Світові чемпіонати спорту на пілоні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Світові чемпіонати спорту на пілоніСвітові чемпіонати спорту на пілоні

 

Повітряний Дед-ліфт (ДЛ)

 

Повітряний дед-ліфт характеризується початковим положенням тіла. Жодні частини тіла не можуть контактувати з підлогою. Тіло повинно бути відсторонене від пілона перед переходом в повітряний дед-ліфт. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ використовувати пілон в якості підтримки при виконанні дед-ліфта, а також використовувати ноги для надання прискоренняу або махового руху. Завершення дед-ліфта відбувається в перевернутому положенні. Ці елементи можуть бути виконані на статичному або динамічному пілонах, зі статичного положення або з крутки (обертання). Для категорії дуетів дед-ліфт повинен бути виконаний у синхронному порядку обома партнерами.

 

Зверніть увагу: обов’язковий повітряний дед-ліфт не входить до групи обов’язкових силових елементів

 

Кути нахилу виконуваних елементів

 

Бали списуються за елементи, кути яких при виконанні не було встановлено суддями.

 

Бали за артистичність та хореографію

 

(0 = Незадовільно, 0.5= Достатньо, 1 = Добре, 1.5 = Дуже добре та 2 = Відмінно (найвищий бал))

 

Це стосується ступеня та об’єму відповідних показників, які було встановлено протягом всього виступу спортсмена.

 

• 0 = Незадовільно - означає практично повну відсутність показників

• 0.5 = Достатньо - означає невеликий об’єм показників, що займає менше половини програми виступу

• 1 = Добре - означає належний об’єм показників, що займає приблизно половину програми виступу

• 1.5 = Дуже добре - означає хороший об’єм показників, що займає більше половини програми виступу

• 2 = Відмінно - означає надмірний об’єм показників протягом всього виступу

 

Парні елементи на балансування (Дуети (BLN 1-6)

 

Парні елементи на балансування включають елементи, які не можуть бути виконані за відсутності обох партнерів, і в яких партнери знаходяться в різних положеннях. (Виключення BLN1)

 

Парні силові елементи (Дуети BLN 7-15)

Парні силові елементи включають елементи, які не можуть бути виконані за відсутності

обох партнерів, і в яких партнери знаходяться в різних положеннях, а один з них –

в силовій позиції.

 

Зміна положення (позицій) (Дуети)

 

Зміна позицій включає повну зміну положення тіла на пілоні, наприклад, з вертикальної в перевернуту позицію.

 

Правильний кут у шпагаті

 

Кут/градус шпагату вимірюється лініями, утвореними по внутрішнім частинами стегон від коліна до коліна.

 

Дед-ліфт (DL)

 

Дед-ліфт озачає початкове положення тіла. Ноги можуть торкатися підлоги перед виходом у дед-ліфт. В процесі виходу в дед-ліфт тіло не повинно торкатися пілона. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ використовувати пілон в якості підтримки при виконанні дед-ліфта, а також використовувати ноги для надання прискорення або махового руху. Завершення дед-ліфта відбувається в перевернутому положенні. Дед-ліфт можна виконувати на статичному або динамічному пілонах. Для парних виступів дед-ліфт повинен бути виконаний у синхронному порядку обома партнерами.

Зверніть увагу: обов’язковий повітряний дед-ліфт не входить до групи обов’язкових силових елементів

 

Парні елементи на підлозі (Дуети FLR 1-9)

 

Ці елементи включають парні елементи, виконані на підлозі, де один або обидва партнери знаходяться в положенні стоячи або лежачи.


Партер

 

Партер – всі рухи, які виконуються спортсменом на підлозі, окрім положення стоячи. Партер може включати рухи із задіянням пілона.

 

Парні елементи в повітрі (Дуети FLY 1-13)

 

Ці елементи включають парні підйоми, коли один партнер тримає іншого, який, в свою чергу, торкається або не торкається пілона. З метою демонстрації найвищого рівня складності (НРС) суддям, спортсмени повинні виконувати підйоми, що включають складні силові елементи на елементи на гнучкість.

 

Положення тіла у весь зріст

 

Положення тіла у весь зріст включає голову, торс, ноги та ступні.

 

Утримання положення протягом двох секунд

 

Обов’язковий елемент зараховується з моменту виходу спортсмена в необхідне положення. Позиція повинна бути зафіксована на дві секунди. Перехід в та з обов’язкового елементу не зараховується як утримання позиції. Зверніть увагу: це розраховано на справедливе оцінювання, що дозволяє спортсменам показати правильну форму, положення тіла та силу при виконанні обов’язкових елементів, і не відвернути від потоку рухів.

