ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додавання і віднімання натуральних чиселНатуральні числа

 

1. Прочитайте числа: 12; 33; 517; 630; 2634; 5022; 91305; 40001; 999999; 703206; 1000000.

2. Чи є найменше натуральне число, а найбільше? Назвіть.

3. Чи є число 0 натуральним числом?

4. Які властивості натурального ряда чисел?

5. Числа 12 і 33 двоцифрові; 517 і 630 - трицифрові. Скільки цифрові числа 2637 і 1000000? Скільки різних цифр використовують в записах кожного із них?

6. Придумайте по два чотирицифрових, п’ятицифрових і шестицифрових числа

7. Світловий рік – відстань, яку світло долає за рік, дорівнює 9460528405000 км. Прочитайте це число.

8. Прочитай число розкладене по розрядах:

3·100000+7·10000+2·1000+1·100+5·10+8·1

5·10000+3·100

6·10000000+8·10000+1·1000+4·1

9. Яке з чисел більше ? Пояснити.

543281 або 543399; 35** або 15*** 9**1 або 9**5

6789123 або 6889123; 3**** або 9999

3495 або 3500; 12** або **12

10. Яке число більше числа 17 на 6 ?

На скільки 28 більше ніж 19? Яке число менше числа 32 на 8 ?

На скільки 45 менше ніж 59? Яке число більше числа 6 у 9 разів?

У скільки разів число 56 більше ніж 7? Яке число менше числа 64 у 8 разів?

У скільки разів число 8 менше ніж 72?

11. Число А складається з цифр : 1, 0, 7, 3; В – з цифр 1, 0, 7, ¾. Чи можна стверджувати, що число А менше за число В?

12. Яка властивість об’єднує усі числа, записані у фігурних дужках

{11; 12; 13; 14;15.}?

13. Що спільного між множиною літер у слові «воля», сторін прямокутника, кутів у класній кімнаті?

14. У чому різниця між числом і цифрою?

15. Знайди закономірність і назви наступні три числа: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13…

16. Назвіть п’ять натуральних чисел , які йдуть в оберненому порядку , починаючи з числа: а) 78 б) 33 в) 102

17. Знайти значення числового виразу :

32:4+3 42:6-5 36:6+9

32:8-3 27:9+7 81:9+11

42:7+5 27:3-7

 

18.   Клоун пропонує глядачам пограти з ним в гру . Він називає натуральне число. Хтось з глядачів називає ще більше натуральне число. Потім клоун називає ще більше число, глядач ще більше і т.д. Виграє той, хто назве число, більше якого ніяких натуральних чисел немає. Чи може хтось взагалі виграти в цій грі ? Поясніть.

19. Клоун зашифрував букви таким чином :

букви А Б В Г Д Е Ї Ж З К О Ч І
шифр

 

і розказав глядачам таку “секретну” казку: “Жили – були 5 13 5 і 2121.На дворі в них жили 781 12 11 10 і 8121. Приходить якось 2121 і схвильовано говорить : “2 13 51 ! Я бачу тільки 781 12 10 1 Ти не знаєш 56 8121 ?” 5 13 5 відповідає : “51 , знаю . Вона у 319 13. Але 8 там була морська 936951 ! 56 вона ?” “Я подарував 77 онучці 19 13”

Розшифруйте казку.

Зашифруйте такі слова : “ваза” , “газ” , “діва” , “їжа”.

 

20. Знайдіть значення виразу :

21+4·7 35+5·9 47+6·9 16+12·4

29-36·6 38-40:5 43-72:8 56-39:3

 

21. Назвіть усі розряди семицифрового числа .

22. Мама доручила Ігорю купити 3 пакети молока по 1 гривні і дала 4 гривні . В магазині ще було морозиво за 65 коп. Чи вистачить Ігорю грошей на 3 пакети молока і 1 морозиво ?

23. Яке число більше : восьмицифрове , або дев’ятицифрове?

Величини. Вимірювання величин.

