Тема «Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку »Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку »Мета роботи:вивчити основні поняття та функції договору, порядок укладання та виконання договорів, види договорів в зовнішньоекономічній

діяльності

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 27 -33 Підручник Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 3

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Функції господарського договору;

2. Види договорів;

3. Порядок укладання договору;

4. Пояснити терміни : Договір, форс-мажорні обставини, дериватив.

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 4

Тема «Правила « Інкотермс»

Мета роботи:ознайомитися тавивчити основні умови перевезення відповідно до правил « Інкотермс»

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 36 -42 Підручник Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 4

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Сутність правил « Інкотермс», мета даних правил;

2. Особливості застосування правил « Інкотермс»;

3. Пояснити умови Е, F,C, D;

4. Пояснити термін «Поставка».


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 5

Тема «Валютне регулювання ЗЕД підприємств»

Мета роботи:Ознайомитися з механізмом валютного регулювання ЗЕД та валютного контролю в Україні

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 106 - 127 Підручник Дідківський М.І.

« Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 5

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. У чому полягає суть режиму валютних обмежень?

2. Назвіть основний нормативно-правовий документ, що регулює валютні операції учасників ЗЕД України ?

3. Що відносять до валютних цінностей ?

4. Назвіть основні види валютних операцій.

5. Яка відповідальність за порушення валютного законодавства передбачена в Україні?

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 6

Тема «Оподаткування ЗЕД підприємств»

Мета роботи:Ознайомитися з особливостями оподаткування ЗЕД

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 129 - 145 Підручник Дідківський М.І.

« Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 6

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. За якими принципами здійснюється оподаткування суб’єктів ЗЕД в Україні ?

2. Охарактеризуйте порядок обкладення податком на прибуток експортних операцій в Україні ?

3. У чому полягає особливість обкладення податком на додану вартість експортних та імпортних операцій?

4. Назвіть основні види пільг суб’єктам ЗЕД, що діють на території України?


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 7

Тема « Визначення курсової операційної різниці»

Задача 1

ТзОВ „Полтава” 20-го лютого ц.р. відвантажило іноземному покупцю „Еккіно” – продукцію на суму Пдол. США . Кошти від покупця надішли на валютний рахунок 28-го лютого ц.р.

Курси НБУ на дати здійснення операцій :

Дата Курс НБУ, грн./дол. США
20.02 К1
28.02 К2

Необхідно :

1. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Полтава” за лютий ц.р.

2. Визначити операційну курсову різницю.

 

Варіант П ( дол.США) К1 К2
8,05 8,06
8,02 8,04
8,04 8,07
8,6 8,7
8,3 8,4
8,12 8,13
8,01 8,03
8,02 8,05
8,04 8,09
8,06 8,07
8,95 8,0
8,04 8,07
8,07 8,08
8,4 8,5
8,2 8,4
8,1 8,6
8,04 8,06
8,07 8,08
8,09 8,10
8,04 8,05
8,2 8,3
8,4 8,6
8,01 8,06
8,02 8,04
8,09 8,11
8,07 8,09
8,08 8,10
8,09 8,12
8,01 8,05
8,06 8,9

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 8

Тема « Ціноутворення в ЗЕД підприємств»

Мета роботи:Ознайомитися з ціновою політикою на світовому ринку та факторами ціноутворення в ЗЕД

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 198 - 216 Підручник Дідківський М.І.

« Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 8

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Що таке цінова політика?

2. Що таке світова, розрахункова ціна?

3. Які фактори впливають на ціноутворення в ЗЕД ?

4. Назвіть основні види цінових стратегій.

5. Назвіть основні види знижок.

 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 9

Тема «Основні форми розрахунків в практиці міжнародної торгівлі»

Мета роботи:Ознайомитися з сутністю, способами та формами розрахунків у ЗЕД

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 311 - 344 Підручник Дідківський М.І.

« Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни

« Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 9

На основі вивченого матеріалу дати відповіді на наступні запитання:

1. Що таке міжнародні розрахунки?

2. Охарактеризуйте основні способи платежу.

3. Назвіть основні етапи, які проходить інкасова форма платежу.

4. Дайте визначення понять: Чек, Вексель, Тратта.


Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 10

Тема « Розрахунок сум ввізного мита, митного збору, акцизного збору та ПДВ»

Задача 1

Підприємство імпортує на територію України ювелірні вироби:

Митна вартість партії ювелірних виробів складає М(доларів США);

Курс долара на момент митного оформлення, К грн. (за 1 долар США);

Ставка акцизного збору А%; Ставка ввізного мита 0,5 % ;

Ставка митного збору С %.

Розрахувати суму: ввізного мита; митного збору; акцизного збору; ПДВ.

Варіант М( дол.США) К (грн.) А (%) С (%)
10 000 8,06 1,0
20 000 8,04 0,5
15 000 8,07 1,2
17 000 8,7 1,3
18 000 8,4 0,8
19 000 8,13 2,0
11 000 8,03 1,4
11 500 8,05 1,1
12 000 8,09 1,5
13 000 8,07 1,6
14 000 8,0 1,9
30 000 8,07 2,0
40 000 8,08 1,8
55 000 8,5 0,9
45 000 8,4 1,7
15 000 8,6 1,0
17 000 8,06 0,5
18 000 8,08 1,2
19 000 8,10 1,3
11 000 8,05 0,8
11 500 8,3 2,0
12 000 8,6 1,4
13 000 8,06 1,1
14 000 8,04 1,5
30 000 8,11 1,6
40 000 8,09 1,9
55 000 8,10 2,0
45 000 8,12 1,8
50 000 8,05 0,9
51 000 8,9 1,7

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 11

Тема «Кредитні операції»

Мета роботи:Вивчити сутність кредитних операцій в сфері ЗЕД та відображення в бухгалтерському обліку операцій по кредитах банків.

План роботи:

1.Прочитати текст стр. 138- 153 Підручник Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В.

«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

2.З’ясувати основні питання тексту.

3.Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

4.Засвоїти прочитане.

5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни « Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів.

Завдання до самостійної роботи № 11

На основі вивченого матеріалу розробити конспект у такій послідовності:

1. Сутність кредитів в іноземній валюті;

2. Основний недолік валютного кредиту;

3. Кредити від нерезидентів;

4. Відобразити схематично форми кредитування експорту та імпорту;

5. Вказати основні види кредитів та дати їх коротку характеристику;

6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій по кредитах банків.

( відобразити в вигляді таблиці ) Таблиця

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
       

Індивідуальні завдання до самостійної роботи № 12Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.028 с.)