З використанням холодильних машин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З використанням холодильних машинУ процесі зниження тисків на гирлі свердловин з метою підтримання заданої точки роси газу збільшують поверхню теплообмінників. Але настає такий період, коли поверхня теплообміну рекуперативних теплообмінників збільшу­ється до економічно невигідних розмірів. У такому випадку використовують НТС із застосуванням штучного холоду. Ці установки розміщують, в основ­ному, на ГС магістрального газопроводу. Вони забезпечують постійний термодинамічний.режим роботи НТС на весь період розробки родовищ.

На рис. 4.4 наведена принципова технологічна схема УНТС з використан­ням холодильних машин.

Згідно зі схемою, газ із газозбірних пунктів (УППГ) по загальному газо­збірному колектору подається в розширюючу камеру (батарейний циклонний сепаратор) 1, встановлену на вході установки НТС. Потім газ спрямовується в загальний розподільчий колектор 2 і розподіляється по технологічних ліні­ях, які складаються з послідовно з'єднаних апаратів. Газ проходить теплооб­мінник I-го ступеня 3, сепаратор I-го ступеня 4, теплообмінник „газ - конден­сат" 5, теплообмінник ІІ-го ступеня 6, сепаратор П-го ступеня 7 і потрапляє у випаровувач-холодильник 8, де температура газу знижується до заданої точки роси. Охолоджений газ проходить сепарацію у низькотемпературному сепара­торі 9, підігрівається в теплообмінниках I-го та П-го ступенів і після загального виміру подається в магістраль
ний газопровід. Регулювання температури сепара­ції газу проводять за допомогою обхідної лінії на теплообміннику б.

С - газ сирий; ГО - газ осушений; КН - конденсат нестабільний; ГР - гліколь регенерований; ГН -гліколь насичений; В - вода.

І - батарейний гідрогциклонний сепаратор; 2 - загальний розподільчий колектор; З - теплообмінник І ступеня; 4 - сепаратор І ступеня; 5 - теплообмінник „газ - конденсат"; 6 - теплообмінник II ступеня; 8 - теплообмінник - випарову­вач; 9 - сепаратор П ступеня; 10 - розділювач II ступеня, II - розділювач І ступе­ня; 12 - компресор; 13 - насос - дозатор

Рис. 4.4 - Принципова технологічна схема УНТС газу з використанням холодильних установок

 

Вуглеводневий конденсат і вода зі сепараторів 1 і 4 автоматично скидаються в розділювач I-го сгуденя 11, де відбувається їх розділення. Нестабільний конденсат спрямовується в установку стабілізації конденсату, а вода - в каналізацію або на очисні споруди.

Водний розчин інгібітору і вуглеводневий конденсат зі сепараторів 7 і 9 по­даються в розділювач II-го ступеня 10. Із розділювача насичений інгібітор надхо­дить в установку регенерації, а конденсат - в установку стабілізації.

Для вироблення холоду на установках НТС, як правило, використовують пропанові холодильні машини, які працюють за схемою парокомпресійного хо­лодильного циклу і водоаміачні холодильні машини, в яких використовується схема пароабсорбційного холодильного циклу.

Принципова технологічна схема пропанової холодильної установки

В даній схемі (див. рис.4.5), продукція газоконденсатних свердловин охо­лоджується до точки роси в холодильнику - випаровувачі 8 за рахунок тепло­обміну з парами холодоагенту. Низьку температуру холодоагенту отримують при охолодженні рідкого холодоагенту в теплообміннику 6, дроселюванні на штуцері 7 і випаровуванні при підвищеній температурі в холодильнику - випа­ровувачі 8. Зрідження парів холодоагенту проходить при стисненні з допомо­гою компресора 2 і охолодженні його в конденсаторі 4.

ХП - холодоагент паровибшш, ХР-холодоагент рідкий, ГС-газ сирий. І - збірник парів холодоагенту, 2 - компресор, 3 - маслоуловлювач, 4 - водяний холодильник, 5 - збірник рідкого холодоагенту, 6 - теплообмінник „рідина - пар", 7 - штуцер, 8 - теплообмінник - випаровувач.

Рис. 4.5 - Принципова технологічна схема пропанової

холодильної установки

Принципова технологічна схема аміачної холодильної установки

На рис.4.6 наведена принципова технологічна схема аміачної холодильної установки.


В даній схемі холодоагент в теплообміннику - випаровувачі 10 охолоджує продукцію газоконденсатних свердловин. Із теплообмінника 10 пари холодоагенту спрямовуються в абсорбер 8, де поглинаються водою. Вода насичена холодоагентом насосом 9 подається через теплообмін­ник 4 в ректифікаційну колону 2. В колоні 2 проходить нагрівання води і виділення пари аміаку, які зріджується в конденсаторі 3 і дальше через шту­цер 11 поступають у випаровувач 10. Вода із низу колони 2 через теплообмін­ник 4, холодильник б і штуцер 7 спрямовуються в абсорбер 9. Частина рідкого холодоагенту насосом 5 подається на зрошення верха ректифі­каційної колони 2 для запобігання виходу із колони пари води.

ХП - холодоагент паровгідний; В - вода; ВХ - водний розчин холодоагенту (аміачна вода); ГС—газ сирий.

I - паровий підігрівач; 2 - ректифікаційна колона; 3 - конденсатор; 4 - теплооб­мінник „ вода -аміачна вода "; 5, 9 - насос; б - водяний холодильник; 7,11- штуцер; 8 - абсорбер; 10- холодильник – випаровував

Рис. 4.6 - Принципова технологічна схема аміачної

холодильної установкиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.007 с.)