Vie economique et sociale du pays 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Vie economique et sociale du paysdescendance f походження
maternité f материнство
natalité f народжуваність
dénatalité f падіння народжуваності
droit m familial сімейні права
chef m de famille голова сім'ї
droits m pl des époux права подружжя
congé m de maternité декретна відпустка
droits m pl des enfants права дітей
allocation f familiale сімейна допомога
mariage m шлюб
mariage m civil mariage m devant l'officier de l'état-civil громадянський шлюб
mariage m religieux церковний шлюб
mariage m de convenance mariage m de raison шлюб за розрахунком
un bon mariage вигідний шлюб
acte m de mariage свідоцтво про шлюб
mariage m putatif mariage m blanc mariage m fictif фіктивний брак
faire un mariage d'argent одружуватись заради грошей
contrat m de mariage брачний договір
demande f en mariage пропозиція вступити до шлюбу
prendre en mariage одружуватися
donner en mariage видати заміж
annuler le mariage визнати шлюб недійсним
contracter le mariage укласти шлюб
dissoudre le mariage розірвати шлюб
hors mariage позашлюбний
né hors mariage народжений поза шлюбом
mariage bigamique двошлюбність
mariage m nul недійсний брак
mariage m valable дійсний брак
divorce m розлучення
demander le divorce просити розлучення
prononcer le divorce виносити рішення про розлучення
divorce m par consentement mutuel розлучення за взаємною згодою
santé f здоров'я
santé f publique охорона здоров'я
(service de) santé санітарна служба
état m de santé стан здоров'я
ménager sa santé берегти здоров'я
être bien portant être en bonne santé бути здоровим
nourriture saine здорова їжа
mode de vie sain здоровий спосіб життя
organisation mondiale de la santé (OMS) всесвітня організація охорони здоров'я
officine f аптека
hérédité f спадковість
fléau m стихійне лихо
seringue f шприц
maladie f хвороба
maladie f mentale психічне захворювання
maladie f imputable au service maladie f professionnelle професійне захворювання
syndrome m immunodeficitaire acquis (SIDA) снід
travail m робота
embauche f найом на роботу
licenciement m звільнення
indemnité f грошова компенсація
travail m posté письмова робота
sociétés f pl anonymes анонімне підприємство
travail m à la chaîne робота на конвеєрі
grille f des traitements тарифна сітка
tiers monde m країни третього світу
indemnités f pl de chômage допомога у зв'язку з безробіттям
travail m manuel фізична праця
travail m à la production робота на підприємстві
travail m à la tâche відрядна робота
travail m précaire тимчасова робота
chômage m безробіття
chômage m complet chômage m total повне безробіття
faire la sieste відпочивати після обіду
faire la grasse matinée ніжитися у ліжку
qualités f pl d’adaptation et de polyvalence навички адаптуватися до умов праці та багатопрофільна кваліфікація
Tiers Monde m країни третього світу, розвинені країни
fainéant m ледащо
exonération f partielle des cotisations зниження податкової ставки
moyennant une rémuniration за винагороду, за заробітню плату
société f mutualiste підприємство взаємодопомоги
forfeit m заздалегідь обумовленна оплата
présentations f pl sociales соціальні виплати
allocations f pl familliales допомога багатодітним сім´ям
prélèvement m стягування, відрахування
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) податок на додану вартість
revenu m fonciers земельний прибуток
сaritatif / ve благодійний, -а
épargne f заощадження
placements m pl грошові вкладення
assurance-vie f страхування
contribuable m платник податків
fraude f fiscale ухиляння від сплати податків
marché m des changes валютний ринок
mondialisation f розповсюдження на весь світ
chiffre m d’affaires товарний обіг
conjoncture f mondiale maussade погана кон´юктура
compétitivité f конкурентоспроможність
atouts m pl переваги

 

