Практична робота №7 (2 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №7 (2 год.)Тема 4.2: Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

План:

1. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв.

2. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

конструкції з дієслівними формами на -но, -то.

3. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів.

4. Просте і складне речення.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

4. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

5. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

СРС №9 (2 год.)

Тема 4.3: Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

1. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників.

2. Особливості використання займенників у діловому мовленні.

3. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах.

4. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

3. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

4. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

5. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №10

Практична робота №8 (2 год.)

Тема 4.4: Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкування

План:

1. Синтаксичні структури у професійному мовленні.

2. Розповідна форма викладу матеріалу.

3. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення.

4. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні.

5. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні.

6. Просте і складне речення.

Література:

7. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

9. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

10. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

11. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №11

Практична робота №9 (2 год.)

Тема 5.1: Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів

План:

1. Документ — основний вид ділового мовлення.

2. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів.

3. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація.

4. Стандартні і нестандартні документи.

5. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №12

Практична робота №10 (2 год.)

Тема 5.2: Укладання документів щодо особового складу.

План:

  1. Реквізити документів та вимоги до їх написання.
  2. Автобіографія. Реквізити автобіографії.
  3. Поняття про наказ. Реквізити наказу, їх різновиди.
  4. Поняття резюме, реквізити, вимоги до складання.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №13

Практична робота №11(2 год.)

Тема 5.3: Текстове оформлення довідково — інформаційних документів

План:

1. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування.

2. Правила ділового листування.

3. Оформлення виробничіих звітів.

4. Виробничі протоколи та витяг з протоколу.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

СРС №10 (2 год.)

Тема 5.4: Текстове оформлення довідково — інформаційних документів.

План:

1. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.

2. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки.

3. Поняття про довідку. Реквізити довідки.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

СРС №11 (2 год.)

Тема 5.5: Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

План:

1. Оформлення розпорядчих документів: наказ, розпорядження, постанова.

2. Основні вимоги до складання організаційних документів. Статут, положення, інструкція.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Заняття №14

Практична робота №12 (2 год.)

Тема 5.6: Укладання фахових документів.

План:

1. Поняття про відомість. Види відомостей.

2. Поняття про накладну. Реквізити накладної.

3. Поняття про акт. Види актів відповідно до змісту. Реквізити акта.

 

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

 

Заняття №15

Практична робота №13 (2 год.)

Тема 5.7: Укладання фахових документів.

План:

1. Поняття про договір. Види договорів. Реквізити та вимоги до складання.

2. Трудова угода. Реквізити трудової угоди.

3. Поняття про контракт, їх вимоги до складання.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

 

Заняття №16

Практична робота №14 (1 год.)

Тема 5.8: Укладання фахових документів.

План:

1. Поняття про ордер. Реквізити та правила оформлення.

Література:

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

Тема: Узагальнення вивченого з теми «Складання професійних

Документів» (1 год.)

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Горбула О.Д. Ділова українська мова. – К., 2000. – 226 с.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. — Харків: Торсінг, 2005.- 448 с.

4. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: Торсінг, 2006.- 448 с.

5. Паламар Л. М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. - К., 2000. – 240 с.

6. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – Харків, 2007. – 232 с.

7. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

8. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л. О.Пустовіт — К.: Довіра, 2000 — 1017 с.

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К., 2004 — 302 с.

 

Додаткова

1. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. – К.. 2005. – 160 с.

2. Довідник з культури мови /За ред. Єрмоленко С.Я. – К., 2005. – 399 с.

3. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. – К., 2002. – 200 с.

4. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 222 с.

Словники

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

2. Русанівський та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

3. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.

4. Словник іншомовних слів / За ред. Мельничука П.В. — К., 1977 — 635 с.

5. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.036 с.)