Додавання і віднімання натуральних чисел 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додавання і віднімання натуральних чиселНатуральні числа

 

1. Прочитайте числа: 12; 33; 517; 630; 2634; 5022; 91305; 40001; 999999; 703206; 1000000.

2. Чи є найменше натуральне число, а найбільше? Назвіть.

3. Чи є число 0 натуральним числом?

4. Які властивості натурального ряда чисел?

5. Числа 12 і 33 двоцифрові; 517 і 630 - трицифрові. Скільки цифрові числа 2637 і 1000000? Скільки різних цифр використовують в записах кожного із них?

6. Придумайте по два чотирицифрових, п’ятицифрових і шестицифрових числа

7. Світловий рік – відстань, яку світло долає за рік, дорівнює 9460528405000 км. Прочитайте це число.

8. Прочитай число розкладене по розрядах:

3·100000+7·10000+2·1000+1·100+5·10+8·1

5·10000+3·100

6·10000000+8·10000+1·1000+4·1

9. Яке з чисел більше ? Пояснити.

543281 або 543399; 35** або 15*** 9**1 або 9**5

6789123 або 6889123; 3**** або 9999

3495 або 3500; 12** або **12

10. Яке число більше числа 17 на 6 ?

На скільки 28 більше ніж 19? Яке число менше числа 32 на 8 ?

На скільки 45 менше ніж 59? Яке число більше числа 6 у 9 разів?

У скільки разів число 56 більше ніж 7? Яке число менше числа 64 у 8 разів?

У скільки разів число 8 менше ніж 72?

11. Число А складається з цифр : 1, 0, 7, 3; В – з цифр 1, 0, 7, ¾. Чи можна стверджувати, що число А менше за число В?

12. Яка властивість об’єднує усі числа, записані у фігурних дужках

{11; 12; 13; 14;15.}?

13. Що спільного між множиною літер у слові «воля», сторін прямокутника, кутів у класній кімнаті?

14. У чому різниця між числом і цифрою?

15. Знайди закономірність і назви наступні три числа: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13…

16. Назвіть п’ять натуральних чисел , які йдуть в оберненому порядку , починаючи з числа: а) 78 б) 33 в) 102

17. Знайти значення числового виразу :

32:4+3 42:6-5 36:6+9

32:8-3 27:9+7 81:9+11

42:7+5 27:3-7

 

18.   Клоун пропонує глядачам пограти з ним в гру . Він називає натуральне число. Хтось з глядачів називає ще більше натуральне число. Потім клоун називає ще більше число, глядач ще більше і т.д. Виграє той, хто назве число, більше якого ніяких натуральних чисел немає. Чи може хтось взагалі виграти в цій грі ? Поясніть.

19. Клоун зашифрував букви таким чином :

букви А Б В Г Д Е Ї Ж З К О Ч І
шифр

 

і розказав глядачам таку “секретну” казку: “Жили – були 5 13 5 і 2121.На дворі в них жили 781 12 11 10 і 8121. Приходить якось 2121 і схвильовано говорить : “2 13 51 ! Я бачу тільки 781 12 10 1 Ти не знаєш 56 8121 ?” 5 13 5 відповідає : “51 , знаю . Вона у 319 13. Але 8 там була морська 936951 ! 56 вона ?” “Я подарував 77 онучці 19 13”

Розшифруйте казку.

Зашифруйте такі слова : “ваза” , “газ” , “діва” , “їжа”.

 

20. Знайдіть значення виразу :

21+4·7 35+5·9 47+6·9 16+12·4

29-36·6 38-40:5 43-72:8 56-39:3

 

21. Назвіть усі розряди семицифрового числа .

22. Мама доручила Ігорю купити 3 пакети молока по 1 гривні і дала 4 гривні . В магазині ще було морозиво за 65 коп. Чи вистачить Ігорю грошей на 3 пакети молока і 1 морозиво ?

23. Яке число більше : восьмицифрове , або дев’ятицифрове?

Величини. Вимірювання величин.

