Невикористання обох пілонів у рівній мірі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Невикористання обох пілонів у рівній мірі 

Спортсмени категорії соло та дует повинні однаково впевнено використовувати статичний або динамічний пілони, не надаючи перевагу одному з них. Для категорії Дуети також передбачено використання обох пілонів, на яких партнери виконують програму у синхронному порядку. -2

 

Використання менше 70% висоти пілона

 

Зі спортсменів списуються бали, якщо вони не використовують повну висоту пілона менше двох (2) разів за всю програму. Для дуетів лише одному партнеру необхідно використовувати всю висоту пілона. -2

 

 

Артистичність та Хореографія

 

Максимальна кількість балів за артистичність та хореографію складає 20.00. В цьому розділі судді оцінюють артистичність спортсмена, музичну інтерпретацію та сценічний виступ. Артистичність передбачає спосіб представлення та самовираження спортсмена перед суддями. Судді оцінюють здатність спортсмена передавати емоції через рухи. Спортсмени повинні бути переконливими, захоплюючими, видовищними та демонструвати високий рівень сценічної чарівності, присутньої в кожному елементі виступу на та поза пілоном. Костюм, музичний супровід, та виступ повинні відповідати один одному. Спортсмен повинен створити оригінальний виступ та продемонструвати свій унікальний стиль. Весь виступ повинен проходити послідовно та невимушено, демонструючи злети та падіння (відтінки). Хореографія включає всі рухи, виконувані навколо пілона, на сцені, але без контакту з пілоном. Судді оцінюють здатність спортсмена виконувати танцювальні та гімнастичні комбінації та хореографію, здатність задіювати уяву, плавність та своєрідність.

 

Весь виступ, в якому спортсмен не контактує з пілоном не повинен перевищувати 30 секунд від загальної тривалості виступу. Примітка: див. розділ «Штрафні Санкції Головного Судді».

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Бали за артистичність:

 

Рівень креативності включає всю програму виступу на та поза пілоном.

 

Зверніть увагу: Спортсмену нараховуються бали на основі абсолютної більшості програми.

 

  = незадовільно 0.5 = достатньо 1 = добре 1.5 = дуже добре 2 = відмінно
  = незадовільно Практично відсутня, менше 20% від всього виступу  
0.5 = достатньо Невелика частка, від 20% -40% від всього виступу  
  = добре Достатня частка, від 40% - 60% від всього виступу  
1.5 = дуже добре Велика частка, від 60% - 80% від всього виступу  
  = відмінно Надмірна частка, більше 80% від всього виступу  

 

Збалансованість

 

Збалансованість означає вміння спортсмена створити добре збалансований виступ, який включає рівну кількість різноманітних елементів. Спортсмен повинен підготувати збалансовану програму виступу, яка включатиме різні види трюків, наприклад, елементи на гнучкість, силові елементи, крутки, динамічні рухи, акробатичні елементи, партер та переходи, поєднуючи їх в хореографічну, сценічну та артистичну постановку з використанням в рівній мірі динамічного та статичного пілонів. Макс. +2

 

Впевненість

 

Впевненість – рівень впевненості спортсмена в своїй програмі. Спортсмен повинен приховувати свої переживання, поводити себе впевнено та харизматично, володіти сценою та увагою глядачів, виступ повинен виглядати правдоподібно. Макс. +2

 

Зв’язність

 

Зв’язність включає здатність спортсмена створити органічний та невимушений виступ. Спортсмен повинен продемонструвати зв’язувати рухи при сході з пілона, між пілонами, переходи з пілона на підлогу, з підлоги в стійки та зі стійок на підлогу. Послідовність, трюки, переходи, хореографічні та/або гімнастичні, та акробатичні елементи повинні бути органічно зв’язані, та виконуватися легко, природно, невимушено та витончено.


