Плата за користування надрамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Плата за користування надрамиПорядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин у 2012 р. регламентується ст. 263 розділу XI Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначено суб'єктів цивільних відносин, які набули права користування ділянкою надр на підставі відповідного спеціального дозволу, - користувачів надр, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах, зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах (ділянках) надр.

Встановлено, що об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин (пп. 263.2.1 п. 263.2 ст. 263 Кодексу).

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджено в абсолютних значеннях (фіксовані вартісні показники одиниці об'єкта оподаткування) та відносних показниках (відсотки вартості одиниці об'єкта оподаткування) (п. 263.9 ст. 263 Кодексу).

Слід зазначити, що п. 9 розділу I Закону України від 22.12.2011 р. № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» (далі - Закон № 4235) п. 263.9 ст. 263 Кодексу викладено в новій редакції, де збільшено ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин на індекс промислових цін (111,3%), крім ставки по нафті та конденсату, яка залишилася на рівні 2011 р.

Звертаємо увагу, що в розділі II «Прикінцеві положення» Закону № 4235 зазначено, що він набирає чинності з 01.01.2012 р., за винятком окремих змін.

З огляду на приписи ст. 94 Конституції України та ст. 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи згідно зі ст. 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.2012 р.).

Таким чином, платники за I квартал 2012 р. (у травні цього року) подають до органів податкової служби два додатки 1 «Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)» до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня цього року включно, за ставками плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які діяли до набрання чинності Законом № 4235, а з 13 січня по 31 березня цього року включно - згідно із Законом № 4235. Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II, III та IV квартали цього року застосовуються ставки плати, встановлені Законом № 4235.

Порядок подання розрахунків плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов'язань у 2012 р. не змінився. Розрахунки плати за користування надрами, базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а їх сплата проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин є складовою доходів загальних фондів державного та місцевого бюджетів. Пропорційність надходження цього платежу до загальних фондів державного та місцевого бюджетів визначено Бюджетним кодексом України. Так, відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 29 глави 5 розділу II та підпунктів 4, 3 п. 1 статей 64, 66, 69 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України встановлено, що 50% плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі) належить до доходів загального фонду державного бюджету, а 50% - до загального фонду місцевого бюджету; плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Крім цього, повідомляємо, що відповідно до пп. 5 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку підприємства, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин.

Щодо порядку справляння у 2012 р. плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, повідомляємо наступне.

Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, регламентується ст. 264 Кодексу. Статтею визначено платників, об'єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати податкових зобов'язань, контроль та відповідальність платників плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності, які використовують у межах території України ділянки надр для: зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; провадження інших видів господарської діяльності.

Ставки плати встановлено окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання (п. 264.4 ст. 264 Кодексу).

Слід зазначити, що п. 10 розділу I Закону № 4235 п. 264.4 ст. 264 Кодексу викладено в новій редакції, де збільшено ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин на індекс промислових цін (111,3%).

У зв'язку з тим, що норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.2012 р.), платники за I квартал 2012 р. (у травні цього року) подають до органів податкової служби два додатки «Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин» до Податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня цього року включно, за ставками плати, які діяли до набрання чинності Законом № 4235, а з 13 січня по 31 березня цього року включно - згідно із Законом № 4235.

Порядок обчислення та сплати плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у 2012 р. не змінився.

Розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, і в повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів.

Форми податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1013.

 

 

Податковий менеджмент.

Податковий менеджмент — це частина загальної системи управління ринковою економікою, тобто складова загального менеджменту в цілому. У основі податкового менеджменту лежать загальні принципи і фундаментальні положення управління економікою, системного підходу та аналізу.Податковий менеджмент як система управління має свої об’єкт та суб’єкт управління. Об’єктом податкового менеджменту є податкові потоки, що рухаються в результаті виконання податками своїх функцій, а також податкового процесу на макро- і мікрорівнях.

Суб’єктами податкового менеджменту є держава в особі законодавчих і виконавчих органів влади (Верховна Рада України, Президент країни, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, митна служба, органи місцевого самоврядування, інші державні структури і установи). Мета державного податкового менеджменту та корпоративного відрізняються. Держава зацікавлена у зростанні податкових надходжень, а підприємства — у зменшенні податкових платежів. Проте спільна мета податкового менеджменту, незважаючи на його рівень, полягає у зміцненні фінансів, підвищенні економічної ефективності, забезпеченні економічного зростання.

Податковий менеджмент як система управління податками складається з декількох структурних елементів, що конкретизують її функціональне призначення:

• організації управління податковим процесом;

• податкового планування;

• податкового регулювання;

• податкового контролю.

податковий менеджмент базується на певних організаційних принципах:

• взаємозв’язок із загальною системою управління економікою і фінансами;

• комплексний і стратегічний характер прийнятих управлінських податкових рішень;

• динамізм податкового управління;

• багатоваріантність підходів і управлінських рішень;

• врахування фактора ризику при ухваленні рішень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.009 с.)