Обслуговування високовольтних ліній автоблокування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обслуговування високовольтних ліній автоблокування.Подача електроенергії для пристроїв автоматичного блокування, електричної і диспетчерської централізації здійснюється за допомогою повітряних високовольтно-сигнальних ліній (ВСЛ СЦБ). Експлуатаційне обслуговування високовольтно-сигнальних ліній автоблокування потребує від кожного працівника суворого дотримання техніки безпеки при виконанні робіт.

При виявленні високовольтного проводу, що обірвався і лежить на землі або висячого, необхідно негайно прийняти заходи, що забезпечують попередження людей про небезпеку. В аварійних випадках, коли залишення лінії під напругою небезпечно для життя людей або стану пристроїв, вимикання високовольтної лінії електромеханіком допускається без наявності спеціального розпорядження (наказу), але з обов’язковим і негайним повідомленням начальника дистанції, його заступника або змінного інженера дистанції.

Включення і відключення лінійних роз’єднувачів варто робити в діелектричних рукавицях. Приводи лінійних роз’єднувачів повинні бути замкнені на замок, ключ від яких повинний знаходитися в особи, яка робила відключення, чи виконавця робіт.

При роботі на опорах, ремонті і заміні проводів і опор високовольтних ліній автоблокування необхідно дотримуватися вимог, пропонованих для робіт на повітряних лініях. Роботи повинні проводитися тільки із зняттям напруги.

Плавкі вставки запобіжників ПКН можна заміняти тільки при знятій з лінії напрузі. В усіх випадках заміни плавких вставок перемички між трансформатором і запобіжником ПКН повинні бути закорочені і заземлені.

При обслуговуванні кабельних ліній приєднання силового кабелю до кенотронної установки та її випробування необхідно робити в діелектричних рукавицях, стоячи на діелектричному килимку або ізолюючій підставці, і тільки після попередньої перевірки відсутності напруги на кабелі покажчиком напруги. Після іспиту кабелю кенотронною установкою чи мегомметром кабель повинний бути розряджений на землю.

Перш ніж приступити до розкриття муфт чи розрізуванню кабелю, необхідно упевнитися в тім, що ці операції будуть проводитися на потрібному кабелі і що цей кабель відключений. Визначення на трасі підлягаючого ремонту силового кабелю проводиться звіренням його розташування з кресленнями розкладки; у тих випадках, коли немає впевненості в правильності визначення підлягаючого ремонту кабелю, необхідно для цієї цілі застосовувати кабельпошуковий індукційний апарат.

Приступаючи до розкриття чавунних муфт силових кабелів, працівник повинний надягти калоші, діелектричні рукавиці і захисні окуляри, встати на суху дошку або гумовий килимок, покладені на землю. Потім під кабель потрібно підкласти цеглини так, щоб муфта була у висячому положенні. Після відкручування гайок з болтів, що скріплюють кришки муфт, і видалення болтів легкими ударами молотка по краях муфти відокремлюють одну її половину. Іншу половину муфти акуратно знімають після прогріву поверхні муфти паяльною лампою. Після зняття кришки муфти необхідно ще раз переконатися у відсутності напруги за допомогою покажчика напруги. Якщо світіння в індикаторі нема, приступають до зрізання ізолюючої маси підігрітим заземленим ножем. На кабелях низької напруги відсутність напруги перевіряють спочатку покажчиком напруги, а після видалення ізолюючої маси – контрольною лампою. Знявши обережно масу до затискачів, замикають їх на землю накоротко. Тільки після цього можна працювати без діелектричних рукавиць і захисних окулярів.

Роботи з обслуговування пристроїв сортувальних гірок

При обслуговуванні пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок забороняється робити роботи на вагонних сповільнювачах, централізованих стрілках, світлофорах і інших пристроях СЦБ (колійні коробки, кабельні стійки, бутлежні перемички, швидкостеміри, вагоміри, педалі і т.д.), що знаходяться на коліях або у безпосередній близькості від них, під час розпуску поїзда з гірки, проходження локомотивів або подачі через зону робіт поїздів з підгіркового парку.

Електрозварювальні роботи, роботи з застосуванням пневматичного чи електроінструмента на напольних пристроях СЦБ або пристроях, що знаходяться в безпосередній близькості від колій, а також будь-які роботи в негабаритних місцях і в місцях з недостатньою видимістю чи чутністю повинні проводитися двома працівниками, один із яких виконує роботу, а інший є сигналістом і при наближенні до місця робіт рухомої одиниці зобов’язаний забезпечити своєчасний відхід обох у безпечне місце.

При оголошенні по зв’язку гучномовного оповіщення черговим по гірці або оператором, а також при подачі спеціального звукового сигналу про майбутній розпуск поїзда, проходженні локомотива чи пересуванні вагонів з підгіркового парку через зону робіт працюючі на напільних гіркових пристроях зобов’язані негайно припинити роботи; забрати з місця роботи всі інструменти, матеріали і запасні частини; відійти в безпечне місце, установлене наказом начальника дистанції.

