Насінницька сівозміна та система удобрення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Насінницька сівозміна та система удобренняНа сьогоднішній день вірно складена та впроваджена сівозміна дає можливість отримувати високі та сталі врожаї. Правильність складання та дотримання сівозмін особливо важливе при вирощуванні насіннєвого матеріалу.

Зараз в господарстві діють такі сівозміни:

Перша польова 10-ти пільна сівозміна:

1. Багаторічні трави

2. Озима пшениця

3. Горох

4. Озима жито

5. Ячмінь

6. Вика+овес

7. Озима пшениця

8. Овес, яре тритикале

9. Яра пшениця

10. Ячмінь+б/т

Друга польова 6-ти пільна сівозміна

1. Гречка

2. Озиме жито

3. Овес

4. Гречка

5. Озиме тритикале

Таблиця 6

Система сівозмін у господарстві та стан їх освоєння

  Назва сівозмін № поля Фактичне розміщення культур у полях за 3 роки
Польова 10-ти пільна   Озима пшениця Ячмінь Горох
  Ячмінь Овес Озима пшениця
Озима пшениця Ячмінь Б/т
Овес Яра пшениця Вика+овес
Озиме жито Ячмінь Ячмінь
  Яра пшениця Овес Озима пшениця
  Ячмінь Б/т Озима пшениця
  Гречка Озима пшениця Овес,яре тритикале
  Овес Озима пшениця Яра пшениця
Овес Озиме жито Ячмінь+б/т
  Кормова 6-ти пільна     Гречка Гречка Гречка
  Тритикале Овес   Озима пшениця
Овес Тритикале Овес
Озима пшениця Гречка Гречка
Гречка Жито Тритикале
Жито Жито Тритикале
         

Дані сівозміни зовсім не відповідають, навіть примітивним правилам землеробства та рослинництва, але вони дають певний прибуток, що є основою сучасного сільського господарства. Дані сівозміни необхідно насичувати просапними культурами, що стане можливим лише після придбання необхідної техніки.

ДП ДГ Носівської СДС знаходиться в лісостеповій зоні, де за типами грунтів доцільно вирощувати ярі, озимі зернові культури та зернобобові.

Сівозміни та їх розміри є науково – обгрунтованими, раціональними, що забезпечує ефективне використання техніки, робочої сили, ріллі. Негативним по вирощуванню кормової сівозміни є те, що вона розміщена далеко від тваринницької ферми, що збільшує витрати на перевезення кормів.

Книга історії полів відновлена вже два роки з приходом нового агронома.

У зв'язку з тим, що сьогодні досить високі ціни на добрива, це призводить до підвищення собівартості насіння, а також не дає можливості господарству закупляти необхідну кількість потрібних за технологією добрив.

В господарстві органічні добрива не вносять, тому що немає ВРХ і спеціальної техніки.

У господарстві використовуються такі добрива: Nаа - аміачна селітра (NH4 NO2) (містить 34,4-35% азоту, (в аміачній і нейтральній формах). Це дуже цінне добриво для всіх культур на всіх ґрунтах при основному удобренні, сівбі і підживленні. Це слабо-кисле добриво,але на чорноземах систематичне внесення аміачної селітри практично не змінює реакції ґрунтового розчину. Вноситься під всі культури, крім багаторічних трав.

NPК – нітроамофоска, вміст NPК в якій 16,5% – це марка а. Перевага добрива в тому, що вирівняне співвідношення між елементами один до одного. Добриво гранульоване, добре розсівається, засвоювання Н3РО4 – 55%. Використовується під всі культури, при всих способах удобрення, на всих ґрунтах. У господарстві NPК вноситься при рядковому удобренні по 1 ц/га. Дана система удобрення не здатна забезпечувати високий сталий урожай.

 

Система обробітку ґрунту

Для здійснення технології вирощування культур у господарстві застосовували наступні сільськогосподарські машини: плуг ПЛН-5-35, борони БДТ-3, БДТ-7, БЗСС-1, зчіпка борін, культиватори КПС-4, сівалки СЗ-3,6, «Клен», СЗТ 3,6А, також селекційні сівалки – СН-16, СН-10Ц, СКС-6-10 Сільськогосподарські ґрунтообробні знаряддя використовували в агрегаті з тракторами Т-150, МТЗ-80/82, МТЗ-100, Т-25, Т-16.

