiкуваннi запальних процесiв, ревматизму, артритiв i склерозу. У дріжджах відсутні вітаміни А і С, а Е і К є у незначних кількостях.

Вiдмитi вiд гipких речовин пивнi дрiжджi мають високу поживну цiнність. Ступiнь використан­ня л
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
081481.11. ЕОНС. 06. ПЗ  
юдським організмом поживних речовин дрiжджiв значно вищий, нiж продуктiв рослинного походження. Висушенi при оптимальних режимах, вони мiстять понад 50 % бiлкiв i є багатшим джерелом їx, нiж м'ясо. У дрiжджах виявлено п'ять iз шес­ти основних амiнокислот: apгінін, гicтидин, лiзин, триптофан i тирозин. Лише цистину в дріжджових білках мало.

Вiдмитi дрiжджi в пресованому виглядi вiдправляють на кондитерськi фабрики з метою виготовлення спецiальних copтів печива. Для медичних потреб їx сушать i ви­пускають у виглядi таблеток або в порошку.

Дрiжджi, призначенi на корм худобi, не пiдлягають попереднiй обробцi, їx лише сушать. Завдяки великому вмісту вітамінів i засвоюваних бiлкiв вони є концентрова­ним кормовим засобом iз високою засвоюванicтю. Засвоюванiсть бiлкових речовин дрiжджiв досягає 90, а безазазотистих екстрактивних речовин - 75 %. При додаваннi до корму дрiжджiв пiдвищується засвоюванicть й iнших речовин. Добрi результати одержують при пiдгодiвлi ними свиней.

На наших заводах дрiжджi для кормових цiлей не сушать, а збувають у сирому виглядi (якщо господарство, в якому вiдгодовують тварин, знаходиться на невеликiй вiдстанi). [1]

 

 

ШЛЯХИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.011 с.)