 

Клоун, щоб посмішити публіку, розказав одну історію про те, як він ходив на рибалку. В цій історії він навмисно переплутав усі одиниці вимірювання. «Я прокинувся у 4 кг ранку. Поснідав, випив 1 км молока. Потім пішов на ставок. Відстань до нього чимала, 5 °. Вранці було прохолодно, температура всього 10 год тепла. тому я пішов швидко, зі швидкістю 6л. Прийшов, закинув вудку. Не пройшло і 20 см, як я спіймав першу рибину. Величезну, довжиною – 50 хвилин та вагою 3 км/год. Смачна була вуха.» Знайти всі помилки в розповіді. розставити правильно одиниці вимірювання.
 1. Клоун сказав : « Добре, я буду вимірювати масу одиницями маси. Для слона було заготовлено 600 кг сіна. Сьогодні ще привезли 50 ц. Та я привіз на возі ще 2 т. Тепер у нас одиниць корму заготовлено 600 + 50 + 2 = 652.» Виправте помилку клоуна.
 1. Телеграфні стовпи розміщені на відстані 50 м один від одного. Яка відстань між першим і останнім стовпом?
 1. Виразити в метрах : 3 км, 2 км 320м, 2км 40м, 2км 5 м, 23 км 45м, 680 км.

иразити в кг: 4000г, 2т, 3т 200г, 17000г.

Виразити в хв. : 2 год 120 с; 180 с; 1800с; 1год 240 с.

 

 1. Актор, виступаючи перед учнями, розповів їм про те, як їздив збирати гриби. Він переплутав деякі одиниці вимірювання величин і просив школярів виправити його. Розповідь була такою: « Прокинувся я і подивився на годинник. Стрілки показували 6 м. ранку. Швиденько поснідав і зі своїм другом поїхав до найближчого лісу, віддаленого від нашого міста на 20кг . Ранок був холодний, t не перевищувала 7 л тепла. Щоб зігрітись ми швидко йшли лісом в середньому по 5º за годину. зайшовши у ліс на відстань біля 2ц , ми потрапили на поляну, де росло 25 білих грибів. Найбільший з них мав масу понад 400год. На відстані 200 га трапилася нова поляна з якої ми теж зібрали не менш 2 вольт грибів. Прекрасний був настрій і ми гарно відпочили того дня. Через 4 милі ми повернулися до свого автомобіля і задоволені поїхали до дому.

Вкажи усі помилки у розповіді.

 

Рівняння. Корінь рівняння.

 

 1. Розв’язати рівняння:

а) х + 72= 119 б) х- 63 = 78 в) 150 – х = 83 г) х · 77 = 154

 

д) х : 7 = 21 е) 390 : х = 30

 

 
Клоун об’явив, що зараз задасть кожному глядачу розв’язати рівняння. З залу пролунали здивовані вигуки: «Скільки ж ви будете їх диктувати? Тут же кілька сотень! Останньому прийдеться чекати свого рівняння до ранку.» Клоун відпо­вів: «Нічого, я встигну продиктувати усі рівняння за 1 хвилину. Дивіться, я пишу рівність: х + а = 1000. Нехай кожний з вас підставить в цю рівність замість букви а номер свого міста. Одержуємо рівняння з буквою х. Розв’яжіть свої рівняння». Так знахідливий клоун швидко задав кожному по рівнянню. Підставте в рівність клоуна замість букви а число, яке дорівнює вашому зросту у см і розв’яжіть його.

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

 

а) 2 ·х + 1 = 7 б) 2 · х – 3 = 11 в) 17 – 3 · х = 8 г) 8+ 3 · х = 20

 

д) у : 4 = 6604 : 4

 

 1. Знайти х :

 

а) а + х = в б) а – х = в в) х – а = в

 

 1. Петро задумав число, додав до нього таке ж саме число і отримав задумане чи­сло. Яке число задумав Петро?

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

 

а) х – 15 = 100 б) х · 3 = 12 в) х + 7 = 33 г) 50 – х = 9

 

д) х : 6 = 60 е) 20 : х = 5

 

 1. При яких значеннях m вірна рівність:

 

4·( m – 5) = 4m – 20 ?

 

 1. Які з рівнянь не можна розв’язати:

 

а) 48 + х = 60 г) х – 180 = 540

б) 180 – х = 400 д) х + 76 = 76

в) х + 48 = 30 е) 48 + х = 40

 

 1. Складіть числові вирази з чотирьох двійок та знаків арифметичних дій так, щоб значення цих виразів дорівнювали 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

 1. Знайдіть сторону квадрата, у якому периметр і площа дорівнюють одному і тому самому числу.

 

Звичайні дроби.