 

LOC (РК)

 

LOC (РК) означає Рівень Креативності програми виступу. Спортсмен демонструє креативність, виконуючи або використовуючи оригінальні та інноваційні ідеї для створення своєї програми. Чим вище рівень креативності, тим більше балів нараховується за такий елемент.

 

LOD (РС)

 

LOD (РС) означає Рівень Складності елементу. Чим вище рівень складності, тим більше балів нараховується за такий елемент.

 

Загальні бали за LOD (РС)

 

(0 = Простий, 0.5= Середній, 1 = Складний, 1.5= Дуже складний та 2 = Надзвичайно складний):

 

Нижче наведений загальний рівень відповідного типу елементу, що виконується спортсменом при виконанні програми.

 

• 0 = Простий рівень –включає елементи, технічна вартість яких складає 0.1 - 0.2

• 0.5 = Середній рівень - включає елементи, технічна вартість яких складає 0.3 - 0.4

• 1 = Складний рівень - включає елементи, технічна вартість яких складає в 0.5 - 0.6

• 1.5 = Дуже складний рівень - включає елементи, технічна вартість яких складає в 0.7- 0.8

• 2 = Надзвичайно складний рівень - включає елементи, технічна вартість яких складає 0.9 - 1.0

 

Поняття Більшості:

 

Означає основне процентне значення конкретного аспекту в програмі спортсмена, наприклад 70% або більше.

 

Зворотний хват

Вихід спиною до пілона під час обертання (крутки).


Крутка (обертання)

 

Положення в крутці на статичному пілоні повинно утримуватися на 360°. Положення в крутці на динамічному пілоні утримується на 720°. Перехід в обов’язкову крутку та з неї не буде зараховуватися як необхідне мінімальне обертання.

 

Використання сцени

 

Використання сцени включає в себе кожний рух, виконаний на сцені без задіяння пілона. Це стосується всього партеру, під час виконання якого спортсмен не контактує з пілоном.

 

Підкидання на пілон (Дуети)

Обидва партнери повинні розпочинати програму на підлозі. Ловець повинен підкинути партнера на пілон силою. Під час підкидання настає момент, коли партнер не торкається підлоги, ловця або пілона до моменту його приземлення на пілон.

 

Перехід

 

Перехід – взаємопов’язаний елемент між крутками, партером, переворотами та підйомами.

 

 

Технічні надбавки

 

Максимальна кількість надбавок за техніку виконання програми складає 25.00 балів. Цей розділ включає оцінювання рівня складності всіх трюкових елементів на пілоні, комбінацій, переходів в та з трюків, а також рівня складності всіх парних синхронних/взаємопов’язаних елементів/ елементів на балансування і парних трюкових елементів. Судді звертають увагу на на елементи, які виконуються легко та витончено. Всі спортсмени повинні заповнити бланк Форми Технічних надбавок із зазначенням руху надбавок в процесі їх виконання. Приклад форми можна знайти наприкінці Правил суддівства. Цей розділ складається з наступних категорій:

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО - Одиничні надбавки (присуджуються за кожен раз):

 

Акробатичні підкидання: AC

 

Акробатичні підкидання – відпускання пілона на короткий проміжок часу та перехват «захват» пілона. Спортсмен має право рухатися вгору або вниз по пілона та/або змінювати напрямки/положення в процесі виконання перехвату. +0.5 (Макс. 1 бал)

 

Зриви: D

 

Швидкий контрольований спуск з пілона, який повинен складати не менше 1 (одного) метра. Під час зриву не допускається контакт рук з пілоном. +0.2 (Макс. 1 бал)

 

Сальто на /з пілона: FO

 

Сальто з пілона виконується з положення на пілоні та завершується на підлозі. Сальто на пілон виконується з положення на підлозі та завершується положенням на пілоні.

 

Обидва сальто повинні виконуватися у вигляді перевороту (перекиду), не торкаючись при цьому пілона або підлоги. Сальто можуть виконуватися вперед, назад та в сторони. Забороняється виконувати сальто з поворотом на 180° (див. «Штрафні санкції»). +1.0 (Макс. 1 бал)

 

Стрибки з/на пілон: JO

 

Стрибки з пілона – стрибок, який виконується з положення на пілоні та завершується положенням на підлозі. Стрибки на пілон – стрибок, який виконується з положення на підлозі та завершується положенням на пілоні. Мінімальна відстань стрибка складає 1 (один) метр. +0.2 (Макс. 1.2 бали)

 

Перехвати: RG

 