Основний обробіток ґрунту під озиму пшеницю, попередником якої були багаторічні трави, полягає у проведенні дискування в двох напрямках відразу після збирання попередника та оранки на глибину 20-22 см ПЛН-5-35. Передпосівний обробіток включає дві культивації КПС-4, після посівний – коткування та боронування рано навесні.

Ячмінь добре реагує на зяблеву оранку після всіх попередників. В основний обробіток проводять дискування важкими боронами БДТ-7 і проводять зяблеву оранку. Глибина оранки на полях, де проведено 1-2 лущення, становить 20-22 см. При наявності осоту глибину оранки збільшують до 25-27 см. Оптимальні строки зяблевої оранки коливаються в межах другої половини вересня – першої або другої декади жовтня. В господарстві оранку проводять плугами ПЛН-5-35.

На відміну від озимих передпосівний обробіток ґрунту під ранні ярі зернові розпочинається при фізичному його достиганні. Рано навесні, як тільки грунт перестає мазатися, на полях, які швидко пересихають, з метою закриття вологи слід провести боронування і шлейфування зябу впоперек оранки. Передпосівний обробіток ґрунту повинен бути виконаний на глибину загортання насіння. Культивацію проводять за допомогою культиваторів КПС-4.

Основний обробіток під горох передбачає два дискування у протилежних напрямках після збирання попередника та при наступній масовій появі бур’янів.

 

 


Таблиця 7

Система обробітку грунту в польовій сівозміні

    С.-г. культури в порядку їх чергування в сівозміні   Основний обробіток Передпосівний обробіток Післяпосівний обробіток
захід глибина,см строк с.-г. машини захід глибина,см строк с.-г. машини захід глибина,см строк с.-г. машини
1. Багаторічні трави   - - - - - - - - - - - -
2. Озима пшениця   Дискування   Оранка 6-8   20-22 Після збирання поперед ника Початок серпня Т150К+БДГР-4,2   ПЛН-5-35 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Коткування Боронування   3-4 Відразу після сівби Рано на весні ЗККШ-6     Зчіпка борін  
3. Горох   Лущення дисковими лущильни ками в два сліди Оранка 6-8     20–22 Відразу після збирання поперед ника Жовтень   Т150К+БГР-4,2     ПЛН-5-35 Культивація+боронування   7-8 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Боронування Коткування   3-4 Рано на весні Відразу після сівби Зчіпка борін ЗККШ-6
  4.Озиме жито     5. Ячмінь     Дискування   Оранка     Дискування   6-8   20-22     10-12   Після збирання поперед ника Початок серпня   Після збирання поперед ника Т150К+БДГР-4,2   ПЛН-5-35   Т150К+БДГР-4,2 Культивація+боронування   Культивація+боронування   4-6     4-6 Перед сівбою в день її проведення   Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1     КПС-4+БЗСС-1 Коткування Боронування   Боронування Коткування     3-4 Відразу після сівби Рано на весні     Рано на весні Відразу після сівби ЗККШ-6     Зчіпка борін   Зчіпка борін   ЗККШ-6
6.Вика+овес   Дискування   10-12   Після збирання поперед ника Т150К+БДГР-4,2 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Боронування Коткування   3-4   - Рано на весні Відразу після сівби Зчіпка борін   ЗККШ-6
    7.Озима пшениця   Дискування   Оранка 6-8   20-22 Після збирання поперед ника Початок серпня Т150К+БДГР-4,2   ПЛН-5-35 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Коткування   Боронування   -     3-4 Відразу після сівби Рано на весні ЗККШ-6     Зчіпка борін
  8.Овес, яре тритикале   Дискування   10-12   Після збирання поперед ника Т150К+БДГР-4,2 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС 4+БЗСС-1 Боронування Коткування   -   3-4 Рано на весні Відразу після сівби Зчіпка борін   ЗККШ-6
9. Яра пшениця   Дискування     10-12   Після збирання поперед ника Т150К+БДГР-4,2 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Боронування   Коткування 3-4     -   Рано на весні Відразу після сівби Зчіпка борін     ЗККШ-6
10.Ячмінь+б/т   Дискування   10-12   Після збирання поперед ника Т150К+БДГР-4,2 Культивація+боронування 4-6 Перед сівбою в день її проведення КПС-4+БЗСС-1 Боронування Коткування 3-4   - Рано на весні Відразу після сівби Зчіпка борін ЗККШ-6

Підготовка насіння до сівби

Для посіву використовується добре відсортоване насіння з чистотою не менше 97 % і схожістю не менше 90%. Перед посівом його протруюють Вітаваксом 200 ФФ з нормою використання 1,5-3 л/т проти твердої сажки, фузаріозу та гельмінтоспоріозу на спеціальних машинах ПС-10. Частіше для посіву використовують насіння з урожаю попереднього року, так як свіжозібране насіння має нижчу схожість.

