Тема « Облік імпортних операцій»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема « Облік імпортних операцій»Задача 1

 

ТзОВ „Вікторія” уклало договір з Угорською фірмою „Моніка” на імпорт товарів вартістю В дол. США. Імпортні товари було одержано 7-го квітня ц.р. на митниці було сплачено мито – М %, митні збори – МЗ % та ПДВ. Крім того, за умовами імпортного контракту оплата послуг по транспортування та страхуванню вантажу здійснюється українським покупцем (ТзОВ ”Вікторія”). Відповідно до цього перевізнику було сплачено Пдол. США за поставку товару до місця призначення, а також оплачені послуги національної страхової організації в сумі Сгрн. Оплата за одержані товари була проведена 20-го квітня.

Необхідно :

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Вікторія” за квітень ц.р.

2. Записати кореспонденцію рахунків;

3. Визначити фінансовий результат операції з імпорту.

Курси валют на дату здійснення операції :

Дата Курс НБУ, грн../дол. США
07.04 8.08
20.04 8.06
Варіант В (дол. США) М (%) МЗ (%) П (дол.США) С (грн.)
1,1
1,5
1,6
1,9
2,0
0,5 1,8
0,9
1,7
1,0
0,5
1,2
0,5 1,3
0,8
2,0
1,4
1,1
1,5
0,5 1,6
1,9
2,0
1,8
0,9
1,7
0,5 0,2
0,5
0,1
0,2
0,6
0,8
0,5 0,7

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 6

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема « Облік експортних операцій»

Задача 1

ТзОВ „ Роксолана” 10-го червня ц.р. відвантажило товари на експорт японській фірмі „Nippon export”. Відповідно до вантажної митної декларації контрактна вартість товару – В дол. США , мито - М %, митні збори – МЗ %. собівартість реалізованих на експорт товарів - С грн. ТзОВ „ Роксолана” оплатило послуги транспортної організації з перевезення товарів до пункту навантаження в сумі Т грн.(в т.ч.ПДВ). Оплата за товар, що експортується надійшла продукції 10-го липня ц.р.

Необхідно :

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Роксолана” за червень-липень ц.р.

2. Записати кореспонденцію рахунків;

3. Визначити фінансовий результат операції з експорту.

Курси НБУ на дати здійснення операцій :

Дата Курс НБУ, грн./дол. США
10.06 8,05
30.06 8,06
10.07 8,07
Варіант В (дол. США) М ( %) МЗ % С (грн.) Т (грн.)
20 000 0,2 70 000
10 000 1,1
15 000 1,5
11 000 1,6
12 000 1,9
13 000 2,0
15 000 0,5 1,8
18 000 0,9
19 000 1,7
17 000 1,0
20 000 0,5
30 000 1,2
50 000 0,5 1,3
60 000 0,8
70 000 2,0
80 000 1,4
110 000 1,1
170 000 1,5
16 000 0,5 1,6
18 000 1,9
19 000 2,0
18 000 1,8
11 000 0,9
12 000 1,7
13 000 0,5 0,2
14 000 0,5
10 500 0,1
10 800 0,2
0,6
10 000 0,8

Індивідуальні завдання до практичної роботи № 7

З дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

Тема « Облік розрахунків з підзвітними особами за відрядження за кордон »

Задача 1

Розрахувати витрати на відрядження з м. Нова Каховка в м. Мюнхен.

Працівникові видано завдання на відрядження з 02.02. ц.р. Кількість днів відрядження Аднів. Курс НБУ на 02.02. ц.р. за 1 євро – Кгрн. Умови перебування за кордоном – загальні. Вартість транспортних білетів (одне направлення):

1) Н.Каховка – Херсон – 25 грн.(автобус);

2) Херсон – Київ – 205 грн.(поїзд);

3) Київ – Мюнхен – 425 євро.( літак).

Розрахувати:

1.Суму добових ( якщо харчування у рахунку на проживання одноразове О,якщо харчування дворазове Д, якщо харчування трьохразове Т );

2.Загальну суму, яку необхідно зняти із валютного рахунку для здійснення відрядження за кордон;

3.Записати кореспонденцію рахунків.