Перехвати означають втрату контакту з пілоном одним хватом кисті або руки на короткий проміжок часу та свідомий перехват пілона іншою рукою, наприклад, з «ліктьового хвату» в «хват кистю». Перехват є обов’язковим з метою уникнення падіння із зафіксованого положення. Не допускається контакт тіла з пілоном, окрім положення хвату. +0.2 (Макс. 0.8 бали)

 

КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - Одиничні надбавки (присуджуються за кожен раз):

*Примітка: Всі пояснення стосовно категорії Дуети застосовуються і до категорії Дуети

 

Синхронні зриви: D/SYN

 

Обидва партнери повинні виконувати зриви у синхронному порядку. + 0.2 (Макс. 1 бал)

 

Синхронні перехвати: RG/SYN

 

Обидва партнери виконують перехвати в синхронному порядку. + 0.2 (Макс. 1 бал)

 

Підйоми

 

Підйоми - спосіб пересування спортсмена по пілону (вгору, вниз), використовуючи лише руки та ноги. Підйоми можуть бути вертикальними, перевернутими, боковими і т.п. Макс. +2

Приклади підйомів на пілон

 

  Arm climb   Outside leg hang climb
  (підйом на руках)   (підйом через вис на дальній нозі)    
  Arm climb without elbow   Side climb
  (підйом на руках без ліктя)   (боковий підйом)
  Basic climb   Walking climb
  (базовий підйом)   (підйом кроком)
  Caterpillar climb    
  (гусеничний підйом)    
       

Елементи на гнучкість

Включають гнучкість ніг, спини та плечей. З метою демонстрації суддям найвищого рівня складності спортсмен повинен виконувати елементи, комбінації та переходи з повним збалансованим натягненням та рухливістю протягом виконання всієї програми. Макс. +2

 

Переходи на пілоні

 

Включають переходи в та з елементів та пілона, з положення на підлозі до пілона та з пілона на підлогу. З метою демонстрації суддям найвищого рівня складності (LOD) спортсмен повинен плавно виконувати всі рухи та правильно розташовувати тіло. Спортсмен повинен виконувати переходи чітко та легко. Макс. +2

 

Крутки

 

Положення в крутці повинно утримуватися відповідно до величини обертання, встановленої в критеріях виконання кожної крутки. Перехід з та в крутку не зараховується як необхідне мінімальне обертання. Див. визначення «Крутки» на стор. 6. Макс. +2

 

Силові елементи

 

Сюди відносяться: сила рук, тіла та ніг. З метою демонстрації суддям найвищого РС спортсмен повинен виконувати силові елементи та комбінації на демонстрацію сили верхньої та центральної частини тіла. Утримання та контроль такого силового елементу, як «flag» протягом 2 (двох) секунд або більше, продемонструє вищий РС (LOD). Макс. +2

 

КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - Загальна кількість надбавок (присуджуються одноразово):

*Примітка: Всі описи для категорії Соло застосовуються до категорії Дуети. Рівень складності кожного елементу буде виводитися в остаточний бал.

 

Підйоми

 

Підйоми обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення. Макс. +2

 

Елементи на гнучкість

 

Гнучкість обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення. Макс +2

 

Парні елементи на підлозі

 

Див. визначення на стор. 4. Макс +2

 

Парні елементи в повітрі

 

Див. визначення на стор. 5. Макс +2

 

Переходи на пілоні

 

Переходи на пілоні обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення. Макс +2

 

Силові елементи

 

Силові елементи обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення. Макс +2

 

Технічні списання балів

 

Не більше 25.00 балів може бути списано за техніку виконання. Цей розділ призначений для списання балів за незадовільне виконання всіх елементів (включаючи обов’язкові). Судді також можуть списати бали за втрату рівноваги, падіння, та невиконання необхідного елементу, наприклад, мінімум одного дед-ліфта. Кількість списаних балів залежить від рівня порушення. Рухи діляться на наступні групи:

 


КАТЕГОРІЇ СОЛО/ДУЕТИ - Одиничні списання (СПИСУЮТЬСЯ за кожен раз):

 

Падіння

 

Падіння – несподіване швидке неконтрольоване падіння на підлогу. Падіння може трапитися в будь-якому положенні на пілоні або в процесі сходження з пілона. Різниця в падінні та зриві полягає в контрольованості процесу. -3

 

Збалансованість

 

Збалансованість означає вміння спортсмена створити добре збалансований виступ, який включає рівну кількість різноманітних елементів. Спортсмен повинен підготувати збалансовану програму виступу, яка включатиме різні види трюків, наприклад, елементи на гнучкість, силові елементи, крутки, динамічні рухи, акробатичні елементи, партер та переходи, поєднуючи їх в хореографічну, сценічну та артистичну постановку з використанням в рівній мірі динамічного та статичного пілонів. Макс. +2

