Розподіл державного національного доходу і ресурсів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл державного національного доходу і ресурсів.Основними функціями держави “змішаної економічної системи” є

розподіл і перерозподіл доходів та ресурсів з метою забезпечення суспільного добробуту, а також ефективного стимулювання виробництва.

В міру того, як суспільства стають заможнішими, вони виділяють більше

ресурсів для забезпечення потреб бідніших людей. Заможніші держави виділяють значну частину своїх доходів для забезпечення мінімальних норм харчування і підтримання здоров’я ( в Америці - трансфертні програми).

Держава здійснює перерозподіл доходів між різними суспільними групами з метою ліквідації надто разючої майнової нерівності. Через податкову систему, через регулювання цін і трансфертні платежі держава вирівнює доходи, забезпечуючи матеріальне існування тих верств суспільства, які в силу певних обставин не в змозі себе забезпечити. У змішаній економіці держава здійснює ще й перерозподіл ресурсів із галузей з їх надлишковим використанням у галузі з їх недостатнім використанням. До них відносяться галузі народного господарства, які не приносять доходи приватному бізнесу, але є вкрай необхідними для суспільства загалом. Держава стабілізує функціонування конкурентного ринку через податки та закупівлю товарів і послуг. У деяких змішаних економіках держава має свою частку власності на ресурси і державні підприємства вступають у конкурентні відносини з приватним бізнесом.

Запитання для самоперевірки:

1.

 

Межі державного втручання в регулювання економічного

Відтворення.

 

Державний сектор економіки – комплекс господарських об’єктів, які повністю або частково належать центральним та місцевим органам державної влади і використовуються державою для виконання нею економічних, соціально-культурних і політичних функцій.

Державне регулювання економіки – сукупність способів, засобів, форм і

методів та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність суб’єктів господарювання і ринкову кон’юктуру з метою створення нормальних умов для функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем суспільства.

 

           
   
 
   
Адміністративні механізми регулювання
 
 

 


Розрізняють короткострокове або поточне і довгострокове регулювання.

Короткострокове регулювання - комплекс антикризових і антициклічних заходів держави спрямованих на пом’якшення наслідків економічних криз, згладжування циклічного характеру розвитку економіки в цілому.

Довгострокове державне регулювання здійснюється у формі економічного програмування. Програмування характеризується більшою мірою узгодженості часткової планомірності, властивої окремим господарствам з макроекономічним регулюванням відтворювальних процесів. Програмування може бути комп’ютерним і структурним.

Основні цілі державного регулювання економіки:

- раціональне використання ресурсів і досягнення макроекономічної ефективності;

- забезпечення стабільного розвитку національної економіки;

- забезпечення конкурентноздатності вітчизняних товарів на світовому рикну;

- реалізація соціальних цілей розвитку суспільства.

Основні функції держави :

- створення правової бази функціонування суб’єктів ринкової економіки;

- формування конкурентного середовища і його захист;

- усунення (мінімізація) негативних екстерналій;

- розподіл і перерозподіл доходів;

- розробка і здійснення науково-обгрунтованої і цілеспрямованої державної структурної політики;

- виробництво суспільних товарів і послуг;

- регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Макроекономічна стабілізація-стабілізація економіки через макроекономічні показники ВВП, ВНП, НД. Сьогодні уряди країн намагаються згладжувати коливання у діловому циклі, щоб не допускати хронічного безробіття, економічного застою та інфляції та сприяти швидкому економічному зростанню.

Методи державної стабілізації:

- регулювання урядом податкових ставок;

- регулювання процентних ставок по кредитах комерційних банків;

- державна закупівля товарів і послуг.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.006 с.)