Грунтові та кліматичні умови господарства (за останні три роки та середньобагаторічні) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Грунтові та кліматичні умови господарства (за останні три роки та середньобагаторічні)Станція розташована на Півночі Лісостепової зони, та південно- західній частині Чернігівської області на чорноземах глибоких малогумусних, вилугованих, що являються основною грунтовою різновидністю для всього Лісостепу Чернігівщини. Господарство має вигідне географічне положення до райцентру – 7 км, до обласного центру – 127 км, до залізниці – 1 км.

Господарство спеціалізується на впровадженні і розмноженні нових високоврожайних сортів озимих, ярих, зернових, зернобобових, овочевих і трав’яних культур. Другорядними галузями є виробництво технічних, кормових культур, м’яса свинини.

Клімат зони помірно теплий, м’який, з достатнім зволоженням. Переважаючі західні і північно-західні вітри приносять до 550…600 мм опадів на рік. Середньорічна сума опадів становить 504 мм. В окремі роки сума опадів значно відхиляється від середніх величин.

Таблиця 1

Кількість опадів за останні три роки

Роки Місяці За рік
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
- -

 

Розподіл опадів протягом року дуже нерівномірний. Максимальна кількість їх (майже 70%) приходиться на вегетаційний період. Найбільше опадів випадає в липні-серпні, що іноді заважає збиранню сіна, зернових. Кількість атмосферних опадів та їх розподіл по періодах року цілком забезпечує потребу сільськогосподарських культур в волозі, тим більше, що кількість випадаючих опадів набагато перевищує випаровування, що свідчить про те що гідротермічний коефіцієнт є більший одиниці

Все ж незважаючи на наявність позитивного балансу вологи, на дослідній станції не виключена можливість періодичних грунтових посух. А цьогорічні температури повітря сприяли розвитку атмосферних посух.

Замерзання грунту починається в другій декаді листопада. Середня глибина промерзання становить 73 см, а в окремі роки – 130 см. Настання зрілості грунту до посіву відмічається після повного відтавання і майже співпадає з переходом середньодобової температури 5ºС.

Сніговий покрив досить нестійкий, з настанням відлиг він часто розтає, і осідає іноді сходить зовсім, потім знову утворюється. За багаторічними спостереженнями сніговий покрив встановлюється в другій декаді грудня, а сходить наприкінці другої декади березня.

Висота снігового покриву в середньому досягає в грудні 5 см, в січні – 8 см, лютому – 12 см, інколи до 45 см.

Середньорічна температура повітря 6,9 ºС. в той же час в окремі роки середньорічна температура буває значно вищою. Середня температура найбільш холодного місяця січня становить -6,2ºС, а в найбільш теплого липня - +19,8ºС.(рис. 1)

В окремі роки температура повітря помітно відхиляється від середньорічних величин. Абсолютний мінімум температур, відмічений в січні-лютому, досягає – 33,0-34,0ºС, що вказує на можливі випадки вимерзання озимої пшениці, конюшини та деяких плодових дерев в саду. Особливої шкоди морози можуть завдати в малосніжні зими, коли можливе промерзання грунту на глибину вузла кущіння в озимих до критичної температури (-18,0; -20,0ºС).

Безморозний період становить в середньому 165 днів. Перші морози восени спостерігаються в першій декаді жовтня, а найпізніші – в кінці квітня. Але бувають роки з заморозками у вересні та в другій декаді травня. Період з температурами вище 5ºС, коли спостерігається вегетація рослин, триває 200 днів, а з температурою вище 10ºС – 160 днів, що відповідає вегетаційному періоду пізніх сільськогосподарських культур.

Рельєф даного району досить спокійний. Це типова рівнина, з невеликим нахилом до Дніпра, з малопомітною хвилястістю та наявності великої кількості блюдець та боліт, особливо в безстічних місцях та пониженнях.

Древня тераса р. Дніпро порізана густою сіткою річок, найбільші з них: Остер, Удай, Недра, Супій, В´юниця, Галка. Перераховані річки слабо врізані в свої береги і протікають по дуже заболочених, а місцями оторфованих, річних долинах.

Грунтотворними породами Бобровицько-Бахмачського агрогрунтового району являються алювіальні лесовидні суглинки, а в місцях вцілівших від розмиву – лес. Основним грунтовим покривом Бобровицько-Бахмачського агрогрунтового району являються: чорноземи глибокі малогумусні, чорноземно-лучні грунти, солончаки лучні, солонці і солоночаки, чорноземи опідзолені і сірі опідзолені, лучні карбонатні солончакові і торфово-оглеєні грунти.

