Тема 3. Людина та її оточенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Людина та її оточенняMagasins

magasin m крамниця
magasin m à grande surface супермаркет
grande surface f супермаркет
supermarché m супермаркет
hypermarché m гіпермаркет
magasin m à libre service магазин самообслуговування
magasin m d'alimentation продовольчий магазин
boutique f крамниця, невеликий магазин
foire f ярмарок; базар
marché m ринок, базар
marché m aux puces барахолка, "блошиний ринок"; речовий ринок
marché noir чорный рынок
faire du marché noir займатися спікуляцією
galerie f marchande торговельний пасаж
centre m commercial торговельний центр, торговельний комплекс
succursale f філія, відділення
vendeur m/vendeuse f продавець (продавщиця)
marchand m/marchande f торгівець (торговка)
client m/cliente f клієнт (клієнтка)
caissier m/caissière f касир (касирка)
acheteur m /acheteuse f покупець (купувальниця)
boucherie f м'ясна крамниця
charcuterie f ковбасні вироби
boucher m продавець мяса, господар м'ясного магазина
poissonnerie f рибна крамниця
marchand m de poisson продавець риби
confiserie f торгівля солодощами, кондитерська
confiseur m / confiseuse f кондитер
pâtisserie f кондитерська
pâtissier m/pâtissière f кондитер, пиріжник
boulangerie f булочна
boulanger m /boulangère f пекар, булочник
épicerie f бакалія
épicier m/épicière f бакалійник
crémerie f молочний магазин
crémier m/crémière f молочник
laitier m/laitière f молочник
bureau m de poste відділення зв'язку
tabac m/ bureau m de tabac тютюновий кіоск
kiosque m à fleurs квітковий кіоск
fleuriste m продавець квітів
librairie f книжковий магазин
libraire m продавец книг
kiosque m à journaux газетний кіоск
marchand m de journaux продавець газет
cordonnerie f взуттєва майстерня, магазин
cordonnier m швець
caisse f d'epargne ощадна каса
agence f immobilière агентство нерухомості
agent m immobilier риелтер
droguerie f магазин аптечних й господарчих товарів
pharmacie f аптека
pharmacien m фармацевт
optique f оптика
opticien m оптик
horlogerie f годинна майстерня / магазин
horloger m годинникар
quincaillerie f залізна крамниця
quincaillier m торгівець залізним товаром
vidéoclub m магазин, в якому продаються або дають напрокат касети
disquaire m продавець аудіопродукції
bijouterie f ювелірний магазин
bijoutier m ювелір
brocante f секонд-хэнд
pressing m пункт чищення та прасування
papeterie f магазин канцелярських товарів
teinturerie f хімічне чищення
commerce m комерція, торгівля
commerçant m/ négociant m торговець
offre f пропонування
demande f попит
achat m купівля
vente f продаж
marchandise f товар
produit m продукт, виріб
faire du shopping ходити по магазинам
faire des achats / faire les courses купувати
faire du lèche-vitrines гуляти, дивлячись на вітрини
queue f черга
heures pl d'ouverture години роботи
en gros оптом
au détail в роздріб
rayon m відділ
vitrine f / devanture f вітрина
se tenir derrière le comptoir стояти за прилавком
enseigne f вивіска
peser зважувати
balance f вага
poids m вага; гиря
boulier m рахівниця
compte m рахунок
comptable m бухгалтер
envelopper (de qch) завертати
montrer показувати
choisir вибирати
payer / regler платити, розплачуватися
monnaie f (que l’on rend) / reste m решта
petite monnaie f дрібні гроші
rendre la monnaie давати решту
ticket m/ reçu m/ chèque m чек
chéquier m чекова книжка
au total разом
commander / passer une commande замовляти
livrer постачати
paiement m платіж, оплата
prix m ціна, вартість
bon marché дешевий
c’est bon marché це дешево
cher дорогий
с'est trop cher це дорого
quelque chose de moins cher щось дешевше
modéré доступний (ціна)
coûter коштувати
ça coûte combien? скільки коштує?
ça fait combien? це скільки (разом)?
acheter au comptant покупати гоівкою
à crédit в кредит
payer par chèque оплачувати чеком
payer cash оплачувати готівкою
une carte de crédit кредитна картка
soldes pl m знижений товар; розпродаж
remise f, rabais m знижка
solder продавати зі знижкою
promotion f спеціальне пропонування
prix de promotion знижена, рекламна ціна
article m de promotion новий товар зі знижкою
réduction f знижка, поступлення (у ціні)
réclamation f скарга, претензія
argent m гроші
grivna / hryvna f гривня
rouble m рубль
franc m франк
dollar m долар
kopek m копійка
euro m євро
billet m de banque банкнот(а)
pièce f de monnaie монета
centime m сантім (0,01 франка)
cours m курс
monnaie f étrangère, devises pl f валюта
portefeuille f гаманець
porte-monnaie m гаманець
recettes pl f доходи
dépenses pl f затрати
bénéfice m прибуток
perte f збиток
bilan m баланс; підсумок
chiffre m d'affaire оборот
privé приватний
concurrence f конкуренція
de marché ринковий
exporter вивозити, експортувати
importer ввозити, імпортувати
exportation f експорт
importation f імпорт
publicité f реклама
annonce f оголошення
affiche f афіша