 

 

1. Прочитайте: 1/7, 1/42, 1/355, 1/1001, 1/1000000.

 

2. Яка частина фігури замальована?

3. Яку частину року становить 1 місяць? 5 місяців? 8 місяців?

 

4. Яку частину м становить 1см; 5см; 10см; 20см?

 

5. Яку частину години становить урок?

 

6. Прочитай дроби, назві чисельник і знаменник кожного дробу і поясни, що вони означають:

7. Скільки г в Скільки кг в

8. Клоун об’явив антракт на і сказав , що в буфеті прода­ється морозиво порціями по . Усі сміялися, адже усім відомо, що тривалість антракту звичайно вимірюють у хвилинах, а масу порції морозива – у грамах. Скажіть, на скільки хвилин був об’явлений антракт і скільки г в одній порції морозива?

 

9. Клоун сказав, що його зріст а маса Усі сміялися, так як бачили, що клоун вибрав невдалі одиниці довжини і маси. Назвіть зріст клоуна у см і його масу у кг.

10. Поясніть рівність: 10 = 14 = ; ; 13: 10 =

11. Дріб дорівнює своєму чисельнику. Чому дорівнює її знаменник?

 

12. Яку частину години становлять:

15хв; 20 хв; 10хв; 5хв; 1хв; 30хв; 40хв; 50хв; 25хв; 7хв; 35хв; 55хв; 13хв; 53хв.

 

13. Скільки хвилин становлять:

від 1 год; від 30 хв; від 1 год; від 2 год; доби; тижня?

 

14. Як впізнати, який з 2-х дробів з однаковими знаменниками більше?

Як впізнати, чи дріб більше за 1, чи менше за 1, чи дорівнює 1?

Як називаються дроби менші за 1? А дроби більші за 1?

 

15. Порівняйте дроби:

 

16. Які з наступних дробів правильні, які неправильні:

17. При яких х дріб менших від дробу

18. При яких а дріб більший за дріб , але менший ?

 

19. Як зміниться дріб, якщо:

а) його чисельник збільшити у 2 рази; б) його чисельник зменшити у 3 рази;

в) його знаменник збільшити у 2 рази; г) його знаменник зменшити у 3 рази.

20. Знайди число, якщо а) його дорівнює 9; б) дорівнюють 10; в) його дорівнюють 21.

 

21. Назвіть одиницю у вигляді дробу зі знаменником : 8; 13; 71; 115.

 

22. При яких натуральних значеннях х дріб буде правильним:

а) б) в) г)

23. Знайди х:

24. Знайди цілу і дробову частину неправильного дробу:

25. Прочитайте мішані числа:

26. Між якими послідовними натуральними числами знаходиться мішане число:

27. Порівняйте числа: а) б) в)

г) д) е)

28. Знайти значення числового виразу:

а) д) з)

б) е) і)

в) є) и)

г) ж) ї)

 

29. Розв’яжіть рівняння:

а) г)

б) д)

в) е)

 

30. Назвіть неправильний дріб, який дорівнює мішаному числу:

а) б) в) г) д)

31.   Клоун гастролював у 2-х містах: в одному - тижня, у другому – на тижня менше. Скільки усього тижнів гастролював клоун? Скільки днів він провів у кожному місті?

 

32. Знайди різницю:

а) б) в) г) д) е) є) ж)

33. Розв’яжіть рівняння:

а) б) в) г) д)

34. Сума числа і його чверті дорівнює 20. Знайти це число.

35. При якому значенні у рівні дроби:

 

Десяткові дроби

 

 

1. Назвіть найстарший і наймолодший розряди у кожного з чисел:

65,18; 9,03; 4,0404; 7,01; 7,001; 7,0001; 6,0277.

 

2. Прочитайте числа: 3,1415; 31,415; 0,31415; 3,14150; 0,314150; 3,01415; 3,01040105.

 

3. Обчисліть результат і назвіть десятковим дробом:

а) 70 +7 + г) 5 + ж)

б) 80+ д) 40 + з)

в) е) і)

 

4. Замініть * цифрою:

5. Крохмаль становить 0,2 ваги картоплі. Скільки знадобиться картоплі для отримання 400г крохмалю?