 

Клоун, щоб посмішити публіку, розказав одну історію про те, як він ходив на рибалку. В цій історії він навмисно переплутав усі одиниці вимірювання. «Я прокинувся у 4 кг ранку. Поснідав, випив 1 км молока. Потім пішов на ставок. Відстань до нього чимала, 5 °. Вранці було прохолодно, температура всього 10 год тепла. тому я пішов швидко, зі швидкістю 6л. Прийшов, закинув вудку. Не пройшло і 20 см, як я спіймав першу рибину. Величезну, довжиною – 50 хвилин та вагою 3 км/год. Смачна була вуха.» Знайти всі помилки в розповіді. розставити правильно одиниці вимірювання.
 1. Клоун сказав : « Добре, я буду вимірювати масу одиницями маси. Для слона було заготовлено 600 кг сіна. Сьогодні ще привезли 50 ц. Та я привіз на возі ще 2 т. Тепер у нас одиниць корму заготовлено 600 + 50 + 2 = 652.» Виправте помилку клоуна.
 1. Телеграфні стовпи розміщені на відстані 50 м один від одного. Яка відстань між першим і останнім стовпом?
 1. Виразити в метрах : 3 км, 2 км 320м, 2км 40м, 2км 5 м, 23 км 45м, 680 км.

иразити в кг: 4000г, 2т, 3т 200г, 17000г.

Виразити в хв. : 2 год 120 с; 180 с; 1800с; 1год 240 с.

 

 1. Актор, виступаючи перед учнями, розповів їм про те, як їздив збирати гриби. Він переплутав деякі одиниці вимірювання величин і просив школярів виправити його. Розповідь була такою: « Прокинувся я і подивився на годинник. Стрілки показували 6 м. ранку. Швиденько поснідав і зі своїм другом поїхав до найближчого лісу, віддаленого від нашого міста на 20кг . Ранок був холодний, t не перевищувала 7 л тепла. Щоб зігрітись ми швидко йшли лісом в середньому по 5º за годину. зайшовши у ліс на відстань біля 2ц , ми потрапили на поляну, де росло 25 білих грибів. Найбільший з них мав масу понад 400год. На відстані 200 га трапилася нова поляна з якої ми теж зібрали не менш 2 вольт грибів. Прекрасний був настрій і ми гарно відпочили того дня. Через 4 милі ми повернулися до свого автомобіля і задоволені поїхали до дому.

Вкажи усі помилки у розповіді.

 

Рівняння. Корінь рівняння.

 

 1. Розв’язати рівняння:

а) х + 72= 119 б) х- 63 = 78 в) 150 – х = 83 г) х · 77 = 154

 

д) х : 7 = 21 е) 390 : х = 30

 

 
Клоун об’явив, що зараз задасть кожному глядачу розв’язати рівняння. З залу пролунали здивовані вигуки: «Скільки ж ви будете їх диктувати? Тут же кілька сотень! Останньому прийдеться чекати свого рівняння до ранку.» Клоун відпо­вів: «Нічого, я встигну продиктувати усі рівняння за 1 хвилину. Дивіться, я пишу рівність: х + а = 1000. Нехай кожний з вас підставить в цю рівність замість букви а номер свого міста. Одержуємо рівняння з буквою х. Розв’яжіть свої рівняння». Так знахідливий клоун швидко задав кожному по рівнянню. Підставте в рівність клоуна замість букви а число, яке дорівнює вашому зросту у см і розв’яжіть його.

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

 

а) 2 ·х + 1 = 7 б) 2 · х – 3 = 11 в) 17 – 3 · х = 8 г) 8+ 3 · х = 20

 

д) у : 4 = 6604 : 4

 

 1. Знайти х :

 

а) а + х = в б) а – х = в в) х – а = в

 

 1. Петро задумав число, додав до нього таке ж саме число і отримав задумане чи­сло. Яке число задумав Петро?

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

 

а) х – 15 = 100 б) х · 3 = 12 в) х + 7 = 33 г) 50 – х = 9

 

д) х : 6 = 60 е) 20 : х = 5

 

 1. При яких значеннях m вірна рівність:

 

4·( m – 5) = 4m – 20 ?

 

 1. Які з рівнянь не можна розв’язати:

 

а) 48 + х = 60 г) х – 180 = 540

б) 180 – х = 400 д) х + 76 = 76

в) х + 48 = 30 е) 48 + х = 40

 

 1. Складіть числові вирази з чотирьох двійок та знаків арифметичних дій так, щоб значення цих виразів дорівнювали 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

 1. Знайдіть сторону квадрата, у якому периметр і площа дорівнюють одному і тому самому числу.