Тема 8. Національні традиції

Fêtes et Religion

Nouvel An m Новий рік
célébration f святкування
calendrier m républicain республіканський календар
gui m омела
etrennes f новорічні подарунки
Poisson m d'avril день сміху
tradition f des blagues f pl традиція жартів
faire des blagues f pl жартувати
plaisanter жартувати
armistice f перемир’я
deuxième guerre f mondiale друга світова війна
symbole m символ
cessation m des combats припинення воєнних дій
fête f du Travail свято Праці
férié вихідний
syndicats m pl ouvriers робітничі профсоюзи
brin m de muguet квітка конвалії
fête f des Mères день Матері
fête f des Pères день Батька
fête f de la musique свято музики
Fête f Nationale день Незалежності
prise f de la Bastille взяття Бастилії
retraite f aux flambeaux факельна хода
défilé m militaire військовий парад
Champs m pl Elysées Єлисейські поля
bals m pl бали, гуляння
illuminations f pl ілюминація
feux m pl d'artifice фейєрверк
premiere guerre f mondiale перша світова війна
cloche f дзвін
commémoration f пам’ять, ознаменування
tombe f du soldat Inconnu могила Невідомого солдата
dépôt m d'une gerbe покладання квітів
Arc m de Triomphe Тріумфальна Арка
Noël Різдво
naissance f de Jésus Різдво Христа
fête f païenne et idolâtre язичницьке та ідолопоклонське свято
sapin m ялинка
crèche f ясла
cadeaux m pl подарунки
bûche f поліно
réveillon m різдвяна вечеря
père m Noël Дід Мороз
La Saint-Nicolas свято Святого Миколи
Epiphanie f Богоявлення
galette f des Rois королівський пиріг
fève f боб (у королівському пирозі)
Carnaval m карнавал
Mardi Gras масляна
bals m pl masqués костюмовані бали
défilés m pl de chars парад візків на карнавалі
cortèges m pl costumés костюмовані кортежі
jeûne m піст
Carême m Великий піст
Mi-Carême f середина Великого посту
Rameaux m pl Вербна неділя
entrée f de Jésus à Jérusalem вхід Господень до Йєрусаліму
Pâques m Великдень (свято)
Pâques f pl Свята неділя (не тільки великоденна)
lune f de l’équinoxe de printemps ніч весняного рівнодення
croix f хрест
œufs m pl de Pâques великодні яйця
coutume f звичай
origines f pl païennes язичницьке походження
Ascension f Вознесіння
ressusciter воскреснути
Pentecôte f Трійця
fuite f d'Egypte вихід з Єгипту
"Esprit m Saint" святий Дух
Dieu le Père et son fils Jésus Бог Отець і його син Іісус
12 apôtres m pl 12 апостолів
Assomption f Успіння Богородиці
Vierge f Marie Богородиця
monter au ciel вознестися на небо
Toussaint f День всіх святих
Jour m des Morts День поминання
chrysanthèmes m pl хризантеми
Chandeleur f Стрітення
fête f des chandelles свято свечей
crêpes f pl млинці
La Saint Valentin свято святого Валентина
amoureux m, amoureuse f закоханий, закохана
la Saint Jean Baptiste свято святого Жан Батиста
maîtrise f du feu приборкування вогню
Halloween f Хеллоуїн

 

Cuisine

 

