Роль держави в регулюванні цін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роль держави в регулюванні цінРинкова економіка передбачає лібералізацію ціноутворення на основі співвідношення попиту, пропозиції та інших чинників.

Вплив держави на дію механізмів ринкового ціноутворення є одним із

найголовніших напрямів державного регулювання економіки.

Цінове рулювання - вплив держави на ринкове ціноутворення шляхом законодавчих, адміністративних та судових заходів з метою проведення кон’юктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізація, посилення конкурентноздатності національної економіки, пом’якшення соціальної напруги, тощо.

Сутність і форми державного втручання в процеси ціноутворення зале-

жать від стану економічного розвитку країни.

Регулювання державою ціноутворення може здійснюватися методами прямого (адміністративного) і непрямого (опосередкованого) впливу.

Таблиця

Методи державного регулювання ціноутворення

Методи Функції держави
пряме (адміністративне) регулювання цін - ціновий контроль (фіксування цін за допомогою адміністративно-правових інструментів; - установлення граничних рівнів цін; - декларування зміни цін; - запровадження граничних рівнів торгово-збутових надбавок, - “заморожування” (блокування) цін; - дотування виробництва товарів і надання послуг; - укладення договорів про ціни між підприємствами та державою
Непряме (опосередковане) регулювання цін - зміна рівня та диференціації ставок податків - пільгове оподаткування та кредитування - ставки державного ввізного мита - граничні нормативи рентабельності

До методів прямого регулювання цін належать ціновий контроль (фіксування цін за допомогою адміністративно-правових інструментів, установлення граничних рівнів цін, декларування їх зміни, запровадження граничних рівнів торгово-збутових надбавок, “заморожування” (блокування) цін, дотування виробництва товарів і надання послуг, укладення договорів про ціни між підприємствами та державою


 

Бліц-тест для самоперевірки:

1. Сутність і форми державного втручання в процеси ціноутворення зале-

жать від стану доходів населення.

 

Так Ні

2. Цінове регулювання – це діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки.

Так Ні

 

3. Декларування зміни цін відноситься до методів непрямого регулювання цін державою.

 

Так Ні

 

 

Регулювання заробітної плати державою


Регулюючи рівень оплати праці, держава встановлює розмір мінімальної

заробітної плати, норми і гарантії міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умови і розміри оплати праці в бюджетних установах, максимальні розміри посадових окладів керівників державних підприємств. Крім того, здійснює регулювання доходів ( фонду споживання), що спрямовується на оплату праці, оподаткування підприємств і доходів працівників шляхом грошово-кредитного та бюджетно-податкового регулювання: інфляційного оподаткування, запровадження прогресивних ставок податку, субсидування, державного замовлення тощо.

Запитання для самоперевірки:

Профспілки і ринок праці

Пропозиція праці в кейнсіанській моделі знаходиться в прямій залежності

від ставки номінальної заробітної плати, розмір якої встановлюється представниками монопольної влади.

Профспілки є одним із яскравих прикладів монопольної влади на ринку ресурсів виробництва, які виступають як організація всіх найманих працівників. Коли профспілка прагне максимізувати кількість зайнятих працівників, вона має витрати точку конкурентної рівноваги з чисельністю зайнятих і тарифної ставки оплати праці. Якщо ж профспілка буде ставити за мету максимізувати рівень оплати праці членам профспілки, то вона має обмежити чисельність зайнятих кількісно, і підприємства при цьому будуть сплачувати самий високий рівень заробітної плати. Це значно полегшує становище членів профспілки за рахунок тих, що є поза профспілками і тих, що не працюють. Щоб максимізувати розмір ренти членам профспілки, вона має вибрати таку кількість найманих працівників із умови, щоб гранична виручка для профспілки (додатково одержана сума заробітної плати) дорівнювала додатковій вартості спонукання робітників до праці.

Коли профспілки, використовують свою владу, щоб підвищити заробітну плату своїх членів, кількість зайнятих робітників знижується, тому що незайняті або виходять із профспілок, або із самого початку не бажають до них вступати.

Рівновага ринку праці, встановлюється як правило при наявності безробіття. Але умовою рівноваги на ринку праці є невідповідність функцій попиту і пропозицій праці, а можливість придбати кількість робочої сили, необхідної для виробництва благ у розмірі, який відповідатиме ефективному попиту. Якщо на ринку праці ціна пропозиції не перевищуватиме ціни попиту, то встановлюється рівновага.

Щоб підвищити попит на працю, встановити ринкову рівновагу, кейнсіанці пропонують заходи, направлені на стимулювання ефективного попиту шляхом активної кредитно-грошової політики, зростання державного споживання та споживчого попиту за допомогою регулювання податків і “регульованої інфляції”.

Запитання для самоперевірки:

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.011 с.)