Рухи при переході з одного в інший елемент повинні виконуватися бездоганно. У жодному разі програма не повинна виглядати розділеною. Оцінка буде знижена, якщо спортсмен виконує елемент та очікує на аплодисменти. Макс. +2

 

Інтерпретація

 

Інтерпретація означає здатність спортсмена інтерпретувати музику, міміку, емоції, хореографію та здатність створювати характер, образ або історію. Спортсмен повинен створити хореографію, яка відображатиме відтінки музики та почуття, через які виражаються рухи. Музика, тіло та міміка повинні відповідати один одному. Також спортсмени повинні продемонструвати відповідність їх хореографії музиці та ритму. Maкс. +2

 

Оригінальність всього виступу

 

Оцінюється оригінальність трюків та комбінацій, оригінальність рухів на пілоні та поза пілоном та оригінальність хореографії протягом всього виступу. Спортсмен повинен створити оригінальні трюкові комбінації та створити нові теми в хореографії. Судді чекають від спортсмена не тільки одного або двох унікальних трюків, але й оригінальності всіх складових частин виступу. Макс. +2

 

Оригінальність переходів в/з елементів

 

Оцінюється оригінальність всіх переходів, входів та виходів з трюків та комбінацій у всьому виступі. Спортсмен повинен створити нові та оригінальні рухи для застосування їх в переходах з/в трюки та на/з пілона. Макс. +2

 

Розкриття образу, харизма

 

Спортсмен повинен володіти сценою. Він/вона повинні повністю контролювати свій виступ та справляти враження своїм переконливим стилем та манерою, які повинні бути як захоплюючими, так і харизматичними. Макс. +2

 

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Бали за хореографію:

 

Складність акробатичних елементів

 

Рівень акробатичних елементів включає акробатичні елементи, які виконуються на підлозі без контакту з пілоном. Прикладами акробатичних елементів на підлозі є акробатичні колеса, переходи з упором на руки, перевороти, одиничні сальто і т.п. Дуети повинні виконувати ті ж самі акробатичні елементи в синхронному порядку. Макс. +2

 

Складність танцю

 

Рівень складності танцю означає хореографічну комбінацію танцювальних па та рухів, виконуваних на підлозі, не торкаючись пілона. Тривалість танцю не повинна перевищувати 7-10 секунд, і повнинная виконуватися в безперервній послідовності. Танець включає комплекс танцювальної хореографії. Спортсмен повинен створити танцювальні рухи, які відповідають музичному супроводу, відображають суть виступу, є захоплюючими та цікавими. Дуети також повинні виконувати танець окремо один від одного в синхронному порядку. Макс. +2

 

Використання сцени

 

Використання сцени означає здатність спортсмена використовувати всю сцену навколо пілона. Спортсмен повинен використовувати всю сцену, передню її частину, задню та центральну. Використання вертикальних рухів та рухів на підлозі повинно бути збалансоване. Макс. +2

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Одиничні списання балів (списуються за кожен раз):

 

Відволікання, спричинене видаванням звуків

Сюди відносяться: бурчання, вигуки, аплодисменти, вигуки окремих слів. -1

 

Пошкодження костюма або плутанина

 

Пошкодженням костюма або його частини вважається його падіння, або оголення тіла (частин тіла) спортсмена внаслідок такого пошкодження, та відволікання спортсмена від виконання своєї програми. Не плутати з навмисним зняттям одежі, що вважається прямим порушенням правил МФСП («IPSF») (IPSF) про заборону зняття одежі, і може привести до негайної дискваліфікації зі змагань. -1

 

 


Відсутність логічного початку або завершення виступу та/або музики, та початок або закінчення виступу перед початком або після закінчення музичного супроводу

 

Важливо, щоб спортсмен відредагував свою музику для того, щоб вона відповідала початку та завершенню хореографічного виступу. У виступі повинен бути логічний початок та логічне завершення, які відповідають музиці. Спортсмен повинен почати та завершити свій виступ на сцені в положенні, видимій суддям. Спортсмени повинні розпочинати свій виступ, коли музика вступає і зупинитися, коли музика завершується. -1

 

Торкання обладнання та тросової системи під час виступу

 

Суворо забороняється торкатися або використовувати обладнання або тросову систему під час виступу. Спортсмени можуть торкатися лише пілона та підлоги. -1

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Загальна кількість списаних балів (СПИСУЮТЬСЯ ОДНОРАЗОВО)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.244.67 (0.021 с.)