Transport

voyageur m мандрівник
voyager мандрувати
voyage m подорож, мандрівка
touriste m турист
itinéraire m маршрут; траса
excursion f екскурсія
guide m d'excursion гід
guide m (livre) путівник
moyen m de transport транспортний засіб
transports pl m publics громадський (суспільний) транспорт
véhicule m транспортний засіб, машина
aller en véhicule їхати
ralentir une véhicule сповільнювати хід
voiture f автомобіль
voiture f de location автомобіль напрокат
voiture f de sport спортивне авто
voiture f de course гоночний автомобіль
voiture f de fonction службовий автомобіль
«voitures d'occasion» подержана автомашина
autobus m / bus m автобус
autocar m / car m автобус (туристський; міжміський)
trolleybus m тролейбус
tramway m трамвай
taxi m таксі
station f de taxis зупинка для таксі
prendre un taxi брати таксі
camion m вантажний автомобіль
camionnette f легкий вантажний автомобіль
mobile m home жилий автофургон, дім на колесах
poids m lourd вантажівка
bulldozer m бульдозер
camion-citerne m автоцистерна
scooter m скутер
vélomoteur m легкий мотоцикл
moto f мотоцикл
mobylette f мопед
cyclomoteur m мотовелосипед, мопед
ambulance f швидка
dépanneuse f техдопомога
voiture f de pompiers пожежна
ovni m (objet volant non identifié) НЛО
soucoupe f volante НЛО
téléphérique m підвісна (канатна) дорога
télésiège m підвісна канатна дорога (с одномісним сидінням)
métro m метро
jeton m жетон
contrôleur m automatique автомотичний контролер
escalier m mécanique / roulant ескалатор
correspondance f пересадка (на транспорт)
heures pl f d'affluence години пік
bicyclette f / vélo m велосипед
faire de la bicyclette займатися велоспортом
aller à bicyclette іхати на велосипеді
selle f сідло
guidon m кермо (велосипедне)
sonnette f дзвінок
vitesse f швидкість
frein m гальмо
pédale f педаль
cadre m рама
rayon m спиця (колеса)
roue f колесо
chaîne f ланцюг
pneu m шина
crever проколювати
pompe f насос; помпа
chambre f à air шинна камера
réparer ремонтувати
pastille f гумова заплатка (на автомобільну, велосипедну камеру)
automobile f автомобіль; автомашина
chauffeur m шофер
portière f дверця (автомобиля)
siège m сидіння
conduire водити авто
volant m кермо
pare-brise m вітрове скло
phare m фара
pare-chocs m амортизатор
collision f колізія; зіткнення
coffre m багажник
essuie-glaces f склоочисник
capot m капот (двигуна)
aile f крило (автомобіля)
essence m бензин
réservoir m d'essence бензобак
poste m d'essence бензоколонка
huile f de graissage мастила
compteur m лічильник
garage m гараж
moteur m двигун
freiner гальмувати
frein m à main ручні гальма
embrayage m зчеплення
levier m (de vitesse) перемикальний важіль
boîte f de vitesses коробка передач
accélérateur m акселератор, прискорювач
pot m d’échappement глушник
bougie f свічка
accident f (grave) аварія
déraper заносити на повороті
se renverser перекидатися
klaxonner сигналити
écraser давити
passer au feu rouge їхати на красний
feux pl f de signalisation / signal m lumineux світлофор
agent m de la circulation регулювальник
régler la circulation регулювати рух
panne f несправність
tomber en panne поломатися
incident m аварія
cric m домкрат
clé f ключ
roue f de secours запасне колесо
permis m de conduire посвідчення водія
dépasser, doubler обганяти
code m de la route правила дорожнього руху
60 km à l'heure 60 км на годину
virage m brusque крутий поворот
passage m à niveau переїзд
panneau m de signalisation дорожній знак
chemin m de fer залізна дорога
train m поїзд
rail m рейка
traverse f шпала
pont m міст
tunnel m тунель
