Міжнародні правила суддівства 2015 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародні правила суддівства 2015 

 

www.polesports.org

 

 

Цей документ може бути використаний лише для змагань, підтверджених Міжнародною Федерацією Спорту на Пілоні (IPSF). Відтворення та утилізація цього документа без офіційного дозволу є кримінальним злочином.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА © IPSF СЕРПЕНЬ 2015


Зміст

 

ВСТУП.............................................................................................................................. 3

 

ВИЗНАЧЕННЯ:................................................................................................................. 4

 

ТЕХНІЧНІ НАДБАВКИ....................................................................................................... 6

 

Категорія СОЛО – Одиничні надбавки (присуджуються за кожен раз):................................... 6

 

Категорія ДУЕТИ - Одиничні надбавки (присуджуються одноразово):................................... 7

Категорія СОЛО – Загальна кількість надбавок (присуджуються за кожен раз):..................... 8

Категорія ДУЕТИ - Загальна кількість надбавок (присуджуються одноразово):..................... 9

Додаткові надбавки (лише для категорії Дуети):...................................................................... 9

 

СПИСАННЯ БАЛІВ ЗА ТЕХНІКУ ВИКОНАННЯ................................................................... 9

 

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Одиничне списання балів (списуються за кожен раз):................. 10

 

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Загальна кількість списаних балів (списуються одноразово):...... 10

 

Артистичність та хореографія................................................................................ 11

 

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Бали за артистичність:................................................................... 11

 

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Бали за хореографію:................................................................... 12

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Одиничні списання балів (списуються за кожен раз):.................. 12

Категорія Соло/ ДУЕТИ – Загальна кількість списаних балів (списуються одноразово)....... 13

 

ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВих ЕЛЕМЕНТІВ........................................................................ 13

 

Розподіл на категорії................................................................................................................ 14

 

Вимоги до оцінювання в розряді «Еліт».................................................................................. 14

Вимоги до оцінювання в розряді «Професіонали»................................................................. 14

Вимоги до оцінювання в розряді «Аматори».......................................................................... 14

Обов’язкові бонуси:.................................................................................................................. 15

 

ТЛУМАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ елементів................................................................... 16

 

ЗАБОРОНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ:........................................................... 17

 

ШТРАФНІ САНКЦІЇ ГОЛОВНОГО СУДДІ:........................................................................ 18

 

ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВих ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ СОЛО..................................... 20

 

Елементи на гнучкість............................................................................................................... 20

 

Силові елементи....................................................................................................................... 35

Крутки (обертання) на статичному пілоні................................................................................. 49

Крутки (обертання) на динамічному пілоні.............................................................................. 54

Дед-ліфти.................................................................................................................................. 60

 

ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВих ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ ДУЕТИ.................................... 61

 

Синхронні паралельні елементи.............................................................................................. 61

 

Синхронні взаємопов’язані елементи...................................................................................... 62

Парні синхронні елементи на балансування............................................................................. 63

Парні елементи на балансування............................................................................................. 64

Парні силові елементи.............................................................................................................. 66

Парні елементи в повітрі – лише один партнер може контактувати з пілоном........................ 68

Парні елементи в повітрі – обидва партнери повинні контактувати з пілоном........................ 70

Парні елементи на підтримку................................................................................................... 72

Парні елементи на підлозі........................................................................................................ 74

 

ФОРМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ............................................................................. 76

 

ФОРМА ТЕХНІЧНИХ НАДБАВОК.................................................................................... 80

 

 


Вступ

 

Система оцінювання МФСП («IPSF») здійснюється за чотирма параметрами: Технічні надбавки (Technical Presentation Bonus), Технічні списання (Technical Presentation Deductions), Артистичне та хореографічне виконання (Artistic and Choreography Presentation) та Обов’язкова (Compulsory) програма. Під час виступу спортсмени оцінюватимуться по всім чотирьом параметрам, відповідно, спортсмен, який показав найкращі результати по всім параметрам, буде нагороджений найбільшою кількістю балів під час проведення фінального оцінювання. (Фінальне оцінювання – поєднання балів за виконання обов’язкової програми + технічні надбавки + технічні списання + артистичність та хореографічне виконання). Важливо, щоб спортсмен поєднав всі частини у свій виступ з метою отримання найбільшої кількості балів. Система оцінювання не тільки сприяє гарному виконанню програми, але і надихає добре навченого та освіченого спортсмена. У 2015/2016 конкурсних рр. всі спортсмени (включаючи парні номери) повинні використовувати один динамічний та один статичний пілон (див. правила та положення конфігурації)

 

Нижче наведений короткий перелік того, на що судді звертатимуть увагу під час виконання спортсменом його програми. В цьому документі викладений детальний план всіх чотирьох частин для подальшого складення спортсменом своєї програми виступу з метою отримання найбільшої кількості балів.