На території Полісся посів проводять з 1 по 15 вересня (іноді до 20), з нормою висіву 5-5,5 млн. схожих насінин. В Лісостепу – з 10 по 25 вересня, та нормою висіву 4-4,5 млн. В степовій зоні – з 20 вересня до 1-5 жовтня, з нормою висіву 3-3,5млн. В Криму посів можна проводити навіть 5-15 жовтня. Сіють звичайним рядковим способом.

Глибина загортання насіння становить 4-5 см., а при пересиханні верхнього шару грунту глибина збільшується до 6-8 см. Коткування проводять до, або після посіву.

 

5.4 Система заходів щодо боротьби з хворобами, шкідниками та бур'янами

При теперішньому рівні господарювання використання хімічних препаратів є обов'язковою частиною вирощування насіння. Але ціни на дані речовини іноді сягають небачених висот. Саме тому в господарстві хімічні речовини використовуються в мінімальній кількості.

Оскільки в господарстві у вирощуванні переважають зернові культури, то саме це сприяє накопиченню шкідливих організмів та збудників спільних хвороб.

Першими заходами захисту є боротьба з найбільш поширеними хворобами зернових, таких як кореневі гнилі, тверда та летюча сажки, борошниста роса, бура листкова іржа. Для зниження уражуваності цими хворобами можна проводити протруювання та інкрустацію хімічними препаратами такими, як: байтан-універсал (2 кг/га), 75% вітавакс (2,5-3 кг/га), 50% фундазол (2-3 кг/га) та інші. Також для одночасного захисту від хвороб і грунтових шкідників насіння можна обробляти комплексними препаратами як, наприклад, гемо гексаном (2 кг/га).

Проти гризунів можна використовувати корм змішаний зі 150-200 г аміачної води, або розкидання принад з фосфідом цинку витрачаючи 150-400г/га. При появі жужелиці та підгризаючих совок посіви обприскують 40% базудином 2-2,5 кг/га.

На даний час у господарстві спостерігається високий ступінь забур’яненості полів. Тому отримання високого врожаю сільськогосподарських культур неможливе без застосування інтегрованої системи захисту культур від бур’янів. При розробці інтегрованої системи захисту необхідно враховувати дуже багато факторів. Це і видовий склад бур’янів, і економічні можливості господарства, і економічні пороги шкідливості. Для здійснення цієї системи потрібно складати науково обґрунтовані перспективні та річні плани. У річному плані передбачають конкретні заходи та обсяги робіт, де в хронологічному порядку, починаючи передпосівним і закінчуючи післязбиральним періодами перераховують усі заходи, що належать до різних методів боротьби.

Система інтегрованого захисту посівів в господарстві передбачає раціональне поєднання біологічного, агротехнічного та хімічного методів боротьби. Ефективним біологічним методом є правильний вибір попередника для досліджуваної культури, що дозволяє значно знизити рівень забур’яненості, але зараз це є неможливим оскільки порушена система сівозмін.

Агротехнічний метод передбачає застосування різних систем основного, передпосівного та післяпосівного обробітків ґрунту, що дозволяє ефективно вести боротьбу з бур’янами, отримуючи при цьому екологічно чисту продукцію.

Хімічний метод є найбільш ефективним. В даному господарстві з хімічних препаратів застосовують на горосі (фюзелат 1,5 л/га), а на зернових (гранстар 15-25 г/га) Але у зв’язку із значною шкодою для навколишнього середовища в останній час набувають широкого поширення біологічні системи землеробства.

При застосуванні всіх цих методів необхідно враховувати еколого-економічні пороги забур’яненості (ЕЕПФ).

ЕЕП (еколого-економічний поріг) – це мінімальна кількість вегетуючих бур’янів або їх насіння в ґрунті на період виконання протибур’янових заходів, зокрема внесення гербіцидів, повне знищення сходів яких забезпечує одержання приросту врожаю, який відшкодовує витрати на здійснення цих заходів і збирання врожаю додаткової продукції при дотриманні планової рентабельності та екологічних регламентів. Цей показник дає змогу визначити економічну доцільність застосування різних заходів боротьби.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)