Стан насінництва в господарстві 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан насінництва в господарствіДП ДГ Носівська селекційна дослідна станція входить до складу центру наукового забезпеченняагропромислового виробництва Чернігівської області і одним із головних завдань її є вирощування оригінального та елітного насіння для забезпечення сільськогосподарських виробників. Щорічно вирощується понад 700 тонн оригінального та елітного насіння зернових, а саме озимої пшениці 200 т., озимого жита 165 т., ячменю 100 т., вівса 75т, озимого тритикале 120т., ярого тритикале 45т., яке реалізується виробникам Чернігівської та інших областей.

На Носівській селекційній дослідній станції вирощується насіння в основному сортів власної селекції, а також кращих сортів інших селекційних установ України.

За період існування станції склались позитивні традиції по гарантії якості вирощуваного насіння, для цього тут створені відповідні умови, а саме:

¨ окремі спеціальні сівозміни в СДС;

¨ комплекс механізмів для посіву, догляду та збирання врожаю;

¨ набір насінницької техніки та відповідних складських приміщень для зберігання насіння;

¨ підготовлені кадри спеціалістів, механізаторів та робітників, розроблені моральні та матеріальні стимули зацікавленості працюючих в забезпеченні високого врожаю та одержання якісного насіння.

Господарство забезпечене в достатній кількості технікою, для посіву, догляду та збирання, а також після збиральну доробку зерна, що дає можливість своєчасно провести підготовку насіння до посівних кондицій високої якості. Щорічно здійснюють державний контроль за посівними якостями Державною насіннєвою інспекцією.

Вирощене насіння господарство вирощує для своїх потреб, а також реалізує для інших господарств. У цілому господарство має потужну насіннєву базу, що дає можливість отримувати сталі прибутки.

 

4.2 Підбір сортів (гібридів)

На сьогоднішній день в господарстві ведеться насінництво сортів власної селекції, але іноді використовуються й інші високопродуктивні сорти.

Опис сортів озимого жита котрі вирощуються в господарстві: Синтетик 38
 
Цикл розвитку: озимий
   

 

Сорт зернового та кормового напряму, стійкий до вилягання, високий потенціал урожайності, добре реагує на мінеральне живлення, висока стійкість до грибних хвороб, крупне зерно, довгий колос, високе число падіння Стійкість до вилягання, засухи, осипання висока. Зимостійкість вище середньої. Ураження хворобами середнє.
Сорт виведений Носівською селекційною дослідною станцією Чернігівського інституту агропромислового виробництва УААН методом гібридизації. Різновидність вульгаре. Колір алейронового шару зерна світлий. Колеоптиль має сильне антоціанове забарвлення. Габітус рослини напівпрямостійний. Початок колосіння середнє. Постава колосу напівпохила. Кущ у період кущіння напівпрямостоячий. Стебло товсте, до 5 мм, міцне, не виповнене. Лист у період кущіння має опушення з нижнього боку біля піхви, восковий наліт слабкий. Лист зеленого кольору, крупний широкий. Колос у період повної стиглості циліндричний напівпрямостоячий, жовтий. Кіль різко виражений. Остюки довгі, напіввідхилені, зазубрені, світло забарвлені. Зернівка дуже крупна з рідкими волосками, овальна, світлого кольору. Характер боріздки виражений. Морфологічні особливості сорту, що дають змогу відрізнити його від інших сортів слідуючі: висока кущистість, крупне зерно, крупний колос та високе стебло (115-120 см). За період випробування урожайність сорту становила 53,2—62,0 ц/га. Максимальна врожайність — 79,8 ц/га, одержана на Маньківській ДСДС у 2004 році. Вегетаційний період 282-305 діб. Маса 1000 зерен 40,3-42,9 г. Висота рослини 115-120 см. Натура зерна 600-610 г/л. Вміст сирого протеїну 10,0 - 11,8%. Хлібне Цикл розвитку: озимий Рекомендовані зони ворощування: полісся, лісостеп, степ. Сотр синтетик створено Носівською селекційною дослідною станцією. Внесений до Реєстру сортів рослин України в 2007 році. Вихідним матеріалом використано гомозиготну за домінантним теном короткостеблості (HlHl)популяцію від глибоких насичуючих схерщувань донора к – 10028 (ВІР) з сортом Саратовське 4. Сорт характеризується високою продуктивною кущистістю, тому для формування оптимальної кількості колосоносних стебел на прлощі при вирощуванні синтетика Хлібне доцільно застосовувати низькі норми висіву.Сорт утворює 320 – 350 продуктивних стебел на м², що регулюється складним біологічним механізмом компенсаторного ефекту. Стебло в озимого жита Хлібне – невиповнена циліндрична соломина, яка складається з листової пластинки, вузлів і п´яти міжвузлів. Маса 1000 зерен в значній мірі виражає крупність насіння. Сорт має крупне зерно з масою 1000 зерен 44 – 52 г і більше. Велика крупність зерна синтетика Хлібне – сортова ознака.

 

Таблиця 5

Набір сортів культур для господарства

Культура Сорт, гібрид Вирощується чи провести сортозаміну
Озима пшениця Сонечко Вирощується
Озиме жито Хлібне Вирощується
Ячмінь Гося Сортооновлення
Овес Нептун Вирощується
Люцерна Владислава Вирощується
Озиме тритикале Славетне Вирощується
Яре тритикале Вікторія Сортозаміна
Конюшина Носівська-4 Вирощується

 

Планові і фактичні строки проведення сортозаміни та сортооновлення

.

Насінництво нерозривно пов'язане з селекцією і своєю організаційною структурою відображає рівень її розвитку й досягнуті результати. Ця галузь є зв'язувальною ланкою між селекцією і виробництвом. Важливим завданням насінництва є виробництво потрібної кількості високоякісного насіння, забезпечення швидших сортозаміни та сортооновлення.

Сортозаміна – це повна заміна на виробничих посівах одного сорту іншим сортом, занесеним до Реєстру. Здійснюється вона на основі даних державного сортовипробування. Тобто сорт, яким буде проводитися сортозаміна, перевищує за врожайністю національні стандарти, або має певні цінні ознаки.

На сьогоднішній день до Державного реєстру сортів та гібридів України занесено 29 сортів озимого жита, 2 сорти ярого та 4 батьківських компонента.

Швидка сортозаміна – надійний шлях підвищення урожайності. Вона здійснюється в міру занесення до Державного реєстру нових сортів у найстисліші строки. Для цього з моменту реєстрації нового сорту насінницька робота із старим сортом припиняється.

Загальновизнано, що сортозаміна має здійснюватися за 3-4 роки, щоб швидше реалізувати переваги нового сорту.

У нових сортів протягом виробничого використання з часом можуть погіршуватися господарські ознаки і біологічні властивості, що зумовлюється механічним і біологічним засміченням, розщепленням, появою мутантів та багато інших чинників. Тому виникає потреба проводити сортооновлення.

Сортооновлення – це заміна сортового насіння в господарствах насінням цих самих сортів, але вищих репродукцій. В товарних господарствах проводиться елітою або І репродукцією в певні строки прийняті науково-дослідною установою в зоні її діяльності. В господарстві сортооновлення проводиться не пізніше другої репродукції, тобто вирощується насіння добазове, базове та сертифіковане І та ІІ репродукцій, а потім воно замінюється вищими репродукціями.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 575; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.197 (0.009 с.)