 

Звичайні дроби.

 

 

1. Прочитайте: 1/7, 1/42, 1/355, 1/1001, 1/1000000.

 

2. Яка частина фігури замальована?

3. Яку частину року становить 1 місяць? 5 місяців? 8 місяців?

 

4. Яку частину м становить 1см; 5см; 10см; 20см?

 

5. Яку частину години становить урок?

 

6. Прочитай дроби, назві чисельник і знаменник кожного дробу і поясни, що вони означають:

7. Скільки г в Скільки кг в

8. Клоун об’явив антракт на і сказав , що в буфеті прода­ється морозиво порціями по . Усі сміялися, адже усім відомо, що тривалість антракту звичайно вимірюють у хвилинах, а масу порції морозива – у грамах. Скажіть, на скільки хвилин був об’явлений антракт і скільки г в одній порції морозива?

 

9. Клоун сказав, що його зріст а маса Усі сміялися, так як бачили, що клоун вибрав невдалі одиниці довжини і маси. Назвіть зріст клоуна у см і його масу у кг.

10. Поясніть рівність: 10 = 14 = ; ; 13: 10 =

11. Дріб дорівнює своєму чисельнику. Чому дорівнює її знаменник?

 

12. Яку частину години становлять:

15хв; 20 хв; 10хв; 5хв; 1хв; 30хв; 40хв; 50хв; 25хв; 7хв; 35хв; 55хв; 13хв; 53хв.

 

13. Скільки хвилин становлять:

від 1 год; від 30 хв; від 1 год; від 2 год; доби; тижня?

 

14. Як впізнати, який з 2-х дробів з однаковими знаменниками більше?

Як впізнати, чи дріб більше за 1, чи менше за 1, чи дорівнює 1?

Як називаються дроби менші за 1? А дроби більші за 1?

 

15. Порівняйте дроби:

 

16. Які з наступних дробів правильні, які неправильні:

17. При яких х дріб менших від дробу

18. При яких а дріб більший за дріб , але менший ?

 

19. Як зміниться дріб, якщо:

а) його чисельник збільшити у 2 рази; б) його чисельник зменшити у 3 рази;

в) його знаменник збільшити у 2 рази; г) його знаменник зменшити у 3 рази.

20. Знайди число, якщо а) його дорівнює 9; б) дорівнюють 10; в) його дорівнюють 21.

 

21. Назвіть одиницю у вигляді дробу зі знаменником : 8; 13; 71; 115.

 

22. При яких натуральних значеннях х дріб буде правильним:

а) б) в) г)

23. Знайди х:

24. Знайди цілу і дробову частину неправильного дробу:

25. Прочитайте мішані числа:

26. Між якими послідовними натуральними числами знаходиться мішане число:

27. Порівняйте числа: а) б) в)

г) д) е)

28. Знайти значення числового виразу:

а) д) з)

б) е) і)

в) є) и)

г) ж) ї)

 

29. Розв’яжіть рівняння:

а) г)

б) д)

в) е)

 

30. Назвіть неправильний дріб, який дорівнює мішаному числу:

а) б) в) г) д)

31.   Клоун гастролював у 2-х містах: в одному - тижня, у другому – на тижня менше. Скільки усього тижнів гастролював клоун? Скільки днів він провів у кожному місті?

 

32. Знайди різницю:

а) б) в) г) д) е) є) ж)

33. Розв’яжіть рівняння:

а) б) в) г) д)

34. Сума числа і його чверті дорівнює 20. Знайти це число.

35. При якому значенні у рівні дроби:

 

Десяткові дроби

 

 

1. Назвіть найстарший і наймолодший розряди у кожного з чисел:

65,18; 9,03; 4,0404; 7,01; 7,001; 7,0001; 6,0277.

 

2. Прочитайте числа: 3,1415; 31,415; 0,31415; 3,14150; 0,314150; 3,01415; 3,01040105.

 

3. Обчисліть результат і назвіть десятковим дробом:

а) 70 +7 + г) 5 + ж)

б) 80+ д) 40 + з)

в) е) і)

 

4. Замініть * цифрою:

5. Крохмаль становить 0,2 ваги картоплі. Скільки знадобиться картоплі для отримання 400г крохмалю?