viaduc m віадук, шляхопровід
voie f путь
garde-barrière m сторож, черговий на переїзді
barrière m (du passage à niveau) шлагбаум
poste m d'aiguillage піст централізованого управління стрілками
aiguillage m переведення стрілки
se tamponner зштовкнутися
dérailler зійти з рейок
train m de voyageurs пасажирський поїзд
locomotive f diesel тепловоз
locomotive f à vapeur паровоз
chef m de train начальник поїзда
chef m de wagon провідник
train m de marchandises товарний поїзд
wagon m вагон
mécanicien m механік
express m експрес, швидкий поїзд
wagon-lit m спальний вагон
wagon m restaurant вагон-ресторан
wagon m à places réservées, wagon réservé плацкартний вагон
voiture f à compartiments купейний вагон
fourgon m à bagages багажне відділення
bagages pl багаж, поклажа
valise f валіза
malle f дорожна сумка
sac m сумка
sac m à dos рюкзак
gare f вокзал
horaire m, indicateur m (des chemins de fer) розклад руху
guichet m des billets квиткова каса
billet m квиток
aller et retour m туди та назад (квиток)
porteur m носій
quai m перон, платформа
employé m des chemins de fer залізничник
sous-chef m de station черговий по станції
donner coup m de siflet дати свисток
salle f d'attente зала очікування
«mous» pl (couchette 1e classe) м'ягкий
«durs» pl (couchette 2e classe) жорсткий
couchette f спальне місто (в вагоні); полиця
banquette f (багатомісне) сидіння
compartiment m купе
étagère m à bagages багажна полиця
arriver приїхати
partir уїхати
monter сісти в поїзд
faire enregistrer ses bagages здати (речі) в багаж
enregistrement m des bagages реєстрація багажа
consigne f камера для схову багажа
en mer в морі
sous-marin m субмарина
bac m / ferry m пором
bateau-mouche m річковий трамвай
canoë m каное
canot m катер
canot m de sauvetage рятівний човен
navire m / vaisseau m корабель, судно
paquebot m пасажирське судно, теплохід
pétrolier m танкер, нефтеналівне судно
porte-avions m авіаносій
remorqueur m буксир; тягач
vapeur m пароплав
yacht m яхта
péniche баржа, шаланда
port m порт, гавань
bateau m човен
bateau m à rames / à voile човен с веслами / парусний човен
traversée f морска подорож
cabine f каюта
couchette f кушетка
mal m de mer морська хвороба
pont m палуба
amarrer / accoster пришвартовувати
quai m пірс; набережна, пристань
capitaine m капітан
passerelle f du commandant капітанський місток
marin m моряк
matelot m матрос
toucher à quai пристати до пристані
embarquer сісти на човен
monter à bord поднятися на борт
passerelle f сходні; місток
faire escale зайти в гавань (човен)
débarquer висадитися
douane f митниця
droits pl de douane митні збори
douanier m митник
en avion літаком
aérien повітряний
avion m літак
aéroport m аеропорт
piste f d'envol злітна смуга
pilote m пілот
vol m політ
radio m радіо
mécanicien m механік
hôtesse f de l'air стюардеса, бортпровідниця
passerelle f d'un avion трап
aile f крило
fuselage m фюзеляж; корпус
hélice m повітряний гвинт
compartiment m de passager пасажирський салон
roues pl шасі
décoller взлетати
atterrir приземлюватися
parachute m парашут
avion m de ligne пасажирський літак
avion m de transport вантажний літак
quadrimoteur m чотиримоторний літак
avion m à réaction реактивний літак
hélicoptère m вертоліт, гелікоптер
lancer запускати
vaisseau m spatial космічний корабель
fusée f ракета
lancement m запуск
vaisseau m satellite корабель-супутник
à bord на борту
cosmonaute m космонавт
appareillage m апаратура; обладнання
accélération f прискорення
état m d’apesanteur невагомість
force f d’attraction сила тяжіння
orbite f орбита