nourriture f їжа
repas m їжа
délicieux смачний
dégoûtant огидний
bon appetit! смачного!
à votre santé! за ваше здоров’я!
avoir faim бути голодним
affamé qui a faim голодний
rassasié ситий
avoir soif хотіти пити
étancher la soif утолити спрагу
manger їсти
boire пити
avaler ковтати
mâcher жувати
mâcher avec soin прожувати ретельно
digérer переварювати (їжу)
gourmand m гурман, людина, що любить поїсти
goinfre m ненажера
apprécier оцінювати/оцінити
qualité f якість
de qualité якісний
comestible їстівний
potable питний
nourrissant поживний
plats m pl cuisinés кулінарні напівфабрикати
préparer готувати
cuire à l’eau варити; смажити
cuire au four пекти
faire rôtir faire frire смажити, підсмажувати
une poêle à frire сковорода
bouillir кипіти
faire bouillir кип’ятити; варити
peler чистити
couper різати
mélanger mêler перемішувати
râper терти на тертці
râpe f тертка
petit déjeuner m сніданок
prendre le petit déjeuner снідати
casse-croûte m collation f легкий сніданок
faire un casse-croûte перекусити; перехватити, заморити черв’ячка
déjeuner m обід
déjeuner обідати
dîner m вечеря
dîner вечеряти
goûter m підвечірок
goûter пробувати; полуднати
régaler (un hôte) пригощати
dessert m десерт
hors-d'œuvre m pl (froids, chauds) закуски (холодні, гарячі)
recette f рецепт
servir подавати
nappe f скатертина
vaisselle f посуд
faire la vaisselle мити посуд
couvert m прибор (столовий)
mettre le couvert mettre la table накривати (на) стіл
débarrasser прибирати (зі столу)
bol m чаша; миска
assiette f тарілка
soucoupe f блюдце, блюдечко
tasse f чашка
verre m стакан
fourchette f виделка
cuiller f ложка
cuiller f à café / à dessert / à soupe кофейна/десертна/столова ложка
couteau m ніж
salière f солонка
louche f половник
carafe f графін
bouteille f пляшка
ouvre-boîte m консервний ніж
tire-bouchon m штопор
bouillon m бульйон, відвар
soupe f суп
soupe f aux choux щі
soupe f de poissons уха
borchtch m борщ
potage m aux concombres розсольник
boisson f напій
étendu розведений (водою)
alcool m алкоголь
apéritif m аперитив
bière f пиво
pression f бочкове пиво
cidre f сидр
vin m blanc / rosé / rouge біле/рожеве/червоне вино
whisky m віскі
vodka f горілка
cognac m коньяк
liqueur f лікер
champagne m шампанське
citron m pressé свіжевидавлений лимонний сік
jus m de fruit фруктовий сік
cacao m какао
kvas m квас
limonade f лімонад
eau f minérale мінеральна вода
eau f gazeuse газована вода
fruits m pl macérés dans l’eau компот
gelée f de fruits à la fécule кисіль
ivre п’яний, хмільний
boucherie f м’ясна лавка
boucher m продавець м’яса, хазяїн м’ясного магазину
charcuterie f ковбасні вироби
viande f м’ясо
lard m свиняче сало, шпик
bœuf m яловичина
porc m свинина
veau m телятина
mouton m баранина
lapin m кролик
volaille f птиця
gibier m дичина
poulet m курятина, ципля
dinde f індик, індичка
canard m качка
oie f гусак
cuisse f de poulet стегна
steak m haché рублений біфштекс, котлета
boulette f de viande hachée тефтельки
steak m saignant / à point / bien cuit недосмажений, з кров’ю / в міру просмажений / добре просмажений біфштекс
croque-monsieur m гарячий сандвіч із сиром і шинкою
hamburger m гамбургер
côtelette f відбивна
côte f de porc свиняча відбивна
beefsteak m bifteck m біфштекс
entrecôte f антрекот
jambon m шинка, окорок (свинячий)
saucisson m ковбаса
saucisse f сосиска
merguez f невеличка гостра сосиска
pizza f піцца
assiette f anglaise асорті із різних сортів м’яса в холодному вигляді
foie m печінка
pâté m паштет
terrine f паштет
chair f à pâté фарш
grillade f смажене м’ясо (на грилі)
brochettes f pl chachlyk m шашлик
raviolis m pl à la russe пельмені
cuisses f pl de grenouille жаб’ячі лапки
œuf m (œufs m pl) яйце
œuf m à la coque un œuf mollet рідко зварене яйце
œuf m dur (cuit) яйце, зварене на круто
omelette f омлет, яєшня
poissonnerie f рибная лавка, рибний ринок
marchand m de poisson продавець риби
poisson m frais свіжа риба
poisson m salé солона риба
poisson m fumé в’ялена риба
hareng m оселедець
sandre m судак
esturgeon m осетр
saumon m лосось; сьомга
fruits m pl de mer дари моря, продукти моря
crabe m краб
crevette f креветка
langouste f лангуст
huître f устриця
moule f мідія
