Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Дивись практичне заняття №10.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Дивись практичне заняття №10.4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент на занятті:

Термін Визначення
Серологічна реакція Реакція специфічної взаємодії антигенів (Аг) та антитіл (Ат).
Реакція аглютинації Аглютинація являєсобою процес склеювання корпускулярних антигенів (бактерії, еритроцити) при дії на них специфічних антитіл у присутності електроліту з утворенням аглютинату. Аглютинація – це спосіб виявлення та кількісного визначення Аг або Ат, заснований на їх здатності до формування видимих конгломератів.
Реакція преципітації Преципітація – це осадження дрібно-дисперсного або розчинного молекулярного Аг під впливом специфічної сироватки.
Серологічна ідентифікація Серологічна ідентифікація – це визначення (ідентифікація) невідомого Аг за допомогою відомих Ат з використанням серологічних реакцій.
Імунна діагностична сироватка Імунна діагностична сироватка (ІДС) – це стандартний препарат, що містить Ат до певної групи мікробів і використовується для постановки серологічної реакції.

 

4.2. Теоретичні питання до заняття:

· Філогенетичні особливості формування імунної системи тварин.

· Центральні та периферичні органи імунної системи, їх функції

· Імунокомпетентні клітини, їх функції.

· Дати визначення поняттям: антигени, антигенність

· Антигенна будова бактеріальної клітини на прикладі E.coli

· Будова та функції імуноглобулінів

· Особливості взаємодії антигенів та антитіл

· Серологічні реакції, відмінності простих та складних СР.

· Цілі серологічних реакцій

· Компоненти серологічної реакції, поставленої з метою сероідентифікації

· Реакція аглютинації - визначення

· Реакція преципітації - визначення

· Імунні діагностичні сироватки, використання та етапи їх отримання.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

· Здійснити постановку реакції аглютинації на склі із адсорбованими сироватками, провести її облік.

· Здійснити постановку реакції преципітації в рідкій фазі, провести її облік.

· Поставити розгорнуту реакцію аглютинації з метою сероідентифікації культури бактерій.

· Вивчити зразки імунних діагностичних сироваток.

 

 

Зміст теми.

На практичному занятті студенти мають ознайомитися із поняттям серологічних реакцій, визначити мету постановки та компоненти СР, ознайомитись із особливостями реакцій аглютинації та преципітації. Студенти проводять постановку реакцій аглютинації на склі із адсорбованими сироватками та преципітації в рідкій фазі, здійснюють облік. Розбирають особливості обліку розгорнутої реакції аглютинації, проводять постановку розгорнутої РА з метою серологічної ідентифікації. Виконані завдання студенти заносять в протокол та підписують його у викладача.

 

Рекомендації для оформлення протоколу.

Реакція аглютинації на склі

Матеріали:

· Культура бактерій

· Адсорбована імунна діагностична сироватка для РА на склі

· 0,5% розчин NaCl

· Предметне скло, бак. петля

Хід роботи:

 
 

 

 


Облік результаті: Позитивна реакція – утворення аглютинату.

Розгорнута реакція аглютинації, яка поставлена з метою серологічної ідентифікації культури бактерій

 

Матеріали:

· Культура бактерій (суспензія)

· Імунна діагностична сироватка в робочому розведенні (1:50), титр - 1:3200

· 0,5% розчин NaCl

· Пробірки, піпетки

 

 

Хід роботи:

Облік результатів. Позитивний результат – утворення аглютинату;

Попередній облік проводиться через 2 години, остаточний – через 18-24 години.

5.3. Реакція преципітації в рідкій фазі.

Матеріали: Антиген (преципітиноген);

Сироватка (преципітин) - №1, №2, контрольна (№3);

Піпетки;

Хід роботи:

Облік результатів.

Позитивна реакція – утворення кільця преципітація (помутніння).

Препарати імунних діагностичних сироваток.

Питання для самоконтролю.

· Які органи імунної системи відносяться до центральних та периферичних, їх функції?

· Які клітини відносяться до імунокомпетентних, їх функції?

· Які клітини приймають участь у синтезі антитіл, характер їх кооперації?

· Дати визначення поняттям: антигени, антигенність.

· Які антигени має бактерія (на прикладі E.coli)?

· Будова та функції імуноглобулінів.

· Що таке серологічні реакції, відмінності простих та складних СР?

· З якою метою може бути поставлена серологічна реакція?

· Реакція аглютинації – визначення.

· Реакція преципітації – визначення.

· Які складові простих СР?

· Які етапи включає в себе отримання імунних діагностичних сироваток?

Практичне заняття №12

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.005 с.)