 

6. Порівняйте числа:

6,31 і 17,28 0,0302 і 0,0032 0,5 і 0,49

6,837 і 6,829 0,025 і 0,035 0,4607 і 0,4617

43,24 і 43,172 5,025 і 5,03 6,001 і 6,01

0,527 і 0,572 16,2302 і 12,23 1,82 і 18,2

 

7. Яке натуральне число стоїть між числами: 18 і 20; 7,3 і 8,5; 33 і 34,3; 99,9 і 101; 0,23 і 1,7.

 

8. Між якими сусідніми натуральними числами стоїть число:

8,4; 16,376; 99,5; 83,17; 100,001.

 

9. Який знак треба поставити між цифрами 3 і 4 , щоб одержати число, яке більше 3, але менше за 4.

10. Клоун стверджував, що а) 3,7 < 3,278, так як у першому числі цифр менше ніж у другому; б) 25,63 = 2,563, так як в них одні й ті самі цифри і вони йдуть в одному й тому самому порядку. Усі сміялися, бо знали, що клоун не враховує положення, коми в запису десяткового дробу. Виправте клоуна.  

11. Прочитай дроби: 0,7; 0,70; 0,700; 0,7000; 0,70000. Що можна сказати про ці дроби?

 

12. До якого розряду округлені числа:

а) 15,357 ≈ 15,36 г) 10,5601 ≈ 10,560

б) 15,357 ≈ 15,4 д) 10,5601 ≈ 10,6

в) 15,357 ≈ 15 е) 10,5601 ≈ 10

 

13. Яка з точок лежить правіше на числовому промені?

А(3,5) чи В(3,4) Е(1,99) чи Н(2) К(0) чи Х(0,0001)

С(7,92) чи У(7,89) М(5,009) чи N(5.01) Q(0,001) чи Р(0,0001)?

 

14. Дивлячись на рівність 20,6 + 3,7 = 24,3 , назвіть, не обчислюючи, чому дорівнює різниця: 24,3 – 3,7 ?

 

15. Виконайте дії:

3,7 + 1,1 7,55 + 2,46 10 – 0,25

1,42 + 0,33 0,033 + 0,167 6,2 – 2,3

1,42 + 3,3 6,9 – 2,3 2,37 – 0,64

7,53 + 2,46 2,87 – 0,64 68,3 – 23,8

0,98 + 0,02 68,3 – 23,3 10 – 7,77

3,7 + 1,7 0,84 – 0,52 0,84 – 0,25.

 

16. Знайти суму:

7,8 + 0,1 0,25 + 0,1 0 + 0,57

7,8 + 0,2 0,25 + 0,01 23,629 + 0

7,8 + 0,7 0,25 + 0,001 3,456 + 1

 

17. Поставити правильно коми:

32 + 18 = 5 42 + 17 = 212 63 – 27 = 603

3 + 108 = 408 736 – 336 = 4 57 – 4 = 17

 

18. Обчислити:

3,249 ∙ 10 85,72 ∙ 0,1 2,5 : 10

0,12 ∙ 100 5,13 ∙ 0,01 137,258 : 100

0,1 ∙ 1000 725,3 ∙ 0,001 10,25 : 1000

328,697 ∙ 10000

 

19. Обчислити:

0,3 ∙ 8 9 ∙ 0,7 0,4 ∙ 0,6 0,42

1,4 ∙ 2 11 ∙ 0,6 0,12 ∙ 0,4 0,32

1,7 ∙ 3 5 ∙ 0,14 1,7 ∙ 0,3 0,112

0,13 ∙ 4 60 ∙ 0,5 1,9 ∙ 0,6 0,13

 

20. Знайти значення виразу, виконуючи обчислення найбільш зручним способом:

(19,3 ∙ 5) ∙ 20 57,48 ∙ 0,396 + 42,52 ∙ 0,396

2,5 ∙ 1,47 ∙ 4 0,89 ∙5,06 + 5,06 ∙ 1,11

0,2 ∙ 3,87 ∙ 0,5 53,76 ∙ 78,91 – 43,78 ∙ 78,91

0,25 ∙ 7,53 ∙ 0,4 8,39 ∙ 4,32 – 4,32 ∙ 6,39

 

21. Знайти 0,1 від 15,2; 0,01 від 132; 0,2 від 32.

