Схема титрування лізоциму в слині 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема титрування лізоциму в слині№ пробірки інгредієнти, мл. Дослідна Контрольна
0,5% розчин NaCl 1,8
Досліджувана слина 0,2 1 1 1 1 1  
Одержане розведення 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320  
2-х мільярдна завись M.lysodeikticus
Кінцеве розведення 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640  
1 мл
В термостат на 1 годину при температурі 37°С (попередній облік). Кінцевий облік через 24 години утримання в термостаті при температурі 37°С. Титр лізоциму – це те найбільше розведення сироватки, яке ще здатне давати повний лізис бактерій (M.lysodeikticus)

5.2. Схема титрування комплементу в сироватці крові людини за 100% гемолізом.

№ пробірки Інгре- дієнти (мл)
Досліджувана сироватка в розведення 1:10 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Фізіологічний розчин 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3
Гемолітична система 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
В термостат на 40-50 хвилин при температурі 37°С
Результат*

Примітка: *-Г – нема гемолізу; +Г – є гемоліз.

Гемолітична система – це суміш рівних об’ємів розведеної по трикратному титру гемолітичної сироватки та 3-5% зависі баранячих еритроцитів. Суміш витримують при 37°С в термостаті 30 хвилин для сенсибілізації еритроцитів.

Титр комплементу – це найменша кількість досліджуваної сироватки, яка сприяє повному гемолізу доданої кількості сенсибілізованих еритроцитів.

Вивчити явище незавершеного фагоцитозу на демонстраційних препаратах.

Питання для самоконтролю.

· Що вивчає імунологія?

· Які є фактори неспецифічного захисту організму? Переваги і недоліки механізмів неспецифічної резистентності.

· Який пріоритет вітчизняних вчених у відкритті факторів неспецифічного захисту організму?

· Фагоцитоз. Клітини, що здатні до фагоцитозу. Види фагоцитозу. Як відбувається фагоцитоз?

· Комплемент, його компоненти. У чому схожість і різниця двох шляхів активації комплементу? Які способи його визначення?

· Пропердинова система. Яка природа, властивості та значення?

· Що таке лізоцим; його природа? Як діє лізоцим на мікроорганізми? Які способи його визначення?

· Дайте визначення поняття “цитокіни”. Їх імуномоделююча і захисна дія.

· Що являють собою інтерферони? Назвіть основні різновиди, яка їх роль в противірусному, протипухлинному захисті та імуномоделюючій функції організму?

· Практичне значення визначення комплементу, лізоциму, фагоцитозу та інших показників неспецифічного захисту організму.

 

 

Практичне заняття №11

 

Тема: «Серологічні реакції (1 заняття)»

1. Актуальність теми:

Методика лікування інфекційного захворювання визначається біологічними особливостями збудника. Тобто, лікар має не тільки поставити клінічний діагноз, але і визначити, який мікроорганізм викликав інфекцію. Етіологічна діагностика багатьох інфекційних захворювань основана на виділенні чистої культури збудника та визначенні її видової належності. Ідентифікація більшості бактерій та вірусів базується на визначенні специфічних антигенів, що потребує проведення серологічних реакцій. Метою такого дослідження є серологічна ідентифікація. Крім того, діагностика інфекційних захворювань може ґрунтуватись на виявленні специфічних мікробних антигенів безпосередньо в матеріалі хворого (крові, лікворі, сечі, ін.), особливо у випадку неможливості культивування збудників і ідентифікації їх іншими методами.

З іншого боку, імунна відповідь організму проявляється, зокрема, формуванням специфічних антитіл до кожного окремого виду збудника. Це дозволяє поставити етіологічний діагноз шляхом виявлення цих антитіл. Для цього проводиться постановка серологічної реакції з метою серологічної діагностики.

 

2. Конкретні цілі:

· Ознайомитись із метою застосування серологічних реакцій (СР).

· Вивчити препарати, що застосовуються з метод серологічної ідентифікації.

· Ознайомитись із особливостями реакцій аглютинації та преципітації.

· Оволодіти методикою постановки реакції аглютинації на склі та розгорнутої реакції аглютинації (РА).

· Засвоїти методику постановки реакції преципітації (РП).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 579; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)