 

6. Порівняйте числа:

6,31 і 17,28 0,0302 і 0,0032 0,5 і 0,49

6,837 і 6,829 0,025 і 0,035 0,4607 і 0,4617

43,24 і 43,172 5,025 і 5,03 6,001 і 6,01

0,527 і 0,572 16,2302 і 12,23 1,82 і 18,2

 

7. Яке натуральне число стоїть між числами: 18 і 20; 7,3 і 8,5; 33 і 34,3; 99,9 і 101; 0,23 і 1,7.

 

8. Між якими сусідніми натуральними числами стоїть число:

8,4; 16,376; 99,5; 83,17; 100,001.

 

9. Який знак треба поставити між цифрами 3 і 4 , щоб одержати число, яке більше 3, але менше за 4.

10. Клоун стверджував, що а) 3,7 < 3,278, так як у першому числі цифр менше ніж у другому; б) 25,63 = 2,563, так як в них одні й ті самі цифри і вони йдуть в одному й тому самому порядку. Усі сміялися, бо знали, що клоун не враховує положення, коми в запису десяткового дробу. Виправте клоуна.  

11. Прочитай дроби: 0,7; 0,70; 0,700; 0,7000; 0,70000. Що можна сказати про ці дроби?

 

12. До якого розряду округлені числа:

а) 15,357 ≈ 15,36 г) 10,5601 ≈ 10,560

б) 15,357 ≈ 15,4 д) 10,5601 ≈ 10,6

в) 15,357 ≈ 15 е) 10,5601 ≈ 10

 

13. Яка з точок лежить правіше на числовому промені?

А(3,5) чи В(3,4) Е(1,99) чи Н(2) К(0) чи Х(0,0001)

С(7,92) чи У(7,89) М(5,009) чи N(5.01) Q(0,001) чи Р(0,0001)?

 

14. Дивлячись на рівність 20,6 + 3,7 = 24,3 , назвіть, не обчислюючи, чому дорівнює різниця: 24,3 – 3,7 ?

 

15. Виконайте дії:

3,7 + 1,1 7,55 + 2,46 10 – 0,25

1,42 + 0,33 0,033 + 0,167 6,2 – 2,3

1,42 + 3,3 6,9 – 2,3 2,37 – 0,64

7,53 + 2,46 2,87 – 0,64 68,3 – 23,8

0,98 + 0,02 68,3 – 23,3 10 – 7,77

3,7 + 1,7 0,84 – 0,52 0,84 – 0,25.

 

16. Знайти суму:

7,8 + 0,1 0,25 + 0,1 0 + 0,57

7,8 + 0,2 0,25 + 0,01 23,629 + 0

7,8 + 0,7 0,25 + 0,001 3,456 + 1

 

17. Поставити правильно коми:

32 + 18 = 5 42 + 17 = 212 63 – 27 = 603

3 + 108 = 408 736 – 336 = 4 57 – 4 = 17

 

18. Обчислити:

3,249 ∙ 10 85,72 ∙ 0,1 2,5 : 10

0,12 ∙ 100 5,13 ∙ 0,01 137,258 : 100

0,1 ∙ 1000 725,3 ∙ 0,001 10,25 : 1000

328,697 ∙ 10000

 

19. Обчислити:

0,3 ∙ 8 9 ∙ 0,7 0,4 ∙ 0,6 0,42

1,4 ∙ 2 11 ∙ 0,6 0,12 ∙ 0,4 0,32

1,7 ∙ 3 5 ∙ 0,14 1,7 ∙ 0,3 0,112

0,13 ∙ 4 60 ∙ 0,5 1,9 ∙ 0,6 0,13

 

20. Знайти значення виразу, виконуючи обчислення найбільш зручним способом:

(19,3 ∙ 5) ∙ 20 57,48 ∙ 0,396 + 42,52 ∙ 0,396

2,5 ∙ 1,47 ∙ 4 0,89 ∙5,06 + 5,06 ∙ 1,11

0,2 ∙ 3,87 ∙ 0,5 53,76 ∙ 78,91 – 43,78 ∙ 78,91

0,25 ∙ 7,53 ∙ 0,4 8,39 ∙ 4,32 – 4,32 ∙ 6,39

 

21. Знайти 0,1 від 15,2; 0,01 від 132; 0,2 від 32.