 

Впевненість

 

Впевненість – рівень впевненості спортсмена в своїй програмі. Спортсмен повинен приховувати свої переживання, поводити себе впевнено та харизматично, володіти сценою та увагою глядачів, виступ повинен виглядати правдоподібно. Макс. +2

 

Зв’язність

 

Зв’язність включає здатність спортсмена створити органічний та невимушений виступ. Спортсмен повинен продемонструвати зв’язувати рухи при сході з пілона, між пілонами, переходи з пілона на підлогу, з підлоги в стійки та зі стійок на підлогу. Послідовність, трюки, переходи, хореографічні та/або гімнастичні, та акробатичні елементи повинні бути органічно зв’язані, та виконуватися легко, природно, невимушено та витончено.


Рухи при переході з одного в інший елемент повинні виконуватися бездоганно. У жодному разі програма не повинна виглядати розділеною. Оцінка буде знижена, якщо спортсмен виконує елемент та очікує на аплодисменти. Макс. +2

 

Інтерпретація

 

Інтерпретація означає здатність спортсмена інтерпретувати музику, міміку, емоції, хореографію та здатність створювати характер, образ або історію. Спортсмен повинен створити хореографію, яка відображатиме відтінки музики та почуття, через які виражаються рухи. Музика, тіло та міміка повинні відповідати один одному. Також спортсмени повинні продемонструвати відповідність їх хореографії музиці та ритму. Maкс. +2

 

Розкриття образу, харизма

 

Спортсмен повинен володіти сценою. Він/вона повинні повністю контролювати свій виступ та справляти враження своїм переконливим стилем та манерою, які повинні бути як захоплюючими, так і харизматичними. Макс. +2

 

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Бали за хореографію:

 

Складність танцю

 

Рівень складності танцю означає хореографічну комбінацію танцювальних па та рухів, виконуваних на підлозі, не торкаючись пілона. Тривалість танцю не повинна перевищувати 7-10 секунд, і повнинная виконуватися в безперервній послідовності. Танець включає комплекс танцювальної хореографії. Спортсмен повинен створити танцювальні рухи, які відповідають музичному супроводу, відображають суть виступу, є захоплюючими та цікавими. Дуети також повинні виконувати танець окремо один від одного в синхронному порядку. Макс. +2

 

Використання сцени

 

Використання сцени означає здатність спортсмена використовувати всю сцену навколо пілона. Спортсмен повинен використовувати всю сцену, передню її частину, задню та центральну. Використання вертикальних рухів та рухів на підлозі повинно бути збалансоване. Макс. +2

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – Одиничні списання балів (списуються за кожен раз):

 

Обов’язкова програма

 

Всі спортсмени повинні виконувати встановлену кількість обов’язкових елементів. Оцінка від + 0.1 до +1.0 ставиться за умови виконання мінімальних вимог, наприклад, утримання положення протягом двох секунд, відповідний Кут розкриття шпагату/нахилу тіла. Спортсмен несе відповідальність за чисте виконання обов’язкового елементу перед суддями. Якщо обов’язків елемент був зроблений на межі, його не буде зараховано. Елементи з оцінкою +0.1 є легшими за ті, що оцінюються в +1.0 бал. Додатові бали нараховуються, якщо спортсмен виконує будь-який із дозволених бонусних елементів. Технічна оцінка дозволеного обов’язкового елементу залежить від вікової категорії та розряду. Див. розподіл на категорії нижче.


 

Розряд «Еліт»

 

Дорослі, Юніори та Майстри

Спортсмени повинні обрати 11 елементів:

o чотири (4) елементи на гнучкість

o чотири (4) силові елементи

 

o одна (1) крутка на динамічному пілоні

 
Зверніть увагу: Всі дед-ліфти повинні обиратися з таблиці дед-ліфтів на стор. 60.

o одна (1) крутка на статичному пілоні

o один(1) повітряний дед-ліфт

 

Силові елементи не включають обов’язковий силовий повітряний дед-ліфт.

Дуети


 

 

Початківці

Спортсмени повинні обрати 9 елементів:

o три (3) елементи на гнучкість

o три (3) силові елементи

 

o один (1) крутка на динамічному пілоні

o одна (1) на статичному пілоні

o один (1) дед-ліфт


 

Спортсмени повинні обрати 11 елементів:

o три (3) синхронні парні елементи, що включають:

- один (1) синхронний паралельний елемент

- один (1) синхронний взаємопов’язаний елемент

- один (1) синхронний елемент на балансування

o два (2) парних елементи на балансування, що включають:

- один (1) парний елемент на балансування

- один (1) парний силовий елемент на балансування

o три (3) парні елементи в повітрі, з яких спортсмени повинні виконати:

- один (1) елемент в повітрі із залученням одного партнера

- один (1) елемент в повітрі із залученням обох партнерів

- один (1) елемент в повітрі на вибір спортсмена

o один (1) парний елемент на підтримку

o один (1) елемент партеру

o один (1) синхронний повітряний дед-ліфт

 

 

Професіонали

Як зазначено вище – категорія Початківців відсутня.