На гірках, що мають додаткові пристрої огородження працюючих на сповільнювачах, зазначені пристрої перед провадженням робіт повинні бути перевірені і включені в дію. Роботи, що викликають вихід деталей вагонного сповільнювача за габарит наближення будівель і рухомого складу, дозволяється виконувати тільки після вимикання сповільнювача з дії, закриття відповідних шляхів і огородження місця роботи.

При установці гальмових балок, пружин і інших деталей вагонного сповільнювача видаляти сміття, сніг і т.п. з-під сповільнювача необхідно лопатою або шкребком, а очищати поверхні деталей – металевою щіткою. Збіг отворів між двома з’єднуваними за допомогою болтів деталями необхідно перевіряти бородком відповідного діаметра, але ні в якому разі не пальцем.

Перед початком електрозварювальних робіт зварник зобов’язаний перевірити наявність і надійність заземлення корпуса зварювального трансформатора і відсутність сіткової напруги в проводах, що йдуть до електротримача, яка може з’явитися при пробої обмоток трансформатора. Електрозварювальні роботи повинні проводитися в спецодязі і захисних окулярах. Не можна виконувати електрозварювальні роботи під час дощу без застосування брезентових наметів і гумового килимка. Електрозварювальні роботи проводяться з обов'язковим оформленням наряду-допуску.

Чищення стисненим повітрям пристроїв СЦБ механізованих або автоматизованих сортувальних гірок, що знаходяться на колії чи в безпосередній близькості від колій, повинно виконуватися двома працівниками, один із яких робить необхідну роботу, а інший є сигналістом і знаходиться в місці приєднання шланга до запірного вентиля повітропровідної мережі.

Працівник, що знаходиться у запірного вентиля, зобов’язаний уважно стежити за рухом у зоні робіт і за оголошеннями чергового по гірці або оператора, а також за подачею спеціального сигналу про майбутній розпуск состава, прослідуванні локомотива чи подачі поїзда з підгіркового парку.

Чищення пристроїв стисненим повітрям повинне виконуватися в спецодязі і захисних окулярах. При забрудненні пристроїв цементом, хімікатами, кислотами й іншими шкідливими речовинами чищення пристроїв повинне проводитися з особливою обережністю і з застосуванням спеціальних захисних засобів (респіраторів).

На автоматизованих і механізованих гірках, де експлуатуються електронні вимірники швидкості, необхідно дотримуватися спеціальних інструкцій з захисту обслуговуючого персоналу, розроблених стосовно до місцевих умов.

 

Основними видами робіт з технічного обслуговування є: огляд, перевірка дії, виміри характеристик, регулювання, чищення, змащення, фарбування, заміна деталей і вузлів, що зносилися, відновлення справної дії пристроїв при виникненні відмовлень. Технічне обслуговування здійснюється, як правило, без вимикання пристроїв з експлуатації.

Основними видами робіт з ремонту є: розбирання, ретельна перевірка, відновлення або заміна деталей, що зносилися, зборка, регулювання й випробування апаратури й устаткування. Ці роботи повинні виконуватися в майстернях.

До експлуатації і ремонту пристроїв електричної централізації допускаються особи, що мають фахову освіту і повинні пройти перевірку знань і мати посвідчення на допуск до робіт в електроустановках.

Особи, що не досягли 18 літнього віку, не можуть бути допущені до робіт по обслуговуванню і ремонту пристроїв електричної централізації.

Стан здоров’я працівників, які обслуговують пристрої електричної централізації визначається медичним оглядом при прийомі на роботу, а потім періодично відповідно до діючого положення, встановленого Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Виконувати роботи з технічного обслуговування пристроїв на коліях необхідно тільки в сигнальному жилеті. При оголошенні по мережі гучномовного зв’язку про прохід поїзда або пропуск рухомого складу, робітники зобов’язані негайно припинити всі роботи, зібрати матеріали, інструменти і т.д. у межі габариту, відійти в безпечне місце.

Роботи з обслуговування пристроїв електричної централізації повинні виконуватися в спецодязі. Носіння спецодягу дозволяється тільки на виробництві, спецодяг повинний бути справний і чистий.

Працюючий повинен виконувати тільки роботу, що входить у його службові обов’язки або доручену адміністрацією.

5.2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Приступаючи до роботи необхідно:

зробити запис у настільному журналі ШУ-2 про прийом чергування (для працівників із змінним чергуванням на посту);

належним чином підготувати своє робоче місце, маючи на увазі, що виконання роботи повинне бути зручним, а працюючий повинен знаходитися в сприятливому положенні, прибрати деталі, які не потрібні для виконання роботи;

перевірити інструменти і пристосування, необхідні для роботи;

перевірити загальний стан апаратури, з’єднувальних шнурів, штепсельних розеток, заземлення (для працюючих на посту).

При виконанні робіт на залізничних коліях і поблизу поїздів керівнику робіт або старшому електромеханіку необхідно:

провести цільовий інструктаж із працівниками, що виконують ці роботи;

перевірити наявність сигнальних і захисних засобів і матеріалів, необхідних для роботи;

визначити безпечне місце для пропуску рухомого складу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.014 с.)