 

22. Виконати ділення:

2,6 : 2 3,6 : 4 5,68 : 8 6,06 : 6

15,9 : 3 5,4 : 9 1,05 : 5 60,6 : 6

20,8 : 4 0,18 : 6 4,26 :6 11,11 : 11

18,9 : 9 0,24 : 3 0,032 : 4 111,1 :11

 

23. Використовуючи властивості множення і ділення, обчислити :

(7,7 ∙ 6) : 7 (17 : 25) : 4

(8,8 ∙ 9) :11 (7,9 : 5) : 2

 

24. Дивлячись на рівність 1,57 ∙ 1,2 = 1,884 , скажіть, не обчислюючи, чому дорівнює частка 1,884 : 1,2?

 

25. Знайти частку:

0,83 : 0,1 3,456 : 0,01 2,318 : 0,001 0,1 : 0,01

0,057 : 0,1 0,17 : 0,01 0,53 : 0,001 0,01 : 0,1

 

26. До якого розряду округлені числа:

2318,57 ≈ 2318,6 2318,57 ≈ 2320 2318,57 ≈ 2000

763,248 ≈ 800 763,248 ≈ 763 763,248 ≈ 763,25

 

Відсотки.

1. Як перетворити десятковий дріб у відсоток?

 

2. Як перевести відсоток у десятковий дріб?

 

3. Перетворити у десятковий дріб:

25%, 49%, 7%, 0,5%, 121%, 17,1%, 351,3%, 38%, 92%, 4%, 1%, 215%.

 

4. Перетворити у відсотки:

0,23; 0,98; 0,005; 0,716; 0,032; 1,92; 2,572; 0,35; 0,84; 0,01; 0,621; 0,071; 1,37.

 

5. На скільки відсотків 32 менше ніж 40? На скільки відсотків 40 більше 32?

 

6. Знайти:

0,01 від 725 від 123

0,25 від 100

7. Знайти число, якщо:

його дорівнює 25 ; 0,01 його дорівнює 0,2.

8. Знайти відсоток від числа:

1% від 100 10% від 50

50% від 50 20% від 200

25% від 40 110% від 200.

 

9. Знайти число, якщо:

80% його дорівнює 10

25% його дорівнює 5

50% його дорівнює 63

10% його дорівнює 40.

 

10. Вінні Пух взимку схуднув на 10%, але влітку знов поправився на 10%. Коли він був важчим: цієї осені, чи минулої?

 

Практичні обчислення.

 1. Знайди середнє арифметичне чисел:

8 і 10; 20 і 11; 6, 7 і 8; 19, 12 і 15; 5, 21, 11, і 23; 14, 33, 9 і 25; 10, 11, 12, 13 і 14; 19, 10, 7, 6, і 2.

 1. Яке з чисел більше: а) 12 або середнє арифметичне чисел 11 і 14; б) середнє арифметичне чисел 21 і 18 або число 20 в) середнє арифметичне чисел 7 і 8 або середнє арифметичне чисел 10, 9 і 6 ? г) середнє арифметичне чисел 19, 11 і 13, або середнє арифметичне 12, 18 і 14.
 2. Знайти задумане число, якщо середнє арифметичне числа 11 і задуманого числа дорівнює 10.
 3. Середнє арифметичне 2-х чисел а і в можна записати так: (а + в) : 2. Яким буквеним виразом можна записати середнє арифметичне 3-х чисел? 4-х чисел?

 

Задачі на рух.

1.Одночасно з одного пункту Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав на велосипеді у протилежному зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год. Через який час відстань між ними дорівнюватиме 60 км?

2. Одночасно з двох пунктів, відстань між яким 72 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав на велосипеді йому назустріч зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 36 км? Через який час вони зустрінуться?

3. В одному напрямі одночасно з двох пунктів, відстань між яким 72 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав навздогін Антону на велосипеді зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 36 км? Через який час Іван наздожене Антона?

4. Катер рухається вниз по річці зі швидкістю 15 км/год. Визначити власну швидкість човна, якщо швидкість течії 2 км/год.

5. Човен рухається вниз по річці зі швидкістю 20 км/год. А вверх по річці зі швидкістю 14 км/год. Яка швидкість течії річки? Яка власна швидкість катера?

6. Відстань між двома пристанями 5 км. За течією катер проходить цю відстань за 10 хвилин, а проти за 15 хвилин. Яка власна швидкість катера, та швидкість течії річки?

