Тема 11. Французька Республіка в повоєнний час 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Французька Республіка в повоєнний часПолітичне і соціально-економічне становище Франції після Другої світової війни. Зміни в позиціях Франції на світовій арені. Початок розпаду французької колоніальної імперії. “Тимчасовий режим”.

Четверта республіка. Конституція Четвертої республіки. Політична боротьба в роки Четвертої республіки. Розпад французької колоніальної імперії. Війна в Алжирі. Падіння Четвертої республіки. Встановлення режиму “особистої влади”.

П’ята республіка. Конституція П’ятої республіки. Зовнішня і внутрішня політика де Голля. Криза П’ятої республіки і масові молодіжні виступи. Відставка де Голля. Прихід до влади Помпіду.

Внутрішньополітичне життя і зовнішня політика Франції в 70-80-х рр. Президентські вибори 1981 і 1988 рр. Особливості політичних підходів президентів Жіскар д’Естена і Міттерана.

Політика «співіснування» у 80-90-х рр.. Сучасне політичне життя і зовнішня політика Франції.

 

Тема 12. Федеративна Республіка Німеччини

Політичні, економічні і духовні наслідки краху гітлеризму для німецького народу. Рішення Потсдамської конференції з німецького питання. Розкол Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Уряд К.Аденауера. Особливості економічного розвитку ФРН і доктрина “соціального ринкового господарства”. Відставка Аденауера. Надзвичайне законодавство. Утворення “великої колаіції”.


Вибори в бундестаг 1969 р. і утворення “малої коаліції”. Зовнішня і внутрішня політика ФРН. “Східна політика” уряду Брандта. Парламентські вибори 1983 р. і прихід до влади правоцентристської коаліції канцлера Коля. Зовнішня політика і соціально-економічний розвиток ФРН у 80-х рр.

Утворення об’єднаної Німеччини. Особливості входження території колишньої НДР до єдиної Німеччини. Сучасне політичне життя і зовнішня політика ФРН.

 

Тема 13. Італія після другої світової війни

Політичне становище Італії після звільнення від фашизму. Формування нової партійно-політичної системи. Проголошення республіки. Особливості італійської республіканської конституції.

Криза лівого крила політичних сил в Італії. Однопартійний уряд де Гаспері. Парламентські вибори 1948 р. Утвердження ХДП як найбільш впливової партії країни. Політичне житті Італії в 50-60-х рр. Назрівання кризи “лівоцентризму” наприкінці 60-х рр. Внутрішньополітичне становище Італії в середині 70-х рр. Дострокові парламентські вибори 1976 р. Політика «національної солідарності». Дострокові парламентські вибори 1979 р. Дострокові парламентські вибори 1983 р. Урядова коаліція п’яти партій. Кабінет Краксі. Повернення до влади християнських демократів. Самореформування ІКП та її перейменування. Зміни в політичній системі Італії наприкінці ХХ ст.. Сучасне політичне життя і міжнародні позиції Італії.Х. Археологія

 

Тема 1. Поняття про теорію та методологію археології.

Методики досліджень. Основні поняття: культурний шар, артефакт, археологічна культура, культурно-історична область. Хронологія та періодизація. Історіографія української археології ХІХ-ХХІ ст.

 

Тема 2. Ранній палеоліт України

Час і шляхи заселення людиною. Територіальні групи і пам’ятки. Неандертальські поховання.

 

Тема 3. Пізній і фінальний палеоліт.

Природне середовище і адаптаційні процеси. Типи поселень, житло, знаряддя праці. Пам’ятки. Духовна культура.

 

Тема 4. Мезоліт та неоліт України.

Хронологія та визначальні риси. Культурні спільності, культури і па­м’ят­ки. Основні технологічні досягнення. Поняття «неолітичної революції». Культури із відтворювальним типом господарства. Культури із привласнюючим типом господарства. Поховальні пам’ятки «маріупольського типу». Шляхи неолітизації України.

 

Тема 5. Енеоліт України.

Датування. Критерії виділення періоду. Трипільська культурно-історична спільність, періодизація та хронологія, пам’ятки. роль балканського металургійного центру в розвитку металообробки. Господарство. Світогляд та релігія. Локальні культури пізнього Трипілля. Чинники зникнення. Енеоліт Степової України. Середньостогівська культура. Місцева металургія за матеріалами постмаріупольської археологічної культури (АК).