 

22. Виконати ділення:

2,6 : 2 3,6 : 4 5,68 : 8 6,06 : 6

15,9 : 3 5,4 : 9 1,05 : 5 60,6 : 6

20,8 : 4 0,18 : 6 4,26 :6 11,11 : 11

18,9 : 9 0,24 : 3 0,032 : 4 111,1 :11

 

23. Використовуючи властивості множення і ділення, обчислити :

(7,7 ∙ 6) : 7 (17 : 25) : 4

(8,8 ∙ 9) :11 (7,9 : 5) : 2

 

24. Дивлячись на рівність 1,57 ∙ 1,2 = 1,884 , скажіть, не обчислюючи, чому дорівнює частка 1,884 : 1,2?

 

25. Знайти частку:

0,83 : 0,1 3,456 : 0,01 2,318 : 0,001 0,1 : 0,01

0,057 : 0,1 0,17 : 0,01 0,53 : 0,001 0,01 : 0,1

 

26. До якого розряду округлені числа:

2318,57 ≈ 2318,6 2318,57 ≈ 2320 2318,57 ≈ 2000

763,248 ≈ 800 763,248 ≈ 763 763,248 ≈ 763,25

 

Відсотки.

1. Як перетворити десятковий дріб у відсоток?

 

2. Як перевести відсоток у десятковий дріб?

 

3. Перетворити у десятковий дріб:

25%, 49%, 7%, 0,5%, 121%, 17,1%, 351,3%, 38%, 92%, 4%, 1%, 215%.

 

4. Перетворити у відсотки:

0,23; 0,98; 0,005; 0,716; 0,032; 1,92; 2,572; 0,35; 0,84; 0,01; 0,621; 0,071; 1,37.

 

5. На скільки відсотків 32 менше ніж 40? На скільки відсотків 40 більше 32?

 

6. Знайти:

0,01 від 725 від 123

0,25 від 100

7. Знайти число, якщо:

його дорівнює 25 ; 0,01 його дорівнює 0,2.

8. Знайти відсоток від числа:

1% від 100 10% від 50

50% від 50 20% від 200

25% від 40 110% від 200.

 

9. Знайти число, якщо:

80% його дорівнює 10

25% його дорівнює 5

50% його дорівнює 63

10% його дорівнює 40.

 

10. Вінні Пух взимку схуднув на 10%, але влітку знов поправився на 10%. Коли він був важчим: цієї осені, чи минулої?

 

Практичні обчислення.

 1. Знайди середнє арифметичне чисел:

8 і 10; 20 і 11; 6, 7 і 8; 19, 12 і 15; 5, 21, 11, і 23; 14, 33, 9 і 25; 10, 11, 12, 13 і 14; 19, 10, 7, 6, і 2.

 1. Яке з чисел більше: а) 12 або середнє арифметичне чисел 11 і 14; б) середнє арифметичне чисел 21 і 18 або число 20 в) середнє арифметичне чисел 7 і 8 або середнє арифметичне чисел 10, 9 і 6 ? г) середнє арифметичне чисел 19, 11 і 13, або середнє арифметичне 12, 18 і 14.
 2. Знайти задумане число, якщо середнє арифметичне числа 11 і задуманого числа дорівнює 10.
 3. Середнє арифметичне 2-х чисел а і в можна записати так: (а + в) : 2. Яким буквеним виразом можна записати середнє арифметичне 3-х чисел? 4-х чисел?

 

Задачі на рух.

1.Одночасно з одного пункту Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав на велосипеді у протилежному зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год. Через який час відстань між ними дорівнюватиме 60 км?

2. Одночасно з двох пунктів, відстань між яким 72 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав на велосипеді йому назустріч зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 36 км? Через який час вони зустрінуться?

3. В одному напрямі одночасно з двох пунктів, відстань між яким 72 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 4 км/год, а Іван виїхав навздогін Антону на велосипеді зі швидкістю 20 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 36 км? Через який час Іван наздожене Антона?

4. Катер рухається вниз по річці зі швидкістю 15 км/год. Визначити власну швидкість човна, якщо швидкість течії 2 км/год.

5. Човен рухається вниз по річці зі швидкістю 20 км/год. А вверх по річці зі швидкістю 14 км/год. Яка швидкість течії річки? Яка власна швидкість катера?