7. Діжки пального вистачає для роботи першого двигуна на 10 годин, а для другого двигуна на 15 годин. Яка частина пального залишилась у діжці після 4 годин роботи першого двигуна і 5 годин роботи другого двигуна? На скільки часу вистачить діжки пального, якщо двигуни працюватимуть одночасно?

8. В одному напрямі одночасно з двох пунктів, відстань між яким 64 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 5 км/год, а Іван виїхав навздогін Антону на велосипеді зі швидкістю 15 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 32 км? Через який час Іван наздожене Антона?

9. Катер рухається вниз по річці зі швидкістю 20 км/год. Визначити власну швидкість човна, якщо швидкість течії 4 км/год.

10. А)Човен рухається вниз по річці зі швидкістю 7 км/год. А вверх по річці зі швидкістю 13 км/год. Яка швидкість течії річки? Яка власна швидкість катера?

Б) За течією катер проходить відстань від А до В за 25 хвилин, а проти течії від В до А за 50 хвилин. Яка власна швидкість катера, та швидкість течії річки?

11. Відстань між двома містами 755 км. З них одночасно назустріч виїхали дві машини і зустрічаються вони через 5 год. Швидкість першої машини 76 км/год. Яка швидкість другої машини?

12. Два пішоходи вийшли з двох сіл назустріч один одному. Відстань між селами 22 км. Перший йшов з швидкістю 4 км/год та через 3 год зустрів другого, а другий пішохід йшов до зустрічі з першим пішоходом 2 год. Яка швидкість другого пішохода?

 

Натуральні числа

 

1. Прочитайте числа: 12; 33; 517; 630; 2634; 5022; 91305; 40001; 999999; 703206; 1000000.

2. Чи є найменше натуральне число, а найбільше? Назвіть.

3. Чи є число 0 натуральним числом?

4. Які властивості натурального ряда чисел?

5. Числа 12 і 33 двоцифрові; 517 і 630 - трицифрові. Скільки цифрові числа 2637 і 1000000? Скільки різних цифр використовують в записах кожного із них?

6. Придумайте по два чотирицифрових, п’ятицифрових і шестицифрових числа

7. Світловий рік – відстань, яку світло долає за рік, дорівнює 9460528405000 км. Прочитайте це число.

8. Прочитай число розкладене по розрядах:

3·100000+7·10000+2·1000+1·100+5·10+8·1

5·10000+3·100

6·10000000+8·10000+1·1000+4·1

9. Яке з чисел більше ? Пояснити.

543281 або 543399; 35** або 15*** 9**1 або 9**5

6789123 або 6889123; 3**** або 9999

3495 або 3500; 12** або **12

10. Яке число більше числа 17 на 6 ?

На скільки 28 більше ніж 19? Яке число менше числа 32 на 8 ?

На скільки 45 менше ніж 59? Яке число більше числа 6 у 9 разів?

У скільки разів число 56 більше ніж 7? Яке число менше числа 64 у 8 разів?

У скільки разів число 8 менше ніж 72?

11. Число А складається з цифр : 1, 0, 7, 3; В – з цифр 1, 0, 7, ¾. Чи можна стверджувати, що число А менше за число В?

12. Яка властивість об’єднує усі числа, записані у фігурних дужках

{11; 12; 13; 14;15.}?

13. Що спільного між множиною літер у слові «воля», сторін прямокутника, кутів у класній кімнаті?

14. У чому різниця між числом і цифрою?

15. Знайди закономірність і назви наступні три числа: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13…

16. Назвіть п’ять натуральних чисел , які йдуть в оберненому порядку , починаючи з числа: а) 78 б) 33 в) 102

17. Знайти значення числового виразу :

32:4+3 42:6-5 36:6+9

32:8-3 27:9+7 81:9+11

42:7+5 27:3-7

 

18.   Клоун пропонує глядачам пограти з ним в гру . Він називає натуральне число. Хтось з глядачів називає ще більше натуральне число. Потім клоун називає ще більше число, глядач ще більше і т.д. Виграє той, хто назве число, більше якого ніяких натуральних чисел немає. Чи може хтось взагалі виграти в цій грі ? Поясніть.

19. Клоун зашифрував букви таким чином :

букви А Б В Г Д Е Ї Ж З К О Ч І
шифр

 

і розказав глядачам таку “секретну” казку: “Жили – були 5 13 5 і 2121.На дворі в них жили 781 12 11 10 і 8121. Приходить якось 2121 і схвильовано говорить : “2 13 51 ! Я бачу тільки 781 12 10 1 Ти не знаєш 56 8121 ?” 5 13 5 відповідає : “51 , знаю . Вона у 319 13. Але 8 там була морська 936951 ! 56 вона ?” “Я подарував 77 онучці 19 13”

Розшифруйте казку.