 

Тема 6. Доба бронзи.

Датування. Критерії виділення періоду. Археологічні культури ранньобронзової доби Правобережжя та Степу. Катакомбна культурно-історична спільність, локальні культури, матеріальний комплекс, поховальний обряд. Культура багатопружкової кераміки. Зрубна (бережнівсько-маївська) культура, матеріальний комплекс. Сабатинівська культура: майстерні і скарби. Культури фінальної бронзи Лісостепу і Степу. Етнічна належність носіїв. Металургійні центри на території України.

 

Тема 7. Ранньозалізна доба.

Датування. Критерії виділення. Кіммерійські археологічні пам’ятки та їх датування. Проблема походження скіфського етносу. Історія Великої Скіфії. Пам’ятки матеріальної і духовної культури. Ознаки державності. Лісостепова Скіфія: пам’ятки та етнос, населення. Кримська Скіфія. Сармати в Україні. Пізньоскіфські городища Нижнього Дніпра.

Тема 8. Античні міста північного Причорномор’я.

Час та чинники колонізації Причорномор’я. Міста та сільська округа. Архітектурні пам’ятки, матеріальна культура, мистецтво. Взаємовідносини з варварським оточенням.

 

Тема 9. Давні слов’яни та Київська Русь.

Датування. Ранньослов’янські культури в Україні. Пам’ятки. Духовна культура. Літописні племена напередодні об’єднання. Київська Русь за пам’ятками археології: місто, село, замок. Кочовики Степу за часів Середньовіччя.

 

ХI. ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 1. Епоха антропосоціогенезу

Місце людини в світі тварин, біологічна систематика. Гомінідна тріада. Теорії походження людини та виникнення суспільства.

Викопні людиноподібні мавпи. Дріопітекові, їх систематика та місце в еволюційному процесі.

Австралопітекові види. Географія та датування знахідок австралопітеків. Дискусія про „людину вмілу” та знаряддя з гальки.

Архантропи: розповсюдження, морфологічні особливості. Роль гейдельберзької людини в антропогенезі.

Палеоантропи Старого Світу: морфологія, трудова діяльність, соціальна організація. Сутність неандертальської проблеми.

Завершення процесу антропогенезу. Виникнення кроманьонської людини.

Людські раси. Теорія моно- та поліцентризму.

ТЕМА 2. Епоха первісної (ранньої та пізньої) родової общини

Заселення Америки та Австралії. Виникнення роду; проблема екзогамії.

Ранньопервісна община мисливців, збирачів та рибалок, етапи розвитку. Зміни в господарстві та побуті в епоху мезоліту.

Основні засади соціальної організації ранньопервісної громади: форми власності, розподіл праці. Ініціації та соціальний статус члена общини. Геронтократія. Шлюбно-сімейні відносини. Рахунок спорідненості та форми поселення подружжя. Інфантицид. Община, локальна група, рід, плем’я та їх співвідношення.

Первісне палеолітичне образотворче мистецтво. Релігійні уявлення та їх форми.

Неоліт як період становлення пізньопервісної общини. Неолітична революція. Перехід до землеробства та скотарства на території України.

Обмін та його роль в розвитку пізньопервісної громади. Престижна економіка. Зміни у формах власності.

Родова організація, субклан і лінідж. Зміна соціального статусу жінки. Система лідерства. Бігмени.

Розвиток раціональних знань. Мистецтво. Міфологія та релігія.

Тема 3. Доба політогенезу

Економічні засади розпаду первісного суспільства. Винахід металів та їх впровадження в виробництво. Домашні промисли та становлення ремесла. Приватна власність і експлуатація. Види залежності та форми експлуатації.

Шляхи й механізми інституалізації влади: військовий, аристократичний, плутократичний. Чоловічі союзи, общинно-кастові структури. Політична організація, її основні риси та інститути управління.

Духовна культура часів політогенезу. Розквіт раціональних знань. Зародження наукових напрямків. Виникнення писемності. Зародження світових релігій. Міфологія. Народна творчість. Мистецтво.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.014 с.)