 

Варіант А К Харчування :
8,04 О
8,07 Д
8,09 Т
8,04 О
8,2 Д
8,4 Т
8,01 О
8,02 Д
8,09 Т
8,07 О
8,08 Д
8,09 Т
8,01 О
8,06 Д
8,05 Т
8,02 О
8,04 Д
8,6 Т
8,3 О
8,12 Д
8,01 Т
8,02 О
8,04 Д
8,06 Т
8,95 О
8,04 Д
8,07 Т
8,4 О
8,2 Д
8,1 О

Індивідуальні завдання

для самостійної роботи

З дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

№ п/п   Назва самостійної роботи Кількість годин  
1. СР № 1 «Основні групи документів в зовнішньоекономічній діяльності» 2/2
2. СР № 2 «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Закон України про ЗЕД» 4/6
3. СР № 3 «Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку» 4/10
4. СР № 4 «Правила « Інкотермс» 2/12
5. СР № 5 « Валютне регулювання ЗЕД підприємств» 4/16
6. СР № 6 « Оподаткування ЗЕД підприємств» 2/18
7. СР № 7 «П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Визначення курсової операційної різниці» 2/20
8. СР № 8 «Ціноутворення в ЗЕД підприємств» 2/22
9. СР № 9 «Основні форми розрахунків в практиці міжнародної торгівлі» 4/26
10.   СР № 10 «Розрахунок сум ввізного мита, митного збору, акцизного збору та ПДВ» 4/30
11. СР № 11 «Кредитні операції» 4/34
12. СР № 12 «Облік імпортних операцій» 4/38
13. СР № 13 «Облік експортних операцій» 4/42
14. СР № 14 «Облік формування статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями» 4/46
15. СР № 15 «Облік товарообмінних (бартерних операцій)» 4/50
16. СР № 16 «Зовнішньоекономічний бартерний контракт» 4/54
17. СР № 17 «Аналіз зовнішньоторговельних операцій» 4/58
18. СР № 18 «Аналіз фінансової звітності підприємства» 3/61
19. СР № 19 «Аналіз з виконання зобов’язань за експортними операціями» 4/65
20. СР № 20 «Аналіз з виконання зобов’язань за імпортними операціями» 4/69
Разом :

 


Самостійна робота

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних дисциплін і регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93р. №161.

Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організа­ційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

 

Мета самостійної роботи студентів:

• розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

• формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

• розвиток морально-вольових зусиль;

• самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

 

Завдання самостійної роботи студентів:

• навчити студентів самостійно працювати з літературою;

• творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
• сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи :

 

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті для самостійної роботи з

дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2. Варіант роботи визначається цифрою шифру студента в журналі

успішності;

3. Робота повинна бути виконана ручкою синього або чорного кольору, акуратно й розбірливо.

4. Кожна самостійна робота повинна мати назву та вказані номери завдань.

Умови завдання повинні бути переписані повністю.

5. Рішення повинні супроводжуватися короткими, але достатньо

обґрунтованими поясненнями та висновками.

6. Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно.

7.Робота повинна бути надана на перевірку в установлений термін.

8. Студенти, які мають не зараховані самостійні роботи, до заліку не допускаються.

9. Самостійна робота виконується відповідно до методичних вказівок, рекомендованих перед кожним завданням.

 


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 1

Тема «Основні групи документів в зовнішньоекономічній діяльності»

 

Мета роботи:вивчити основні групи документів в зовнішньоекономічній

діяльності, ознайомитися із сутністю: вантажної митної декларації митний брокер, декларант.

 

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 167 -191 Підручник Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Засвоїти прочитане.

4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 1

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1.Первинні документи, що застосовуються в зовнішньоекономічній діяльності ;

2. Пояснити сутність : Вантажної митної декларації;

3. Які матеріальні цінності підлягають декларуванню;

4. Пояснити сутність : Митний брокер, декларант;

5. Обмеження строків розрахунків за експортно - імпортними операціями.

 

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 2

Тема «Закон України про ЗЕД»

Мета роботи:ознайомитися із Законом України « Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. № 959- ХІІ/ ВР,вивчити основні статі документу.

План роботи:

1.Прочитати текст Закону України « Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. № 959- ХІІ/ ВР.

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Засвоїти прочитане.

4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 2

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Суб'єкти ЗЕД (ст..3);

2. Види зовнішньоекономічної діяльності (ст. 4);

3. Види і форми відповідальності в ЗЕД (ст..33).


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.016 с.)