homard m омар
caviar m ікра
confiserie f торгівля солодощами, кондитерська
confiseur m (confiseuse f) кондитер
pâtisserie f кондитерська
pâtissier m (pâtissière f) кондитер, пірожник
plaque f de chocolat плитка шоколаду
boîte f de bonbons коробка цукерок
chocolat m noir/blanc/au lait/aux noisettes шоколад чорний, білий, молочний, з горіхами
gâteau m солодкий пиріг; тістечко
gâteaux m pl secs печиво
tarte f солодкий пиріг; торт
biscuit m бісквіт
brioche f бріош (здобна булочка)
croissant m круасан, рогалик
petit pain m хлібець, булочка
pain m au chocolat булочка з шоколадною начинкою
glace f морозиво
bonbon m цукерка
boulangerie f хлібний магазин
boulanger m (boulangère f) пекар, булочник (булочниця)
pain m хліб
pain m grillé грінки; тост
tartine f тартинка, бутерброд
tartine f de pain beurré бутерброд з маслом
tartine f de fromage бутерброд з сиром
pain m noir чорний хліб
baguette f батон
tranche f (de) шматок
épicerie f бакалея; бакалейний магазин
épicier m (épicière f) бакалейщик
sel m сіль
salé(e) солоний
sucre m цукор
sucré(e) солодкий
vanille f ваніль
café m кофе
café m nature чорний кофе
café m (-)crème кофе з вершками
café m glacé кофе-глясе
café m au lait кофе з молоком
chocolat m (chaud) какао, гарячий шоколад
thé m чай
poivre m перець
amer (amère) гіркий
farine f мука
moutarde f гірчиця
raifort m хрін
sauce f соус, підливка; приправа
ketchup m кетчуп
mayonnaise m майонез
épices f pl спеції
huile f олія
huile f végétale рослинна олія
huile f vierge нерафінована олія
huile f d'olive оливкова олія
vinaigre m оцет
crémerie f молочний магазин
crémier m (crémière f) laitier m (laitière f) молочник  
lait m молоко
crème f вершки
crème f fraîche, crème f épaisse сметана
beurre m вершкове масло
fromage m сир
fromage m frais, fromage m blanc свіжий сир
kéfir m кефир
lait m caillé кисле молоко
yaourt m йогурт
fruit m плід, фрукт
arbre m fruitier фруктове дерево
noyau m кісточка (у плодах)
pépin m насіння, кісточка (у плодах)
peau m шкірка, лушпайка (плодів)
chair f м’якоть (плоду)
mûr(e) зрілий, спілий
pas mûr; vert неспілий
sucré, doux солодкий
juteux (juteuse) соковитий
acide кислий
pomme f яблуко
orange f апельсин
banane f банан
ananas m ананас
mandarine f мандарин
citron m лимон
pamplemousse m грейпфрут
avocat m авокадо
kiwi m ківі
poire f груша
abricot m абрикос
pêche f персик
prune f слива
pruneau m чорнослив; сушені сливи
cerise f вишня; черешня
guigne f черешня
raisin m виноград
baie f de raisin виноградина
grappe f de raisin гроно винограду
raisin m sec родзинки
melon m диня
pastèque f кавун
baie f ягода
fraise f полуниця
fraise f des bois суниця
cassis m groseille f noire чорна смородина  
groseille f смородина (біла і червона)
groseille f à maquereau аґрус
framboise f малина
mûre f тутова ягода
mûre f sauvage ожина
myrtille f чорниця
airelle f rouge брусника
airelle f des marais / canneberge f лохина; журавлина
grenade f гранат (плід)
cacahuète f (cacahuèteette f) арахіс
datte f фінік
figue f фіга, інжир
noix f горіх; грецький горіх
noix f muscade мускатний горіх
noix f de coco кокосовий горіх
noix f de cajou горіх кешью
légumes m pl овочі
crudités f pl сирі овочі та фрукти
pomme f de terre картопля
frites f pl / pommes f pl frites смажена картопля, картопля фрі
purée f de pommes (de terre) картопляне пюре
tomate f томат, помидор
concombre m, cornichon m огірок
céleri m селера
épinards m pl шпінат
salade f (verte) салат
navet m / rave f ріпа
radis m редиска
radis m noir редька чорна
asperge f спаржа
persil [pεrsi] m петрушка
fenouil m / aneth [anεt] m кріп
chicorée f цикорій
carotte f морква
oignon m лук
poireau m лук-порей
poivron m перець солодкий
chou m капуста
chou-fleur m (choux-fleurs pl) цвітна капуста
chou m de Bruxelles брюсельська капуста
brocoli m броколі
maïs m маїс, кукурудза
pois verts, petits pois m pl зелений горошок
betterave f буряк
ail m (ails / aulx pl) часник
courge f / citrouille f гарбуз
courgette f кабачок
artichaut m артишок
aubergine f баклажан
haricot m квасоля
haricots m pl verts зелені боби; стручкова квасоля
champignon m гриб

Тема 9 Історія країни

HistoireПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.013 с.)