Тема «Облік імпортних операцій» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Облік імпортних операцій»Мета роботи: Вивчити сутність імпортних операцій в сфері ЗЕД та відображення в бухгалтерському обліку

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 27-34 у електронному конспекті лекцій Мазуренко В.І..

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.


Завдання до самостійної роботи № 12

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Які документи необхідні для придбання іноземної валюти на МВРУ з метою розрахунків з нерезидентами?

2. Якій збір введений при перерахуванні коштів на купівлю валюти підприємством?

3. Наведіть бухгалтерські проводки з відображення купівлі іноземної валюти.

4. Надайте визначення терміну «імпорт».

5. В якій сумі визнаються витрати, понесені (нараховані) платником податків в іноземній валюті у зв'язку з придбан­ням товарів (робіт, послуг)?

6. Яким чином визначається балансова вартість іноземної валюти?

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 13

Тема «Облік експортних операцій»

Мета роботи: Вивчити сутність експортних операцій в сфері ЗЕД та відображення в бухгалтерському обліку

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 12- 26 у електронному конспекті лекцій Мазуренко В.І..

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 13

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Дайте визначення терміну “експорт товарів”.

2. Яка сума доходу, отриманого за експор­тною операцією, визначається як сума валового доходу?

3. Які особливості має обкладення податком на додану вартість екс­портних операцій?

4. Якій порядок відображення в бухгалтерському і по­датковому обліку експортних операцій з розрахун­ками в іноземній валюті?

5. Назвіть став­ку обов’язкового продажу експортних надходжень на користь резидентів - юридичних осіб?

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 14

Тема «Облік формування статутного фонду підприємства»

Мета роботи: Ознайомитися тавивчити облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом статутного капіталу.

 

План роботи:

1.Прочитати текст стр.314 – 323, Підручник Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записі.

Завдання до самостійної роботи № 14

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Підприємства з іноземними інвестиціями;

2. Бухгалтерський облік операцій з продажу майна;

3. Господарські одиниці іноземних підприємств;

4. Господарські одиниці за межами України.

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 15

Тема «Облік товарообмінних операцій»

Мета роботи: Ознайомитися тавивчити облік та порядок оподаткування товарообмінних (бар­терних) операцій.

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 35- 38 у електронному конспекті лекцій Мазуренко В.І..

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 15

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Наведіть порядок укладення зовнішньоекономічного бартерного договору (контракту)?

2. Поясніть порядок оподаткування товарообмінних (бар­терних) операцій.

3. Наведіть порядок бухгалтерського обліку товарообмінних (бартер­них) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяль­ності.

 


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 16

Тема «Зовнішньоекономічний бартерний контракт»

Задача 1

ТОВ “Росава” уклало зовнішньоекономічний бартерний контракт з японською фірмою “Сен”, до якого по імпорту повинно бути отримано обладнання вартістю В дол.США., а на експорт – відвантажено посуд, балансова вартість якого Б грн. Мито, сплачене при перетині кордону України, склало М % митної вартості, митні збори – МЗ %.

Курси НБУ на дати здійснення операцій:

15.08 І грн./ дол. США. (імпорт)

20.09 Е грн./ дол. США. (експорт)

Записати кореспонденцію рахунків, скласти журнал реєстрації господарських операцій ТОВ “Росава” за серпень-вересень ц.р.

 

Варіант В (дол.США) Б (грн.) М(%) МЗ %. І (грн./ дол. США) Е (грн./ дол. США)
      2,0 1,0 8,06 8,04
    400 000 1,0 0,5 8,04 8,07
    550 000 1,5 0,9 8,07 8,09
    450 000 1,2 1,0 8,7 8,04
    150 000 1,3 0,6 8,4 8,2
      2,0 1,5 8,13 8,4
      0,5 1,0 8,03 8,01
    190 000 1,4 1,0 8,05 8,02
    110 000 1,5 0,9 8,09 8,09
    110 500 1,6 0,5 8,07 8,07
    120 000 1,7 1,0 8,0 8,08
    130 000 1,8 0,9 8,07 8,09
    140 000 1,9 1,1 8,08 8,01
    300 000 0,9 1,2 8,5 8,06
    400 000 0,8 1,3 8,4 8,05
    550 000 2,0 1,0 8,6 8,02
    450 000 1,0 0,5 8,06 8,04
    500 000 1,5 0,9 8,08 8,6
    510 000 1,2 1,0 8,10 8,3
    110 500 1,3 0,6 8,05 8,12
    120 000 2,0 1,5 8,3 8,01
    130 000 0,5 1,0 8,6 8,02
    140 000 1,4 1,0 8,06 8,04
    300 000 1,5 0,9 8,04 8,06
    400 000 1,6 0,5 8,11 8,95
    550 000 1,7 1,0 8,09 8,04
    450 000 1,8 0,9 8,10 8,07
    500 000 1,9 1,1 8,12 8,4
    510 000 0,9 1,2 8,05 8,2
    250 000 0,8 1,3 8,9 8,1

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 17

Тема «Аналіз зовнішньоторговельних операцій»

Мета роботи: Ознайомитися з методами аналізу зовнішньоторговельних операцій

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 51- 56 у електронному конспекті лекцій Мазуренко В.І..

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 17

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Назвіть основні завдання аналізу.

2. Охарактеризуйте сутність логічних методів, які використовуються у всіх видах економічного аналізу.

3. У якому порядку здійснюється аналіз комерційної та фінансово-господарської діяльності зовнішньоторговельних підприємств?

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 18

Тема «Аналіз фінансової звітності підприємства»

Мета роботи: Ознайомитися з методикою проведення аналізу фінансової звітності підприємства

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 57 – 63 у електронному конспекті лекцій Мазуренко В.І..

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 18

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Аналіз ліквідності;

2. Аналіз платоспроможності;

3. Аналіз прибутковості;

4. Аналіз ефективності використання активів.


Завдання до самостійної роботи № 19

Тема «Аналіз з виконання зобов’язань за експортними операціями»

Задача 1

Необхідно визначити:

1. Середньорічні залишки оборотних коштів при здійсненні експортних поставок в звітному році, тис. грн.,

2.Тривалість обороту при здійсненні експортних поставок у минулому році, тис. грн.

3. Кількість оборотів (КО) оборотного капіталу (оборотних засобів) за рік.

4. Тривалість одного обороту.

Послідовність аналізу:

Спочатку визначаються середньорічні залишки оборотних коштів за формулою:

Сз = З(1) /2 + З (2) +… + З(п-1) + З (п) / 2 / п – 1 (1)

де 3 - залишок на початок кварталу (місяця);

п - кількість періодів.

Аналітичні дані про залишки оборотних активів при здійсненні експортних поставок за два останні роки приведені відповідно в табл. 1. та 2.

Таблиця 1.

Залишки оборотних засобів при здійсненні експортних поставок в звітному році, тис. грн.

 

Вид засобів 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 СЗ
Грошові кошти           ?
Товарні запаси           ?
Розрахунки з покупцями           ?
Всього ? ? ? ? ? ?

Таблиця 2.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.32 (0.039 с.)