6. Відстань між двома пристанями 5 км. За течією катер проходить цю відстань за 10 хвилин, а проти за 15 хвилин. Яка власна швидкість катера, та швидкість течії річки?

7. Діжки пального вистачає для роботи першого двигуна на 10 годин, а для другого двигуна на 15 годин. Яка частина пального залишилась у діжці після 4 годин роботи першого двигуна і 5 годин роботи другого двигуна? На скільки часу вистачить діжки пального, якщо двигуни працюватимуть одночасно?

8. В одному напрямі одночасно з двох пунктів, відстань між яким 64 км, Антон вийшов пішки зі швидкістю 5 км/год, а Іван виїхав навздогін Антону на велосипеді зі швидкістю 15 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Через який час відстань між ними буде 32 км? Через який час Іван наздожене Антона?

9. Катер рухається вниз по річці зі швидкістю 20 км/год. Визначити власну швидкість човна, якщо швидкість течії 4 км/год.

10. А)Човен рухається вниз по річці зі швидкістю 7 км/год. А вверх по річці зі швидкістю 13 км/год. Яка швидкість течії річки? Яка власна швидкість катера?

Б) За течією катер проходить відстань від А до В за 25 хвилин, а проти течії від В до А за 50 хвилин. Яка власна швидкість катера, та швидкість течії річки?

11. Відстань між двома містами 755 км. З них одночасно назустріч виїхали дві машини і зустрічаються вони через 5 год. Швидкість першої машини 76 км/год. Яка швидкість другої машини?

12. Два пішоходи вийшли з двох сіл назустріч один одному. Відстань між селами 22 км. Перший йшов з швидкістю 4 км/год та через 3 год зустрів другого, а другий пішохід йшов до зустрічі з першим пішоходом 2 год. Яка швидкість другого пішохода?

 

Натуральні числа

 

1. Прочитайте числа: 12; 33; 517; 630; 2634; 5022; 91305; 40001; 999999; 703206; 1000000.

2. Чи є найменше натуральне число, а найбільше? Назвіть.

3. Чи є число 0 натуральним числом?

4. Які властивості натурального ряда чисел?

5. Числа 12 і 33 двоцифрові; 517 і 630 - трицифрові. Скільки цифрові числа 2637 і 1000000? Скільки різних цифр використовують в записах кожного із них?

6. Придумайте по два чотирицифрових, п’ятицифрових і шестицифрових числа

7. Світловий рік – відстань, яку світло долає за рік, дорівнює 9460528405000 км. Прочитайте це число.

8. Прочитай число розкладене по розрядах:

3·100000+7·10000+2·1000+1·100+5·10+8·1

5·10000+3·100

6·10000000+8·10000+1·1000+4·1

9. Яке з чисел більше ? Пояснити.

543281 або 543399; 35** або 15*** 9**1 або 9**5

6789123 або 6889123; 3**** або 9999

3495 або 3500; 12** або **12

10. Яке число більше числа 17 на 6 ?

На скільки 28 більше ніж 19? Яке число менше числа 32 на 8 ?

На скільки 45 менше ніж 59? Яке число більше числа 6 у 9 разів?

У скільки разів число 56 більше ніж 7? Яке число менше числа 64 у 8 разів?

У скільки разів число 8 менше ніж 72?

11. Число А складається з цифр : 1, 0, 7, 3; В – з цифр 1, 0, 7, ¾. Чи можна стверджувати, що число А менше за число В?

12. Яка властивість об’єднує усі числа, записані у фігурних дужках

{11; 12; 13; 14;15.}?

13. Що спільного між множиною літер у слові «воля», сторін прямокутника, кутів у класній кімнаті?

14. У чому різниця між числом і цифрою?

15. Знайди закономірність і назви наступні три числа: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13…

16. Назвіть п’ять натуральних чисел , які йдуть в оберненому порядку , починаючи з числа: а) 78 б) 33 в) 102

17. Знайти значення числового виразу :

32:4+3 42:6-5 36:6+9

32:8-3 27:9+7 81:9+11

42:7+5 27:3-7

 

18.   Клоун пропонує глядачам пограти з ним в гру . Він називає натуральне число. Хтось з глядачів називає ще більше натуральне число. Потім клоун називає ще більше число, глядач ще більше і т.д. Виграє той, хто назве число, більше якого ніяких натуральних чисел немає. Чи може хтось взагалі виграти в цій грі ? Поясніть.