Зашифруйте такі слова : “ваза” , “газ” , “діва” , “їжа”.

 

20. Знайдіть значення виразу :

21+4·7 35+5·9 47+6·9 16+12·4

29-36·6 38-40:5 43-72:8 56-39:3

 

21. Назвіть усі розряди семицифрового числа .

22. Мама доручила Ігорю купити 3 пакети молока по 1 гривні і дала 4 гривні . В магазині ще було морозиво за 65 коп. Чи вистачить Ігорю грошей на 3 пакети молока і 1 морозиво ?

23. Яке число більше : восьмицифрове , або дев’ятицифрове?

Додавання і віднімання натуральних чисел

 

 1. Як називають компоненти при додаванні і відніманні?
 1. Виконати дії:

37 + 11 18 + 35 26 + 54 + 48

142+33 25 + 54 9970 +89

753+246 11+12+13 11+12+13+14

9910+89 18+15+47

 1. На одній стороні алеї було 17 дерев. Коли посадили на ту ж сторону ще 4 дерева, то на другій стороні стало на 2 дерева більше, ніж стало на першій. Скільки дерев на другій стороні?
 1. В одному цеху 37 приладів, у другому – на 4 більше. У другий цех додали ще 3 прилади. Скільки приладів стало у другому цеху?
 1. Cуму чисел 22 і 4 збільшили на 2. Яке число отримали?
 1. Рибалка за першу годину спіймав 22 окуні, за другу годину – ще 4, за третю – ще 2. Скільки окунів він спіймав за три години?
 1. Потяг Кишинів – Москва йде через Київ. Від Кишинева до Києва він їде 12 годин. Це на 2 години менше, ніж час, потрібний йому на шлях від Києва до Москви. Скільки годин їде потяг від Кишинева до Москви ?
Клоун казав публіці: «За останній тиждень я став набагато товстіший. Важив усього 79 год. і став важче на три гривні. Уявляєте, скільки я зараз важу? (Замініть назви одиниць і скажіть, скільки важить клоун?)  
 1. Чому віднімання називають дією, оберненою додаванню?
 1. Як перевірити, чи правильно виконане віднімання?
 1. Дивлячись на рівність 53669 +67382 = 121051, скажіть, не обчислюючи, чому дорівнює різниця 121051 і 67382?
 1. Знайти значення числових виразів, не підраховуючи суми у кожному із них:

3+5-5 28+47-28 72356803 + 96873544 - 96873544

3+5-3 28+47-47 10001000010 + 22222222222 – 10001000010

 

 1. Виконати дії:

69 – 23 287 – 64 683 – 233 1000 – 25

62 – 23 2237 – 64 683 – 238 1000 – 777

 

 1. Які властивості числа 0 ви знаєте?

(а + 0 = а; а – 0 = а; а – а = 0).

 

Знайти закономірність. Заповнити кружечок.
Знайти закономірність. Заповнити кружечок.
Сума ніг дає те число, що і множення хвоста самого на себе
 1. Дописати по 2 числа у кожний рядочок:

3, 7, 11, 15 (19, 23)

12, 14, 13, 15 (14, 16)

3, 4, 6, 9 (13, 18)

 

 1. У запису 5555 постав між деякими цифрами знак «+», щоб отримати:

а) 20 б) 65 в) 110 г) 560

 

 1. Продовжити ряд а) 2, 5, 11, 23, 47… б) 3, 60, 120…
 1. Обчислити найбільш зручним засобом:

1) 123 + 349 + 877 + 651+ 1200

2) 6427 – 197

3) 2789 – 499

 

 1. Візьміть найбільше чотирьохцифрове число, додайте до нього найменше натуральне число. До результату додайте найменше трицифрове число. На скільки цей результат менше 11000?
 1. Чи може сума двох чисел дорівнювати одному з доданків?
 1. Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 2? у 2 рази? Кожний доданок збільшити на 2? у 2 рази?
 1. Як зміниться різниця, якщо зменшуване і від’ємник одночасно збільшити на одне і те саме число?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.011 с.)