Установка словника для перевірки правопису 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Установка словника для перевірки правописуПеред початком набору тексту необхідно виконати налаштування програми на перевірку правильності введення цього тексту вбудованим словником для перевірки правопису у відповідності до мови вибраної користувачем.

Для цього потрібно виконати команду

- Меню Сервис, Язык, Выбрать язык.

Із запропонованого списку вибрити мову словника, який буде перевіряти введений текст, та натиснути кнопку ОК.

Автоматичний перенос слів

У режимі автоматичної розстановки переносу відбувається виставлення переносу без участі користувача персонального комп’ютера. Під час введення тексту користувачем, програма, згідно правил граматики, самостійно переносить слова у випадку, коли текст, що набирається не поміщується у рядку.

Під час повторного редагування тексту такі переноси розставляються заново автоматично, що є дуже важливим.

Для включення автоматичного перенесення слів оберіть команду

‑ МенюСервис, Язык, Расстановка переносов, виберіть опцію Автоматическая расстановка переносов.

Автотекст

Для прискорення набору тексту у документ використовують елемент Автотекст, який дозволяє вставляти в текст документа цілі фрагменти.

Існує два способи створення Автотексту.

Спосіб перший:

- Ввести потрібний фрагмент (як у прикладі на рис. 18).

- Виділити цей фрагмент.

- Меню Вставка, Автотекст, Создать (або Alt+F3).

- У діалоговому вікні Создание элемента автотекста потрібно ввести скорочену позначку для вашого фрагменту тексту, у випадку, поданому на рис. 18 буква П.

- Натиснути кнопку ОК.

Рис. 18. Створення Автотексту

Для того, щоб вставити створений елемент Автотексту до тексту документа потрібно виставити курсор у потрібне місце на аркуші, набрати на клавіатурі створену раніше позначку і натиснути функціональну клавішу F3.

Спосіб другий:

- Меню Вставка, Автотекст, Автотекст, закладка Автотекст.

- Ввести ім’я елемента, кнопка Добавить, кнопка ОК.

Для того, щоб вставити створений елемент автотексту до тексту документа потрібно виставити курсор у потрібне місце

- Меню Вставка, Автотекст, Автотекст.

- Вибрати зі списку потрібний елемент, кнопка Вставить.

Автозаміна

Існує ще один спосіб прискорити набір тексту у документ.

У випадку, коли в документі часто зустрічаються невеликі однакові фрагменти тексту їх введення можна замінити набором з клавіатури одного або декілька символами.

За допомогою опції Автозамена фрагмент тексту, що повторюється можна вставити у документ виконавши набір з клавіатури тільки декількох, раніше оговорених у діалоговому вікні автозаміни, символів.

Для створення автозаміни потрібно визвати команду:

МенюВставка, Автотекст, Автотекст, закладка Автозаміна. У діалоговому вікні виставити:

- Під словом „Заменить” – ввести короткий довільний символ, букву, чи словосполучення.

- Під словом „На …”– ввести текст, на який повинен бути автоматично замінені буква, слово чи словосполучення у документі, набрані в вікні Заменить.

- Кнопка Добавить, ОК.

Для того, щоб вставити створений елемент Автозаміна до тексту документа потрібно виставити курсор у потрібне місце, ввести символ, аналогічний вибраному у вікні Заменить та натиснути клавішу Пробіл на клавіатурі.

Зразок створення аавтозаміни дивись на рис. 19.

Рис. 19. Створення елементу Автозаміна

Форматування символів і абзаців

Програма текстового процесора ділить текст на складові: сторінки, абзаци, символи. Кожному з них властиві певні ознаки, так званий формат.

Формат елемента тексту (сторінки, абзацу, символу) – це властивості даного елемента.

Процес завдання форматів у програмах обробки тексту називається форматуванням.

Форматування символів –використовується для окремих літер, слів, текстових фрагментів і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, типу написання (курсив, жирним, з підкресленням тощо), кольору шрифту, відстані між символами. Форматування символів можна виконувати як при введенні тексту, так і після його завершення.

Форматування абзацу – задає параметри розміщення абзацу відносно полів аркуша та сусідніх абзаців, визначає міжрядковий інтервал та абзацний відступ.

Найшвидшими засобами форматування є кнопки панелі інструментів та передбачені комбінації клавіш. Більш точне налаштування форматів виконується за допомогою діалогових вікон.

Форматування Шрифту

1. Виділити фрагмент тексту.

2. Вибрати на панелі інструментів Форматирования тип шрифту (гарнітуру), розмір (кегль), тип написання (Ж, К, Ч) тощо.

Або

- Меню Формат, Шрифт,

вкладка Шрифт, установити гарнітуру, тип написання, кегль, колір, тип підкреслення, видозміну;

вкладка Інтервал – стиснути або розширити текст; виставити між символьний інтервал, виконати зміщення тексту по вертикалі.

вкладка Анімація – виконати художнє оформлення тексту спец ефектами.

Форматування Абзацу

Для форматування одного цілого абзацу достатньо виставити курсор в будь яку позицію в абзаці, тобто виділяти весь абзац не обов’язково.

Для форматування декількох абзаців необхідно виділити потрібну ділянку тексту.

Абзаци мають певні абзацні відступи. Абзацний відступ може стосуватися не тільки для першого рядка, а й усіх рядків абзацу. Одиниці вимірювання відступу виставляються на горизонтальній лінійці.

Абзац може починатися не тільки відступом, а й виступом, коли перший рядок абзацу ніби нависає над основною частиною.

Для форматування абзацу можна вибрати наступні способи:

1. За допомогою інструментів панелі Форматирования.

2. За допомогою горизонтальної лінійки.

3. За допомогою меню: - Меню Формат,Абзац.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 291; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)