19. Клоун зашифрував букви таким чином :

букви А Б В Г Д Е Ї Ж З К О Ч І
шифр

 

і розказав глядачам таку “секретну” казку: “Жили – були 5 13 5 і 2121.На дворі в них жили 781 12 11 10 і 8121. Приходить якось 2121 і схвильовано говорить : “2 13 51 ! Я бачу тільки 781 12 10 1 Ти не знаєш 56 8121 ?” 5 13 5 відповідає : “51 , знаю . Вона у 319 13. Але 8 там була морська 936951 ! 56 вона ?” “Я подарував 77 онучці 19 13”

Розшифруйте казку.

Зашифруйте такі слова : “ваза” , “газ” , “діва” , “їжа”.

 

20. Знайдіть значення виразу :

21+4·7 35+5·9 47+6·9 16+12·4

29-36·6 38-40:5 43-72:8 56-39:3

 

21. Назвіть усі розряди семицифрового числа .

22. Мама доручила Ігорю купити 3 пакети молока по 1 гривні і дала 4 гривні . В магазині ще було морозиво за 65 коп. Чи вистачить Ігорю грошей на 3 пакети молока і 1 морозиво ?

23. Яке число більше : восьмицифрове , або дев’ятицифрове?

Додавання і віднімання натуральних чисел

 

 1. Як називають компоненти при додаванні і відніманні?
 1. Виконати дії:

37 + 11 18 + 35 26 + 54 + 48

142+33 25 + 54 9970 +89

753+246 11+12+13 11+12+13+14

9910+89 18+15+47

 1. На одній стороні алеї було 17 дерев. Коли посадили на ту ж сторону ще 4 дерева, то на другій стороні стало на 2 дерева більше, ніж стало на першій. Скільки дерев на другій стороні?
 1. В одному цеху 37 приладів, у другому – на 4 більше. У другий цех додали ще 3 прилади. Скільки приладів стало у другому цеху?
 1. Cуму чисел 22 і 4 збільшили на 2. Яке число отримали?
 1. Рибалка за першу годину спіймав 22 окуні, за другу годину – ще 4, за третю – ще 2. Скільки окунів він спіймав за три години?
 1. Потяг Кишинів – Москва йде через Київ. Від Кишинева до Києва він їде 12 годин. Це на 2 години менше, ніж час, потрібний йому на шлях від Києва до Москви. Скільки годин їде потяг від Кишинева до Москви ?
Клоун казав публіці: «За останній тиждень я став набагато товстіший. Важив усього 79 год. і став важче на три гривні. Уявляєте, скільки я зараз важу? (Замініть назви одиниць і скажіть, скільки важить клоун?)  
 1. Чому віднімання називають дією, оберненою додаванню?
 1. Як перевірити, чи правильно виконане віднімання?
 1. Дивлячись на рівність 53669 +67382 = 121051, скажіть, не обчислюючи, чому дорівнює різниця 121051 і 67382?
 1. Знайти значення числових виразів, не підраховуючи суми у кожному із них:

3+5-5 28+47-28 72356803 + 96873544 - 96873544

3+5-3 28+47-47 10001000010 + 22222222222 – 10001000010

 

 1. Виконати дії:

69 – 23 287 – 64 683 – 233 1000 – 25

62 – 23 2237 – 64 683 – 238 1000 – 777

 

 1. Які властивості числа 0 ви знаєте?

(а + 0 = а; а – 0 = а; а – а = 0).

 

Знайти закономірність. Заповнити кружечок.
Знайти закономірність. Заповнити кружечок.
Сума ніг дає те число, що і множення хвоста самого на себе
 1. Дописати по 2 числа у кожний рядочок:

3, 7, 11, 15 (19, 23)

12, 14, 13, 15 (14, 16)

3, 4, 6, 9 (13, 18)

 

 1. У запису 5555 постав між деякими цифрами знак «+», щоб отримати:

а) 20 б) 65 в) 110 г) 560

 

 1. Продовжити ряд а) 2, 5, 11, 23, 47… б) 3, 60, 120…
 1. Обчислити найбільш зручним засобом:

1) 123 + 349 + 877 + 651+ 1200

2) 6427 – 197

3) 2789 – 499

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.068 с.)