 

• Встановлена кількість обов’язкових елементів для обраної категорії змагань

 

• Обов’язкові бонуси:

o Виконання одного обов’язкового елемента на статичному пілоні в обертанні

o Поєднання обов’язкових елементів на динамічному пілоні

o Поєднання обов’язкових елементів в обертанні

o Поєднання двох обов’язкових елементів без контакту з підлогою; обидва партнери повинні змінити положення (дуети)

 

o Виконання одним з партнерів обов’язкового динамічного елементу в польоті на динамічному пілоні (дуети)

 

o Виконання обов’язкового синхронного паралельного елементу на одному або на двох статичних пілонах з виходом у крутку (дуети)

 

• Поєднання круток з іншими крутками та елементами/ в синхронному порядку (дуети)

• Динамічні комбінації / синхронні паралельні динамічні комбінації (дуети)

 

• Акробатичні прийоми / в синхронному порядку (дуети)

• Сальто з/на пілон

• Сальто (початок та завершення елементу на одному і тому ж пілоні)

• Парні елементи з підкиданням партнера на пілон на перехоплення його з пілона (дуети)

• Елементи на гнучкість

• Силові елементи

• Крутки (обертання)

• Підйоми

• Зриви / в синхронному порядку (дуети)

• Перехвати / в синхронному порядку (дуети)

• Стрибки з/ на пілон в синхронному порядку (дуети)

• Зміна пілона

 

• Парні динамічні комбінації (дуети)

• Синхронні паралельні / взаємопов’язані елементи та елементи на балансування (дуети)

• Парні елементи в польоті (дуети)

• Парні елементи на підтримку (дуети)

• Парні елементи на балансування (дуети)

• Парні елементи на підлозі (дуети)

• Чіткі лінії та відповідне виконання

• Оригінальність

• Сценічна хореографія та володіння сценою

• Один танцювальний ряд на сцені складає 7-10 секунд / в синхронному порядку (дуети)

• Один акробатичний елемент на сцені в синхронному порядку (дуети)

 

Просимо звернути увагу на Правила та Положення щодо обмежень у виборі музичного супроводу, зачіски, макіяжу, костюма та засобів для зчеплення з пілоном.

 

Примітка: Спортсмени будуть оштрафовані за невиконання правил, положень та етичного кодексу поведінки МФСП («IPSF»).


Визначення:

 

20° (градусне) допустиме відхилення

 

Елемент обов’язкової програми вважається виконаним, якщо при його виконанні кут/рівень положення тіла не перевищує 20° відхилення від необхідного кута/рівня. При допуску, такий елемент буде відповідати мінімальним вимогам. Наприклад, силовий елемент, який вимагає 90° положення тіла відносно пілона та паралельно підлозі, виконаний при куті в 70°, з неповною паралеллю відносно підлоги, буде вважатися виконаним з подальшим зарахуванням балів. Проте, бали будуть списані за техніку виконання.

 

*Зверніть увагу: Категорії « Майстри» 50+ надається 20° допустиме відхилення від норми у всіх нахилах та шпагатах в програмі обов’язкових силових елементів та елементів на гнучкість.

 

Повітряний Дед-ліфт (ДЛ)

 

Повітряний дед-ліфт характеризується початковим положенням тіла. Жодні частини тіла не можуть контактувати з підлогою. Тіло повинно бути відсторонене від пілона перед переходом в повітряний дед-ліфт. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ використовувати пілон в якості підтримки при виконанні дед-ліфта, а також використовувати ноги для надання прискоренняу або махового руху. Завершення дед-ліфта відбувається в перевернутому положенні. Ці елементи можуть бути виконані на статичному або динамічному пілонах, зі статичного положення або з крутки (обертання). Для категорії дуетів дед-ліфт повинен бути виконаний у синхронному порядку обома партнерами.

 

Зверніть увагу: обов’язковий повітряний дед-ліфт не входить до групи обов’язкових силових елементів

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.024 с.)