Носівська селекційна дослідна станція розташована в центральній частині Носівського плато, яке по рельєфу і грунтовому покриву являється типовим для всього Бобровицько-Бахмачського агрогрунтового району. Основною грунтовою різновидністю землекористування станції являється чорнозем глибокий малогумусний вилугований.

Підвищені елементи рельєфу покриті чорноземом опідзоленим. В блюдцях і пониженнях залягають чорноземи глибокі, малогумусні, сильновилуговані. Периферійна частина північно-західної сторони покрита комплексом чорноземно-лучних солончаковатих і солонцюватих осолоділих грунтів. Лінія закипання з НСІ в вилугованих чорноземах 75-100 см, а в сильновилугованих на глибині 2 метри і нижче. Вміст гумусу біля 3%. Забезпеченість рухомим фосфором та обмінним калієм, в основному висока.

Такі грунти добре реагують на високі норми органічних добрив. Високу віддачу дають мінеральні, особливо азотні.

Таблиця 2

Характеристика грунтового покриву господарства

№ п/п   С.-г. Угіддя Основні грунтові відміни Показник властивостей і їх оцінка   Заходи з підвищення родючості
назва грунту площа, га середній вміст гумусу гранулометричний склад
  1.   Рілля   Чорноземи типові малогумусні вилуговані         3,0   легкосуглинкові Вапнування, внесення органічних добрив
  3.   Пасовища   Чорноземи типові малогумусні вилуговані   3,0   2,60 легкосуглинкові Вапнування, внесення органічних добрив
4.   Площа лісів Чорноземи типові малогумусні вилуговані     3,1   легкосуглинкові Вапнування, внесення органічних добрив
  5.   Ставки і водойми Чорноземи типові малогумусні вилуговані   2,0   2,69 легкосуглинкові Вапнування, внесення органічних добрив
6.   Інші земельні угіддя Чорноземи типові малогумусні вилуговані   9,0   2,90 легкосуглинкові Вапнування, внесення органічних добрив

2.2 Коротка господарсько-економічна характеристика господарства Дослідне господарство є базою для проведення науково-дослідної роботи в рослинництві і тваринництві. На його полях і тваринницьких фермах перевіряють агротехнічні та зоотехнічні методи, розроблені науковими співробітниками. Вирощують насіння зернових і зернобобових культур, овочів та багаторічних трав для проведення сортовипробування.

Головними цілями господарства є забезпечення у повному обсязі потреб товаровиробників області незалежно від форм власності в насінні високих репродукцій озимих зернових, зернобобових і круп’яних культур, овочів, а також племмолодняком свиней.

Щорічно вирощується понад 700 тонн оригінального та елітного насіння зернових, а саме озимої пшениці 200 т., озимого жита 165 т., ячменю 100 т., вівса 75т, озимого тритикале 120т., ярого тритикале 45т., та зернобобових культур, 15 тонн насіння багаторічних. З 1999 року відновив роботу на станції племрозплідник свиней, а в 2000 році реалізоване перше поголів’я. На даний час за рахунок реалізації поголів’я свиней станція забезпечує працівників стабільною заробітною платою.

Основними клієнтами є сільськогосподарські організації Чернігівської області, а також всі регіони України, м’ясо реалізується на Ніжинський, Прилуцький, Яготинський м’ясокомбінати.

 

 

Таблиця 3

Структура земельних угідь та їх використання в господарстві

Назва земельних угідь Площа, га Частка, %
від всієї землі від с.-г. угідь від ріллі
Площа всієї землі 808,9 - -
Сільськогосподарські угіддя 76,6 -
З них: рілля - 93,4 -
пасовища 3,0 - 0,5 -
Ліси - 4,4 -
ставки і водойми 2,0 - 0,3 -
інші земельні угіддя 9,0 - 1,4 -
Площа посівів всіх культур - _
в т.ч. озима пшениця - - 26,9
озиме тритикале - - 5,4
Ярих зернових - - 50,3
в т.ч. яра пшениця - - 12,1
ячмінь - - 16,7
Овес - - 8,1
гречка - - 4,8
горох - - 8,5
Кормових культур - - 17,4
в т.ч. багаторічних бобових трав - - 8,8
однорічних трав - - 8,6

На сьогоднішній день в господарстві проводяться значні роботи по впровадженню новітніх технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, а також введення в дію нових інтенсивних умов вирощування свиней.

Але нажаль, матеріально-технічна база, яка знаходиться на балансі в даного господарства не дає можливості забезпечити нормальне дотримання нових технологій. Саме тому потрібно поновляти технічну та матеріальну базу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.009 с.)