 

Аматори

РОЗПОДІЛ НА КАТЕГОРІЇ

 

Дорослі, Юніори, Майстри та Дуети:

 

Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати обов’язкові з технічною вартістю від +0.5 до +1.0

 

*Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати повітряний дед-ліфт з оцінкою в три бали або вище. Див. стор. 60.

Спортсмени розряду «Професіонали» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною вартістю від +0.3 до +0.8.

Спортсмени розряду «Аматори» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною вартістю від +0.1 до +0.5.

 

Зверніть увагу: Категорії «Майстри» 50+ надається 20° допустиме відхилення від норми у всіх нахилах та шпагатах.

 

Початківці:

 

Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати обов’язкові з технічною вартістю від +0.3 до +0.8

Спортсмени розряду «Аматори» повинні обрати обовзякові елементи з технічною вартістю від +0.1 до +0.5

Зверніть увагу: Розряд «Професіонали» не відноситься до Початківців

 

Зверніть увагу: спортсмени не можуть обирати один і той же елемент повторно, навіть якщо він виконується при різних кутах, наприклад, F6 (шпагати 160°) /F22 (шпагати 180°). Те ж саме стосується допустимого відхилення тіла, наприклад, F64 (20° допустиме відхилення) /F71 (відхилення відсутнє)

 

Списання

 

Зі спортсмена можуть бути списані бали за наступне:

 

• Невиконання обраних обов’язкових елементів або, якщо елемент не був встановлений як елемент обов’язкової програми. -3

• Неналежне заповнення бланку форми обов’язкових елементів до змагань (див. стор. 77 та 78 з прикладами форм) -1

 

• Невиконання обов’язкових рухів з метою послідовного виконання елементу, як зазначено у формі обов’язкових елементів.* -1

 

* якщо послідовність виконання двох елементів, вказаних у формі, було змінено (наприклад, спортсмен виконує елемент 1, потім елемент 3, а потім елемент 2), два елементи, які було виконано у зворотному порядку, отримують 0 балів та штраф у розмірі -1 бал за перестановку місць двох елементів. -1 бал знімається за одну перестановку елементів. Якщо елемент включений до програми виступу, але не у відповідному порядку, і знаходиться за один елемент від того, де він повинен бути за програмою, таке зміщення буде вважатися втратою елементу, за яку буде знято 3 бали. (- 3)

 

 


Незарахування обов’язків елементів:

 

Неутримання обов’язкових елементів: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо вона/він не утримує положення обов’язкового елементу протягом необхідних двох (2) секунд відповідно до мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

 

Недотримання необхідного кута шпагату/нахилу тіла: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не виконуватиме обов’язковий шпагат та/або нахил тіла відповідно до мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

Неутримання встановленого в «критеріях» положення крутки: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не утримуватиме положення обов’язкового елементу відповідно до вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

 

Недотримання подальших мінімальних вимог: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не дотримуватиметься подальших мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

 

Обов’язкові бонуси:

Кожний обов’язковий бонус нараховується не більше двох (2) разів. Внесені у форму бонуси, які перевищують встановлений максимум не будуть враховані. Обов’язкові бонуси нараховуються лише тоді, коли обов’язковий елемент відповідає мінімальних вимогам. Нижче наведені обов’язкові бонуси:

 

Категорія Соло

 

Категорія Дуети

Травми під час виступу

 

Якщо на думку Головного Судді необхідна медична допомога, Головний Суддя повинен зупинити програму, якщо спортсмен сам цього не зробив. Спортсмен має право продовжити з місця, де він/вона перервався або, якщо це неможливо, надати час в розмірі до 10 секунд перед тим, як продовжити. Якщо спортсмен нездатний завершити програму, йому/їй не будуть зараховані бали, і такого спортсмена буде усунуто. Такі ж умови застосовуються до ситуацій, коли спортсмену була надана можливість продовжити програму з моменту призупинення, і він знову нездатний її завершити.

 

Не допускається повторне виконання всієї програми із самого початку, окрім випадків з недостачею музичного супроводу.

 


 

Світові чемпіонати спорту на пілоні

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.16 с.)