Тема 1.5: СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.5: СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯЗавдання для самостійної роботи

1. Правовий статус, повноваження і правові основи діяльності Державної судової адміністрації

2. Правовий статус, повноваження і правові основи діяльності Вищої ради юстиції

Письмова самостійна робота № 1

Надати письмові відповіді на наступні питання

1. В чому полягає суть і значення суддівського самоврядування

2. Які є форми суддівського самоврядування, надайте їх характеристику

3. В чому полягає діяльність Вищої ради юстиції України?

4. Охарактеризуйте правові основи діяльності Вищої ради юстиції України, її повноваження і порядок формування

5. Охарактеризуйте правові основи діяльності Державної судової адміністрації України, її повноваження і порядок формування

Практичне заняття № 6

Модульна контрольна робота № 1

1. Правоохоронна функція держави.

2. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності.

3. Поняття і ознаки правоохоронного органу.

4. Поняття і ознаки законності. Гарантії законності.

5. Нормативно-правові засади (джерела) судової і правоохоронної діяльності.

6. Міжнародні договори як засади судової і правоохоронної діяльності.

7. Основні види правоохоронної діяльності.

8. Функції правоохоронного органу.

9. Поняття та ознаки судової влади.

10. Функції судової влади.

11. Форми реалізації судової влади.

12. Поняття і значення принципу здійснення правосуддя виключно судами.

13. Поняття і значення принципу гарантування права на судовий захист.

14. Поняття і значення принципів змагальності і диспозитивності.

15. Поняття і значення принципу апеляційного і касаційного оскарження.

16. Конституційні принципи здійснення судової влади.

17. Основні категорії судової системи України.

18. Загальна характеристика судової системи України.

19. Принципи побудови судової системи України.

20. В чому полягає принцип доступності правосуддя

21. Інстанційність, територіальність і спеціалізація судової системи України

22. Порядок і підстави утворення і ліквідації судів.

23. Місцеві суди і їх місце в судовій системі України і повноваження.

24. Апеляційні суди і їх місце в судовій системі України і повноваження.

25. Вищі спеціалізовані суди і їх місце в судовій системі України і повноваження.

26. Загальна характеристика і повноваження Верховного Суду України.

27. Загальна характеристика і повноваження Конституційного Суду України.

28. Зміст і значення функції конституційного контролю.

29. Зміст і значення функції тлумачення Конституції і Законів України.

30. Процедура набуття статусу судді.

31. Припинення повноважень судді.

32. Правовий статус судді.

33. Суддя Конституційного Суду України: порядок призначення і повноваження.

34. Суддя Верховного Суду України: порядок призначення і повноваження.

35. Відповідальність суддів і порядок притягнення до відповідальності.

36. Правовий статус народних засідателів і присяжних.

37. Повноваження Вищої ради юстиції України.

38. Повноваження Державної судової адміністрації України.

39. Правовий статус і повноваження Кваліфікаційної комісії суддів.

40. Гарантії судової діяльності.

41. Суддівське самоврядування: поняття і завдання.

42. З’їзд суддів України.

43. Державний захист працівників суду.

44. Порядок призначення і повноваження голови суду.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Організація і діяльність правоохоронних органів в Україні

Тема 2.1: ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Завдання для самостійної роботи

1. Порядок призначення і звільнення Генерального прокурора України.

2. Повноваження Генерального прокурора України.

3. Колегії органів прокуратури.

4. Організація і порядок діяльності військової прокуратури.

5. Організація і порядок діяльності транспортної прокуратури.

6. Організація і порядок діяльності природоохоронної прокуратури.

7. Організація і порядок діяльності прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

8. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю.

Практичне заняття № 7

Семінар по темі:Прокуратура України в системі органів державної влади

План

1. Прокуратура України в системі органів державної влади

2. Завдання і функції прокуратури України

3. Принципи організації і діяльності прокуратури України

4. Правовий статус працівника прокуратури

Практичне заняття № 8

Захист доповідей по темі: Органи прокуратури в системі правоохоронних органів України

1. Прокуратура України як елемент системи стримань і противаг

2. Історичні аспекти становлення прокуратури України

3. Принципи діяльності прокуратури

4. Система органів прокуратури України

5. Генеральна прокуратура України в системі органів державної влади

6. Правовий статус Генерального прокурора України (вимоги, що висуваються, порядок призначення і звільнення, права та обов’язки, відповідальність)

7. Правовий статус працівника прокуратури

8. Акти прокурорського реагування

9. Поняття та мета прокурорського нагляду

10. Нагляд за додержанням і застосуванням законів

11. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

12. Нагляд за додержанням законів при виконання судових рішень у кримінальних справах і при застосуванні заходів примусового характеру

13. Підтримання державного обвинувачення в суді

14. Представництво інтересів громадянина або держави в суді

15. Правові основи діяльності органів прокуратури в України. Загальна характеристика основних правових актів

16. Дисциплінарний статут прокуратури України в системі правових підстав діяльності прокуратури

17. Характеристика і підстави застосування дисциплінарного стягнення до працівника прокуратури

18. Прокурор як учасник кримінального провадження

19. Прокуратура як орган дізнання і досудового слідства

Тема 2.2: ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Завдання для самостійної роботи

1. Історичні аспекти становлення міліції України

2. Виявлення і розслідування злочинів.

3. Процесуальний статус працівника міліції, що проводить дізнання.

4. Процесуальний статус працівника міліції, що проводить досудове слідство.

5. Слідчий апарат, його структура.

6. Завдання органів внутрішніх справ.

7. Правовий статус Міністра внутрішніх справ України.

8. Поняття і загальна характеристика служби в міліції.

9. Правовий статус працівника міліції.

10. Умови і підстави застосування зброї працівником міліції

11. Соціальний захист працівника міліції

12. Міністр внутрішніх справ. Повноваження, порядок призначення і звільнення

13. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України.

Практичне заняття № 9:

Семінар по темі:Організація і діяльність органів внутрішніх справ України

План

1. Поняття і загальна характеристика системи органів внутрішній справ України

2. Міліція України: правовий статус, основні завдання.

3. Основні права і обов’язки міліції.

4. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: система, загальна характеристика, повноваження

Тема 2.3: ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЄНІЗОВАНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Завдання для самостійної роботи

1. Система органів Державної прикордонної служби України.

2. Правовий статус військовослужбовця Служби безпеки України.

3. Правовий статус працівників Служби безпеки України.

4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

5. Контроль і нагляд за діяльністю Державної прикордонної служби України

6. Правовий статус працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Практичне заняття № 10

Семінар по темі:Організація і діяльність правоохоронних органів спеціального призначення

1. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України

2. Державна прикордонна служба України в системі правоохоронних органів України

3. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в системі правоохоронних органів України

4. Правовий статус і повноваження Управління державної охорони України.

Тема 2.4: ІНШІ ВОЄНІЗОВАНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ

Практичне заняття № 11

Семінар по темі:Діяльність органів державної влади, що виконують правоохоронні функції

1. Поняття, сутність і структура пенітенціарної системи України

2. Правовий статус і правоохоронна діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України

3. Правовий статус і правоохоронна діяльність Служби зовнішньої розвідки України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.009 с.)