 

Médecine

 

médecins pl лікарі
traiter les malades лікувати хворого
consulter консультувати
se sentir mal почувати себе погано
choisir le médecin. обирати лікаря
généraliste m терапевт
interroger qn опитувати
docteur m лікар
ausculter слухати
ordonner des analyses призначати аналізи
maladie f grave тяжка хвороба
maladie f légère легка хвороба
prescrire des médicaments виписати ліки
régime m зужим, дієта
guérir одужувати
signer le bulletin (de maladie) підписувати лікарняний
spécialistes pl спеціалісти
examens pl médicaux медичний огляд
oculiste m окуліст
chirurgien m хірург
otorhino m отоларинголог
pédiatre m педіатр
neurologue m невропатолог
neurologiste m невропатолог
dentiste m стоматолог
infirmière f медична сестра
soigner лікувати
un pansement пов’язка
vacciner qn робити вакцинацію
avoir mal à боліти
se sentir malade відчувати себе хворим
tomber malade захворіти
tousser кашляти
toux f кашель
être enrhumé бути застуженим
prendre la température мати підвищену температуру
fièvre f підвищена температура, лихорадка
tâter le pouls рахувати пульс
prendre la tension міряти тиск
regarder la gorge дивитися горло
complications pl ускладнення
garder le lit дотримуванися постільного режиму
se rincer la gorge полоскати горло
recevoir un secours médical отримувати медичну допомогу
accident m нещасний випадок
antiseptique m антисептик
brancard m носилки
cacher m таблетка порошок
comprimé m таблетка
coton m бинт
médicament m ліки
pansement m перев’язка,
plâtre m гіпс
remède m ліки
sparadrap m пластир
ambulance f швидка допомога (машина)
blessure f рана
diarrhée f діарея
douleur f біль
grippe f грип
piqûre f укол
urgences pl швидка допомога (відділення)
avoir de la température de la fièvre мати підвищену температуру
abcès m абсцес
bandage m пов’язка
bleu m синець
choc m шок
fauteuil m roulant інвалідна коляска
microbe m мікроб
nerf m нерв
pouls m пульс
stress m стрес
vertige m запаморочення голови
avoir mal au coeur нудити
maigrir худнути
grossir товстіти
avaler ковтати
saigner мати кровотечу
vomir блювати
être en forme бути здоровим
angine f ангіна
sida m спід
appendicite f апендицит
coqueluche m коклюш
épidémi f епідемія
grossesse f вагітність
migraine f мігрень
nausée f нудити
rougéole f кір
varicelle f віспа
variole f віспа
s’évanouir знепритомнювати/знепритомнити
perdre connaissance втрачати/втратити свідомість

 

 

Тема 4. Система освіти

Système éducatif

 

enseignement m викладання
rentrée f початок навчального року
formation f освіта
instruction f освіта
CES m (collège d'enseignement secondaire) коледж (надає середню освіту)
école f школа
école f maternelle дитячий садок
école f primaire початкова школа
cours m élémentaire елементаний курс
lycée m ліцей
collège m колеж
collège m technique технічний колеж
université m університет
institut m інститут
académie f академія
études pl навчання, заняття
leçon f урок
cours pl заняття, лекція
cours pl pratiques практичні заняття
travail m dirigé робота під керівництвом викладача
exercice m вправа
test m тест
thème m тема
composition f твір
devoirs pl домашні завдання (письмові)
emploi m du temps розклад
écolier m / écolière f учень, учениця
élève m f учень, учениця
étudiant(е) m f студент, студентка
lycéen m / lycéenne f ліцеїст, ліцеїста
maître m / maîtresse f вчитель, вчителька
surveillant m / surveillante f вихователь, вихователька
principal m директор колежа
proviseur m директор ліцею
examinateur m екзаменатор
professeur m викладач
professeur m des écoles викладач школи
instituteur m / institutrice f викладач початкової школи
enseignant m викладач (вчитель)
épreuve f залік
examen m іспит
étude f (de) вичення
matière f предмет
erreur f помилка
faute f помилка, провина
expérience f експеримент, досвід
note f оцінка
crayon m олівець
taille-crayon m точилка
gomme f гумка
règle f лінійка
Віс m ручка
stylo m bille ручка
stylo m feutre фломастер
feutre m фломастер
cahier m зошит
tableau m дошка
classeur m тека
calculette f калькулятор
colle f клей
craie f крейда
encre m чорнила
grandes pl vacances канікули
récréation f перерва
réponse f відповідь
interrogation f опитування
thèse f дисертація, дипломна робота
baccalauréat m, bac m бакалаврат
certificat m сертифікат
diplôme m диплом
brevet m сертифікат
cycle m цикл навчання
écriture f почерк
faculté f, fac f факультет
éducatif/ve освітній, освітня
facultatif/ve факультативний
scolaire шкільний
terminale тимчасовий
secondaire середній
enseigner викладати
apprendre вивчати
faire les édudes навчатися
étudier навчатися
fréquentation f відвідування
scolarisation f шкільна освіта
préparatoire підготовчий клас
depuis combien de temps apprenez-vous le français? з якого часу (скільки часу) ви вивчаєте французьку мову?
apprendre qch par cœur вивчити напам’ять
enseigner le français викладати французьку мову
avoir la moyenne мати середній бал
professeur m de français викладач французької мови
être reçu(e) à un examen записатися на іспит
passer un examen складати/скласти іспит
échouer à un examen не скласти іспит
réussir aux examens скласти іспит успішно
j’ai eu une bonne note Я отримав добру оцінку
mon ami prépare son bac Мій друг готується до іспиту на бакалаврат
les Français ont congé le mercredi Французи мають вихідний по середах (у школі)

 

Тема 5. Життя країни

Vie du paysПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)